Nastavení auditování kolekce webů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete použít funkci auditování Microsoft SharePoint Server 2010 ke sledování určující, kteří uživatelé udělali jaké akce na weby, typy obsahu, seznamy, knihovny, seznam položek a souborů knihovny kolekcí webů. Tom, kdo prováděl které informace jsou důležité pro mnoho obchodní požadavky, například dodržování předpisů a správy záznamů.

Jako správce kolekce webů můžete načíst historii akcí provedených konkrétním uživatelem nebo celou historii akcí uskutečněných během určitého období. Můžete tak například zjistit, kteří uživatelé upravovali určitý dokument a kdy.

Na následujícím obrázku je ukázka stránky Konfigurovat nastavení auditování. V části Oříznutí protokolu auditování lze nastavit velikost protokolu auditování a v částech Dokumenty a položky a Seznamy, knihovny a weby lze zadat, které události mají být auditovány.

Stránka Konfigurovat nastavení auditování

Události, které mají být auditovány vyberete ukládány do sestavy auditování, které jsou založeny na Microsoft Excel 2010 a jsou dostupné na stránce sestavy protokolu auditování. Můžete taky vytvořit vlastní sestavu, která obsahuje několik těchto událostí pro zadaný časový rozsah dat v rámci konkrétní oblasti kolekci webů nebo filtrované na jednotlivé uživatele. Události jsou zaznamenány, ale správci kolekce webů můžete odstranit položky z protokolu auditování a konfigurace automatické ořezávání dat protokolu auditování, nelze změnit.

Informace o událostech auditování

V protokolu auditování se pro události, které jsou vybrány k auditování, zaznamenávají následující informace:

 • Web, odkud událost pochází

 • ID, typ, název a umístění položky

 • ID uživatele přidružené k události

 • Typ, datum, čas a zdroj události

 • Akce provedené s položkou

Na následujícím obrázku je příklad sestavy auditování obsahující zejména události odstranění. Pomocí této sestavy můžete zjistit, kdo v rámci kolekce webů odstraňoval a obnovoval data. Údaje lze filtrovat, řadit a analyzovat pomocí aplikace Excel.

Sestava auditování s událostmi odstranění

Poznámka : Auditování umožňuje získat informace o tom, kdy je položka změněna, ale nikoli podrobnosti o provedených změnách. Proto byste auditování neměli používat jako nástroj pro uchovávání verzí dokumentů nebo zálohování.

Ořezávání protokolů auditování

Pokud vyberete nějaké události (například odstraňování a obnovování) k auditování v rámci celé kolekce webů, bude daná událost auditována u všech položek v kolekci webů při každém výskytu této události. Při auditování může docházet k velkému počtu událostí a velikost protokolu auditování může rychle narůstat. Mohlo by dokonce dojít k zaplnění pevného disku, což by mělo negativní vliv na výkon a další aspekty kolekce webů.

Důležité :  Chcete-li zabránit tomu, aby protokol auditování zaplnil pevný disk a snížil výkon kolekce webů, doporučujeme u kolekcí webů s velkým počtem auditovaných událostí povolit ořezávání protokolu auditování.

Pokud chcete mít velikost protokolu auditování pod kontrolou, můžete nakonfigurovat jeho automatické ořezávání a volitelně před každým oříznutím archivovat aktuální data v protokolu auditování do knihovny dokumentů. Plán ořezávání protokolu auditování konfiguruje správce serveru na stránkách Centrální správy. Ve výchozím nastavení bude protokol oříznut vždy na konci měsíce.

Konfigurace ořezávání protokolů auditování

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Pokud nejste na kořenové úrovni kolekce webů, klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Přejít k nastavení webu na nejvyšší úrovni.

  Poznámka :  Část Správa kolekce webů nebude k dispozici, pokud nemáte potřebná oprávnění.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Nastavení auditování kolekce webů.

 4. Na stránce Konfigurovat nastavení auditování klikněte v části Oříznutí protokolu auditování u otázky Chcete automaticky oříznout protokol auditování pro tento web? na možnost Ano.

 5. Volitelně určete počet dnů uchovávání dat protokolu auditování.

  Poznámka :  Doporučujeme tuto možnost nenastavovat, pokud to není z nějakého důvodu nutné. Není-li tato možnost nastavena, použije se nastavení farmy, což je ve výchozím nastavení oříznutí na konci měsíce. Důvodem pro nastavení jiné možnosti by mohlo být například to, že vaše organizace potřebuje uchovávat protokol auditování v nearchivovaném formátu po odlišné časové období. Archivovaným formátem je sestava protokolu auditování.

 6. Volitelně zadejte knihovnu dokumentů, do které mají být ukládány sestavy auditování před oříznutím protokolu auditování. Tuto možnost nastavte, pokud potřebujete přístup k datům v sestavách protokolu auditování i po oříznutí protokolu.

Začátek stránky

Konfigurace událostí, které mají být auditovány

 1. Nabídka Akce webu Nabídka Akce webu klikněte na Nastavení webu.

 2. Pokud nejste na kořenové úrovni kolekce webů, klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Přejít k nastavení webu na nejvyšší úrovni.

  Poznámka :  Část Správa kolekce webů nebude k dispozici, pokud nemáte potřebná oprávnění.

 3. Na stránce Nastavení webu klikněte v části Správa kolekce webů na možnost Nastavení auditování kolekce webů.

 4. Na stránce Konfigurovat nastavení auditování vyberte události, které mají být auditovány, v částech Dokumenty a položky a Seznamy, knihovny a weby a potom klikněte na tlačítko OK.

Události, které mají být auditovány, můžete vybrat dle svých potřeb. Mohou například existovat nějaké požadavky zákonných norem, které si vynutí potřebu auditovat určité události. Doporučujeme auditovat pouze ty události, u kterých je to opravdu potřebné. Auditování nepotřebných událostí by mohlo mít negativní vliv na výkon a další aspekty kolekce webů.

Důležité : Pokud používáte službu SharePoint Online ve službách Microsoft Office 365 pro podniky, není auditování Otevírání nebo stahování dokumentů, zobrazování položek v seznamech nebo zobrazování vlastností položek k dispozici vzhledem k aspektům úložiště a výkonu.

Doporučujeme, že vyberete pouze levou nebo v knihovně dokumentů, zobrazení položek v seznamech nebo zobrazování vlastností položek pro weby SharePoint Server 2010 opravdu potřeby. Tato možnost je vzniká velkého počtu události, které budou potenciálně snížení výkonu a další aspekty kolekce webů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×