Nastavení auditování kolekce webů

Auditování umožňuje správcům získat spolehlivý záznam (protokol) operací prováděných s důležitým obsahem kolekce webů. Správci mohou načíst celou historii akcí provedených konkrétním uživatelem nebo celou historii akcí uskutečněných během určitého období. Informace o tom, kdo prováděl jaké operace a s jakými údaji, jsou nezbytně nutné z hlediska mnoha požadavků podniků, například kvůli dodržování zákonných předpisů a správě záznamů.

Správci webů mohou díky auditování sledovat používání dokumentů a položek v rámci kolekce webů. Všechny vybrané události se shromažďují v sestavách auditování založených na aplikaci Excel a jsou k dispozici na stránce těchto sestav. Také lze vytvářet vlastní sestavy, které budou zahrnovat řadu těchto událostí z určeného období, z určité oblasti kolekce webů nebo vyfiltrovaných pro jednotlivé uživatele.

V protokolu auditování se pro události, které jsou vybrány k auditování, zaznamenávají následující informace:

 • název a umístění položky,

 • web, odkud událost pochází,

 • typ položky (například seznam nebo dokument),

 • ID uživatele přidružené k události,

 • datum a čas události,

 • akce provedené s položkou.

Události zapsané do protokolu sice nelze měnit, ale správci webu mohou ze sestavy protokolu auditování odstraňovat položky.

Poznámky : 

 • Zásady správy informací mohou zahrnovat auditování událostí.

 • Auditování poskytuje informace o tom, že došlo ke změně položky, ale nikoli podrobnosti o tom, co se změnilo. Funkci auditování proto nelze považovat za nástroj pro práci s různými verzemi dokumentů nebo nástroj pro zálohování.

 1. Na domovské stránce kolekce webů klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Správa kolekce webů na položku Nastavení auditování kolekce webů.

 3. Vyberte události, které se mají zaznamenávat do protokolu auditování, a klepněte na tlačítko OK.

  Událost, kterou vyberete k auditování, bude auditována u všech položek v kolekci webů při každém vzniku této události. Může tak být potenciálně generován velký počet událostí auditování, zejména pokud je povoleno nastavení Zobrazit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×