Nastavení a aktualizace opakovaných schůzek SharePointu Workspace 2010

U kterékoliv schůzky můžete nastavit jakýkoliv počet opakování v určených pravidelných intervalech (třeba každý den, každých x dní, každý týden, každý druhý týden, každý měsíc). Opakované schůzky mají stejný počáteční a koncový čas a dobu trvání.

Co chcete udělat?

Nastavení opakování schůzky

Změna způsobu opakování schůzky

Úprava obsahu u opakované schůzky

Nastavení opakování schůzky

 1. Otevřete schůzku pro úpravy.

 2. Klikněte na kartu Schůzka.

 3. Klikněte na Opakování.

 4. V dialogu Opakování schůzky vyberte možnosti pro nastavení způsobu opakování.

 5. Klikněte na OK.

  Schůzky se zobrazí v kalendáři pro určené období opakování. K názvům opakovaných schůzek se připojí ikona, která označuje, že se jedná o opakovanou schůzku.

Začátek stránky

Změna způsobu opakování schůzky

Můžete otevřít celou řadu opakovaných schůzek a změnit u ní způsob opakování. Mějte ale na paměti, že při změně opakované schůzky dojde k odstranění všech schůzek z původního rozpisu a vytvoření nových v novém rozpisu. To má ten důsledek, že pokud nějaké schůzky v původním rozpisu obsahovaly data, Groove vám dá možnost uložit tyto schůzky jako samostatné a neopakované, abyste se vyhnuli ztrátě dat.

 1. Otevřete libovolnou schůzku v řadě.

 2. V dialogu Otevřít opakovanou schůzku klikněte na Otevřít řadu a pak na OK.

 3. Klikněte na Opakování.

 4. V dialogu Opakování schůzky vyberte možnosti pro nastavení způsobu opakování.

 5. Klikněte na OK.

 6. Uložte provedené změny.

  Pokud některé schůzky s původním způsobem opakování obsahovaly data, třeba program, poznámky nebo souhrny, otevře se dialog Zachovat nebo odstranit schůzky.

 7. Zrušte zaškrtnutí u všech schůzek v seznamu, který nechcete zachovat, a klikněte na OK.

Začátek stránky

Úprava obsahu u opakované schůzky

 1. Poklikejte na kterýkoliv výskyt schůzky v řadě.

 2. Při zobrazení dotazu vyberte možnost pro otevření jenom tohoto výskytu, nebo celé řady a pak klikněte na OK.

  Když otevřete kterýkoliv jednotlivý výskyt opakované schůzky, můžete upravit veškerý její obsah.

  Když otevřete celou řadu opakovaných schůzek, můžete upravit jenom její způsob opakování, nastavení časového pásma a seznam účastníků. Nejde upravit všechny programy, poznámky nebo souhrny pro celou řadu opakovaných schůzek najednou.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×