Nastavení šablony souboru pro knihovnu dokumentů nebo formulářů

Pokud vytvoříte knihovnu dokumentů nebo formulářů, můžete pro ni nastavit výchozí šablonu souboru. Když pak někdo začne v této knihovně vytvářet nový soubor, otevře se výchozí šablona v odpovídající aplikaci. V knihovně dokumentů můžete například vytvořit šablonu Microsoft Office Wordu 2010. Když pak někdo začne v této knihovně dokumentů vytvářet nový soubor, otevře se ve Wordu tato šablona.

Pokud chcete zadat další nastavení nebo vložit výchozí obsah, který se má objevit v každém novém souboru, třeba preferovanou osnovu pro návrh marketingové kampaně nebo oficiální prohlášení o omezených zárukách v zápatí stránky, můžete do šablony přidat i tyto informace.

V tomto článku

Základní informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů nebo formulářů

Typy souborů, které jde ukládat v knihovně SharePointu, a typy souborů, u kterých to není povolené

Dva typy knihoven, které využívají šablony souborů

Místo uložení souborů šablon v knihovně

Vytvoření šablony souboru pro knihovnu formulářů

Použití typů obsahu k nastavení šablon knihoven dokumentů nebo formulářů

Nastavení výchozí šablony souboru při vytváření knihovny dokumentů nebo formulářů

Změna výchozí šablony souboru v knihovně dokumentů nebo formulářů

Úprava výchozí šablony souboru

Zadání vlastní šablony souboru

Základní informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů nebo formulářů

Pokud vytvoříte knihovnu dokumentů nebo formulářů, můžete pro ni nastavit výchozí šablonu souboru. Když pak někdo začne v této knihovně vytvářet nový soubor, otevře se výchozí šablona v odpovídající aplikaci. V knihovně dokumentů můžete například vytvořit šablonu Microsoft Office Wordu 2010. Když pak někdo začne v této knihovně dokumentů vytvářet nový soubor, otevře se ve Wordu tato šablona.

Pokud chcete zadat další nastavení nebo vložit výchozí obsah, který se má objevit v každém novém souboru, třeba preferovanou osnovu pro návrh marketingové kampaně nebo oficiální prohlášení o omezených zárukách v zápatí stránky, můžete do šablony přidat i tyto informace.

Začátek stránky

Typy souborů, které jde ukládat v knihovně SharePointu, a typy souborů, u kterých to není povolené

V závislosti na souboru, se kterým chcete v knihovně pracovat, platí v SharePointu 2010 jedna z následujících možností:

Soubory kompatibilní s SharePointem 2010:    Aby uživatelé mohli v knihovně dokumentů vytvořit soubor pomocí příkazu Nový, musí být šablona souboru vytvořená v aplikaci kompatibilní se SharePointem 2010, například v Microsoft Office Wordu 2010. Pokud budete v knihovně formulářů vytvářet nový soubor, výchozí aplikace může být aplikace pro navrhování formulářů XML, která je kompatibilní se SharePointem 2010, jako například Microsoft InfoPath 2010.

Soubory jiných aplikací:    V knihovně se i tak dají ukládat a spravovat soubory většiny ostatních aplikací, ale místo toho, abyste soubor vytvářeli přímo v knihovně dokumentů, ho můžete vytvořit v konkrétní aplikaci a později ho přidat do knihovny.

Blokované typy souborů:   Z důvodů zabezpečení je v knihovně blokované ukládání některých typů souborů, například souborů EXE.

Další informace o blokovaných typech souborů si můžete přečíst v části Viz také.

Začátek stránky

Dva typy knihoven, které využívají šablony souborů

Šablony souborů se používají ve dvou typech knihoven – knihovně dokumentů a knihovně formulářů.

Knihovny dokumentů:    Knihovna dokumentů slouží k ukládání a správě mnoha různých typů souborů, mezi které patří dokumenty, tabulky, prezentace, textové soubory a další. Knihovna dokumentů je často nejvíc sdíleným umístěním na webu, kde můžete vytvářet, shromažďovat, aktualizovat a spravovat soubory společně s ostatními členy týmu a sdílet je s dalšími kolegy v celé firmě nebo podniku. Knihovnu dokumentů můžete používat jako úložiště souborů pro všeobecné použití nebo pro konkrétní účel (marketingový tým může třeba mít svoji vlastní knihovnu dokumentů pro materiály k plánovaní, tiskové zprávy a publikace).

Knihovny formulářů:   Knihovna formulářů nabízí jednoduchý způsob sdílení a sledování formulářů XML, které slouží ke shromažďování informací. Můžete třeba vytvořit knihovnu pro formuláře vyúčtování výdajů ve vašem oddělení. Jako výchozí šablona souboru bude v knihovně formulářů uložená šablona formuláře vyúčtování výdajů. Kdykoliv někdo začne vytvářet vyúčtování výdajů, otevře se mu tato šablona jako prázdný formulář obsahující příslušné rozložení, pole a výpočty. Když uživatel formulář vyplní, data vyúčtování výdajů (a jedině tato data) se v knihovně formulářů uloží jako soubor XML. Tím, že se data oddělí od formuláře, se výrazně zjednoduší oddělené zpracování jednotlivých vyúčtování výdajů v jiných systémech, slučování údajů nebo jejich export k dalšímu zpracování a analýze.

Začátek stránky

Místo uložení souborů šablon v knihovně

Pokud má knihovna dokumentů nebo formulářů výchozí šablonu souboru, je v knihovně uložená ve složce Formuláře.

Otevřete knihovnu v Průzkumníku souborů a zobrazte složku Formuláře , ve které je šablona souboru dané knihovny.

Obsah složky Formuláře v knihovně dokumentů

Ve výchozím nastavení má knihovna dokumentů šablonu souboru s názvem template.dotx, ale tento soubor můžete podle potřeby změnit. Pokud chcete zadat jinou šablonu, musíte ji nejdřív vytvořit v aplikaci, která je kompatibilní se SharePointem 2010 (třeba v Office Wordu 2010), a potom ji uložit do složky Formuláře v knihovně. Potom můžete v knihovně zadat adresu vlastní šablony.

Ve výchozím nastavení obsahuje knihovna formulářů zástupný soubor s názvem template.xml. Ten musíte nahradit šablonou formuláře, kterou jste vytvořili.

Začátek stránky

Vytvoření šablony souboru pro knihovnu formulářů

Pokud chcete vytvořit nebo přizpůsobit šablonu v knihovně formulářů, můžete použít aplikaci pro navrhování formulářů XML, která je kompatibilní se SharePointem 2010, například Microsoft Office InfoPath 2010. Použití aplikace tohoto typu může mít další výhody. Při použití Office InfoPathu 2010 můžete třeba dělat tyto věci:

 • Vytvořit knihovnu formulářů a šablonu přímo z InfoPathu

 • Bez problémů upravovat a opakovaně publikovat šablonu formuláře v knihovně formulářů

 • Slučovat jednotlivé datové soubory XML vytvořené v některých šablonách formulářů pro další zpracování

 • Zvýšit úroveň polí dat XML na sloupce knihovny formulářů

Když uživatel začne vytvářet formulář, ve výchozím nastavení se mu na klientském počítači otevře v aplikaci pro úpravu formulářů, která je kompatibilní se SharePointem 2010. Pokud není žádná kompatibilní aplikace nainstalovaná, může se formulář otevřít v prohlížeči (pokud je tak navržený). Pokud chcete, můžete určit, aby se formulář navržený tak, aby se otevíral v prohlížeči, vždycky otevřel v prohlížeči. Výchozí chování můžete změnit pomocí nastavení Otevírání dokumentů v prohlížeči v upřesňujícím nastavení knihovny.

Začátek stránky

Použití typů obsahu k nastavení šablon knihoven dokumentů nebo formulářů

Pokud je povoleno víc typů obsahu a pro tyto typy obsahu jsou zadané šablony, používá knihovna šablony, které jsou specifikované podle typů obsahu, a nikoliv výchozí šablonu souboru. Pokud chcete v tomto případě u knihovny přizpůsobit šablony, bude potřeba změnit typy obsahu.

Začátek stránky

Nastavení výchozí šablony souboru při vytváření knihovny dokumentů nebo formulářů

Poznámka :  Nastavení šablony pro knihovnu dokumentů nebo formulářů vyžaduje oprávnění Úplné řízení.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu.

 2. Klikněte na Akce webu, na Zobrazit veškerý obsah webu a pak na Vytvořit.

  Poznámka :  Vzhled webu a možnosti navigace na něm jdou podstatně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. V části Knihovny klikněte na Knihovna dokumentů nebo Knihovna formulářů.

 4. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 5. Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je volitelný.

  Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete nastavit, aby se v knihovně přijímal obsah e-mailem, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu knihovny, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 6. Pokud chcete přidat odkaz na tuto knihovnu na panel Snadné spuštění, ověřte, jestli je v oblasti Navigace vybraná možnost Ano.

 7. Pokud chcete při každém vrácení souboru se změnami do knihovny vytvořit novou verzi (záložní kopii) souboru, klikněte v oblasti Historie verzí dokumentů na Ano.

 8. V části Šablona dokumentu udělejte jednu z těchto věcí:

  Knihovna dokumentů    Zadejte typ souboru, který se má v knihovně dokumentů používat jako šablona pro nové soubory. Ve výchozím nastavení jsou dostupné tyto typy souborů:

  • Žádný

  • Dokument aplikace Microsoft Word 97–2003

  • Tabulka aplikace Microsoft Excel 97–2003

  • Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint 97–2003

  • Dokument aplikace Microsoft Word

  • Tabulka aplikace Microsoft Excel

  • Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint

  • Poznámkový blok aplikace Microsoft OneNote 2010

  • Webová stránka aplikace Microsoft SharePoint Designer

  • Základní stránka

  • Stránka webové části

   Knihovna formulářů    Vyberte šablonu formuláře, kterou chcete nastavit jako typ formuláře pro všechny formuláře v knihovně.

 9. Klikněte na Vytvořit.

Začátek stránky

Změna výchozí šablony souboru v knihovně dokumentů nebo formulářů

Výchozí šablonu můžete změnit dvěma způsoby:

 • Pokud je v knihovně dokumentů nebo formulářů výchozí šablona souboru pro aplikaci kompatibilní se SharePointem 2010, můžete výchozí šablonu upravovat přímo.

 • V případě jiných programů nejde výchozí šablonu upravit přímo. Můžete ale nový soubor šablony zkopírovat do složky Formuláře knihovny. Tím specifikujete vlastní šablonu.

Začátek stránky

Úprava výchozí šablony souboru

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu, u které chcete upravit výchozí šablonu.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka :  Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete výrazně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte v části Nástroje knihovny na kartu Knihovna a potom ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 4. V oblasti Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 5. V části Šablona dokumentů klikněte ve skupinovém rámečku Adresa URL šablony na Upravit šablonu. Stane se jedna z těchto věcí:

  Knihovna dokumentů    Šablona se otevře v aplikaci, která je kompatibilní se SharePointem 2010 a která je přidružená k typu souboru aktuální šablony. Například pokud je výchozí šablona wordový dokument, otevře se Office Word 2010. Nebo v případě, že je výchozí šablona excelový list, otevře se Office Excel 2010.

  Knihovna formulářů    Šablona se otevře v aplikaci kompatibilní se SharePointem 2010, a to buď v aplikaci pro navrhování formulářů XML, jako je Microsoft Office InfoPath 2010, nebo v XML editoru.

  Poznámka :  Pokud už uživatelé na webu vyplnili formuláře, které byly založené na původní šabloně, zvažte, jak můžou změny šablony tyto formuláře ovlivnit. Třeba přidání pole, které musí uživatelé povinně vyplnit, může způsobit chyby v původních formulářích, které byly vyplněné před tím, než došlo k přidání tohoto pole.

 6. Proveďte požadované změny a potom šablonu uložte. Pokud už program nepotřebujete, ukončete ho, nebo přejděte na sharepointový web.

 7. Podle toho, jakou aplikaci pro navrhování formulářů použijete, může být potřeba šablonu z dané aplikace znovu publikovat v knihovně na sharepointovém webu.

 8. Na webu klikněte v dolní části stránky Upřesnit nastavení knihovny dokumentů nebo formulářů na OK.

Začátek stránky

Zadání vlastní šablony souboru

 1. Vytvořte a uložte vlastní šablonu v aplikaci, která je kompatibilní se SharePointem 2010. Poznamenejte si její umístění a potom přepněte do SharePointu 2010.

 2. Přejděte na web, na kterém je knihovna, pro kterou chcete zadat vlastní šablonu.

 3. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka :  Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete výrazně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom ve skupině Připojit a exportovat klikněte na Otevřít v Průzkumníkovi.

 5. Procházením v Průzkumníkovi Windows vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom v místní nabídce klikněte na Kopírovat.

 7. Opakovaným kliknutím na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny a potom kliknutím otevřete složku Formuláře.

 8. V okně složky klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klikněte v místní nabídce na Vložit.

 9. Ukončete Průzkumníka Windows a přepněte zpátky do knihovny na webu.

 10. V nabídce Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 11. V oblasti Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 12. V části Šablona dokumentu proveďte jednu z těchto akcí:

  Knihovna dokumentů:   Zadejte adresu vlastní šablony do pole Adresa URL šablony. Umístění představuje webovou adresu šablony na sharepointovém webu, která je relativní vzhledem k názvu webu. Pokud se třeba vaše šablona jmenuje Vodoznak.dotx a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně dokumentů Sdílené dokumenty, zadáte následující:

  Sdílené dokumenty/Formuláře/Vodoznak.dotx

  Knihovna formulářů:   Zadejte adresu požadované vlastní šablony do pole Adresa URL šablony. Umístění představuje webovou adresu šablony na sharepointovém webu, která je relativní vzhledem k názvu webu. Pokud se třeba vaše šablona jmenuje Objednávky.xml a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně formulářů Nákupy, zadáte následující:

  Nákupy/Formuláře/Objednávky.xsn

  Poznámka :  Pokud není nastavení v poli Šablona dokumentu dostupné, je možné, že správce nastavil víc typů obsahu. Pokud chcete zjistit, jestli je povoleno víc typů obsahu, ověřte si, jestli je u položky Chcete umožnit správu typů obsahu? v části Typy obsahu (hned nad oddílem Šablony dokumentů ) vybraná možnost Ano . Pokud tomu tak je, je potřeba upravit šablonu pro typ obsahu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×