Nastavení šablony pro knihovnu

Při vytvoření knihovny dokumentů můžete nastavit šablonu, která spustí příslušný program poté, co uživatel vytvoří nový dokument z knihovny. Můžete také pro knihovny dokumentů a knihovny formulářů zadat vlastní šablony.

V tomto článku:

Přehled

Zadání výchozího typu souboru při vytvoření knihovny

Úprava výchozí šablony

Zadání vlastní šablony

Když uživatel vytvoří nový soubor v knihovně dokumentů, otevře výchozí šablona program, který zadáte, s prázdnou šablonou.

Pokud má knihovna výchozí šablonu, je uložena v knihovně ve složce Formuláře. Pokud však chcete zadat nastavení nebo zadat výchozí obsah, který se zobrazí v každém souboru, například text vyjadřující zřeknutí se práv v zápatí, můžete použít vlastní šablonu.

Aby mohl uživatel vytvořit soubor pomocí příkazu Nový v knihovně, musí šablona pocházet z programu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například Microsoft Office Word 2007. Pokud program, který chcete používat, není kompatibilní, lze přesto soubor ve většině případů uložit a spravovat v knihovně. Místo vytváření souboru z knihovny dokumentů můžete vytvořit soubor v programu a potom ho přidat do knihovny později. Z důvodu zabezpečení jsou některé typy souborů blokovány na webu služby Windows SharePoint Services.

Při vytvoření nového souboru v knihovně formulářů je výchozím programem editor XML kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete však zadat, aby se v prohlížeči otevřel nový formulář, a to změnou rozšířeného nastavení pro knihovnu. Odkazy na další informace o vytváření knihovny formulářů naleznete v části Viz také.

Pokud je povoleno více Typ obsahu a pro tyto typy obsahu jsou zadány šablony, používá knihovna šablony, které jsou specifikovány podle typů obsahu. Místo změny nastavení šablony pro knihovnu je nutné změnit typy obsahu. V části Viz také naleznete odkazy na další informace o typech obsahu.

Začátek stránky

Zadání výchozího typu souboru při vytvoření knihovny

U knihoven dokumentů můžete zvolit z výběru typů stránek a programů, které jsou kompatibilní se službou Windows SharePoint Services. U knihoven formulářů tato možnost závisí na tom, zda jsou nainstalovány editory XML nebo programy pro návrh formulářů XML, které jsou kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například aplikace Microsoft Office InfoPath 2007.

Klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klikněte na tlačítko Vytvořit.

Tip : Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Obrázek tlačítka .

 1. V části Knihovny klepněte na možnost Knihovna dokumentů nebo Knihovna formulářů.

  Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

  Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je nepovinný.

  Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete umožnit příjem obsahu do knihovny e-mailem, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu knihovny, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 2. Chcete-li přidat odkaz na tuto knihovnu na panel Snadné spuštění, ověřte, zda je v oblasti Navigace vybrána možnost Ano.

 3. Chcete-li při každém vrácení souboru se změnami do knihovny vytvořit novou verzi (záložní kopii) souboru, klepněte v oblasti Historie verzí dokumentů na tlačítko Ano.

 4. V oblasti Šablona dokumentu zadejte typ souboru, který bude použit jako šablona nových souborů v této knihovně dokumentů.

 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Úprava výchozí šablony

Pokud knihovna nepoužívá více typů obsahu, postupujte následujícím způsobem. Jestliže knihovna používá typy obsahu, je nutné místo toho upravit šablony pro každý typ obsahu.

Výchozí šablona pro knihovnu dokumentů je umístěna ve složce Formuláře. V řadě případů má název template.doc, pokud jste nezměnili výchozí typ souboru.

Pokud používáte program, který není kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, nelze upravit výchozí šablonu. Můžete ale uložit a zadat vlastní šablonu aplikace, která je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, například aplikace Microsoft Office Word 2003. Další informace získáte v článku Zadání vlastní šablony.

 1. Pokud knihovna není dosud otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

 3. V oblasti Obecné nastavení klikněte na položku Upřesnit nastavení.

 4. V části Šablona dokumentů klepněte ve skupinovém rámečku Adresa URL šablony na možnost Upravit šablonu.

  Šablona se otevře v aplikaci, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0 a která je přidružena k typu souboru aktuální šablony. Například aplikace Office Word 2007 se spustí v případě, že výchozí šablona je šablona aplikace Word. Aplikace Microsoft Office Excel 2007 se spustí v případě, že výchozí šablona je list aplikace Excel.

 5. Proveďte požadované změny a potom šablonu uložte. Ukončete program, pokud již nemusí být spuštěn, nebo přejděte na web SharePoint.

 6. Na webu SharePoint klepněte v dolní části stránky Upřesňující nastavení knihovny dokumentů na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zadání vlastní šablony

Chcete-li zadat jinou šablonu, je třeba ji nejdříve vytvořit v programu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například Office Word 2007, a potom ji uložit do složky Formuláře knihovny. Potom můžete z knihovny zadat adresu vlastní šablony.

Výchozí šablona pro knihovnu dokumentů je umístěna ve složce Formuláře. Ve většině případů má název template.doc, pokud jste nezměnili výchozí typ souboru, který má být vytvořen.

 1. Vytvořte a uložte vlastní šablonu v programu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0. Poznamenejte si její umístění a potom přepněte na server služby Windows SharePoint Services.

 2. Pokud knihovna není dosud otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 3. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na příkaz Otevřít pomocí Průzkumníka systému Windows.

 4. Procházením v Průzkumníkovi Windows vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Kopírovat.

 6. Kliknutími na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny a potom kliknutím otevřete složku Formuláře.

 7. V okně složky klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Vložit.

 8. Ukončete aplikaci Průzkumník Windows a přepněte zpět do knihovny na webu.

 9. V nabídce Nastavení Settings menu klepněte na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

 10. V oblasti Obecné nastavení klikněte na položku Upřesnit nastavení.

 11. V části Šablona dokumentů zadejte do pole Adresa URL šablony adresu vlastní šablony. Umístění představuje webovou adresu šablony na webu SharePoint relativní k názvu webu. Pokud má například šablona název Vodoznak.xml a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně Sdílené dokumenty, zadali byste do pole Adresa URL šablony cestu /Sdílené dokumenty/Formuláře/Vodoznak.xml.

  Pokud není nastavení v poli Šablona dokumentu k dispozici, je možné, že správce nastavil více typů obsahu. Chcete-li zjistit, zda je povoleno více typů obsahu, ověřte, zda je v části Umožnit správu typů obsahu v oblasti Typy obsahu vybrána možnost Ano.

Poznámka : Pokud je povoleno více typů obsahu, je třeba šablonu přizpůsobit pro každý typ obsahu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×