Nastavení úrovní přístupu pro skupiny pomocí zobrazení správy položek ACE

Zobrazení správy položek ACE (Access Control Entry) slouží k provádění změn úrovně přístupu pro následující skupiny:

 • Uživatelé v této společnosti     Této skupině je ve výchozím nastavení přiřazena úroveň přístupu Společnost.

 • Uživatelé v doménách propojených s touto společností     Této skupině, nazývané též externí uživatelé, je ve výchozím nastavení přiřazena úroveň přístupu Veřejné.

 • Uživatelé ve veřejných doménách    Této skupině, nazývané též uživatelé veřejného připojení k Internetu, není ve výchozím nastavení přiřazena žádná úroveň přístupu.

Co chcete provést?

Přepnutí do zobrazení správy položek ACE

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé v této společnosti

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé v doménách propojených s touto společností

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé ve veřejných doménách

Přepnutí do zobrazení správy položek ACE

 • Chcete-li přepnout do zobrazení správy položek ACE, klikněte na tlačítko Nabídka, vyberte možnost Zobrazit a klikněte na možnost Správa úrovní přístupu.

Začátek stránky

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé v této společnosti

Změníte-li úroveň přístupu ve skupině Uživatelé v této společnosti, bude každému kontaktu, který má nyní úroveň přístupu Společnost, přiřazena nová úroveň. Každému dalšímu kontaktu ze společnosti, který přidáte do seznamu kontaktů, bude automaticky udělena úroveň přístupu, která je aktuálně přiřazena skupině Uživatelé v této společnosti. I když skupinu Uživatelé v této společnosti přesunete, můžete stále přesouvat jednotlivé kontakty do jiných skupin.

 1. Chcete-li změnit úroveň přístupu pro skupinu Uživatelé v této společnosti, klikněte na tlačítko Nabídka, vyberte možnost Zobrazit a klikněte na možnost Správa úrovní přístupu.

 2. V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Uživatelé v této společnosti, klikněte na možnost Změnit úroveň přístupu a poté zvolte požadovanou úroveň přístupu.

Začátek stránky

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé v doménách propojených s touto společností

Skupina Uživatelé v doménách propojených s touto společností představuje skupinu externích uživatelů. Ve výchozím nastavení je skupině Uživatelé v doménách propojených s touto společností přiřazena úroveň přístupu Veřejné.

 1. Chcete-li změnit úroveň přístupu pro všechny kontakty ve skupině Uživatelé v doménách propojených s touto společností, klikněte na tlačítko Nabídka, vyberte možnost Zobrazit a klikněte na možnost Správa úrovně přístupu.

 2. V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Uživatelé v doménách propojených s touto společností, klikněte na možnost Změnit úroveň přístupu a poté klikněte na požadovanou úroveň přístupu.

Začátek stránky

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé ve veřejných doménách

Skupina Uživatelé ve veřejných doménách představuje skupinu uživatelů veřejného připojení k Internetu. Ve výchozím nastavení není skupině Uživatelé ve veřejných doménách přiřazena žádná úroveň přístupu.

 1. Chcete-li změnit úroveň přístupu pro všechny kontakty ve skupině Uživatelé ve veřejných doménách, klikněte na tlačítko Nabídka, vyberte možnost Zobrazit a klikněte na možnost Správa úrovně přístupu.

 2. V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Uživatelé ve veřejných doménách, klikněte na možnost Změnit úroveň přístupu a poté klikněte na požadovanou úroveň přístupu.

Začátek stránky

Přidání nové domény

Přidáním nové domény do zobrazení správy položek ACE můžete konkrétní doméně (např. MSN, Yahoo, AOL) přiřadit požadovanou úroveň přístupu.

 1. Chcete-li přidat doménu, klikněte na tlačítko Nabídka, vyberte možnost Zobrazit a klikněte na možnost Správa úrovní přístupu.

 2. V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na název úrovně přístupu, ke které chcete novou doménu přidat, a klikněte na možnost Přidat novou doménu. Klikněte například na úroveň Společnost, na možnost Přidat novou doménu a zadejte text example.com.

Začátek stránky

Přidání veřejné domény

Není-li skupina Uživatelé ve veřejných doménách uvedena v seznamu kontaktů, můžete ji do něj přidat. Tato skupina představuje uživatele veřejného připojení k Internetu, včetně uživatelů aplikací služeb rychlých zpráv AOL, Yahoo, MSN a Windows Live.

 1. Chcete-li přidat doménu, klikněte na tlačítko Nabídka, vyberte možnost Zobrazit a klikněte na možnost Správa úrovní přístupu.

 2. V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na název úrovně přístupu, ke které chcete novou doménu přidat, klikněte na možnost Přidat veřejnou doménu a potom zadejte název domény. Příklad: example.com.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×