Nastavení úrovní přístupu pro skupiny pomocí zobrazení správy položek ACE

Pomocí zobrazení správy položek ACE (Access Control Entry) lze měnit úrovně přístupu pro následující skupiny:

 • Uživatelé v této společnosti.     Této skupině je ve výchozím nastavení přiřazena úroveň přístupu Společnost.

 • Uživatelé v doménách propojených s touto společností.     Této skupině, nazývané též Externí uživatelé, je ve výchozím nastavení přiřazena úroveň přístupu Veřejné.

 • Uživatelé ve veřejných doménách.    Této skupině, nazývané též Uživatelé veřejného připojení k Internetu, není ve výchozím nastavení přiřazena žádná úroveň přístupu.

Co chcete provést?

Přepnutí do zobrazení správy položek ACE

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé v této společnosti

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé v doménách propojených s mojí společností

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé ve veřejných doménách

Přepnutí do zobrazení správy položek ACE

 • Chcete-li přepnout do zobrazení správy položek ACE, klepněte na tlačítko Nabídka, vyberte příkaz Zobrazit a klepněte na položku Správa úrovní přístupu.

Začátek stránky

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé v této společnosti

Změníte-li úroveň přístupu ve skupině Uživatelé v této společnosti, bude každému kontaktu, kterému je aktuálně přiřazena úroveň přístupu Společnost, přiřazena nová úroveň. Každému dalšímu kontaktu ze společnosti, který přidáte do seznamu kontaktů, bude automaticky udělena úroveň přístupu, která je aktuálně přiřazena skupině Uživatelé v této společnosti. I když ve skupině Uživatelé v této společnosti změníte úroveň přístupu, můžete stále přesouvat jednotlivé kontakty mezi skupinami.

 1. Chcete-li změnit úroveň přístupu pro skupinu Uživatelé v této společnosti, klepněte na tlačítko Nabídka, vyberte příkaz Zobrazit a klepněte na položku Správa úrovní přístupu.

 2. V seznamu kontaktů přetáhněte skupinu Uživatelé v této společnosti na příslušnou úroveň přístupu. Skupinu můžete snadno přetáhnout zpět na původní úroveň přístupu.

Začátek stránky

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé v doménách propojených s mojí společností

Skupina Uživatelé v doménách propojených s touto společností představuje skupinu externích uživatelů. Ve výchozím nastavení je skupině Uživatelé v doménách propojených s touto společností přiřazena úroveň přístupu Veřejné.

 1. Chcete-li změnit úroveň přístupu pro všechny kontakty ve skupině Uživatelé v doménách propojených s touto společností, klepněte na tlačítko Nabídka, vyberte příkaz Zobrazit a klepněte na položku Správa úrovní přístupu.

 2. V seznamu kontaktů přetáhněte skupinu Uživatelé v doménách propojených s touto společností na příslušnou úroveň přístupu.

Začátek stránky

Změna úrovně přístupu pro skupinu Uživatelé ve veřejných doménách

Skupina Uživatelé ve veřejných doménách představuje skupinu uživatelů veřejného připojení k Internetu. Ve výchozím nastavení není skupině Uživatelé ve veřejných doménách přiřazena žádná úroveň přístupu.

 1. Chcete-li změnit úroveň přístupu pro všechny kontakty ve skupině Uživatelé ve veřejných doménách, klepněte na tlačítko Nabídka, vyberte příkaz Zobrazit a klepněte na položku Správa úrovně přístupu.

 2. V seznamu kontaktů přetáhněte skupinu Uživatelé ve veřejných doménách na příslušnou úroveň přístupu.

Začátek stránky

Přidání nové domény

Přidáním nové domény do zobrazení správy položek ACE můžete konkrétní doméně (např. MSN, Yahoo, AOL) přiřadit požadovanou úroveň přístupu.

 1. Chcete-li přidat doménu, klepněte na tlačítko Nabídka, vyberte příkaz Zobrazit a klepněte na položku Správa úrovní přístupu.

 2. V seznamu kontaktů klepněte pravým tlačítkem myši na název úrovně přístupu, ke které chcete novou doménu přidat, a vyberte příkaz Přidat novou doménu. Klepněte například na úroveň Společnost, na příkaz Přidat novou doménu a zadejte example.com.

Začátek stránky

Přidání veřejné domény

Není-li skupina Uživatelé ve veřejných doménách uvedena v seznamu kontaktů, můžete ji do seznamu kontaktů přidat. Tato skupina představuje uživatele veřejného připojení k Internetu včetně uživatelů programů instant messenger služeb AOL, Yahoo, MSN a Windows Live.

 1. Chcete-li přidat doménu, klepněte na tlačítko Nabídka, vyberte příkaz Zobrazit a klepněte na položku Správa úrovní přístupu.

 2. V seznamu kontaktů klepněte pravým tlačítkem myši na název úrovně přístupu, ke které chcete novou doménu přidat, vyberte příkaz Přidat veřejnou doménu a zadejte název domény, například example.com.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×