Nastavení zvuku a videa

Funkce Nastavit zvuk a video poskytuje tyto možnosti:

 • Automaticky vyhledá a vybere upřednostňovaná zařízení pro přehrávání zvuku a videa v dané aplikaci bez nutnosti provádění nastavení. Funkce Nastavit zvuk a video automaticky znovu nakonfiguruje zařízení pro přehrávání zvuku a videa, pokud zařízení odpojíte nebo k počítači připojíte nové zařízení.

 • Umožňuje určit pro hovory další volací zařízení (jiné než výchozí ruční či náhlavní soupravu). Funkce také umožňuje nastavit pro zvuk aplikace samostatný reproduktor a mikrofon.

 • Umožňuje určit další volací zařízení (jiné než výchozí ruční či náhlavní soupravu) pro přehrávání zvukových upozornění aplikace. Možnosti zvuku lze nastavit například tak, aby byla zvuková upozornění při přijetí příchozího hovoru přehrávána v reproduktorech počítače.

 • Umožňuje testovat zařízení, upravovat hlasitost reproduktorů a mikrofonu, testovat webové kamery a upravovat jejich nastavení.

Funkce Nastavit zvuk a video je k dispozici v aplikaci Office Communicator 2007 R2 a Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Co chcete provést?

Nastavení zvuku a videa – ruční nebo náhlavní souprava

Nastavení zvuku a videa – reproduktor/mikrofon nebo sluchátko

Nastavení zvuku a videa – zvuk

Nastavení zvuku a videa – webová kamera

Nastavení zvuku a videa – ruční nebo náhlavní souprava

Stránka Nastavení zvuku a videa – ruční nebo náhlavní souprava se zobrazí pouze v případě, že aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant zjistí ruční nebo náhlavní soupravu USB připojenou k počítači. Ruční nebo náhlavní soupravy jsou telefonická zařízení s reproduktorem, mikrofonem a tlačítkem pro zahájení a ukončení hovoru.

Pokud pomocí kabelu USB k počítači připojíte stolní telefon aplikace Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition, tento stolní telefon bude výchozím zvukovým zařízením pro hovory, konference a relace služby Live Meeting aplikace Communicator. Aplikace Communicator se automaticky spáruje se stolním telefonem, takže hovory zahájené z aplikace Communicator budou uskutečněny ze stolního telefonu. Kliknutí na oznámení o příchozím hovoru automaticky připojí hovor ke stolnímu telefonu. Všechny akce ovládání volání, které během hovoru provedete, se projeví jak v aplikaci Communicator, tak i na stolním telefonu.

Výběr ruční nebo náhlavní soupravy

V rozevíracím seznamu Ruční nebo náhlavní souprava jsou uvedena telefonní zařízení, která byla nalezena funkcí Nastavit zvuk a video. Ve výchozím nastavení vybírá funkce Nastavit zvuk a video ruční a náhlavní soupravy automaticky podle následujícího pořadí priority:

Pořadí priority při automatickém výběru ruční nebo náhlavní soupravy

 1. Stolní telefon IP s certifikací UC, například zařízení Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 2. Ruční souprava s certifikací UC s displejem

 3. Ruční souprava s certifikací UC s reproduktorem

 4. Náhlavní souprava s certifikací UC

 5. Jiné zařízení s certifikací UC

 6. Ruční souprava bez certifikace UC

Rozevírací seznam Ruční nebo náhlavní souprava poskytuje následující možnosti:

 • Výchozí – <název zařízení>   Pokud vyberete možnost Výchozí – <název zařízení>, funkce Nastavit zvuk a video automaticky vyhledá a vybere upřednostňovanou ruční nebo náhlavní soupravu. Je-li vybrána tato možnost, aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant provede automatickou konfiguraci ruční nebo náhlavní soupravy, když zařízení odpojíte od počítače a opět jej připojíte nebo pokud k počítači připojíte novou ruční nebo náhlavní soupravu. Pokud je pomocí kabelu USB připojen stolní telefon Office Communicator 2007 R2 Phone Edition, tato možnost zobrazí připojení ke stolnímu telefonu.

  Poznámka : Pokud chcete použít připojený stolní telefon, ale předtím jste vybrali vlastní zařízení s reproduktorem či mikrofonem, tuto možnost bude nutno vybrat ručně, abyste mohli požadovaný stolní telefon použít.

 • <Název zařízení>   Zvolíte-li tuto možnost, můžete vybrat požadované zařízení. Neumožníte tedy funkci Nastavit zvuk a video vybrat zařízení automaticky. Je-li vybrána tato možnost, aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant neprovede automatickou konfiguraci ruční nebo náhlavní soupravy, pokud zařízení odpojíte od počítače nebo pokud připojíte nové zařízení. Pokud k počítači připojíte stolní telefon a vyberete jiné zařízení, aplikace Office Communicator 2007 R2 nebude spárována se stolním telefonem Office Communicator 2007 R2.

Reproduktor

 • Kliknutím na tlačítko Test vyzkoušíte hlasitost reproduktoru ruční nebo náhlavní soupravy. Pomocí posuvníku můžete hlasitost zvýšit nebo snížit.

Mikrofon

 • Používáte-li ruční soupravu, můžete úroveň hlasitosti vyzkoušet promluvením do mikrofonu. Používáte-li stolní telefon, úroveň hlasitosti můžete vyzkoušet tak, že zvednete sluchátko a promluvíte do něj. Máte-li náhlavní soupravu, promluvte do reproduktoru. Polovinu testovací oblasti by měla vyplňovat zelená barva.

Začátek stránky

Nastavení zvuku a videa – reproduktor/mikrofon nebo sluchátko

Poznámka : Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud pro reproduktor i mikrofon vyberete stejné zařízení. Volba samostatných zařízení může při hovoru způsobit zvukovou ozvěnu. Pokud se však nemůžete použití samostatných zařízení vyhnout a vzniká ozvěna, můžete ji minimalizovat snížením hlasitosti mikrofonu a reproduktoru.

Na stránce Nastavení zvuku a videa – reproduktor/mikrofon nebo sluchátko můžete vybrat reproduktor a mikrofon pro zvukové funkce aplikace. Jako reproduktor a mikrofon lze vybrat samostatná zařízení. V případě, že je zjištěna ruční nebo náhlavní souprava, můžete pro volání vybrat jiné sluchátko (nikoli výchozí ruční nebo náhlavní soupravu). Ve výchozím nastavení vybírá funkce Nastavit zvuk a video reproduktor a mikrofon automaticky podle následujícího pořadí priority:

Pořadí priority při automatickém výběru reproduktoru, mikrofonu nebo sluchátka

 1. Sluchátko vybraného telefonického zařízení

 2. Zařízení RoundTable

 3. Výchozí zařízení systému

 • Výchozí – <název zařízení>   Pokud vyberete možnost Výchozí – <název zařízení> funkce Nastavit zvuk a video automaticky vyhledá a vybere upřednostňovaný reproduktor a mikrofon nebo sluchátko s reproduktorem. Je-li vybrána tato možnost, reproduktory a mikrofony nebo sluchátka budou automaticky znovu nakonfigurovány, pokud je odpojíte a opět připojíte nebo pokud připojíte nové zařízení.

 • Vlastní   Tuto možnost vyberte, pokud chcete vybrat konkrétní zařízení a nechcete, aby aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant vybrala zařízení automaticky. Tato možnost také umožňuje vybrat jako reproduktor a mikrofon různá zařízení.

 • Vypnout   Tuto možnost vyberte, pokud chcete vypnout reproduktor a mikrofon nebo sluchátko.

Reproduktor

 • Je-li v nastavení Reproduktor/mikrofon nebo sluchátko vybrána možnost Vlastní, můžete vybrat zařízení z rozevíracího seznamu.

 • Kliknutím na tlačítko Test vyzkoušíte úroveň hlasitosti reproduktoru.

Mikrofon

 • Je-li v nastavení Reproduktor/mikrofon nebo sluchátko vybrána možnost Vlastní, můžete vybrat zařízení z rozevíracího seznamu.

 • Kliknutím na tlačítko Test vyzkoušíte úroveň hlasitosti mikrofonu. Pomocí posuvníku můžete hlasitost zvýšit nebo snížit.

Začátek stránky

Nastavení zvuku a videa – zvuk

Na stránce Nastavení zvuku a videa – Zvuky můžete vybrat reproduktor pro přehrávání zvuků aplikace, například vyzvánění příchozích hovorů nebo upozornění na pozvání k relacím rychlých zpráv. Ve výchozím nastavení vybere funkce Nastavit zvuk a video automaticky výchozí reproduktory systému.

 • Výchozí – <název zařízení>    Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána automaticky. Je-li vybráno výchozí nastavení, funkce Nastavit zvuk a video automaticky vyhledá a vybere zařízení pro přehrávání zvukových upozornění. Výhodou nastavení této možnosti je, že aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant automaticky vybere zařízení, pokud stávající zařízení odpojíte a připojíte nové.

 • <Název zařízení>   Můžete vybrat konkrétní zařízení, které má být použito pro přehrávání zvukových upozornění. Zvolíte-li tuto možnost, nebude aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant automaticky provádět opětovnou konfiguraci zařízení pro přehrávání zvuků, pokud zařízení odpojíte a připojíte nové zařízení.

 • Vypnout   Tuto možnost vyberte, chcete-li vypnout reproduktor. Reproduktor nebude přehrávat žádná zvuková upozornění.

Reproduktor

 • Kliknutím na tlačítko Test vyzkoušíte hlasitost přehrávání zvuku v reproduktoru.

Začátek stránky

Nastavení zvuku a videa – webová kamera

Na stránce Nastavení zvuku a videa – webová kamera můžete vybrat webovou kameru, kterou chcete používat při audiovizuálních konverzacích. Tato stránka také poskytuje přístup k softwaru pro nastavení a úpravy od výrobce webové kamery. Ve výchozím nastavení vybírá aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant audiovizuální zařízení automaticky v následujícím pořadí priority:

Pořadí priority při automatickém výběru audiovizuálních zařízení

 1. Datový proud hovořícího účastníka v zařízení RoundTable

 2. Výchozí audiovizuální zařízení systému

 • Výchozí – <název zařízení>    Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána automaticky. Je-li vybráno výchozí nastavení, aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant automaticky vyhledá a vybere webovou kameru pro audiovizuální hovory. Výhodou nastavení této možnosti je, že aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant automaticky vybere zařízení, pokud stávající zařízení odpojíte a připojíte nové.

 • <Zařízení>   Zvolíte-li tuto možnost, můžete v aplikaci vybrat konkrétní audiovizuální zařízení. Zvolíte-li tuto možnost, aplikace Communicator 2007 R2 nebo Office Communications Server 2007 R2 Attendant nebude provádět opětovnou konfiguraci, pokud odpojíte audiovizuální zařízení nebo připojíte nové audiovizuální zařízení.

 • Vypnout   Tuto možnost zvolte, nechcete-li používat webovou kameru.

Nastavení webové kamery

 • Po kliknutí na tlačítko Nastavení webové kamery můžete použít software pro nastavení a úpravy od výrobce webové kamery.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×