Nastavení vytáčených konferencí neboli konferencí z veřejné telefonní sítě ve Skypu pro firmy

Někdy budou lidé ve vaší organizaci potřebovat telefon, aby zavolali na schůzku. Skype pro firmy obsahuje funkce vytáčené konference přesně pro tuto situaci! Lidé mohou volat do schůzek Skype pro firmy pomocí telefonu a nemusí používat aplikaci Skype pro firmy v mobilním zařízení nebo počítači.

Vytáčenou konferenci (také označovanou jako konference z veřejné telefonní sítě) je potřeba nastavit jen pro lidi, kteří plánují pořádat nebo vést schůzky. Účastníci schůzky, kteří zavolají, nepotřebují žádné vlastní licence ani jiné nastavení.

Krok 1: Zakoupení a přiřazení licencí

Tento krok mohou provádět pouze globální správci Office 365.

 1. Tady se dozvíte, jestli je vytáčená konference neboli konference z veřejné telefonní sítě dostupná ve vaší zemi. Podívejte se do tohoto seznamu zemí.

 2. Tady se dozvíte, které licence si musíte koupit, abyste mohli používat vytáčené konference, a kolik stojí. Podívejte se na stránku Dodatečné licence Skypu pro firmy a kupte si licence.

 3. Přiřaďte licence Office 365 nebo Skype pro firmy, které jste koupili, lidem ve své organizaci, kteří budou pořádat a vést schůzky.

 4. Pokud jste si koupili dodatečné licence pro vytáčené konference a fakturační licence účtu veřejné telefonní sítě, přiřaďte je také. Pokyny najdete v části Přiřazení licencí Skypu pro firmy.

Krok 2: Vyberte si poskytovatele vytáčené konference

Poskytovatel vytáčené konference poskytuje most vytáčené konference. Most konference slouží k nastavení vytáčených telefonních čísel, PIN kódů a ID konferencí pro schůzky. Rozhodněte se, jestli chcete využívat Microsoft, nebo poskytovatele vytáčení třetí strany:

 • Microsoft jako poskytovatel vytáčené konference: Pokud chcete nejjednodušší řešení vytáčené konference, vyberte si jako poskytovatele vytáčené konference Microsoft.

 • Třetí strana jako poskytovatel vytáčené konference: Pokud jste v zemi, kde není vytáčená konference Office 365 k dispozici, kvalita služby není dobrá kvůli místu nebo máte platnou smlouvu, vyberte si poskytovatele vytáčené konference třetí strany. Poskytovatele najdete na stránce Microsoft PinPoint.

Tip : V organizaci můžete mít lidi, kteří jako poskytovatele vytáčené konference využívají Microsoft, a zároveň jiné, kteří používají poskytovatele třetí strany. To je ale komplikovanější v oblasti nastavení a správy.

Podrobné srovnání mezi společností Microsoft jako poskytovatelem vytáčení a třetí stranou najdete v části Srovnání poskytovatelů vytáčení.

Krok 3: Přiřaďte poskytovatele vytáčené konference lidem, kteří vedou nebo pořádají schůzky

Když už máte vybraného poskytovatele vytáčené konference, je třeba jej přiřadit lidem v organizaci, kteří vedou nebo pořádají schůzky. Udělejte toto:

Krok 4: Vytvořte pozvánky na schůzky

Další kroky jsou nepovinné, ale mnozí správci je rádi dělají:

 1. Přizpůsobení pozvánek na schůzky. Čísla vytáčení nastavená pro uživatele budou automaticky součástí pozvánek na schůzky odesílaných účastníkům. Můžete ale přidat vlastní odkazy na nápovědu a právní texty, textovou zprávu a malý grafický prvek vaší společnosti.

 2. Zvolení jiného výchozího telefonního čísla pro každého uživatele. Toto telefonní číslo se objeví ve schůzce naplánované uživatelem.

 3. Nastavení jazyka automatického telefonního systému, který automatický telefonní systém používá k přivítání volajícího, když zavolá na telefonní číslo vytáčené konference. Tento krok se dá použít, jen když používáte jako poskytovatele vytáčení Microsoft.

 4. Nastavení délky PIN kódu pro vytáčené schůzky

Časté otázky

Zde jsou uvedeny některé časté otázky, které dostáváme od svých zákazníků, kteří chtějí používat vytáčené konference.

Volání na schůzky je velmi užitečné, třeba když jsou lidé na cestě a nemůžou se schůzky zúčastnit za použití klienta Skype pro firmy na notebooku nebo mobilním zařízení. Ale existují i jiné důvody, proč může být používání telefonu k účasti na schůzce Skype pro firmy lepší variantou než použití aplikace Skype pro firmy na počítači.

 • Připojení k internetu je omezené.

 • Schůzka má být jenom hlasová.

 • Uživatel se pokusil připojit ke schůzce Skype pro firmy, ale bezúspěšně.

 • Při tomto způsobu připojení ke schůzce je kvalita hovoru vyšší.

 • Lidé se mohou ke schůzce připojit „hands-free“ pomocí zařízení s Bluetooth.

 • Některým lidem to v jejich situaci připadá snazší a pohodlnější.

Ke schůzce Skype pro firmy se může připojit každý, kdo má číslo pro vytáčení a ID konference, pokud organizátor schůzku neuzamkl.

Ať už voláte pomocí telefonu, nebo aplikace Skype pro firmy, slyšíte všechny ostatní účastníky hovoru a oni mohou slyšet vás. Organizátor schůzky má možnost její účastníky „ztlumit“, když je nechce slyšet.

Ano, bezplatná telefonní čísla (servisní čísla) jsou k dispozici, ale jen v některých zemích/oblastech. Seznam dostupných čísel najdete tady.

Když si koupíte licence pro vytáčené konference, přiřadíme vám místní čísla pro telefonické připojení. Tato telefonní čísla budou součástí pozvánky na schůzku. Tato místní čísla budou k dispozici jenom vaší organizaci. Vaší organizaci přiřadíme telefonní číslo a toto číslo budou sdílet uživatelé z vaší organizace, kteří mají povolené vytáčené konference. To znamená, že dvě schůzky Online Skypu pro firmy (jedna naplánovaná uživatelem A a druhá uživatelem B) budou mít stejné telefonní číslo.

Součástí pozvánky na schůzku budou místní čísla pro telefonické připojení a v některých případech taky mezinárodní čísla pro telefonické připojení ze země, kde se nachází vaše organizace. Pokud účastník schůzky použije jiné číslo, které je součástí pozvánky, bude to sdílené telefonní číslo.

Aktuální seznam zemí/oblastí najdete v tématu Telefonní čísla pro vytáčené konference.

Pokud nejsou telefonní čísla pro vytáčené konference ve vaší oblasti k dispozici nebo nesplňují požadavky vaší organizace, pošlete nám zpětnou vazbu na fórech SkypeFeedback.

Maximální doba závisí na tom, kdo na schůzce je, a na typu ověřování, který používá k připojení ke schůzce.

Účastníci schůzky

Čas konce schůzky

Na schůzce jsou uživatelé, kteří se připojili pomocí klienta Skypu pro firmy nebo kteří se ke schůzce připojili telefonicky.

Schůzka skončí, pokud po dobu 24 hodin nebudou žádné změny v seznamu účastníků.

Všichni uživatelé jsou telefonicky připojení ke schůzce, ale někdo pro připojení ke schůzce použil PIN kód.

Schůzka se ukončí po 24 hodinách.

Všichni uživatelé jsou telefonicky připojení ke schůzce, ale nikdo pro připojení ke schůzce nepoužil PIN kód.

Schůzka se ukončí po 4 hodinách.

Vytáčená konference může mít až 250 telefonních účastníků.

Informace o omezeních schůzek najdete v článku Limity Online Skypu pro firmy.

Přidali jsme novou funkci, díky které vy – správce – můžete odesílat a aktualizovat údaje vytáčených konferencí a PIN kód e-mailem. Další informace najdete v článku Povolení nebo zákaz automatického posílání e-mailů při změně nastavení vytáčených konferencí, včetně toho jak posílání e-mailů zakázat.

Zatím ještě ne. Pro místní uživatele ale můžete dál používat službu vytáčených konferencí, která je dostupná na Serveru Skypu pro firmy 2015 spolu s bránou veřejné telefonní sítě.

Uživatelům se budou ID konference přiřazovat náhodně a nemůžou si rezervovat ani nastavit statická ID konference, která by mohli používat jenom oni.

Pro uživatele s povolenými vytáčenými konferencemi není aktuálně podporována možnost připojit se k vysílání Skype Meeting Broadcast.

Ne, uživatel nemůže získat pomoc od operátora ani žádnou podporu stisknutím „*0“ během schůzky. Pokud dojde u vytáčených konferencí k potížím, může správce organizace kontaktovat podporu Microsoftu pro Office 365.

Uživatelé Online Skypu pro firmy můžou zjistit svoje ID konference, které mají přiřazené, naplánováním schůzky v Outlooku nebo v Outlooku na webu. Uživatelé mohou také najít ID konference v e-mailu, který jim přijde po nastavení vytáčené konference.

Poznámka : Uživatelé si nemohou ID konference resetovat. ID konference můžete v organizaci resetovat jedině vy – správce.

Pracujeme na řešení, které by uživateli umožňovalo zjistit a resetovat ID konference bez pomoci správce organizace.

Uživatel Online Skypu pro firmy najde PIN kód v e-mailu, který mu přijde po nastavení vytáčené konference.

Poznámka : Uživatelé Skypu pro firmy si nemohou PIN kód sami resetovat. PIN kód můžete resetovat jedině vy, správce. Když se PIN kód resetuje, je uživateli poslán e-mail.

Pracujeme na řešení, které by uživateli umožňovalo zjistit a resetovat PIN kód bez pomoci správce organizace.

 • * 6 (Ztlumí nebo zruší ztlumení uživatele, který příkaz zadá.)

 • * 1 (Přehraje popisy dostupných příkazů, které je možné zadat na číselníku.)

Ano, účastníci mohou volat mezinárodní čísla a zvát ostatní volající ke schůzce Online Skypu pro firmy. Viz část Volání ze schůzky, aby se mohli připojit i ostatní.

Když se uživateli přiřadí licence na Konference Skypu pro firmy ve veřejné telefonní síti a uživatel vytvoří novou schůzku Skypu pro firmy v Outlooku nebo v Outlooku na webu, automaticky se přidají do pozvánky na schůzku telefonní čísla a ID konference.

Když má uživatel přiřazenou licenci na Konference Skypu pro firmy ve veřejné telefonní síti, má přiřazené tzv. ID konference bez rezervace. Toto ID konference je možné společně s telefonními čísly pro přístup na konferenci sdílet s účastníky schůzky bez toho, že by uživatel musel schůzku naplánovat.

Tady je tabulka se scénáři, ve kterých se organizátor a všichni účastníci ke schůzce připojují telefonicky:

Nastavení uživatele

Kroky organizátora

Kroky účastníka

Nepovolovat zahájení schůzky anonymním uživatelům

 • Vytočte telefonní číslo pro připojení ke konferenci.

 • Zadejte ID konference.

 • Zadejte PIN kód pro schůzku.

 • Vytočte telefonní číslo pro připojení ke konferenci.

 • Zadejte ID konference.

Pokud se ke schůzce ještě nepřipojil organizátor schůzky, bude se účastníkovi přehrávat hudba v předsálí, dokud se organizátor ke schůzce nepřipojí.

Povolit zahájení schůzky anonymním uživatelům

 • Vytočte telefonní číslo pro připojení ke konferenci.

 • Zadejte ID konference.

 • Vytočte telefonní číslo pro připojení ke konferenci.

 • Zadejte ID konference.

Pokud se účastník připojí ke schůzce před organizátorem, může schůzku zahájit každý z účastníků.

Poznámka : Tato funkce ještě není k dispozici pro uživatele používající Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně. Další informace najdete v části Informace o Office 365 provozovaném společností 21Vianet.

Viz taky

Nastavení Online Skypu pro firmy

Telefonní čísla pro vytáčené konference

Nastavení možností online schůzek a konferenčních hovorů

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×