Nastavení, vymazání nebo odebrání zarážek tabulátoru

Nastavení, vymazání nebo odebrání zarážek tabulátoru

S použitím zarážek tabulátoru můžete vytvořit snadno formátovatelné dokumenty. Když použijete možnosti rozložení dokumentu v aplikaci Word, můžete vytvořit třeba obsah nebo rejstřík, aniž byste nastavili jedinou zarážku tabulátoru.

V aplikaci Word je k dispozici také předdefinovaná tabulka, záhlaví a zápatí, titulní stránka a další možnosti rozložení stránky. Díky těmto možnostem není nutné přidávat zarážky tabulátoru.

Tip: Aby bylo možné pojmout různé verze aplikace Word, odkazuje se řada postupů na kartu Domů. V aplikaci Word 2016 můžete použít také kartu Rozložení. V aplikaci Word 2013, Word 2010 a Word 2007 můžete použít také kartu Rozložení stránky.

Bez ohledu na to, kterou verzi aplikace Word používáte, je postup pro nastavení (přidání) zarážek tabulátoru na vodorovném pravítku stejný. Když ve výchozím nastavení otevřete nový prázdný dokument, na pravítku žádné zarážky tabulátoru nejsou. Standardně je ale nastavené výchozí rozmístění tabulátorů ve vzdálenosti půl palce (1,27 cm).

Než začnete s nastavením (přidáním) zarážek tabulátoru, je vhodné se seznámit s výběrem typu zarážek a dostupnými zarážkami.

V části pro výběr typu zarážky zvolte jednu ze sedmi zarážek – vlevo, na střed, vpravo, desetinná čárka, sloupec, odsazení prvního řádku předsazení prvního řádku – pro nastavení na pravítku.

Výběr typu zarážky umožňuje políčko na levém okraji pravítka. Proklikejte si jednotlivé možnosti výběru typu zarážky a podívejte se tak na jednotlivé zarážky popsané níže.

Obrázek tabulátoru

Levá zarážka

Text se zarovná vpravo od zarážky tabulátoru.

Tlačítko zarážky na střed

Zarážka na střed

Text se zarovnává při psaní na střed.

Obrázek tabulátoru

Pravá zarážka

Text se zarovná doprava a posunuje doleva.

Obrázek tabulátoru

Desetinná zarážka

Čísla se zarovnají doleva od desetinné čárky. Desetinnou zarážku není možné použít k zarovnání čísel kolem jiného znaku, jako je například symbol spojovníku nebo ampersandu.

Tlačítko zarážky svislé čáry

Zarážka svislé čáry

Pomocí zarážky svislé čáry se nenastavuje pozice textu. Místo toho se v místě zarážky vloží svislá čára.

Obrázek tlačítka

Odsazení prvního řádku

Odsazení prvního řádku nahoře na pravítku umožňuje odsadit text prvního řádku odstavce.

Obrázek tlačítka

Předsazení prvního řádku

Předsazení prvního řádku dole na pravítku umožňuje odsadit text na druhém řádku odstavce a všechny následující řádky.

Pokud chcete rychle nastavit zarážku tabulátoru v dokumentu, vyberte příslušnou zarážku a klikněte na pravítku na místo, kde se má tabulátor zobrazit.

Pravítko ve wordovém dokumentu se zarážkami

 • Na levém okraji pravítka klikněte ve výběru typu zarážek na požadovanou zarážku tabulátoru a potom klikněte na místo na pravítku, kam chcete zarážku nastavit.

  Poznámka: Nevidíte pravítko v horní části dokumentu? Klikněte na Zobrazení > Pravítko. A pokud chcete v dokumentu zobrazit znaky tabulátorů, klikněte na kartě Domů na možnost pro zobrazení nebo skrytí Ikona značku odstavce .

Tipy

 • Nastavený tabulátor přesunete tak, že ho přetáhnete na jinou pozici na pravítku.

 • Pokud chcete určit přesné místo nastavení zarážky tabulátoru, poklepejte na tabulátor. Otevře se dialogové okno Tabulátory a v poli Umístění zarážek se zobrazí přesné umístění.

 • Pokud chcete potvrdit zarovnání textu vytvořeného pomocí nastavení zarážek tabulátoru, stiskněte klávesu Tab.

 • Při výběru více odstavců se na pravítku zobrazí jenom zarážky z prvního odstavce.

Všechny zarážky nastavené na vodorovném pravítku můžete rychle odebrat.

Poznámka: Pokud se v horní části dokumentu pravítko nezobrazí, klikněte na Zobrazení > Pravítko. Pokud v dokumentu nevidíte znak zarážky tabulátoru, klikněte na kartě Domů ve skupině Odstavec na možnost pro zobrazení nebo skrytí Ikona značku odstavce .

 • Zarážku tabulátoru odeberete z pravítka tak, že ji z něj přetáhnete pryč.

  Zarážka zvýrazněná na pravítku

  Poznámka: Když uvolníte tlačítko myši, zarážka tabulátoru zmizí a text se přesune do umístění dalšího tabulátoru nebo výchozího umístění tabulátoru (rozmístěné po 1,27 cm).

Na obrázku níže vidíte text, který je zarovnaný podle zarážek tabulátorů přidaných do dokumentu. Zarážka tabulátoru pro zarovnání doprava je na pozici 0,75 palců (1,9 cm) a zarážka pro zarovnání doleva je na pozici 1,25 palců (3,175 cm).

Příklad textu zarovnaného k zarážkám tabulátoru na pravítku

Když zarážky tabulátoru odeberete, přesune se text na výchozí umístění tabulátoru, která jsou od sebe vzdálená půl palce (1,27 cm), jak můžete vidět na následujícím obrázku.

Příklad textu po odebrání zarážek tabulátoru .

Tabulátory můžete nastavit v dialogovém okně Tabulátory. V dialogovém okně Tabulátory můžete získat přesnější informace o umístění tabulátorů a také můžete vložit před tabulátor specifický (vodicí) znak.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a potom klikněte na Tabulátory.

  Skupina Odstavec na kartě Rozložení stránky

 2. V části Umístění zarážek zadejte pozici (hodnoty) na pravítku, kam chcete nastavit zarážku tabulátoru.

  Dialogové okno Tabulátory

 3. V části Zarovnání vyberte Vlevo, Na střed, Vpravo, Desetinná čárka nebo Sloupec.

 4. V části Vodicí znak vyberte 1 žádný, 2 tečky, 3 pomlčky nebo 4 podtržítka a nastavte tak (u možností 2, 3 a 4) skupinu znaků, které propojí třeba název oddílu s číslem stránky.

  Příklad použití vodicího znaku tečka

 5. Klikněte na Nastavit > OK.

Můžete vymazat všechny nastavené zarážky tabulátoru nebo jenom jednu či některé.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a potom klikněte na Tabulátory.

 2. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete vymazat jednu zarážku tabulátoru, vyberte v seznamu Umístění zarážek pozici zarážky tabulátoru, klikněte na Vymazat a potom na OK.

   Zobrazené možnosti v dialogovém okně Tabulátory

  • Pokud chcete vymazat všechny zarážky tabulátorů, klikněte na Vymazat vše > OK.

Zarážky můžete smazat také pomocí možností Najít a Nahradit. Podrobnosti najdete v tématu Odebrání výchozího rozmístění tabulátorů.

Můžete přidat odsazení prvního řádku nebo předsazení prvního řádku. Když použijete odsazení prvního řádku, můžete odsadit první řádek textu v odstavci a nechat stejně zarovnat následující řádky. U předsazení prvního řádku se druhý řádek textu v odstavci a ostatní následující řádky odsadí více než první řádek.

Příklad předsazení odstavce

 • Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Přetáhněte odsazení prvního řádku Obrázek tlačítka nahoře na pravítku na místo, kde chcete, aby začínal první řádek odstavce.

  • Přetáhněte předsazení prvního řádku Obrázek tlačítka dole na pravítku na místo, kde chcete, aby začínal druhý řádek odstavce a následující řádky.

  Poznámka: Pokud se v horní části dokumentu nezobrazuje pravítko, klikněte na Zobrazení > Pravítko.

Při práci s čísly můžete nastavením desetinné zarážky správně zarovnat čísla, jako jsou peněžní částky, ve sloupci.

 1. Pokud se nad dokumentem nezobrazuje pravítko, klikněte na kartu Zobrazení a zaškrtněte políčko Pravítko.

 2. Na levém konci pravítka klikejte na ikonu pro výběr typu zarážky, dokud neuvidíte symbol desetinné zarážky: Obrázek tabulátoru .

  Pravítko s desetinnou zarážkou

 3. Klikněte na pravítku na místo, kde chcete mít desetinnou zarážku. Později můžete na zarážku kliknout a přetáhnout ji jinam.

  Tip: Poklikejte na desetinnou zarážku na pravítku. Zobrazí se dialogové okno Tabulátory s dalšími možnostmi. Další zarážky můžete přidávat pomocí tohoto dialogového okna nebo klikáním na pravítko.

 4. V dokumentu přejděte stisknutím klávesy TAB do místa zarážky. Když zadáte desetinné číslo, desetinná čárka se zarovná se zarážkou. Stisknutím klávesy ENTER přejděte na nový řádek a zadejte další číslo. Čísla se zarovnají podle desetinné čárky.

  Čísla zarovnaná podle desetinné čárky

Pokud chcete použít jiný oddělovač, než je desetinná čárka, můžete si ho vybrat pomocí Ovládacích panelů ve Windows.

Poznámka: Pokud toto nastavení změníte, bude to mít vliv na všechny formáty čísel (nejen na formáty používané ve Wordu).

 1. Klikněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Hodiny, jazyk a oblast.

 2. V dialogovém okně Oblast vyberte kartu Formáty a pak vyberte Další nastavení.

 3. V dialogovém okně Vlastní formát vyberte kartu Čísla a v rozevíracím seznamu Desetinný oddělovač vyberte oddělovač, který chcete použít. Potom klikněte na OK.

Vodicí znaky jsou speciální znaky – tečky, pomlčky, podtržítka – které vytvářejí vizuální propojení mezi zarážkami tabulátoru. Nejčastěji se vodicí znaky používají v tabulce obsahu nebo v rejstříku.

Poznámka: Pokud chcete použít k formátování obsahu zarážky tabulátoru a vodicí znaky, zvažte v aplikaci Word možnost automatického vytvoření obsahu.

 1. Zadejte text, který se má zobrazit před vodicím znakem.

 2. Na vodorovném pravítku nastavte požadované zarážky tabulátoru a poklikejte na ně.

 3. V dialogovém okně Tabulátory klikněte v části Vodicí znak na 1 žádný, 2 tečky, 3 pomlčky nebo 4 podtržítka a nastavte tak skupinu znaků (u možností 2, 3 a 4) k vytvoření propojení mezi zarážkami tabulátoru.

  Příklad použití vodicího znaku tečka

 4. Klikněte na OK a stiskněte klávesu Tab.

Tip: Když stisknete klávesu Enter a zahájíte tak nový řádek, je k dispozici formátovaná zarážka tabulátoru.

Když nastavíte ruční zarážky tabulátoru, přeruší tyto ručně nastavené zarážky ty výchozí. Zarážky tabulátoru nastavené ručně na pravítku přepíší výchozí nastavení zarážek tabulátoru. Nezapomeňte, že výchozí zarážky tabulátoru jsou rozmístěné ve vzdálenosti půl palce (1,27 cm).

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec.

 2. V dialogovém okně Odstavec klikněte na Tabulátory.

 3. V dialogovém okně Tabulátory postupujte v poli Výchozí krok takto:

  • Zadejte požadovanou velikost (jednotku míry) místa, které chcete mít mezi zarážkami tabulátoru.

  • Klikněte na šipku nahoru nebo dolů a vyberte tak standardní jednotku míry (například 1,3 cm).

 4. Klikněte na OK.

Pokud chcete odebrat výchozí rozmístění tabulátorů a odstranit znaky zarážek tabulátorů ve vašem dokumentu, můžete je vybrat a odstranit ručně. Nebo můžete použít funkce Najít a Odebrat a odebrat několik zarážek tabulátorů nebo všechny.

 1. Na kartě Domů klikněte na Nahradit.

 2. Do pole Najít napište ^t a pole Nahradit čím nechejte prázdné.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klikáním na Najít další a Nahradit můžete procházet dokument a po jednom odstraňovat tabulátory.

  • Kliknutím na Nahradit vše můžete odstranit všechny tabulátory najednou.

Pokud chcete odebrat zarážku tabulátoru, kterou jste do dokumentu přidali, stačí symbol zarážky přetáhnout myší mimo pravítko.

Zarážka zvýrazněná na pravítku

Když uvolníte tlačítko myši, zarážka tabulátoru zmizí a text se přesune do umístění dalšího tabulátoru nebo výchozího umístění tabulátoru (rozmístěné po 1,27 cm).

Třeba na tomto obrázku pod textem vidíte text, který je zarovnaný podle zarážek tabulátorů přidaných do dokumentu. Zarážka tabulátoru pro zarovnání doprava je na pozici 0,75 palců (1,9 cm) a zarážka pro zarovnání doleva je na pozici 1,25 palců (3,175 cm).

Příklad textu zarovnaného k zarážkám tabulátoru na pravítku

Když zarážky tabulátoru odeberete, text se přesune na výchozí umístění tabulátoru (rozmístěné po 1,27 cm).

Příklad textu po odebrání zarážek tabulátoru .

Poznámka:  Pokud se nad dokumentem nezobrazuje pravítko, klikněte na Zobrazení > Pravítko. Pokud v dokumentu nevidíte znak zarážky tabulátoru, klikněte na Domů a potom klikněte na Zobrazit nebo skrýt.

Odebrání výchozího rozmístění tabulátorů

Pokud chcete odebrat výchozí rozmístění tabulátorů, odstraňte z dokumentu znaky zarážek tabulátorů. Můžete je odstranit ručně tak, že je vyberete a odstraníte. Pokud jich chcete odebrat víc nebo všechny, je rychlejší použít funkci Najít a nahradit.

 1. V pravém horním rohu dokumentu zadejte do vyhledávacího pole Enter text to search for in the document ^t.

 2. Klikněte na lupu a pak na Nahradit.

  The Replace option is highlighted in the Search box

 3. Pole Nahradit čím nechejte prázdné.

 4. Klikáním na Najít a Nahradit můžete procházet dokument a po jednom odstraňovat tabulátory.

 5. Kliknutím na Nahradit vše můžete odstranit všechny tabulátory najednou.

Vymazání všech nebo několika zarážek tabulátorů

Pokud chcete odstranit více zarážek tabulátoru, můžete to rychle udělat v dialogovém okně Tabulátory.

 1. Klikněte na text se zarážkami tabulátoru, které chcete odebrat.

 2. V nabídce Formát klikněte na Tabulátory.

 3. V seznamu zarážek tabulátoru klikněte na každé umístění zarážky tabulátoru, které chcete smazat, a potom na znaménko minus. Pokud chcete vymazat všechny zarážky tabulátorů, klikněte na Vymazat vše.

  Dialogové okno Tabulátory

 4. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×