Nastavení volání do veřejné telefonní sítě pro uživatele

Nastavení volání uživatelů do veřejné telefonní sítě je jednoduché. Tento článek vás provede kroky, které potřebujete, abyste uživatelům mohli nastavit volání do veřejné telefonní sítě. Pokud chcete další informace o volání do veřejné telefonní sítě, přečtěte si téma Co je volání do veřejné telefonní sítě?.

Tuto tabulku můžete použít i jako kontrolní seznam, který vám pomůže zjistit, jestli jste dokončili všechny kroky.

Úkol je hotový?

Krok v nastavení

Komentáře

Přiřazení licencí

Získání telefonních čísel

Přidání adres a umístění pro tísňové volání pro vaši organizaci

Přiřazení telefonního čísla uživateli

Ověření, že všechno funguje

Nastavení volání do veřejné telefonní sítě pro uživatele

Přiřazení licencí

 1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

 2. V levém navigačním panelu Centra pro správu Office 365 přejděte na Uživatelé > Aktivní uživatelé > a potom vyberte uživatele ze seznamu dostupných uživatelů.

  Poznámka : Pokud přiřazujete licence maximálně 20 uživatelům ve stejnou dobu, můžete použít rozevírací seznam Vyberte zobrazení a zvolit jednu z možností nebo můžete vytvořit vlastní zobrazení. Klikněte na Upravit, Další (dvakrát) a pak vyberte licenci a klikněte na Odeslat.

 3. V podokně akcí klikněte v části Přiřazená licence na Upravit.

 4. Na stránce Přiřadit licenci zaškrtněte Enterprise E5 a pak vyberte jeden z těchto plánů hlasových volání:

  • Místní volání se Skypem pro firmy ve veřejné telefonní síti

  • Místní a mezinárodní volání se Skypem pro firmy

   Poznámka : Pokud přiřadíte licenci Enterprise E1 nebo Enterprise E3, než vyberete plán hlasových volání, musíte vybrat doplněk Cloudová pobočková ústředna pro Skype pro firmy.

 5. Klikněte na Uložit.

Získání telefonních čísel
 1. Pokud používá telefonní čísla z Office 365, můžete postupovat podle těchto kroků. Pokud potřebujete přenést stávající telefonní čísla od jiného poskytovatele služeb nebo operátora, musíte postupovat podle kroků v tématu Převedení telefonních čísel do Online Skypu pro firmy.

  Upozornění : Když přenášíte telefonní čísla, v závislosti na vašem poskytovateli služeb nebo telefonním operátorovi to může trvat několik dní. Stav vaší objednávky přenosu můžete zkontrolovat v Centru pro správu Skypu pro firmy > Hlas > Objednávky přenesení čísel. Status objednávky přenesení čísel najdete v okně pod sloupcem Stav.

 2. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

 3. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Skype pro firmy.

 4. V levém navigačním panelu přejděte na Hlas > Telefonní čísla a potom klikněte na Přidat.

  DŮLEŽITÉ: Pokud chcete mít v Centru pro správu Skypu pro firmy v levém navigačním podokně zobrazenou možnost Hlas, musíte mít koupenou aspoň jednu licenci Enterprise E5, jednu licenci doplňku Cloudová pobočková ústředna Skypu pro firmy nebo jednu licenci doplňku Konference Skypu pro firmy přes veřejnou telefonní síť.

 5. Na stránce Nová čísla klikněte na rozevírací seznam v části Stát a vyberte stát, ze kterého chcete čísla vybrat.

 6. Na stránce Nová čísla klikněte na rozevírací seznam v části Město a vyberte směrové číslo oblasti pro město a stát, ze kterého chcete telefonní čísla vybrat.

 7. V části Množství zadejte počet telefonních čísel, která chcete používat ve své organizaci. Potom vytvořte rezervaci kliknutím na Přidat.

  Upozornění : Máte 10 minut na to, abyste vybrali telefonní čísla. Dávejte pozor, abyste těchto 10 minut nepřekročili, jinak se telefonní čísla vrátí do fondu telefonních čísel v Office 365.

 8. Pokud se chcete podívat na úplný seznam telefonních čísel, klikněte na Zobrazit čísla. To je užitečné, když nechcete vybírat konkrétní telefonní čísla ze seznamu.

 9. Vyberte telefonní čísla a klikněte na Získat čísla.

  Tip : Je možné rezervovat až o 10 % více telefonních čísel, než na kolik jich máte licence. Pokud jste si například koupili 100 licencí, můžete rezervovat 110 telefonních čísel.

Přidání adres a umístění pro tísňové volání pro vaši organizaci
 1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Skype pro firmy.

 3. V levém navigačním panelu přejděte na Hlas > Místa tísňového volání > klikněte na Přidat.

 4. V podokně akcí v části Nová adresa zadejte následující údaje:

  Tip : Všechna pole jsou povinná, s výjimkou pole Název adresy.

  • Do pole Název adresy zadejte zobrazovaný název adresy tísňového volání.

  • Do pole Název společnosti zadejte název své společnosti.

  • Země nebo oblast: Z rozevíracího seznamu vyberte zemi nebo oblast.

  • Do pole Číslo popisné zadejte číslo popisné.

  • Do pole Název ulice zadejte název ulice. Můžete používat i zkratky. Po ověření platnosti adresy se automaticky zobrazí návrhy/opravy adresy. Pokud budou provedeny opravy adresy, zobrazí se oznámení v podokně akcí.

  • Do pole Město zadejte město.

  • V rozevíracím seznamu Stát vyberte stát. Můžete také zadat úplné jméno státu nebo jeho dvoupísmennou zkratku.

  • Do pole PSČ zadejte PSČ pro adresu.

 5. Jakmile zadáte všechny informace o adrese, klikněte na Ověřit.

  Upozornění : Při ověřování poštovní nebo místní adresy se zjišťuje, jestli je pravá a má správný formát. Může se stát, že uděláte chybu v názvu města a ověřením úspěšně projde částečně nesprávná adresa tísňového volání. I takové informace ale stačí k přesměrování hovoru na správné centrum pohotovostních služeb.

  Pokud adresu není možné ověřit, můžete poslat žádost o ruční ověření kliknutím na Odeslat žádost o ověření.

  Tip : Pokud je potřeba adresu opravit pro účely zásahu pohotovostních složek, zobrazí se zelené oznámení s informacemi o tom, že adresa byla aktualizována.

 6. Po ověření adresy klikněte na Uložit.

Přiřazení telefonního čísla uživateli
 1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Skype pro firmy.

 3. V levém navigačním panelu přejděte na Hlas > a klikněte na Uživatelé hlasových služeb.

 4. Na stránce Uživatelé hlasových služeb vyhledejte a vyberte uživatele, kterým chcete přiřadit telefonní číslo.

 5. V podokně akcí klikněte na Přiřadit číslo.

 6. Na stránce Přiřadit číslo klikněte v rozevíracím seznamu Vyberte telefonní číslo k přiřazení a vyberte pro uživatele telefonní číslo.

 7. Pokud chcete vybrat adresu tísňového volání, zadejte město do pole Najít město a klikněte na Vyhledat.

 8. Po přidělení telefonního čísla i adresy tísňového volání klikněte na Uložit.

Ověření, že všechno funguje
 1. Spuštěním příkazu Get-CsVoiceUser ověřte, jestli jsou nastavení všechny požadované parametry.

 2. Podívejte se, jestli uživatel po přihlášení ke klientovi Skypu pro firmy dostal přiřazené telefonní číslo. Uděláte to tak, že přejdete do klienta Skypu pro firmy > Možnosti > Telefon a čísla.

Chcete vědět, jak provádět správu přes Windows PowerShell?

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×