Nastavení vlastní šablony pro knihovnu služby SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud vytvoříte knihovnu dokumentů nebo formulářů, můžete pro ni nastavit výchozí šablonu souboru. Když pak někdo začne v této knihovně vytvářet nový soubor, otevře se výchozí šablona v odpovídající aplikaci. V knihovně dokumentů můžete například vytvořit šablonu Microsoft Wordu, aby se vám příště, až budete v této knihovně dokumentů vytvářet nový soubor, otevřela ve Wordu tato šablona.

Pokud chcete zadat další nastavení nebo vložit výchozí obsah, který se má objevit v každém novém souboru, třeba preferovanou osnovu pro návrh marketingové kampaně nebo oficiální prohlášení o omezených zárukách v zápatí stránky, můžete do šablony přidat i tyto informace.

Nastavení šablony pro knihovnu dokumentů nebo formulářů vyžaduje oprávnění Úplné řízení.

Základní informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů nebo formulářů

Tady je několik tipů a pokyny pro vytváření a používání šablony.

V závislosti na souboru, se kterým chcete v knihovně pracovat, platí v SharePointu 2010 jedna z následujících možností:

Soubory kompatibilní s SharePointem 2010:    Aby uživatelé mohli v knihovně dokumentů vytvořit soubor pomocí příkazu Nový, musí být šablona souboru vytvořená v aplikaci kompatibilní se SharePointem, například v Microsoft Office Wordu. Pokud budete v knihovně formulářů vytvářet nový soubor, výchozí aplikace může být aplikace pro navrhování formulářů XML, která je kompatibilní se SharePointem, jako například Microsoft InfoPath.

Soubory jiných aplikací:    V knihovně se přesto dají ukládat a spravovat soubory většiny ostatních aplikací, ale místo vytvoření souboru přímo v knihovně dokumentů můžete soubor vytvořit v konkrétní aplikaci a později ho nahrát do knihovny.

Blokované typy souborů    Z bezpečnostních důvodů některých typů souborů, například .exe, jsou blokovány uložené v knihovně. Další informace najdete v tématu typy souborů, které nelze přidat do seznamu nebo knihovny.

Šablony souborů se používají ve dvou typech knihoven – knihovně dokumentů a knihovně formulářů.

Knihovny dokumentů:    Knihovna dokumentů slouží k ukládání a správě mnoha různých typů souborů, mezi které patří dokumenty, tabulky, prezentace, textové soubory a další. Knihovna dokumentů je často nejvíc sdíleným umístěním na webu, kde můžete vytvářet, shromažďovat, aktualizovat a spravovat soubory společně s ostatními členy týmu a sdílet je s dalšími kolegy v celé firmě nebo podniku. Knihovnu dokumentů můžete používat jako úložiště souborů pro všeobecné použití nebo pro konkrétní účel (marketingový tým může třeba mít svoji vlastní knihovnu dokumentů pro materiály k plánovaní, tiskové zprávy a publikace).

Knihovny formulářů:    Knihovna formulářů nabízí jednoduchý způsob sdílení a sledování formulářů XML, které slouží ke shromažďování informací. Můžete třeba vytvořit knihovnu pro formuláře vyúčtování výdajů ve vašem oddělení. Jako výchozí šablona souboru bude v knihovně formulářů uložená šablona formuláře vyúčtování výdajů. Kdykoliv někdo začne vytvářet vyúčtování výdajů, otevře se mu tato šablona jako prázdný formulář obsahující příslušné rozložení, pole a výpočty. Když uživatel formulář vyplní, data vyúčtování výdajů (a jedině tato data) se v knihovně formulářů uloží jako soubor XML. Tím, že se data oddělí od formuláře, se výrazně zjednoduší oddělené zpracování jednotlivých vyúčtování výdajů v jiných systémech, slučování údajů nebo jejich export k dalšímu zpracování a analýze.

Pokud má knihovna dokumentů nebo formulářů výchozí šablonu souboru, je v knihovně uložená ve složce Formuláře.

Otevřete knihovnu v Průzkumníku souborů a zobrazte složku formuláře, která obsahuje šablony souboru pro knihovnu.

Obsah složky Formuláře v knihovně dokumentů

Ve výchozím nastavení má knihovna dokumentů šablonu souboru s názvem template.dotx, ale tento soubor můžete podle potřeby změnit. Pokud chcete zadat jinou šablonu, musíte ji nejdřív vytvořit v aplikaci, která je kompatibilní se SharePointem (třeba ve Wordu), a potom ji uložit do složky Formuláře v knihovně. Potom můžete v knihovně zadat adresu vlastní šablony.

Ve výchozím nastavení obsahuje knihovna formulářů zástupný soubor s názvem template.xml. Ten musíte nahradit šablonou formuláře, kterou jste vytvořili.

Pokud chcete vytvořit nebo přizpůsobit šablonu v knihovně formulářů, můžete použít aplikaci pro navrhování formulářů XML, která je kompatibilní se SharePointem, například InfoPath. Použití aplikace tohoto typu může mít další výhody. Při použití InfoPathu můžete třeba dělat tyto věci:

 • Vytvořit knihovnu formulářů a šablonu přímo z InfoPathu

 • Bez problémů upravovat a opakovaně publikovat šablonu formuláře v knihovně formulářů

 • Slučovat jednotlivé datové soubory XML vytvořené v některých šablonách formulářů pro další zpracování

 • Zvýšit úroveň polí dat XML na sloupce knihovny formulářů

Když uživatel začne vytvářet formulář, ve výchozím nastavení se v klientském počítači uživatele otevře v aplikaci pro úpravu formulářů, která je kompatibilní se SharePointem. Pokud není žádná kompatibilní aplikace nainstalovaná, může se formulář otevřít v prohlížeči (pokud je tak navržený). Pokud chcete, můžete určit, že formulář navržený k otevírání v prohlížeči, se vždycky otevře v prohlížeči. Výchozí chování můžete změnit pomocí možnosti Otevírání dokumentů v prohlížeči v upřesňujícím nastavení knihovny.

Nastavení knihovny
Kliknutím na příkaz Nastavení knihovny přejděte do dialogového okna Nastavení

Obrazovka stránky nastavení v knihovně dokumentů SharePointu

Nastavení pro knihovnu dokumentů

Obrazovka stránky Upřesnit nastavení pro knihovnu dokumentů SharePointu

Nastavení otevírání dokumentů v prohlížeči

Pokud je povoleno víc typů obsahu a pro tyto typy obsahu jsou zadané šablony, používá knihovna šablony, které jsou specifikované podle typů obsahu, a nikoliv výchozí šablonu souboru. Pokud chcete v tomto případě u knihovny přizpůsobit šablony, bude potřeba změnit typy obsahu.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu.

 2. Klikněte na Nastavení, Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu a potom klikněte na Přidat aplikaci.

 3. Klikněte na knihovnu dokumentů nebo Knihovna formulářů.

  Poznámka :  Šablona knihovny formulářů používá jako výchozí formát souborů jedině Microsoft InfoPath.

  Knihovna dokumentů: Knihovna formulářů:

  Poznámka :  Vzhled webu a možnosti navigace na něm jde podstatně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 4. Klikněte na Upřesnit možnosti.

 5. Zadejte jméno knihovny a pokud chcete, tak i její popis, a vyberte, jestli má SharePoint vytvářet verze souborů v knihovně kdykoli dojde k jejich aktualizaci.

 6. U knihovny dokumentů vyberte výchozí formát souborů aplikace a verzi z rozevíracího seznamu Šablona dokumentu.

  Výběr šablony

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Poznámka : Název knihovny je povinný a zobrazí se v horní části stránky knihovny. Stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují vyhledání a otevření knihovny.

Uložení knihovny jako šablony   

 1. Přejděte do knihovny, kterou jste právě vytvořili.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Oprávnění a správa klikněte na odkaz Uložit jako šablonu: knihovna dokumentů.

 4. Zadejte název souboru a název šablony a popis. Pokud chcete nové knihovny vytvořené pomocí této šablony zahrnout položky v této šablony knihovny, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah.

  Přípona, kterou použijete pro název souboru v poli Název souboru, určuje výchozí typ souboru pro šablonu. Ve výchozím nastavení jsou dostupné tyto typy souborů:

  • Dokument aplikace Microsoft Word 97–2003

  • Tabulka aplikace Microsoft Excel 97–2003

  • Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint 97–2003

  • Dokument aplikace Microsoft Word

  • Tabulka aplikace Microsoft Excel

  • Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint

  • Poznámkový blok aplikace Microsoft OneNote 2010

  • Webová stránka aplikace Microsoft SharePoint Designer

  • Základní stránka

  • Stránka webové části

  Uložení knihovny jako šablony

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Pro knihovnu šablon můžete nastavovat vlastnosti stejným způsobem jako pro jakoukoliv jinou knihovnu.

Výchozí šablonu můžete změnit dvěma způsoby:

 • Pokud knihovna dokumentů nebo formulářů obsahuje výchozí šablonu souboru pro aplikaci kompatibilní se SharePointem, můžete výchozí šablonu upravovat přímo.

 • V případě jiných programů nejde výchozí šablonu upravit přímo. Můžete ale nový soubor šablony zkopírovat do složky Formuláře knihovny. Tím specifikujete vlastní šablonu.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu, u které chcete upravit výchozí šablonu.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu , Zobrazit obsah webu a potom v příslušné části s knihovnami klikněte na název knihovny.

  Poznámka : Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 4. V oblasti Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 5. V části Šablona dokumentů klikněte ve skupinovém rámečku Adresa URL šablony na Upravit šablonu. Dojde k jedné z těchto akcí:

  Pokud je váš web součástí předplatného Office 365, můžete být teď požádáni o zadání uživatelského jména a hesla pro odběr Office365.

  • Knihovna dokumentů:    Šablona se otevře v aplikaci, která je kompatibilní se SharePointem a která je přidružená k typu souboru aktuální šablony. Například pokud je výchozí šablona wordový dokument, otevře se Word. Nebo v případě, že je výchozí šablona excelový list, otevře se Excel.

  • Knihovna formulářů:    Šablona se otevře v aplikaci kompatibilní se SharePointem, a to buď v aplikaci pro navrhování formulářů XML, jako je InfoPath, nebo v XML editoru.

   Úprava šablony
   Úprava výchozí šablony knihovny

  Poznámka : Pokud už uživatelé na webu vyplnili formuláře, které byly založené na původní šabloně, zvažte, jak můžou změny šablony tyto formuláře ovlivnit. Třeba přidání pole, které musí uživatelé povinně vyplnit, může způsobit chyby v původních formulářích, které byly vyplněné před tím, než došlo k přidání tohoto pole.

 6. Proveďte požadované změny a potom šablonu uložte. Pokud už program nepotřebujete, ukončete ho, nebo přejděte na sharepointový web.

 7. Podle toho, jakou aplikaci pro navrhování formulářů použijete, může být potřeba šablonu z dané aplikace znovu publikovat v knihovně na sharepointovém webu.

 8. Na sharepointovém webu klikněte v dolní části stránky Upřesnit nastavení knihovny dokumentů nebo formulářů na OK.

 1. Vytvořte a uložte vlastní šablonu v aplikaci, která je kompatibilní se SharePointem. Poznamenejte si její umístění a potom přepněte do SharePointu.

  Poznámka : Pokud výchozí šablonu dokument s názvem jinou hodnotu než template.dotx, zobrazí se v seznamu nebo knihovně žádné výchozí šablony.

 2. Přejděte na web obsahující knihovnu, u které chcete zadat vlastní šablonu.

 3. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu , Zobrazit obsah webu a potom v příslušné části knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka : Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete výrazně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom ve skupině Připojit a exportovat klikněte na Otevřít v Průzkumníkovi.

  Důležité : Pokud se neotevře Průzkumníka souborů nebo se zobrazí chybová zpráva, bude pravděpodobně přidání váš web mezi důvěryhodné servery v nastaveních prohlížeče. Další informace naleznete v tématu použití příkazu "otevřít pomocí Průzkumníka" a řešení problémů s touto možností v Sharepointu Online pro Office 365.

 5. Procházením v Průzkumníkovi souborů vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom v místní nabídce klikněte na Kopírovat.

 7. Opakovaným kliknutím na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny a potom kliknutím otevřete složku Formuláře.

 8. V okně složky klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klikněte v místní nabídce na Vložit.

 9. Ukončete Průzkumníka souborů a přepněte zpátky do knihovny na webu.

 10. Na pásu karet ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 11. V oblasti Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 12. V části Šablona dokumentu proveďte jednu z těchto akcí:

  Knihovna dokumentů:    Zadejte adresu vlastní šablony do pole Adresa URL šablony. Umístění představuje webovou adresu šablony na sharepointovém webu, která je relativní vzhledem k názvu webu. Pokud se třeba vaše šablona jmenuje Vodoznak.dotx a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně dokumentů Sdílené dokumenty, zadáte následující:

  Sdílené dokumenty/Formuláře/Vodoznak.dotx

  Knihovna formulářů:    Zadejte adresu požadované vlastní šablony do pole Adresa URL šablony. Umístění představuje webovou adresu šablony na sharepointovém webu, která je relativní vzhledem k názvu webu. Pokud se třeba vaše šablona jmenuje Objednávky.xml a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně formulářů Nákupy, zadáte následující:

  Nákupy/Formuláře/Objednávky.xsn

  Poznámka :  Pokud není nastavení v poli Šablona dokumentu dostupné, je možné, že správce nastavil víc typů obsahu. Pokud chcete zjistit, jestli je povoleno víc typů obsahu, ověřte si, jestli je u položky Chcete umožnit správu typů obsahu? v části Typy obsahu (hned nad oddílem Šablony dokumentů) vybraná možnost Ano. Pokud tomu tak je, je potřeba upravit šablonu pro typ obsahu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×