Nastavení vlastní šablony pro knihovnu služby SharePoint

Nastavení vlastní šablony pro knihovnu služby SharePoint

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření knihovny dokumentů SharePoint můžete nastavit výchozí typ souboru otevřete při vytvoření nového souboru (třeba můžete nastavit Powerpointového souboru jako výchozí typ souboru chcete-li otevřít). Můžete také upravit výchozí šablony souboru dané knihovny. Můžete například vytvořit šablonu aplikace Microsoft Word s vlastní záhlaví a zápatí nebo jiné vlastní funkce a zkontrolujte výchozí šablonu pro tuto knihovnu. Potom, když vy nebo vaši uživatelé nejradši, pozvánka se otevře v příslušné aplikaci s přizpůsobenými funkcemi.

Poznámka: Musíte mít oprávnění Úplné řízení pro knihovny, aby se nastavení šablony.

Nastavení výchozí typ souboru při vytváření knihovny

Tento postup nastavte typ souboru otevřete prázdný soubor v příslušné aplikaci.

 1. Přejděte na web, kde chcete vytvořit knihovnu.

 2. Klikněte na nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola a potom klikněte na Přidat aplikaci

 3. Vyberte knihovnu dokumentů.

 4. Klikněte na tlačítko Upřesnit možnosti.

 5. Přidejte název, volitelný popis, Správa verzí, a v případě potřeby, jestli se má knihovnu na přijímání e-mailu.

 6. Vyberte výchozí formát souborů aplikace a verzi z rozevíracího seznamu Šablona dokumentu.

  Výběr šablony

 7. Klikněte na Vytvořit.

Úprava výchozí šablony knihovny dokumentů

Pomocí tohoto postupu můžete upravit výchozí šablonu. Výchozí šablonu můžete změnit dvěma způsoby:

 • Pokud je v knihovně dokumentů nebo formulářů výchozí šablony souboru pro aplikaci kompatibilní se SharePoint, můžete výchozí šablonu upravovat.

 • V případě jiných programů nejde výchozí šablonu upravit přímo. Můžete ale nový soubor šablony zkopírovat do složky Formuláře knihovny. Tím specifikujete vlastní šablonu.

Úprava výchozí šablony souboru

 1. Přejděte na web, kde je vaše knihovna.

 2. V SharePoint serveru, na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom klikněte na Nastavení knihovny.

  Pro SharePoint Online klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení ve tvaru ozubeného kola a potom klikněte na Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

  Klikněte na Upřesnit nastavení v okně Nastavení
 4. V části Šablona dokumentů klikněte ve skupinovém rámečku Adresa URL šablony na Upravit šablonu. Dojde k jedné z těchto akcí:

  Pokud je váš web součástí předplatného Office 365, můžete být teď požádáni o zadání uživatelského jména a hesla pro odběr Office365.

  • Knihovna dokumentů    Šablona se otevře v aplikaci kompatibilní se SharePoint a který je přidružený typ souboru aktuální šablony. Slovo se například otevře Pokud výchozí šablona je šablona aplikace Word nebo Excel se otevře, pokud je výchozí šablona listu aplikace Excel.

  • Knihovna formulářů:    Šablona se otevře buď v aplikaci kompatibilní se SharePoint aplikaci návrh formulářů XML, jako je InfoPath, nebo v XML editoru.

   Úprava šablony
   Úprava výchozí šablony knihovny

   Úprava výchozí šablony knihovny

  Poznámka: Pokud už uživatelé na webu vyplnili formuláře, které byly založené na původní šabloně, zvažte, jak můžou změny šablony tyto formuláře ovlivnit. Třeba přidání pole, které musí uživatelé povinně vyplnit, může způsobit chyby v původních formulářích, které byly vyplněné před tím, než došlo k přidání tohoto pole.

 5. Proveďte požadované změny a pak šablonu uložte. SharePoint Online šablonu uložte s novým názvem souboru. Zavřete program, pokud ji již nepotřebujete otevřete nebo přejděte na web.

  Poznámka: U SharePoint Online musí mít vlastní šablonu jiný název než výchozí. Pomocí funkce Uložit jako klienta pro uložení souboru do složky formuláře pod novým názvem souboru. Například pro Word, nebudete používat výchozí název souboru template.dotx.

 6. Podle toho, jakou aplikaci pro navrhování formulářů použijete, může být potřeba šablonu z dané aplikace znovu publikovat v knihovně na sharepointovém webu.

 7. Na sharepointovém webu klikněte v dolní části stránky Upřesnit nastavení knihovny dokumentů nebo formulářů na OK.

Zadání vlastní šablony souboru

 1. Vytvoření a uložení vlastní šablonou zobrazená v programu, který je kompatibilní se službou SharePoint. Poznamenejte si jeho umístění a přepněte do SharePoint.

  Poznámka: Pokud výchozí šablonu dokument s názvem nic než template.dotx, zobrazí se v seznamu nebo knihovně žádné výchozí šablony.

 2. Přejděte na web obsahující knihovnu, u které chcete zadat vlastní šablonu.

 3. Pro tento krok musíte použít Internet Explorer. V SharePoint Online v pravém horním rohu klikněte na Všechny dokumenty a potom klikněte na Zobrazit v Průzkumníku souborů.

  Pro SharePoint Server klikněte na kartu Knihovna na pásu karet a potom ve skupině připojit a exportovat klikněte na Otevřít v Průzkumníkovi.

  Důležité informace: Pokud se neotevře Průzkumníka souborů nebo se zobrazí chybová zpráva, bude pravděpodobně přidání váš web mezi důvěryhodné servery v nastaveních prohlížeče. Další informace najdete v tématu Otevřít v Průzkumníkovi nebo zobrazení v Průzkumníkovi souborů ve službě SharePoint. .

 4. Procházením v Průzkumníkovi souborů vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom v místní nabídce klikněte na Kopírovat.

 6. Opakovaným kliknutím na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny a potom kliknutím otevřete složku Formuláře.

 7. V okně složky klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klikněte v místní nabídce na Vložit.

 8. Ukončete Průzkumníka souborů a vrátíte se na web.

 9. Na levé straně klikněte na Obsah webu.

 10. Najít knihovny dokumentů v části obsahu, přejděte myší na název, klikněte na tři tečky (…) a potom klikněte na Nastavení.

  Pokud nevidíte příkaz výše, může být v klasické SharePoint. V takovém případě přejděte do knihovny dokumentů a na pásu karet, klikněte na kartu Knihovna a potom Nastavení knihovny.

 11. V oblasti Obecné nastavení klikněte na Upřesnit nastavení.

 12. V části Šablona dokumentu proveďte jednu z těchto akcí:

  Knihovna dokumentů:    Zadejte adresu vlastní šablony do pole Adresa URL šablony. Umístění představuje webovou adresu šablony na sharepointovém webu, která je relativní vzhledem k názvu webu. Pokud se třeba vaše šablona jmenuje Vodoznak.dotx a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně dokumentů Sdílené dokumenty, zadáte následující:

  Sdílené Documents/Forms/Watermark.dotx

  Knihovna formulářů:    Zadejte adresu požadované vlastní šablony do pole Adresa URL šablony. Umístění představuje webovou adresu šablony na sharepointovém webu, která je relativní vzhledem k názvu webu. Pokud se třeba vaše šablona jmenuje Objednávky.xml a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně formulářů Nákupy, zadáte následující:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Poznámka:  Pokud není nastavení v poli Šablona dokumentu dostupné, je možné, že správce nastavil víc typů obsahu. Pokud chcete zjistit, jestli je povoleno víc typů obsahu, ověřte si, jestli je u položky Chcete umožnit správu typů obsahu? v části Typy obsahu (hned nad oddílem Šablony dokumentů) vybraná možnost Ano. Pokud tomu tak je, je potřeba upravit šablonu pro typ obsahu.

Další informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů nebo formulářů

Tady je několik tipů a pokyny pro vytváření a používání šablony.

Typy souborů, které jde ukládat v knihovně SharePointu, a typy souborů, u kterých to není povolené

V závislosti na souboru, se kterým chcete v knihovně pracovat, platí v SharePointu 2010 jedna z následujících možností:

Soubory kompatibilní s technologií SharePoint    pro uživatele k vytvoření souboru pomocí příkazu Nový v knihovně dokumentů, musíte vytvořit šablonu souboru z programu, který je kompatibilní se službou SharePoint, jako je Microsoft Office Word. Při vytváření nového souboru v knihovně formulářů jako výchozí aplikaci může být aplikace návrhu formulářů XML, která je kompatibilní se službou SharePoint, jako je Microsoft InfoPath.

Soubory jiných aplikací:    V knihovně se přesto dají ukládat a spravovat soubory většiny ostatních aplikací, ale místo vytvoření souboru přímo v knihovně dokumentů můžete soubor vytvořit v konkrétní aplikaci a později ho nahrát do knihovny.

Blokované typy souborů    Z bezpečnostních důvodů některých typů souborů, například .exe, jsou blokovány uložené v knihovně. Další informace najdete v tématu typy souborů, které nelze přidat do seznamu nebo knihovny.

Dva typy knihoven, které využívají šablony souborů

Šablony souborů se používají ve dvou typech knihoven – knihovně dokumentů a knihovně formulářů.

Knihovny dokumentů:    Knihovna dokumentů slouží k ukládání a správě mnoha různých typů souborů, mezi které patří dokumenty, tabulky, prezentace, textové soubory a další. Knihovna dokumentů je často nejvíc sdíleným umístěním na webu, kde můžete vytvářet, shromažďovat, aktualizovat a spravovat soubory společně s ostatními členy týmu a sdílet je s dalšími kolegy v celé firmě nebo podniku. Knihovnu dokumentů můžete používat jako úložiště souborů pro všeobecné použití nebo pro konkrétní účel (marketingový tým může třeba mít svoji vlastní knihovnu dokumentů pro materiály k plánovaní, tiskové zprávy a publikace).

Knihovny formulářů:    Knihovna formulářů nabízí jednoduchý způsob sdílení a sledování formulářů XML, které slouží ke shromažďování informací. Můžete třeba vytvořit knihovnu pro formuláře vyúčtování výdajů ve vašem oddělení. Jako výchozí šablona souboru bude v knihovně formulářů uložená šablona formuláře vyúčtování výdajů. Kdykoliv někdo začne vytvářet vyúčtování výdajů, otevře se mu tato šablona jako prázdný formulář obsahující příslušné rozložení, pole a výpočty. Když uživatel formulář vyplní, data vyúčtování výdajů (a jedině tato data) se v knihovně formulářů uloží jako soubor XML. Tím, že se data oddělí od formuláře, se výrazně zjednoduší oddělené zpracování jednotlivých vyúčtování výdajů v jiných systémech, slučování údajů nebo jejich export k dalšímu zpracování a analýze.

Místo uložení souborů šablon v knihovně

Pokud má knihovna dokumentů nebo formulářů výchozí šablonu souboru, je v knihovně uložená ve složce Formuláře.

Otevřete knihovnu v Průzkumníku souborů a zobrazte složku formuláře, která obsahuje šablony souboru pro knihovnu.

Složka formuláře pro uložení šablony

Ve výchozím nastavení knihovny dokumentů je šablona souboru s názvem template.dotx, ale v případě potřeby můžete změnit tento soubor. Chcete-li zadat jinou šablonu, musíte nejdřív ji vytvořit v aplikaci kompatibilní se službou SharePoint, třeba Word, a uložte ji do složky formuláře v knihovně. Z knihovny, můžete zadejte adresu vlastní šablonu.

Ve výchozím nastavení obsahuje knihovna formulářů zástupný soubor s názvem template.xml. Ten musíte nahradit šablonou formuláře, kterou jste vytvořili.

Vytvoření šablony souboru pro knihovnu formulářů

Vytvoření nebo přizpůsobení šablony v knihovně formulářů, můžete použít aplikace návrhu formulářů XML, která je kompatibilní se službou SharePoint, jako je InfoPath. Může být další výhody použití navrhování formulářů. Třeba při použití aplikace InfoPath můžete udělat následující:

 • Vytvořit knihovnu formulářů a šablonu přímo z InfoPathu

 • Bez problémů upravovat a opakovaně publikovat šablonu formuláře v knihovně formulářů

 • Slučovat jednotlivé datové soubory XML vytvořené v některých šablonách formulářů pro další zpracování

 • Zvýšit úroveň polí dat XML na sloupce knihovny formulářů

Když uživatel vytvoří formuláře, otevře se ve výchozím nastavení v programu pro úpravu formuláře, která je kompatibilní s SharePoint klientském počítači uživatele. Nainstalovaného není kompatibilní aplikaci klasické formuláře, pokud je určen k otevření v prohlížeči můžete otevřít v prohlížeči. Pokud chcete, můžete určit, že takové podobě, chcete-li vždy otevřít v prohlížeči se otevře v prohlížeči. Můžete změnit výchozí chování v nastavení Otevírání dokumentů v prohlížeči v okně Upřesnit nastavení knihovny.

Přechod na Nastavení > Nastavení knihovny
V Sharepointu online klikněte na nastavení a potom na nastavení knihovny

V Sharepointu online klikněte na nastavení a potom na nastavení knihovny

Nastavení seznamu na pásu karet
Na SharePoint serveru klikněte na nastavení knihovny na kartě Knihovna na pásu karet

Na SharePoint serveru klikněte na nastavení knihovny na kartě Knihovna na pásu karet

Klikněte na Upřesnit nastavení v okně Nastavení

Nastavení pro knihovnu dokumentů

Obrazovka stránky Upřesnit nastavení pro knihovnu dokumentů SharePointu

Nastavení otevírání dokumentů v prohlížeči

Pokud je povoleno více typů obsahu a šablon jsou určeny pro tyto typy obsahu, používá knihovna šablony, které jsou uvedené u typů obsahu a nejsou výchozí šablony souboru. V tomto případě chcete přizpůsobit šablony pro knihovnu, musíte změnit typ obsahu. Další informace o typech obsahu najdete v tématu Úvod do typů obsahu a publikování typu obsahu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×