Nastavení výchozích hodnot pro formulář

Při návrhu šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 můžete přiřadit výchozí hodnoty ovládacím prvkům, které jsou Vazba s Pole v šabloně formuláře. Výchozí hodnota je taková, která se automaticky zobrazí v ovládacím prvku, když uživatel otevře formulář, aby jej vyplnil.

V tomto článku:

Přehled výchozích hodnot

Nastavení výchozí hodnoty pro ovládací prvek

Nastavení výchozí hodnoty pomocí pravidla

Nastavení všech výchozích hodnot formuláře

Přehled výchozích hodnot

Když navrhujete šablonu formuláře, můžete přiřadit ovládacím prvkům výchozí hodnoty a pomoci tak uživatelům vyplnit formulář rychleji. Jestliže například vytváříte šablonu formuláře vyúčtování výdajů zaměstnance, můžete ovládacímu prvku Výběr data přiřadit jako výchozí hodnotu dnešní datum. Výsledkem je, že když uživatel otevře formulář, je ovládací prvek Výběr data naplněn aktuálním datem a uživatel je nemusí zadávat ručně.

Pro nastavení výchozích hodnot v šabloně formuláře můžete:

 • přiřadit ovládacímu prvku konkrétní hodnotu, kterou se automaticky naplní, když uživatel otevře formulář pro vyplnění,

 • pomocí Pravidlo nastavit výchozí hodnotu ovládacího prvku podle údajů, které uživatel zadá do jiného ovládacího prvku ve formuláři,

 • nastavit všechny výchozí hodnoty v šabloně formuláře najednou.

Začátek stránky

Nastavení výchozí hodnoty pro ovládací prvek

Při nastavení výchozí hodnoty pole v šabloně formuláře určujete hodnotu, která se má v ovládacím prvku automaticky zobrazit, když uživatel vyplňuje formulář založený na této šabloně formuláře.

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole, jehož výchozí hodnotu chcete nastavit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Klepněte na kartu Data.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li jako výchozí hodnotu použít konkrétní hodnotu, zapište výchozí hodnotu do pole Hodnota.

  • Jestliže chcete výchozí hodnotu vytvořit pomocí výrazu XPath, klepněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka a poté v dialogovém okně Vložit vzorec vytvořte výraz XPath.

   Tip : Chcete-li automaticky aktualizovat hodnotu ve vybraném poli při každém výpočtu vzorce, zaškrtněte políčko Aktualizovat tuto hodnotu při přepočtu výsledku vzorce v dialogovém okně Vlastnosti pole nebo skupiny.

 5. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Technické podrobnosti

Nastavením výchozí hodnoty ovládacího prvku nastavíte také výchozí hodnotu pole, se kterým je tento ovládací prvek svázán. Všechny ovládací prvky, které jsou svázané s tímto polem, budou mít přiřazenu tutéž výchozí hodnotu.

Je-li výchozí hodnotou konkrétní hodnota, uloží se do souboru template.xml přidruženého k šabloně formuláře. Chcete-li výchozí hodnotu změnit programovými prostředky, změňte hodnotu příslušného pole v souboru template.xml. Jestliže je výchozí hodnota výsledkem výrazu XPath, uloží se výraz do souboru manifest.xsf v prvku xsf:calculatedField příslušného pole.

Začátek stránky

Nastavení výchozí hodnoty pomocí pravidla

Pomocí pravidla můžete nastavit výchozí hodnotu ovládacího prvku podle hodnoty jiného ovládacího prvku. Pravidlo označuje akci, která se uskuteční při splnění podmínky ve formuláři. Můžete například navrhnout šablonu formuláře s ovládacím prvkem pro stát a s dalším ovládacím prvkem pro PSČ. Poté, co uživatel zadá poštovní směrovací číslo do ovládacího prvku PSČ, naplní se ovládací prvek Stát automaticky správným státem.

K dokončení tohoto postupu musí být v šabloně formuláře dva ovládací prvky – jeden, do kterého bude uživatel zadávat údaje, a jeden, který bude naplňován výchozí hodnotou podle údajů zadaných do prvního ovládacího prvku.

 1. Poklepejte na ovládací prvek, podle něhož se bude řídit ovládací prvek s výchozí hodnotou.

  Například v případě ovládacích prvků Stát a PSČ byste poklepali na ovládací prvek PSČ.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. Ve skupinovém rámečku Ověření a pravidla klepněte na tlačítko Pravidla.

 4. V dialogovém okně Pravidla klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Název zadejte název pravidla.

 6. Klepněte na tlačítko Nastavit podmínku a určete, kdy se má pravidlo spustit.

 7. V dialogovém okně Podmínka zadejte podmínku a klepněte na tlačítko OK.

  Jestliže například chcete přidat výchozí hodnotu do ovládacího prvku, když uživatel zadá údaje do jiného ovládacího prvku, klepněte v prvním seznamu na pole, do kterého má uživatel zadat údaje, ve druhém seznamu klepněte na operátor je rovno a do třetího pole zadejte údaj, který uživatel zadá do ovládacího prvku.

 8. V dialogovém okně Pravidlo klepněte na tlačítko Přidat akci.

 9. V seznamu Akce klepněte na příkaz Nastavit hodnotu pole.

 10. Klepněte na tlačítko Vzhled tlačítka vedle pole Pole a poté v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na ovládací prvek, jehož výchozí hodnotu chcete nastavit.

 11. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li jako výchozí hodnotu použít konkrétní hodnotu, zadejte ji do pole Hodnota a potom klepněte na tlačítko OK.

  • Jestliže chcete vytvořit výchozí hodnotu pomocí výrazu XPath, klepněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka , v dialogovém okně Vložit vzorec zadejte vzorec a potom klepněte na tlačítko OK.

 12. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Nastavení všech výchozích hodnot formuláře

Jestliže znáte všechny ovládací prvky v šabloně formuláře, které budou mít výchozí hodnotu, a víte, že výchozí hodnoty nejsou vytvářeny pomocí pravidel, můžete všechny výchozí hodnoty nastavit současně.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V seznamu Kategorie klepněte na položku Upřesnit a potom klepněte na tlačítko Upravit výchozí hodnoty.

 3. V dialogovém okně Upravit výchozí hodnoty vyberte pole, pro které chcete nastavit výchozí hodnotu.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li jako výchozí hodnotu použít konkrétní hodnotu, zadejte ji do pole Výchozí hodnota a potom klepněte na tlačítko OK.

  • Jestliže chcete výchozí hodnotu vytvořit pomocí výrazu XPath, klepněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka a poté v dialogovém okně Vložit vzorec vytvořte výraz XPath.

   Tip : Chcete-li automaticky aktualizovat hodnotu ve vybraném poli při každém výpočtu vzorce. zaškrtněte políčko Aktualizovat tuto hodnotu při přepočtu výsledku vzorce v dialogovém okně Upravit výchozí hodnoty.

 5. Kroky 3 a 4 zopakujte u každého pole, pro které chcete nastavit výchozí hodnotu.

 6. Chcete-li si prohlédnout provedené změny, klikněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Náhled nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×