Nastavení uživatelských možností pro aktuální databázi z centrálního umístění

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li přizpůsobit několika uživatelského nastavení, jako je způsob zobrazení oken objektů, povolení klávesových zkratek a povolení automatických oprav, které otevřete možností pro Microsoft Access 2010 databázi, která je aktuálně pomocí možností v kategorii Aktuální databáze. Nastavení těchto možností z Access 2010 v režimu klienta.

Co je režim klienta a režim Web?

Režim klienta    Režim klienta je použitý k vytvoření standardní žádosti o přístup. V tomto režimu jsou k dispozici pro použití všechny standardní funkce (ovládací prvky datové typy, akce makra, vlastnosti a tak dál). Při otevření databáze aplikace, který byl vytvořený pomocí předchozí verze aplikace Access pomocí aplikace Access 2010 aplikace Access 2010 se otevře v režimu klienta.

Režim web    Režim web je použitý k vytváření přístup webových aplikací. V tomto režimu návrhu prostředí pro formuláře, tabulek, dotazů a tak dál nakonfigurované tak, že je možné přidávat jen funkce, které nejsou kompatibilní s webem.

Poznámka : K provedení těchto změn, musí být otevřena vaší databáze a některé změny nastavení se projeví až po zavření a znovuotevření databáze.

Co chcete udělat?

Přizpůsobení možností aktuální databáze

Výběr nastavení zobrazení oken objektů

Povolení používání klávesových zkratek aplikace Access

Nastavení možností správy souborů pro aktuální databázi

Výběr možností navigace pro aktuální databázi

Nastavení možností sledování a oprav názvů polí v aktuální databázi

Nastavení možností filtru pro aktuální databázi

Přizpůsobení možností aktuální databáze

Některé funkce, které je možné rychle upravit pro aktuální aplikaci nebo databázi zahrnout, jak jsou zobrazeny na název aplikace a loga, způsob zobrazení oken objektů a správě souborů.

  1. Z databáze, která je aktuálně otevřené klikněte na kartu soubor.

  2. Klikněte na Možnosti a vyberte nastavení v Možnostech aplikace.

    Dialogové okno možností aplikace Access s fokusem na možnostech aktuální databáze

Nastavení

Popis

Název aplikace

Zadejte vlastní název, který bude zobrazen v záhlaví systému Windows u aktuální databáze.

Ikona aplikace

Vyberte ikonu pro aktuální databázi. Zadejte název souboru s obrázkem nebo ji, klikněte na Procházet a vyhledejte soubor obrázku. Vybrané ikony se zobrazí v záhlaví systému Windows.

Použít jako ikonu formuláře a sestavy

Vybraná ikona aplikace bude zobrazena na všech kartách formulářů a sestav aktuální databáze. Pokud karty dokumentů nejsou povoleny, ikona se nezobrazí.

Zobrazit formulář

Zadejte formulář, který se zobrazí při otevření aktuální databáze. Nechcete-li, aby se při otevření databáze zobrazil formulář, ponechte výchozí nastavení (žádný).

Webový formulář pro zobrazení

Když vyberete, vám umožní uživatelům nastavit, změnit nebo odebrat formuláře zobrazené na webu.

Zobrazit stavový řádek

Když vyberete, se zobrazí stavovém řádku v dolní části pracovního prostoru aplikace Access.

  1. Pokud možnost, která jste změnili, musíte zavřít a znovu otevřete databázi a klikněte na kartu soubor.

  2. Klikněte na Zavřít databázi.

  3. Znovu otevřete kliknutím na Otevřít a vyberte databázi.

Začátek stránky

Výběr nastavení zobrazení oken objektů

V předchozích verzích aplikace Access všechny objekty otevřeli ve vlastním windows a práce s více oken určen neustále změnu velikosti. Aplikace Access 2007 zahrnutý možnost zobrazení všech otevřených objektů v řadě karty v horní části okna objektu. Tato možnost je usnadnit přepínání mezi otevřenými objekty po kliknutí na požadované karty. Máte možnost nastavit následující možnosti zobrazení oblasti Možnosti okna dokumentu v kategorii aktuální databáze.

Nastavení

Popis

Překrývající se okna

Pokud je tato možnost vybrána, budou se objekty překrývat, pokud bude otevřeno více objektů.

Okna objektů v překryvném zobrazení

Dokumenty s kartami

Pokud je tato možnost vybrána, bude i v případě otevření více objektů zobrazen pouze jeden objekt.

Obrázek zobrazení otevřených objektů, pokud je vybrána možnost zobrazení dokumentu s kartami

Nastavení Dokumentu s kartami můžete používat bez zobrazit karty dokumentů. To by být užitečné, když uživatelé potřebují pro práci s jeden objekt po druhém. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, je potřeba zahrnout jinou možnost navigace umožníte uživatelům přepnout na jiné objekty.

Zobrazit karty dokumentů

Vyberete-li možnost Dokumenty s kartami, můžete vybrat také tuto možnost, která zobrazí karty všech otevřených objektů.

Použít ve formulářích tematické ovládací prvky systému Windows

Pokud je tato možnost vybrána, bude u ovládacích prvků formulářů a sestav v aktuální databázi použit motiv systému Windows.

Povolit zobrazení rozložení

-Li vybrán, zobrazí tlačítko Zobrazení rozložení stránky na stavovém řádku aplikace Access a v místní nabídky, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši kartu objektu. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, uživatel nebude možné k otevírání formulářů a sestav v zobrazení rozložení.

Poznámka : Po zaškrtnutí tohoto políčka nebude k dispozici jako jednu z možností ve skupině zobrazení a žádné kontextové nabídce zobrazení rozložení.

Povolit změny návrhu tabulek v zobrazení Datový list

Pokud je tato možnost vybrána, umožňuje změnit návrh tabulek v zobrazení Datový list.

Kontrolovat zkrácená číselná pole

Když vyberete, aplikace Access zobrazí čísla jako "###" po příliš úzký pro zobrazení celé hodnoty sloupce. Pokud není vybrána možnost vidět ve sloupci hodnoty jsou zkráceny podle vejde ve sloupci.

Formát ukládání vlastností obrázku

Když vyberete, Access obrázky ukládá v původním formátu. Vyberte tuto možnost zmenšete velikost databáze.

Převést všechna data obrázků na rastry (kompatibilní s aplikací Access 2003 a dřívějšími verzemi)

Když vyberete, Access vytvoří kopii původního souboru obrázku ve formátu Windows Bitmap nebo formát DIB. Tato možnost slouží k zobrazení obrázků v databázích vytvořených v Office Access 2003 a starších verzích.

Začátek stránky

Povolení používání klávesových zkratek aplikace Access

Pokud je vybrána možnost Povolit použití speciálních kláves, uživatelé mohou v aktuální databázi používat následující klávesové zkratky:

Klávesy

Výsledek

F11

Zobrazí nebo skryje navigační podokno.

CTRL+G

Zobrazí příkazové podokno v programu Visual Basic Editor.

ALT+F11

Spustí editor jazyka Visual Basic.

CTRL+BREAK

Při práci s projektem aplikace Access se stisknutím této kombinace kláves přestane přístup načítat záznamy ze serveru.

Začátek stránky

Nastavení možností správy souborů pro aktuální databázi

Nastavení správy soubor bude použito pouze k databázi při otevření vyberte požadované možnosti.

Nastavení

Popis

Komprimovat při zavření

Když vyberete, automaticky zkomprimování databáze při jeho zavření.

Při uložení odebrat z vlastností souboru osobní údaje

Pokud je tato možnost vybrána, budou při uložení z vlastností souboru automaticky odebrány osobní údaje.

Začátek stránky

Výběr možností navigace pro aktuální databázi

Navigaci pro aktuální aplikaci můžete přizpůsobit pomocí následujících možností:

Nastavení možností navigace

Nastavení

Popis

Zobrazit navigační podokno

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebude při otevření aktuální databáze zobrazeno navigační podokno.

Možnosti navigace

Pokud je tato možnost vybrána, můžete změnit kategorie a skupiny zobrazené v navigačním podokně a nastavit možnosti otevírání objektů v aktuální databázi.

Název pásu karet

Vyberte název vlastní skupiny pásu karet.

Řádek místní nabídky

Umožňuje nastavit nebo změnit výchozí řádek nabídek pro místní nabídky.

Povolit použití úplné nabídky

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, uvidí jenom na kartě Domů na pásu karet. Příkazy Uložit a Uložit jako kromě toho nejsou k dispozici, když kliknete na kartu soubor.

Povolit výchozí místní nabídky

Zapne nebo vypne místní nabídky, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na databázový objekt v navigačním podokně nebo na ovládací prvek ve formuláři nebo v sestavě. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

Začátek stránky

Nastavení možností sledování a oprav názvů polí v aktuální databázi

Možnost Automatické opravy názvů žádá Access, sledování a oprav odkaz název pole ve formulářů, sestav a dotazů. Pro aktuální databázi můžete nastavit následující možnosti:

Nastavení

Popis

Sledovat informace o automatických opravách názvů

-Li vybrán, aplikace Access ukládá informace potřebné k odstranění chyb názvů. Umožňuje použít funkci závislosti objektů. Ale Access není opravách dokud nevyberete možnost provádět automatické opravy názvů.

Provádět automatické opravy názvů

-Li vybrán, aplikace Access opraví naming chyby při jejich vzniku. Pokud vyberete možnost sledovat informace o automatických opravách názvů a ponechte toto pole prázdné, aplikace Access ukládá všechny chyby až vyberete tuto možnost.

Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů

Access protokoly změny provedené k databázi při opravách název chyb. Access uloží data v tabulce s názvem AutoCorrect.log.

Začátek stránky

Nastavení možností filtru pro aktuální databázi

Informace zobrazené ve formuláři můžete řadit definováním filtru pomocí definice Filtr podle formuláře a výběrem zobrazených hodnot pro okno Filtr podle formuláře pro aktuální databázi.

Možnosti v této části určují několik funkcí, jako je velikost hodnoty seznamů, které se zobrazí pro dané pole v okně Filtr podle formuláře. Můžete vybírat možnosti pro zda uživatele můžete zobrazit hodnoty pro indexovaných nebo jiných indexovaných polí a odkazované tabulky v externím souboru. Můžete také vybrat možnosti pro zda hodnota seznamy se zobrazují v ovládacích prvcích ve formuláři při filtrování podle formuláře.

Nastavení

Popis

V lokálních indexovaných polích

Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí hodnoty z lokálních indexovaných polí v seznamech hodnot, které se zobrazí v okně Filtr podle formuláře.

V lokálních neindexovaných polích

Zahrne hodnoty z místních neindexovaných polí do seznamů hodnot, které se zobrazí v okně Filtr podle formuláře.

V polích ODBC

Zahrne hodnoty z tabulek, ke kterým se připojujete pomocí připojení ODBC (Open Database Connectivity).

Nezobrazovat seznam, když je načteno více záznamů než:

Zadejte maximální počet záznamy, které mají přístup ke čtení při vytváření seznam hodnot pro filtr podle formuláře operace. Seznam hodnot se nezobrazí, pokud počtu zobrazených záznamů potřebná k dokončení seznam překračuje zadané číslo. Všechny seznamy hodnot bude obsahovat pouze jedinečné hodnoty, i když nejste jejich pole indexována. Výchozí hodnota je 1000.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×