Nastavení pořadí ovládacích prvků

Při použití formuláře můžete přepínat mezi ovládacími prvky stisknutím klávesy TAB. Můžete určit pořadí, ve kterém budou ovládací prvky ve formuláři reagovat na klávesu TAB. Ovládací prvky by měly reagovat na klávesu TAB v logickém pořadí, například shora dolů nebo zleva doprava tak, aby byl formulář snadněji použitelný.

Tento článek popisuje postup při změně pořadí ovládacích prvků, odebrání ovládacího prvku z pořadí ovládacích prvků nebo změnu chování při přecházení na ovládací prvky pomocí klávesy TAB u posledního pole ve formuláři.

V tomto článku

Změna pořadí ovládacích prvků

Odebrání ovládacího prvku z pořadí prvků

Změna chování tabulátoru v posledním poli pořadí ovládacích prvků

Změna pořadí ovládacích prvků

Pokud k vytvoření formuláře používáte nástroje, jako například průvodce nebo rozložení, aplikace Access nastaví pořadí ovládacích prvků ve stejném pořadí, v jakém se ovládací prvky zobrazují ve formuláři: shora dolů nebo zleva doprava. Pokud však vytvoříte nebo změníte formulář bez pomoci průvodce nebo rozložení, může se vytvořit pořadí ovládacích prvků, které neodpovídá umístění ovládacích prvků ve formuláři. Pomocí následujícího postupu změníte pořadí ovládacích prvků.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář a pak klikněte na Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Uspořádat klikněte ve skupině Rozložení ovládacího prvku na Pořadí prvků.

 3. V dialogovém okně Pořadí ovládacích prvků v části Oddíl klikněte na oddíl, který chcete změnit.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby aplikace Access vytvořila pořadí ovládacích prvků shora dolů nebo zleva doprava, klikněte na tlačítko Automatické pořadí.

  • Chcete-li vytvořit vlastní pořadí ovládacích prvků, klikněte na volič ovládacího prvku, který chcete přesunout. (Kliknutím a přetažením vyberete více ovládacích prvků najednou.) Znovu klikněte na volič ovládacího prvku a přetáhněte ovládací prvek do požadovaného umístění v seznamu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání ovládacího prvku z pořadí ovládacích prvků

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář a pak klikněte na Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Pokud není zobrazeno podokno úloh Seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Vyberte Ovládací prvek, který chcete odebrat z pořadí ovládacích prvků.

 4. V seznamu vlastností na kartě Jiné klikněte v poli vlastností Přístup klávesou tabulátor na možnost Ne.

  Poznámka : Pokud odeberete ovládací prvek z pořadí ovládacích prvků, lze přesto ovládací prvek vybrat kliknutím na něj, pokud je vlastnost Zpřístupnit nastavena na hodnotu Ano.

Začátek stránky

Změna chování při přecházení na ovládací prvky pomocí klávesy TAB u posledního pole v pořadí ovládacích prvků

Pokud při výchozím nastavení stisknete klávesu TAB a kurzor je v posledním poli v pořadí ovládacích prvků, aplikace Access zobrazí další záznam ve zdroji dat a přesune kurzor na první pole pořadí ovládacích prvků. Toto chování lze změnit tak, že aplikace Access zůstane na aktuálním záznamu. Pokud formulář obsahuje konce stránek, lze toto chování také změnit tak, že aplikace Access nepřesune kurzor na další stránku. Tato možnost je užitečná, pokud nechcete, aby uživatel upravoval více záznamů (nebo stránek) najednou.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář a pak klikněte na Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Pokud není zobrazeno podokno úloh Seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. V horní části seznamu vlastností vyberte v rozevíracím seznamu položku Formulář.

 4. V seznamu vlastností na kartě Jiné vyberte v poli vlastností Koloběh jednu z následujících možností.

Nastavení

Popis

Všechny záznamy

Pokud v posledním poli záznamu stisknete klávesu TAB, dojde k přesunu fokusu na první pole dalšího záznamu.

Aktuální záznam

Po stisknutí klávesy TAB v posledním poli záznamu se fokus přesune zpět do prvního pole aktuálního záznamu.

Aktuální stránka

Po stisknutí klávesy TAB v posledním poli stránky formuláře se fokus přesune zpět do prvního pole aktuální stránky.

Poznámka : Formulář je možné rozdělit na stránky pomocí ovládacího prvku Konec stránky. Tento ovládací prvek je dostupný v návrhovém zobrazení ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh. Pokud formulář neobsahuje žádné konce stránek, možnost Aktuální stránka se chová stejně jako možnost Aktuální záznam.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×