Nastavení pořadí ovládacích prvků

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při použití formuláře lze přepínat mezi ovládacími prvky stisknutím klávesy TAB. Lze určit pořadí, ve kterém budou ovládací prvky ve formuláři reagovat na klávesu TAB. V dobře navrženém formuláři ovládací prvky reagují na klávesu TAB v logickém pořadí, například shora dolů nebo zleva doprava tak, aby byl formulář snadněji použitelný.

Tento článek popisuje postup při změně pořadí ovládacích prvků, odebrání ovládacího prvku z pořadí ovládacích prvků nebo změnu chování při přecházení na ovládací prvky pomocí klávesy TAB u posledního pole ve formuláři.

Poznámka : 

 • Tento článek se nevztahuje na přístup webových aplikací. Ve webových aplikacích pořadí ovládacích prvků nastaví automaticky a nelze změnit. Další informace o webových aplikací naleznete v článku vytvoření databáze pro sdílení na webu.

 • Tento článek je zaměřen na formuláře, ale tyto postupy lze použít také k nastavení pořadí ovládacích prvků v sestavách. Po otevření sestavy v zobrazení sestavy lze použít klávesu TAB k přesunutí fokusu z jednoho ovládacího prvku na druhý.

Co chcete udělat?

Změna pořadí ovládacích prvků

Odebrání ovládacího prvku z pořadí ovládacích prvků

Změna chování tab u posledního pole v pořadí ovládacích prvků

Změna pořadí ovládacích prvků

Pokud k vytvoření formuláře používáte nástroje, jako například průvodce nebo rozložení, aplikace Access nastaví pořadí ovládacích prvků ve stejném pořadí, v jakém se ovládací prvky zobrazují ve formuláři: shora dolů nebo zleva doprava. Pokud však vytvoříte nebo změníte formulář bez pomoci průvodce nebo rozložení, může se vytvořit pořadí ovládacích prvků, které neodpovídá umístění ovládacích prvků ve formuláři. Pomocí následujícího postupu změníte pořadí ovládacích prvků.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Pořadí ovládacích prvků.

 3. V dialogovém okně Pořadí ovládacích prvků v části Oddíl klikněte na oddíl, který chcete změnit.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby aplikace Access vytvořila pořadí ovládacích prvků shora dolů nebo zleva doprava, klikněte na tlačítko Automatické pořadí.

  • Chcete-li vytvořit vlastní pořadí ovládacích prvků, klikněte na volič ovládacího prvku, který chcete přesunout. (Kliknutím a přetažením vyberete více ovládacích prvků najednou.) Znovu klikněte na volič ovládacího prvku a přetáhněte ovládací prvek do požadovaného umístění v seznamu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání ovládacího prvku z pořadí ovládacích prvků

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Pokud není zobrazeno podokno úloh Seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Vyberte ovládací prvek, který chcete odebrat z pořadí ovládacích prvků.

 4. V seznamu vlastností na kartě Jiné klikněte v poli vlastností Přístup klávesou tabulátor na možnost Ne.

  Poznámka : Pokud odeberete ovládací prvek z pořadí ovládacích prvků, lze přesto ovládací prvek vybrat kliknutím na něj, pokud je vlastnost Zpřístupnit nastavena na hodnotu Ano.

Začátek stránky

Změna chování při přecházení na ovládací prvky pomocí klávesy TAB u posledního pole v pořadí ovládacích prvků

Pokud při výchozím nastavení stisknete klávesu TAB a kurzor je v posledním poli v pořadí ovládacích prvků, aplikace Access zobrazí další záznam ve zdroji dat a přesune kurzor na první pole pořadí ovládacích prvků. Toto chování lze změnit tak, že aplikace Access zůstane na aktuálním záznamu. Pokud formulář obsahuje konce stránek, lze toto chování také změnit tak, že aplikace Access nepřesune kurzor na další stránku. Tato možnost je užitečná, pokud nechcete, aby uživatel upravoval více záznamů (nebo stránek) najednou.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář a poté klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Pokud není zobrazeno podokno úloh Seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. V horní části seznamu vlastností vyberte v rozevíracím seznamu položku Formulář.

 4. V seznamu vlastností na kartě Jiné vyberte v poli vlastností Koloběh jednu z následujících možností.

Nastavení

Popis

Všechny záznamy

Po stisknutí klávesy TAB v posledním poli záznamu se fokus přesune do prvního pole dalšího záznamu.

Aktuální záznam

Po stisknutí klávesy TAB v posledním poli záznamu se fokus přesune zpět do prvního pole aktuálního záznamu.

Aktuální stránka

Po stisknutí klávesy TAB v posledním poli stránky formuláře se fokus přesune zpět do prvního pole aktuální stránky.

Poznámka : Formulář je možné rozdělit na stránky pomocí ovládacího prvku Konec stránky. Tento ovládací prvek je dostupný v návrhovém zobrazení ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh. Pokud formulář neobsahuje žádné konce stránek, možnost Aktuální stránka se chová stejně jako možnost Aktuální záznam.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×