Nastavení přesměrování volání pro podnikovou hlasovou službu

Tato část popisuje dostupná nastavení přesměrování volání pro podnikovou hlasovou službu Unified Communications.

Poznámka:  Přesměrování volání a funkce hlasové pošty jsou dostupné pouze v organizaci, která má nakonfigurovánu jejich podporu. Pokud si nejste jisti, které funkce aplikace Office Communicator 2007 jsou povolené, obraťte se na správce systému.

Konfiguraci přesměrování volání v aplikaci Communicator 2007 provedete pomocí dialogového okna Nastavení přesměrování volání.

Postup otevření dialogového okna Nastavení přesměrování volání

 • V pravém horním rohu hlavního okna aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Přesměrování volání a potom klepněte na položku Nastavení přesměrování volání.

Funkce přesměrování volání pro podnikovou hlasovou službu jsou následující:

Použít toto nastavení pouze během pracovní doby určené v aplikaci Outlook

Zaškrtnutím políčka Použít toto nastavení pouze během pracovní doby určené v aplikaci Outlook použijete nastavení přesměrování volání během pracovních hodin zadaných v kalendáři aplikace Outlook. Před zaškrtnutím tohoto políčka si prohlédněte kalendář v aplikaci Outlook. Tato možnost může být obzvláště užitečná v případě, že chcete doma během pracovních hodin přijímat volání, ale nechcete být doma mimo pracovní hodiny rušeni obchodními hovory.

Postup zobrazení a konfigurace pracovního kalendáře aplikace Outlook

 1. Otevřete okno aplikace Office Outlook, klepněte na nabídku Nástroje a poté na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby v části Kalendář klepněte na tlačítko Možnosti kalendáře.

 3. V části Pracovní dny kalendáře nakonfigurujte pracovní dny a doby a potom klepněte na tlačítko OK.

Nepřesměrovávat volání

 • Chcete-li vypnout přesměrování volání a zrušit možnost Současně volat toto další číslo, vyberte položku Nepřesměrovávat volání.

  Poznámka: Vypnutí přesměrování volání také obnoví možnost Přesměrovat nepřijatá volání na hlasovou poštu.

Možnost Přesměrování volání na

Pokud vyberete možnost Přesměrovat volání na, možnost Současně volat toto další číslo bude vypnuta a možnost Přesměrovat nepřijatá volání bude nedostupná.

Postup nastavení možností přesměrování volání

 • Vyberte možnost Přesměrování volání na a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na položku Hlasová pošta přesměrujete volání na hlasovou poštu.

  • Klepněte na číslo, na které chcete přesměrovat volání. Dostupná telefonní čísla jsou založena na číslech nakonfigurovaných na kartě Telefony v dialogovém okně Možnosti aplikace Communicator nebo na nových číslech, která jste zadali v Nastavení přesměrování volání.

  • Klepněte na položku Nové číslo, v poli Telefonní číslo klepněte napravo od rozevíracího seznamu na položku Konfigurovat a nakonec klepněte na tlačítko OK. Pokyny týkající se formátu při zadávání nového čísla najdete v tématu Úprava telefonního čísla.

  • Klepněte na položku Kontakt a potom na položku Konfigurovat napravo od rozevíracího seznamu. Potom ze seznamu kontaktů vyberte kontakt, nebo do pole Hledat zadejte jeho jméno či e-mailovou adresu. Pokud jste již kontakt zadali, objeví se v rozevíracím seznamu Přesměrování volání na.

Možnost Současně volat toto další číslo

Pokud zvolíte možnost Současně volat toto další číslo, bude k dispozici také možnost Přesměrovat nepřijatá volání. Použitím možnosti Současně volat toto další číslo spolu s možností Přesměrovat nepřijatá volání bude volání uskutečněno nejdříve na vaše pracovní číslo a další číslo. Pokud volání nepřijmete, bude přesměrováno na hlasovou poštu, na další číslo nebo na další kontakt. Stručně řečeno - pomocí možnosti Přesměrovat nepřijatá volání můžete volání přesměrovat na další číslo, pokud žádné z jiných volaných čísel toto volání nepřijme.

Postup nastavení možnosti Současně volat toto další číslo

 • Klepněte na možnost Současně volat toto další číslo a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Z rozevíracího seznamu vyberte číslo.

  • Klepněte na položku Nové číslo, do pole Telefonní číslo zadejte telefonní číslo a potom klepněte na tlačítko OK. Pokyny týkající se formátu při zadávání nového čísla najdete v tématu Úprava telefonního čísla.

Po vybrání možnosti Současně volat toto další číslo můžete také upřesnit nastavení pro možnost Přesměrovat nepřijatá volání. Pokud například vaše výchozí pracovní číslo ani další číslo nepřijme volání v daném časovém intervalu, je možné toto volání přesměrovat na hlasovou poštu, na jiné číslo nebo na jiný kontakt.

Možnost Přesměrovat nepřijatá volání

Pomocí možnosti Přesměrovat nepřijatá volání můžete nepřijaté volání přesměrovat na primární pracovní číslo nebo na místo zadané v možnosti Současně volat toto další číslo.

Postup nastavení možnosti Přesměrovat nepřijatá volání

 • Klepněte na možnost Přesměrovat nepřijatá volání a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na položku Hlasová pošta přesměrujte nepřijatá volání na hlasovou poštu.

  • V rozevíracím seznamu klepněte na požadované číslo. Dostupná čísla jsou založena na telefonních číslech nakonfigurovaných na kartě Telefony v dialogovém okně Možnosti nebo na nově zadaných číslech jako součást konfigurace Nastavení přesměrování volání.

  • Klepněte na položku Nové číslo a potom napravo od rozevíracího seznamu klepněte na položku Konfigurovat. Do pole Telefonní číslo zadejte telefonní číslo a klepněte na tlačítko OK.

  • Klepněte na položku Kontakt, potom napravo od rozevíracího seznamu klepněte na položku Konfigurovat a nakonec ze seznamu kontaktů vyberte kontakt nebo do pole hledání zadejte jméno či e-mailovou adresu kontaktu.

Doba trvání zvonění před přesměrováním (v sekundách)

Pomocí možnosti Doba trvání zvonění před přesměrováním (v sekundách) můžete nastavit časový interval, který uplyne před přesměrováním nepřijatého volání na hlasovou poštu, na další číslo nebo na další kontakt.

Postup nastavení časového intervalu pro možnost Doba trvání zvonění před přesměrováním (v sekundách)

 • V poli Dobra trvání zvonění před přesměrováním (v sekundách) klepnutím na šipku nahoru nebo na šipku dolů zvýšíte nebo snížíte časový interval. Minimální doba je 5 sekund, maximální doba je 59 sekund.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×