Nastavení přesměrování volání pro podnikovou hlasovou službu

Tato část popisuje nastavení přesměrování volání v aplikaci Office Communicator 2007 R2.

Poznámka :  Přesměrování volání a funkce hlasové pošty jsou dostupné, pouze pokud je ve vaší organizaci nakonfigurována jejich podpora. Pokud si nejste jisti, které funkce aplikace Office Communicator 2007 jsou povolené, obraťte se na správce systému.

Poznámka :   Přesměrujete-li volání na kontakt, který používá aplikaci Office Communicator 2005, tento kontakt, který přijímá přesměrovaný hovor, neuvidí v okně volání jméno volajícího, ale vaše jméno.

Konfigurace přesměrování volání se v aplikaci Communicator 2007 R2 provádí pomocí dialogového okna Nastavení přesměrování volání.

Postup otevření dialogového okna Nastavení přesměrování volání

 • V pravém horním rohu hlavního okna aplikace Office Communicator klikněte na tlačítko Přesměrování volání a potom klikněte na možnost Nastavení přesměrování volání.

Funkce přesměrování volání pro podnikovou hlasovou službu jsou následující:

Provést následující v případě volání pro mě

Pomocí rozevíracího seznamu Provést následující v případě volání pro mě zvolte osoby, které mají být volány v případě příchozího hovoru pro vás. Pokud chcete, aby v případě hovoru pro vás byly volány i jiné osoby či jiná telefonní čísla, vyberte příslušnou možnost a proveďte nastavení podle níže uvedených pokynů.

 • Volat mně. V případě příchozího hovoru bude tento hovor zvonit jen na vašem zařízení. Pokud vyberete tuto možnost, můžete nastavit další čísla, na kterých budou hovory zvonit ve stejnou chvíli jako na zařízení s výchozím telefonním číslem. Pokud například trávíte určitou část pracovního dne na cestách nebo mimo kancelář, můžete nastavit, aby hovory zvonily na pracovním i mobilním telefonu.

  Postup konfigurace možnosti Volat mně

  1. V rozevíracím seznamu Provést následující v případě volání pro mě vyberte možnost Volat mně.

  2. Pokud chcete, aby příchozí hovory současně zvonily na primárním čísle a na dalším čísle, v části Zvolit další číslo, na které se má volat klikněte na tlačítko možnosti vedle čísla, na které chcete volat současně. Pokud požadované číslo není uvedeno, přidejte je podle následujících pokynů:

   1. Klikněte na tlačítko Přidat.

   2. Klikněte na možnost Telefonní číslo.

   3. V dialogovém okně Telefonní čísla klikněte na typ telefonního čísla, které chcete přidat, nebo klikněte na možnost Nové telefonní číslo.

   4. V dialogovém okně Upravit telefonní číslo zadejte nové telefonní číslo. (Informace o formátech telefonních čísel naleznete v části Úprava telefonního čísla.)

 • Volat mně a mé skupině týmových volání. Příchozí hovory budou vyzvánět na vašem zařízení a na zařízeních skupiny týmových volání, což je skupina, která může přijímat vaše příchozí hovory. Máte možnost nastavit zpoždění, aby příchozí hovory zvonily nejprve u vás a teprve po uplynutí uvedeného počtu sekund také u členů skupiny týmových volání.

  Postup konfigurace možnosti Volat mně a mé skupině týmových volání

  1. V rozevíracím seznamu Provést následující v případě volání pro mě vyberte možnost Volat mně a mé skupině týmových volání.

  2. V části Přidat členy skupiny týmových volání, kteří za mě budou přijímat hovory klikněte na tlačítko Přidat.

  3. Klikněte na možnost Kontakt a v seznamu Přidat kontakty vyberte kontakt nebo zadejte jméno osoby nebo e-mailovou adresu do pole Hledat.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  5. Chcete-li nastavit zpoždění, které má uplynout před voláním kontaktu, v části Skupina týmových volání klikněte na kontakt a potom na tlačítko Zpoždění (nebo vedle kontaktu klikněte na ikonu ve sloupci Zpoždění). V dialogovém okně Nastavit zpoždění vyzvánění zadejte počet sekund, který má uplynout před voláním kontaktu, a potom klikněte na tlačítko OK.

 • Přesměrovat na moji hlasovou poštu, číslo nebo kontakt. Příchozí hovory budou přesměrovány přímo na zadanou hlasovou poštu, telefonní číslo nebo kontakt.

  Postup konfigurace možnosti Přesměrovat na moji hlasovou poštu, číslo nebo kontakt

  1. V rozevíracím seznamu Provést následující v případě volání pro mě vyberte možnost Přesměrovat na moji hlasovou poštu, číslo nebo kontakt.

  2. V části Přesměrovat moje volání na jedno z následujících vyberte tlačítko možnosti vedle telefonního čísla nebo kontaktu. Pokud požadované telefonní číslo nebo kontakt nejsou uvedeny, postupujte jedním z následujících způsobů:

   1. Chcete-li přidat telefonní číslo, klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Telefonní číslo. V dialogovém okně Telefonní čísla klikněte na možnost Nové telefonní číslo. V dialogovém okně Upravit telefonní číslo zadejte nové telefonní číslo. (Informace o formátech telefonních čísel naleznete v části Úprava telefonního čísla.) Klikněte na tlačítko OK.

   2. Chcete-li přidat kontakt, klikněte na tlačítko Přidat a potom na možnost Kontakt. Vyberte kontakt v seznamu Přidat kontakty nebo zadejte jméno osoby nebo e-mailovou adresu do pole Hledat. Klikněte na tlačítko OK.

 • Volat mně a mým delegátům. Pokud máte asistenty, kteří budou pomocí aplikace Office Communications Server 2007 R2 Attendant spravovat vaše hovory, vyberte tuto možnost, jestliže chcete, aby příchozí hovory zvonily u vás i u určených delegátů.

  Postup konfigurace možnosti Volat mně a mým delegátům

  1. V rozevíracím seznamu Provést následující v případě volání pro mě vyberte možnost Volat mně a mým delegátům.

  2. V části Zvolit delegáty, kteří za mě budou přijímat a uskutečnovat hovory klikněte na tlačítko Přidat.

  3. Klikněte na možnost Kontakt a v seznamu Přidat kontakty vyberte kontakt nebo zadejte jméno osoby nebo e-mailovou adresu do pole Hledat.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka : K určení, zda za vás delegáti v seznamu budou moci přijímat a uskutečnovat hovory, použijte zaškrtávací políčko ve sloupci Vyzvánět. Delegáty lze ze seznamu odebrat kliknutím na jméno a na tlačítko Odstranit.

 • Volat pouze mým delegátům Pokud máte asistenty, kteří budou pomocí aplikace Office Communications Server 2007 R2 Attendant spravovat vaše hovory, vyberte tuto možnost, jestliže chcete, aby příchozí hovory pro vás byly přesměrovány na zařízení určených delegátů.

  Postup konfigurace možnosti Volat pouze mým delegátům

  1. V rozevíracím seznamu Provést následující v případě volání pro mě vyberte možnost Volat pouze mým delegátům.

  2. V části Zvolit delegáty, kteří za mě budou přijímat a uskutečnovat hovory klikněte na tlačítko Přidat.

  3. Klikněte na možnost Kontakt a v seznamu Přidat kontakty vyberte kontakt nebo zadejte jméno osoby nebo e-mailovou adresu do pole Hledat.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  5. Zaškrtněte políčko ve sloupci Vyzvánět vedle delegátů, kterým chcete vaše hovory přesměrovat.

   Poznámka : Delegáty lze ze seznamu odebrat kliknutím na jméno a na tlačítko Odstranit.

Shrnutí aktuálního nastavení

Tato textová oblast obsahuje souhrnné informace o tom, jak budou vaše hovory zpracovávány podle aktuálního nastavení přesměrování. Chcete-li nastavení upravit, vyberte novou možnost v rozevíracím seznamu Provést následující v případě volání pro mě.

Poznámka : Kliknutím na požadované číslo (nebo kliknutím na tlačítko možností vedle telefonního čísla a kliknutím na tlačítko Úpravy) můžete upravit telefonní číslo v seznamu Vyzvánět. V dialogovém okně Telefonní čísla klikněte na typ telefonního čísla. V dialogovém okně Upravit telefonní číslo telefonní číslo upravte. (Informace o formátech telefonních čísel naleznete v části Úprava telefonního čísla.) Klikněte na tlačítko OK.

Odeslat nepřijaté hovory na následující

Pomocí možnosti Přesměrovat nepřijatá volání na číslo můžete přesměrovat nepřijaté hovory poté, co nebyly přijaty na primárním pracovním čísle, dalším telefonním čísle nebo určeným kontaktem.

Postup nastavení možnosti Přesměrovat nepřijatá volání na číslo

 • Klikněte na rozevírací seznam vedle možnosti Přesměrovat nepřijatá volání na číslo a potom proveďte jeden z následujících postupů:

  • Kliknutím na položku Hlasová pošta přesměrujte nepřijaté hovory na hlasovou poštu.

  • Klikněte v rozevíracím seznamu na existující číslo. Dostupná čísla odpovídají telefonním číslům nakonfigurovaným na kartě Telefony v dialogovém okně Možnosti nebo číslům nově zadaným v rámci konfigurace Nastavení přesměrování volání.

  • Klikněte na možnost Nové číslo a potom na možnost Konfigurovat vpravo od rozevíracího seznamu. Do pole Telefonní číslo zadejte telefonní číslo a klikněte na tlačítko OK.

  • Klikněte na možnost Kontakt a v seznamu kontaktů vyberte kontakt nebo zadejte jméno osoby nebo e-mailovou adresu do pole Hledat.

Doba trvání zvonění před přesměrováním (v sekundách)

Pomocí možnosti Doba trvání zvonění před přesměrováním (v sekundách) můžete nastavit časový interval, který uplyne před přesměrováním nepřijatého hovoru na vaši hlasovou poštu, další číslo nebo na další kontakt.

Použít toto nastavení pouze během pracovní doby určené v aplikaci Outlook

Zaškrtnutím políčka Použít toto nastavení pouze během pracovní doby určené v aplikaci Outlook určíte použití nastavení přesměrování hovoru jen během pracovních hodin zadaných v kalendáři aplikace Outlook. Před zaškrtnutím tohoto políčka zkontrolujte kalendář v aplikaci Outlook. Tato možnost může být obzvláště užitečná v případě, že chcete doma přijímat hovory během pracovní doby, ale mimo ni nechcete být rušeni obchodními hovory. Více informací naleznete v tématu Použít toto nastavení pouze během pracovní doby určené v aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×