Nastavení předvoleb pro projekt jazyka Visual Basic

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. Pokud chcete provádět automatické ověřování správné syntaxe po zadání řádku kódu, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings (Nastavení kódu) zaškrtněte políčko Auto Syntax Check (Automatická kontrola syntaxe).

 3. Pokud požadujete explicitní deklarace proměnných v modulech, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings zaškrtněte políčko Require Variable Declaration (Požadovat deklarace proměnných).

 4. Pokud chcete povolit přecházení klávesou tabulátoru na první řádek kódu a nastavit, kde budou všechny následující řádky kódu začínat, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings zaškrtněte políčko Auto Indent (Automaticky odsazovat).

 5. Pokud chcete nastavit šířku tabulátoru, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings v poli Tab Width (Šířka tabulátoru) zadejte požadovanou šířku.

  Šířka tabulátoru může být od 1 do 32 mezer, výchozí hodnota je 4 mezery.

 6. Pokud chcete zobrazit procedury v okně Code (Kód) jako jeden posuvný seznam, klikněte na kartu Editor a potom v části Window Settings (Nastavení okna) zaškrtněte políčko Default to Full Module View (Výchozí zobrazení celého modulu).

 7. Pokud chcete zobrazit oddělovací pruhy na konci každé procedury, klikněte na kartu Editor a potom v části Window Settings zaškrtněte políčko Procedure Separator (Oddělovač procedur).

 8. Pokud chcete změnit písma a barvy svého kódu, klikněte na kartu Editor Format (Formát editoru) a proveďte požadované změny.

 9. Pokud chcete provést obecná nastavení a nastavení zpracování chyb a kompilace pro projekt ve Visual Basicu, klikněte na kartu General (Obecné) a potom proveďte požadované změny.

PowerPoint

 1. V nabídce PowerPoint klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. Pokud chcete provádět automatické ověřování správné syntaxe po zadání řádku kódu, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings (Nastavení kódu) zaškrtněte políčko Auto Syntax Check (Automatická kontrola syntaxe).

 3. Pokud požadujete explicitní deklarace proměnných v modulech, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings zaškrtněte políčko Require Variable Declaration (Požadovat deklarace proměnných).

 4. Pokud chcete povolit přecházení klávesou tabulátoru na první řádek kódu a nastavit, kde budou všechny následující řádky kódu začínat, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings zaškrtněte políčko Auto Indent (Automaticky odsazovat).

 5. Pokud chcete nastavit šířku tabulátoru, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings v poli Tab Width (Šířka tabulátoru) zadejte požadovanou šířku.

  Šířka tabulátoru může být od 1 do 32 mezer, výchozí hodnota je 4 mezery.

 6. Pokud chcete zobrazit procedury v okně Code (Kód) jako jeden posuvný seznam, klikněte na kartu Editor a potom v části Window Settings (Nastavení okna) zaškrtněte políčko Default to Full Module View (Výchozí zobrazení celého modulu).

 7. Pokud chcete zobrazit oddělovací pruhy na konci každé procedury, klikněte na kartu Editor a potom v části Window Settings zaškrtněte políčko Procedure Separator (Oddělovač procedur).

 8. Pokud chcete změnit písma a barvy svého kódu, klikněte na kartu Editor Format (Formát editoru) a proveďte požadované změny.

 9. Pokud chcete provést obecná nastavení a nastavení zpracování chyb a kompilace pro projekt ve Visual Basicu, klikněte na kartu General (Obecné) a potom proveďte požadované změny.

Excel

 1. V nabídce Excel klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. Pokud chcete provádět automatické ověřování správné syntaxe po zadání řádku kódu, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings (Nastavení kódu) zaškrtněte políčko Auto Syntax Check (Automatická kontrola syntaxe).

 3. Pokud požadujete explicitní deklarace proměnných v modulech, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings zaškrtněte políčko Require Variable Declaration (Požadovat deklarace proměnných).

 4. Pokud chcete povolit přecházení klávesou tabulátoru na první řádek kódu a nastavit, kde budou všechny následující řádky kódu začínat, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings zaškrtněte políčko Auto Indent (Automaticky odsazovat).

 5. Pokud chcete nastavit šířku tabulátoru, klikněte na kartu Editor a potom v části Code Settings v poli Tab Width (Šířka tabulátoru) zadejte požadovanou šířku.

  Šířka tabulátoru může být od 1 do 32 mezer, výchozí hodnota je 4 mezery.

 6. Pokud chcete zobrazit procedury v okně Code (Kód) jako jeden posuvný seznam, klikněte na kartu Editor a potom v části Window Settings (Nastavení okna) zaškrtněte políčko Default to Full Module View (Výchozí zobrazení celého modulu).

 7. Pokud chcete zobrazit oddělovací pruhy na konci každé procedury, klikněte na kartu Editor a potom v části Window Settings zaškrtněte políčko Procedure Separator (Oddělovač procedur).

 8. Pokud chcete změnit písma a barvy svého kódu, klikněte na kartu Editor Format (Formát editoru) a proveďte požadované změny.

 9. Pokud chcete provést obecná nastavení a nastavení zpracování chyb a kompilace pro projekt ve Visual Basicu, klikněte na kartu General (Obecné) a potom proveďte požadované změny.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×