Nastavení osobních webů v Centru pro správu služby SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nastavení osobního webu pro správci Sharepointu Online umožňuje aktualizovat obecná nastavení, například obory a jazyky možnosti hledání. Webů Můj web jsou osobní weby, které jsou zdrojem uživatelé ve vaší organizaci celá řada funkcí sociálních sítí a dokument řízení. Tyto funkce patří na informační kanál webu místo, kam webu mohou uživatelé, OneDrive pro firmy webu k ukládání a sdílení firemní dokumenty, fotky a jiné multimediální soubory. Můžete povolit nebo zabránit činnosti uživatelů informačního kanálu a Správa odkazů důvěrné informace. Obsahuje taky stránce weby pro ukládání užitečných webů a stránky profilu, které uživatelé můžou představit ostatním uživatelům ve své organizaci.

Poznámka :  Postupy uvedené v tomto článku můžou provádět jenom uživatelé s oprávněními správce Office 365 k Centru pro správu SharePointu Online.

Nastavení osobního webu jsou nakonfigurované během počáteční vytváření webu Sharepointu Online tak, aby uživatelé můžete vytvářet osobní weby a používat všechny Centrum pro správu změnit nastavení, podle potřeb své organizace. Můžete pak zobrazit nebo aktualizovat. Pořadí zde uvedené možnosti může být jiný než co je v dialogovém okně Nastavit osobní weby.

Ověření nebo aktualizace nastavení osobního webu:

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Klikněte na Profily uživatelů.

  Ukázka obrazovky nabídky nastavení služby SharePoint a zvýrazněným profilů uživatelů
 5. V části Nastavení osobního webu klikněte na Nastavit osobní weby.

 6. Podle potřeb vaší organizace proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit definici Centra vyhledávání používaného v případě, že uživatel vyhledává ze stránky profilu osobního webu, zadejte do pole Upřednostňované centrum vyhledávání v části Upřednostňované centrum vyhledávání adresu URL webu Centrum vyhledávání. Příklad: http://název_webu/Centrum_vyhledávání/Stránky/.

  • Chcete-li změnit výchozí obor vyhledávání pro hledání osob a pro hledání dokumentů, vyberte v části Upřednostňované centrum vyhledávání obor vyhledávání pro hledání osob a pro hledání dokumentů.

  • Pokud chcete změnit nastavení určující, kteří uživatelé můžohou číst osobní weby, zadejte v části Úroveň oprávnění ke čtení účty, kterým chcete udělit oprávnění ke čtení osobních webů.

   Poznámka : Ve výchozím nastavení jsou zahrnutí všichni ověření uživatelé, ale v případě potřeby můžete vybrat užší skupinu uživatelů.

  • Povolení nebo zakázání aktivit v informačních kanálech, v části informační kanál zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit aktivity ve svých informačních kanálech osobních webů. Další informace o tomhle nastavení najdete v tématu Zakázání nebo povolení aktivit v informačních kanálech.

   Ukázka obrazovky Nastavení informačního kanálu
  • Pokud chcete definovat e-mailovou adresu, která se bude zobrazovat v oznámeních odesílaných z osobního webu, zadejte do pole Řetězec, který se použije jako e-mailová adresa odesílatele v části E-mailová oznámení e-mailovou adresu odesílatele, například jdryml@contoso.com, a potom klikněte na OK.

  • Přiřazení sekundárního vlastníka osobního webu, v části Čištění osobního webu zadejte uživatelský účet člověka, kterému chcete přiřadit jako sekundární vlastníka osobního webu. Při odebrání primárního vlastníka osobního webu z adresářové služby webu příznakem pro odstranění po 30 dnech. Sekundárního vlastníka osobního webu se používá při odebrání uživatele z adresářové služby poskytnout možnost obnovit data, která jinak může dojít ke ztrátě.

   Obvykle vlastníka osobního webu uživatele bude správce tuto osobu. Pokud uživatel nemá žádný správce, nebude sekundárního vlastníka osobního webu vlastníka osobního webu. Sekundární vlastníka osobního webu můžete být vy nebo jiného správce, kterému chcete tento delegovat. Toto nastavení je nejužitečnější v organizacích, které nemají správci, například školy. Doporučujeme definování sekundárního vlastníka osobního webu pro všechny weby, jako zálohu na správce.

   Poznámka : Pokud chcete odstranit vlastníka osobního webu, zkontrolujte, že je vybrané nastavení Povolit delegování přístupu.

  • Zveřejnění informací osobního webu, v části Nastavení ochrany osobních údajů, klikněte na Osobních webech zveřejnit. Cenného papíru je soukromá ve výchozím nastavení s možnostmi, které umožňují vlastníci jednotlivých webů vyberte jaké informace chcete sdílet informace o osobního webu. Například vlastník webu nebudete chtít sdílet osobní kontaktní informace, ale můžete chtít sdílet sociální činnostmi, jako jsou kterému osoba sleduje. Nastavení ochrany osobních údajů vliv na informace o profilu a aktivit v informačních kanálech lidí.

Poznámka : Části Hostitel osobních webů, Umístění osobních webů a Formát názvů webů jsou neaktivní, protože tato nastavení předem nakonfigurovaná pro můžete v Sharepointu Online a nelze změnit.

Začátek stránky

Moje aktivity webu jsou povoleny v informačním kanálu ve výchozím nastavení v Sharepointu Online tak, aby lidé ve vaší organizaci můžete sdílet jejich aktivity a používat sociální funkce, například následující lidi a dokumenty, které podporují spolupráci. Aktivit v informačních kanálech zahrnout, pokud někdo publikuje zprávu, která informační kanál nebo pokud někdo začne sledovat jiné osoby, dokument nebo Web. Tyto činnosti se zobrazí v informačním kanálu dané osoby a v informačním kanálu od každý, kdo spočívá v této osobě. Pokud vaše organizace zvolí podporovat tyto funkce však můžete zakázat aktivit v informačních kanálech. Pokud někdo zakázal aktivit v informačních kanálech a organizaci později rozhodl povolíte, můžete zaškrtnutím jednoho políčka zaměnit nastavení.

Zakázání nebo povolení aktivit v informačních kanálech:

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Profily uživatelů.

 5. V části Nastavení osobního webu klikněte na Nastavit osobní weby.

 6. V části Informační kanál zaškrtněte políčko Povolit aktivity v informačních kanálech osobních webů nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  Ukázka obrazovky Nastavení informačního kanálu
 7. Klikněte na tlačítko OK.

Další informace o nastavení sociálních a označování příznakem najdete v tématu Správa osobních a sociálních funkcí.

Začátek stránky

Pokud chce správce SharePointu Online umožnit uživatelům přístup k osobním webům ve víc aplikacích Služby profilů uživatelů, může přidat odkazy na důvěryhodná umístění hostitelů osobních webů. Ve většině případů jsou odkazy na důvěryhodná umístění hostitelů osobních webů cílené na jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů na základě zjištěných potřeb podniku. Jak se potřeby podniku a uživatelů mění, dají se tyto odkazy v průběhu času spravovat a měnit. Odkazy na důvěryhodná umístění hostitelů osobních webů budete nejspíš muset vytvořit například v případě, že někteří uživatelé používají SharePoint Online a jiní místní nasazení SharePoint Serveru (tzv. hybridní prostředí).

Správce Sharepointu Online můžete odstranit odkaz důvěryhodného umístění hostitele osobního webu, když uživatelé určené odkazem už potřebovat přístup k webům osobního webu na několika místech.

Přidání důvěryhodného umístění hostitele osobního webu:

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Profily uživatelů.

 5. V části Nastavení osobního webu klikněte na Konfigurovat důvěryhodná umístění hostitelů.

  Ukázka obrazovky s možností konfigurace důvěryhodných webů
 6. Kliknutím na Nový odkaz přidejte důvěryhodné umístění hostitele osobního webu.

 7. Do pole Adresa URL zadejte adresu URL důvěryhodného umístění osobního webu.

 8. Do pole Popis zadejte popis důvěryhodného umístění osobního webu.

 9. V části Cílové skupiny zadejte do odpovídajících polí uživatelská jména či názvy skupin, nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyberte cílové skupiny procházením. Potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka :  Pokud nezadáte cílové skupiny, budou do důvěryhodného umístění hostitele osobního webu přesměrování všichni uživatelé.

Odstranění důvěryhodného umístění hostitele osobního webu

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Profily uživatelů.

 5. V části Nastavení osobního webu klikněte na Konfigurovat důvěryhodná umístění hostitelů.

 6. Zaškrtněte políčko vedle důvěryhodného umístění hostitele osobního webu, které chcete odstranit, a potom je kliknutím na Odstranit odkaz odstraňte.

  Snímek obrazovky s možnost odstranit odkaz na důvěryhodných webů.

Začátek stránky

Pokud uživatel poprvé uloží dokument z klientské aplikace Office, například z Microsoft Wordu, zobrazí se dialog Uložit jako. Tento dialog obsahuje část Oblíbené odkazy, ve které se zobrazí zástupci umístění, do kterých by uživatel mohl chtít soubor uložit. Odkaz na seznam oblíbených odkazů můžete přidat publikováním odkazu na klientské aplikace Office. Přidáním odkazu také určíte cílovou skupinu uživatelů, kterým se daný odkaz zobrazí. Tímto postupem publikujete odkaz na klientské aplikace Office. Můžete například chtít přidat odkaz na sharepointové úložiště dokumentů, aby mohli určití uživatelé jednoduše ukládat klientské soubory Office do úložiště dokumentů.

Poznámka : Tyto oblíbené odkazy budou zobrazeny pouze v klientských aplikacích systému Microsoft Office 2010.

Přidání oblíbeného odkazu v klientských aplikacích Office:

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Profily uživatelů.

 5. V části Nastavení osobního webu klikněte na Publikovat odkazy na klientské aplikace Office.

 6. Klikněte na Nový odkaz.

  Ukázka obrazovky s možností konfigurace důvěryhodných webů
 7. Do pole Adresa URL zadejte adresu URL umístění, ve kterém budou moci uživatelé publikovat odkazy.

 8. Do pole Popis zadejte stručný název tohoto umístění. Tento název se zobrazí v části Oblíbené odkazy dialogového okna Uložit jako.

 9. V poli Typ vyberte typ umístění, které tento odkaz představuje. Pokud je například cílovým umístěním sharepointová knihovna dokumentů, vyberte Knihovna dokumentů.

 10. V případě potřeby v dialogovém okně Cílové skupiny zadejte jméno uživatele nebo skupiny, které chcete přidat, nebo umožňuje najít uživatele nebo skupiny přidat adresáře. Oddělte více jména uživatelů nebo názvy skupin středníkem (;). Můžete také zadat Všichni uživatelé webu vyberte všichni uživatelé.

 11. Klikněte na tlačítko OK. Nový odkaz se zobrazí v seznamu odkazů na stránce Publikované odkazy na klientské aplikace systému Office.

Odstranění oblíbeného odkazu v klientských aplikacích Office:

Tip :  Pomocí tohoto postupu můžete odstranit odkaz na klientské aplikace Office. Můžete například chtít odstranit odkaz na sharepointové úložiště dokumentů, když už není potřeba.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Profily uživatelů.

 5. V části Nastavení osobního webu klikněte na Publikovat odkazy na klientské aplikace Office.

 6. Zaškrtněte políčko vedle odkazu, který chcete odstranit, a pak klikněte na Odstranit odkaz.

  Snímek obrazovky s možnost odstranit odkaz na důvěryhodných webů.

Začátek stránky

Centrum pro správu Office 365 obsahuje odkaz na weby pro všechny uživatele předplatného Sharepointu Online. Tato stránka obsahuje seznam sledovaných webů uživatelé jsou, a navrhované weby. V něm také propagovanými weby – spolehlivých způsobů, jak přenést pozornost k webu. Ve výchozím nastavení jsou propagovanými weby veřejný web a týmový web. Jako globální správce Office 365 můžete přidávat a odstraňovat tyto propagovanými weby.

Přidání nebo odstranění propagovaných odkazů na stránkách uživatelského profilu Office 365:

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně zvolte Centra pro správu > SharePoint.

 4. Vyberte Profily uživatelů.

 5. V části nastavení osobního webu klikněte na Spravovat propagované weby.

  Snímek obrazovky s nastavení spravovat propagované weby
  • Přidání odkazu do seznamu, klikněte na Nový odkaz. V části Vlastnosti zadejte adresu URL, název a volitelné informací, třeba popis nebo obrázek a klikněte na tlačítko OK.

  • Upravit směřuje stávající odkaz, klikněte Upravit ikonu Ikona úpravy pro spravovat propagované weby vedle adresy URL. Změna všech vlastností a až budete hotovi, klikněte na tlačítko OK.

   Tip :  Veřejný web a týmový web jsou výchozí propagované weby pro všechny uživatele.

  • Pokud chcete odstranit odkaz ze seznamu na stránkách profilu uživatele, vyberte adresu URL, kterou chcete odstranit, a pak klikněte na Odstranit odkaz.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×