Nastavení oprávnění pro delegování uživatelů

Microsoft Project Server 2010 umožňuje používat delegování uživatelů v celé webové aplikaci Project Web App. To znamená, že jeden uživatel může jednat jako jiný uživatel ve všech částech webové aplikace Project Web App, a to bez ohledu na rozdíl v úrovních oprávnění těchto dvou uživatelů.

Co chcete udělat?

Zapnout nebo vypnout delegování

Nastavit uživatele, kteří mohou jednat jako delegáti

Nastavit uživatele, kterým lze přiřadit delegáty

Zapnutí nebo vypnutí delegování

Funkci delegování uživatelů lze ve webové aplikaci Project Web App povolit nebo zakázat globálně pro všechny uživatele a skupiny. Pokud je delegování uživatelů zapnuto, je možné nastavit oprávnění k ovládání specifického chování funkce ve webové aplikaci Project Web App.

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. V části Zabezpečení klikněte na položku Oprávnění pro aplikaci Project Web App.

 3. V oddílu Zdroj zaškrtněte políčko u oprávnění Spravovat delegáty zdrojů, čímž funkci delegování uživatelů ve webové aplikaci Project Web App zapnete.

 4. Zvolte libovolná další oprávnění pro delegování, jež odpovídají potřebám vaší organizace.

  • Spravovat delegáty mých zdrojů:    Zaškrtnutím tohoto políčka uživatelům povolíte, aby nastavovali delegování za jiné uživatele.

  • Spravovat mé delegáty:    Zaškrtnutím tohoto políčka uživatelům povolíte, aby vytvářeli svá vlastní delegování.

  • Lze delegovat:    Zaškrtnutím tohoto políčka uživatelům povolíte, aby se po vytvoření delegování aktivně stali delegáty za jiného uživatele.

 5. Uložte oprávnění na server kliknutím na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Nastavení uživatelů, kteří mohou jednat jako delegáti

Ve webové aplikaci Project Web App jsou k dispozici oprávnění na úrovni uživatelů nebo skupin, jež vám umožňují určit, kteří uživatelé nebo skupiny mohou jednat jako delegáti za jiné osoby. Jedinou skupinou s těmito oprávněními je ve výchozím nastavení skupina Administrators. Pokud tedy chcete, aby uživatelé ve vaší organizaci mohli jednat jako delegáti, je třeba nastavit příslušná oprávnění.

Nastavení oprávnění pro určitého uživatele:

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. V části Zabezpečení klikněte na položku Spravovat uživatele.

 3. Klikněte na jméno uživatele, pro něhož nastavujete oprávnění.

 4. Na stránce Upravit uživatele rozbalte oddíl Globální oprávnění.

 5. V oddílu Globální oprávnění v části Zdroj zvolte příslušná oprávnění pro tohoto uživatele.

  • Lze delegovat:    Zaškrtnutím políčka Povolit pro toto oprávnění danému uživateli povolíte, aby se aktivně stal delegátem za jiného uživatele.

  • Spravovat mé delegáty:    Zaškrtnutím políčka Povolit pro toto oprávnění danému uživateli povolíte, aby vytvářel svá vlastní delegování.

  • Spravovat delegáty mých zdrojů:    Zaškrtnutím políčka Povolit pro toto oprávnění danému uživateli povolíte, aby nastavoval delegování za jiné uživatele.

 6. Uložte oprávnění na server kliknutím na tlačítko Uložit.

Nastavení oprávnění pro skupinu:

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. V části Zabezpečení klikněte na položku Spravovat skupiny.

 3. Klikněte na název skupiny, pro niž nastavujete oprávnění.

 4. Na stránce Přidat nebo upravit skupinu rozbalte oddíl Globální oprávnění.

 5. V oddílu Globální oprávnění v části Zdroj zvolte příslušná oprávnění pro tuto skupinu.

  • Lze delegovat:    Zaškrtnutím políčka Povolit pro toto oprávnění členům dané skupiny povolíte, aby se aktivně stali delegáty za jiné uživatele.

  • Spravovat mé delegáty:    Zaškrtnutím políčka Povolit pro toto oprávnění členům dané skupiny povolíte, aby vytvářeli svá vlastní delegování.

  • Spravovat delegáty mých zdrojů:    Zaškrtnutím políčka Povolit pro toto oprávnění členům dané skupiny povolíte, aby nastavovali delegování za jiné uživatele.

 6. Uložte oprávnění na server kliknutím na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Nastavení uživatelů, kterým lze přiřadit delegáty

K určení uživatelů nebo skupin, za které mohou jejich činnosti provádět delegáti, slouží kategorie. Pro správnou funkčnost delegování je nutné, aby uživatel žádající o delegování měl správná oprávnění pro kategorii a aby uživatel, který bude jednat jako delegát, měl správná oprávnění pro jednotlivého uživatele nebo skupinu (popsáno v předchozím oddílu).

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. V části Zabezpečení klikněte na položku Spravovat kategorie.

 3. Klikněte na název kategorie obsahující uživatele nebo skupinu, pro kterou chcete povolit delegování uživatelů.

 4. V oddílu Uživatelé a skupiny klikněte v seznamu Uživatelé a skupiny s oprávněními na název skupiny nebo jméno konkrétního uživatele.

 5. V oblasti Oprávnění, jež se zobrazí, přejděte k oddílu Zdroj a zaškrtněte políčko u oprávnění Spravovat delegáty zdrojů, čímž funkci delegování uživatelů pro daného uživatele nebo skupinu zapnete.

 6. Uložte oprávnění na server kliknutím na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×