Nastavení okrajů stránky ve Wordu

Word automaticky nastavuje kolem každé stránky okraje o velikosti 2,5 cm. Pokud chcete použít jiné, můžete několika kliknutími vybrat jiné předdefinované okraje, nebo vytvořit vlastní. Můžete taky nastavit okraje pro protilehlé stránky, povolit okraj navíc podél vnitřního okraje dokumentu, pokud ho budete chtít svázat, a změnit měrnou jednotku okrajů.

V tomto článku

Volba předdefinovaného nastavení okraje

Vytvoření vlastních okrajů

Nastavení okrajů pro protilehlé stránky

Přidání okrajů pro vazbu ve vázaných dokumentech

Změna měrné jednotky okrajů

Volba předdefinovaného nastavení okraje

 1. Klikněte na Rozložení stránky > Okraje.

  Okraje na kartě Rozložení stránky

  Zobrazí se galerie Okraje s vybraným 2,5centimetrovým okrajem Normální.

 2. Klikněte na některou z dalších možností v galerii Okraje. U každé se zobrazují rozměry okrajů.

  Galerie okrajů

Poznámky : 

 • Pokud dokument obsahuje víc oddílů, nový okraj se použije jenom u oddílu nebo oddílů, které jste vybrali.

 • Pokud chcete, aby se nový okraj použil jako výchozí při každém otevření Wordu, klikněte po výběru nového okraje na Okraje a potom klikněte na Vlastní okraje. V okně Vzhled stránky klikněte na kartě Okraje na Nastavit jako výchozí.

Vytvoření vlastních okrajů

Jestliže vám nevyhovuje žádný ze standardních okrajů, můžete si nastavit vlastní okraje.

 1. Klikněte na Rozložení stránky > Okraje.

 2. V dolní části galerie Okraje klikněte na Vlastní okraje.

 3. V okně Vzhled stránky zadejte nové hodnoty okrajů.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete, aby se nový okraj použil jako výchozí při každém otevření Wordu, klikněte po výběru nového okraje na Okraje a potom klikněte na Vlastní okraje. V okně Vzhled stránky klikněte na kartě Okraje na tlačítko Nastavit jako výchozí.

  • Pokud chcete změnit okraje jenom v části dokumentu, vyberte text a nastavte požadované okraje v dialogovém okně Vzhled stránky. V poli Použít na klikněte na od tohoto místa dále. Word automaticky vloží před a za text s novým nastavením okrajů konce oddílů. Pokud je dokument už rozdělený na oddíly, můžete kliknout do některého oddílu nebo vybrat víc oddílů a potom okraje změnit.

  • U většiny tiskáren se nedá tisknout až k hraně papíru, je proto potřeba nastavit minimální šířku okrajů. Pokud se pokusíte nastavit příliš úzké okraje, zobrazí Word zprávu Jeden nebo více okrajů jsou nastaveny mimo oblast stránky využitelné pro tisk. Tlačítkem Opravit příslušné okraje zvětšíte. Minimální hodnoty nastavení okrajů závisí na konkrétní tiskárně, ovladači tiskárny a velikosti papíru. Informace o nejmenší možné velikosti okrajů najdete v příručce k tiskárně

Nastavení okrajů pro protilehlé stránky

Zrcadlové okraje slouží k nastavení protilehlých stránek u oboustranně tištěných dokumentů, jako jsou knihy nebo časopisy. V takovém případě jsou okraje na levé stránce zrcadlovým obrazem okrajů na pravé stránce (to znamená, že vnitřní okraje mají stejnou šířku a vnější okraje mají stejnou šířku). .

 1. Klikněte na Rozložení stránky > Okraje.

 2. Klikněte na možnost Zrcadlové.

Poznámka :  Pokud chcete změnit šířky okrajů, klikněte v dolní části galerie Okraje na Vlastní okraje. Zadejte nové hodnoty do polí Vnitřní a Vnější.

Přidání okrajů pro vazbu ve vázaných dokumentech

Nastavením okraje pro hřbet přidáte větší prostor po straně, na horním okraji nebo na vnitřní straně dokumentu, který chcete svázat do knižní vazby. Tak zajistíte, aby text nebyl zakrytý vazbou.

 1. Klikněte na Rozložení stránky > Okraje > Vlastní okraje.

 2. Do pole U hřbetu zadejte šířku okraje pro hřbet.

 3. V rozevíracím seznamu Umístění hřbetu klikněte na Vlevo nebo Nahoře.

Poznámka :  Rozevírací seznam Umístění hřbetu není dostupný, pokud vyberete Zrcadlové okraje, 2 stránky na 1 list nebo Brožura. U těchto možností se umístění hřbetu určí automaticky

Změna měrné jednotky okrajů

Měrnou jednotku okrajů můžete nastavit takovou, jaká vám bude nejvíc vyhovovat: palce, centimetry, milimetry, body nebo pica.

 1. Klikněte na položku Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Zobrazení vyberte v rozevíracím poli Zobrazit hodnoty v jednotkách požadovanou jednotku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×