Nastavení obecných možností

Možnosti v tomto tématu

Nastavení rychlých zpráv

Přenos souborů

Windows Media player

Jazyk

Kvalita

Protokolování

Nastavení rychlých zpráv

 • Zobrazovat emotikony v rychlých zprávách.     Zaškrtnete-li toto políčko, budou se emotikony v konverzaci rychlých zpráv zobrazovat jako obrázky. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, budou se emotikony zobrazovat jako textové znaky pouze v oblasti Konverzace v okně Konverzace během relace rychlých zpráv. Obrázky emotikon se i nadále budou zobrazovat v oblasti zadávání zpráv v okně Konverzace a budou se zobrazovat jako obrázky příjemcům rychlých zpráv v závislosti na jejich nastavení.

 • Změnit písmo.     Vyberte tuto možnost, chcete-li změnit písmo textu rychlých zpráv, jeho barvu a velikost. Zvolíte-li písmo, která v počítači druhého příjemce není, nahradí aplikace Communicator písmo tak, aby se kontaktu text zobrazil. Změny písma provedené v dialogovém okně Změnit písmo budou platit pro všechny rychlé zprávy.

Začátek stránky

Přenos souborů

 • Procházet.     Klepnutím na tlačítko Procházet můžete změnit umístění souborů přijatých přenosem souborů pomocí aplikace Communicator.

Začátek stránky

Windows Media player

 • Pozastavit program Microsoft Windows Media Player při voláních, audiovizuálních voláních a konferencích.     Vyberte tuto možnost, chcete-li pozastavit program Windows Media Player při odchozích a příchozích audiovizuální voláních a konferencích.

Začátek stránky

Jazyk

 • Vybrat jazyk programu Communicator.     Vyberte jazyk uživatelského prostředí aplikace Communicator a zpráv.

  Poznámka : Pokud jste nainstalovali vícejazyčné jazykové rozhraní (Rozhraní MUI) pro aplikaci Microsoft Office Communicator 2007, zobrazí se několik jazyků.

Začátek stránky

Kvalita

 • Umožnit společnosti Microsoft shromažďování anonymních informací o způsobu používání programu Communicator.     Rozhodnete-li se zúčastnit, bude aplikace Communicator společnosti Microsoft automaticky odesílat informace o způsobu použití produktu. Účast v tomto programu je zcela dobrovolná a jeho výsledky slouží ke zlepšování produktu.

Začátek stránky

Protokolování

 • Zapnout protokolování v aplikaci Communicator.     Povolením této možnosti můžete vytvořit soubor protokolu s názvem communicator-uccp-log.uccplog, který obsahuje informace o komunikaci aplikace Office Communicator 2007 se serverem Office Communications Server 2007. Soubor communicator-uccp-log.uccplog je vytvořen ve složce Windows <profil uživatele>\Tracing. Tato možnost vytvoří také soubor Communicator.etl, což je soubor trasování, který je vytvořen za účelem pomoci správcům a podpoře společnosti Microsoft.

  Poznámka : Pokud chcete povolit možnost Zapnout protokolování v aplikaci Communicator, je nutné být členy skupiny Performance Log Users.

 • Zapnout protokolování událostí systému Windows pro aplikaci Communicator.     Vyberte tuto možnost, chcete-li zapnout protokolování událostí systému Windows pro aplikaci Communicator. Události lze zobrazit v Prohlížeči událostí systému Windows.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×