Nastavení nebo vymazání zarážky tabulátoru

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Word

Nastavit můžete následující typy zarážek tabulátoru:

Zarážka tabulátoru

Popis

Zarážka Doleva

Zarážka Left Tab (Doleva) nastaví počáteční pozici textu, který bude během psaní postupovat doprava.

Zarážka Na střed

Zarážka Center Tab (Na střed) nastaví pozici středu textu. Text se při psaní zarovnává podle této pozice.

Zarážka Doprava

Zarážka Right Tab (Doprava) nastaví pravý konec textu. Během psaní se text posunuje doleva.

Zarážka Desetinná čárka

Zarážka Decimal Tab (Podle desetinné čárky) zarovná čísla kolem desetinné čárky. Nezávisle na počtu číslic zůstane desetinná čárka na stejném místě. (Čísla lze zarovnat jenom kolem znaku desetinné čárky. U zarážky typu desetinné místo nejde zarovnat čísla kolem jiného znaku, například symbolu spojovníku nebo ampersandu.)

Zarážka Čára

Zarážka Bar Tab (Čára) neumísťuje text. Vkládá svislou čáru na pozici zarážky.

Udělejte některou z těchto věcí:

Nastavení zarážky tabulátoru pomocí pravítka

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Vyberte text, ve kterém chcete nastavit zarážku tabulátoru.

  Tip : Pokud chcete zarážku nastavit pro celý dokument, vyberte celý text. Klávesová zkratka je COMMAND +A.

 3. V nabídce View (Zobrazení) zkontrolujte, jestli se zobrazuje zaškrtnutí vedle možnosti Ruler (Pravítko).

 4. Na levém konci pravítka klikněte na ikonu pro výběr typu zarážky a potom klikněte na typ požadované zarážky.

 5. Klikněte na dolní okraj pravítka, kam chcete zarážku tabulátoru nastavit.

Nastavení zarážky tabulátoru pomocí dialogového okna

Pokud chcete nastavit přesné místo pro zarážku tabulátoru a nejde to kliknutím na pravítko, nebo pokud chcete před zarážku vložit určitý znak (vodicí znak), můžete použít dialogové okno Tabs (Tabulátory).

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V nabídce View (Zobrazení) zkontrolujte, jestli se zobrazuje zaškrtnutí vedle možnosti Ruler (Pravítko).

 3. Na levém okraji vodorovného pravítka klikněte na Tlačítko Zarážka tabulátoru a potom klikněte na Tabs (Tabulátory).

 4. V části Tab stop position (Umístění zarážky tabulátoru) zadejte umístění, na které chcete zarážku tabulátoru nastavit.

 5. V části Alignment (Zarovnání) klikněte na požadovaný typ zarážky tabulátoru.

 6. Pokud chcete k zarážce tabulátoru přidat tečky nebo jiný typ vodícího znaku, klikněte na požadovanou možnost v části Leader (Vodicí znak).

 7. Klikněte na tlačítko Nastavit.

Odebrání zarážky tabulátoru

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Vyberte text, ze kterého chcete odebrat zarážku tabulátoru.

 3. V nabídce View (Zobrazení) zkontrolujte, jestli se zobrazuje zaškrtnutí vedle možnosti Ruler (Pravítko).

 4. Přetáhněte značku tabulátoru mimo pravítko.

PowerPoint

Nastavit můžete následující typy zarážek tabulátoru:

Zarážka tabulátoru

Popis

Zarážka Doleva

Zarážka Left Tab (Doleva) nastaví počáteční pozici textu, který bude během psaní postupovat doprava.

Zarážka Na střed

Zarážka Center Tab (Na střed) nastaví pozici středu textu. Text se při psaní zarovnává podle této pozice.

Zarážka Doprava

Zarážka Right Tab (Doprava) nastaví pravý konec textu. Během psaní se text posunuje doleva.

Zarážka Desetinná čárka

Zarážka Decimal Tab (Podle desetinné čárky) zarovná čísla kolem desetinné čárky. Nezávisle na počtu číslic zůstane desetinná čárka na stejném místě. (Čísla lze zarovnat jenom kolem znaku desetinné čárky. U zarážky typu desetinné místo nejde zarovnat čísla kolem jiného znaku, například symbolu spojovníku nebo ampersandu.)

Zarážka Čára

Zarážka Bar Tab (Čára) neumísťuje text. Vkládá svislou čáru na pozici zarážky.

Udělejte některou z těchto věcí:

Nastavení zarážky tabulátoru pomocí pravítka

 1. Vyberte text, ve kterém chcete nastavit zarážku tabulátoru.

  Tip : Pokud chcete zarážku nastavit pro celý dokument, vyberte celý text. Klávesová zkratka je COMMAND +A.

 2. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Ruler (Pravítko).

 3. Na levém konci pravítka vyberte typ zarážky opakovaným kliknutím na ikonu pro výběr typu zarážky.

 4. Klikněte na vodorovném pravítku na místo, kam chcete nastavit zarážku tabulátoru

Odebrání zarážky tabulátoru

 1. Vyberte text, ze kterého chcete odebrat zarážku tabulátoru.

 2. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Ruler (Pravítko).

 3. Přetáhněte značku tabulátoru mimo pravítko.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×