Nastavení nahoru migrace služby schůzky (MMS)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Schůzky migrace služby (MMS) je Skype pro firmy služba, která běží na pozadí a automaticky aktualizuje Skypové schůzky pro uživatele. MMS slouží k odstranění uživatelům spuštění nástroje pro migraci schůzky potřeba aktualizovat jejich Skypových schůzkách.

Požadavky   

MMS vyžaduje poštovní schránky z organizátorům na Exchange Online schůzky.

Základní scénáře   

MMS aktualizuje Skypové schůzky pro uživatele v následující dva základní scénáře:

 • Když uživatel nemigruje z místního Skypu pro firmy Server Skypu pro firmy Online

 • Pokud správce udělá nějakou změnu nastavení vytáčené konference, která vyžadují aktualizaci informací vytáčených konferencí ve schůzkách tímto uživatelem

Obvyklé scénáře, které nelze použít MMS   

Tady jsou některé běžné scénáře, které mohou vás budou týkat. Toto jsou všechny podporované scénáře pro migraci. Však MMS nepoběží podobnému sledu a budete muset použijte Nástroj pro migraci schůzek .

 • Jsou na serveru Exchange místní poštovní schránky uživatelů

 • Použití poskytovatele řad třetích stran vytáčené konference

 • Migrace uživatelů z online Skype pro firmy na místního serveru Skypu

Aktualizace schůzek při migraci místní uživatele ke Skypu pro firmy Online

Toto je nejběžnější scénář, kde můžete MMS pomáhaly vytvářet zjednodušují přechodu pro uživatele. Když uživatel je nemigruje z místního Skypu pro firmy Server ke Skypu pro firmy Online, MMS zjistí nového uživatele a prohledá kalendář jiného uživatele pro schůzky Skypu. Všech budoucích schůzek Skypu se aktualizují novými informacemi pro daného uživatele.

Pokud aktuálně používáte Server 2015 Skypu pro vytáčené konference

Doporučujeme, aby používaly osvědčené postupy pod zaručuje nejlepší možnosti s MMS v tomto scénáři:

 • Protože MMS nejdřív vyžaduje poštovní schránku uživatele přejdete za Exchange Online, pokud jsou také migrace z místního serveru Exchange Server, poštovní schránku uživatele k Exchange Online.

 • Přiřaďte licence pro konference ve veřejné telefonní síti uživatele před spuštěním rutiny Move-CSUser migrace uživatele. Je to proto MMS taky automaticky aktualizuje schůzky při změně nastavení vytáčených konferencí pro uživatele. Pokud nemáte přiřadíte licenci nejdřív, MMS se aktualizuje všech schůzek znovu přiřadit licenci.

Pokud aktuálně používáte poskytovatelem audiokonferencí třetích stran (poskytovatele Audiokonferencí)

S jiných poskytovatelů Audiokonferencí zda MMS spustí závisí na nastavení vytáčených konferencí ve vaší organizaci. Můžete automaticky nahradit vytáčených linek od svého poskytovatele Audiokonferencí, když přiřadíte uživateli licenci konference ve veřejné telefonní síti. Na druhé straně budete muset zabránit a zachovat čísla z poskytovatelem Audiokonferencí. Pokud chcete zobrazit nastavení vaší organizace, spusťte tento příkaz prostředí Windows PowerShell a (doména) hodnotu parametru AutomaticallyReplaceAcpProvider. Pokud potřebujete pomoc s prostředím PowerShell, naleznete v části Pomocí prostředí PowerShell pro správu online Skypu pro firmy organizaci na konci tohoto článku.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings
 • Pokud je hodnota argumentu tento parametr $true, bude MMS spouštělo při uživateli přiřadí licence pro konference ve veřejné telefonní síti a upravte své schůzky. Čísla vytáčených z poskytovatelem Audiokonferencí se zachovají, dokud přiřazené licence pro konference ve veřejné telefonní síti.

 • Pokud je hodnota argumentu tento parametr $false, pak MMS neaktualizují schůzek Přestože uživateli přiřadí licence konference ve veřejné telefonní síti. Čísla vytáčených z poskytovatelem Audiokonferencí se zachovají, dokud uživatel ručně zřízení pro vytáčené konference v Centru pro správu Skypu nebo pomocí Windows Powershellu.

Aktualizace schůzek, pokud dojde ke změně nastavení vytáčených konferencí

MMS se aktualizuje existující schůzek ve Skypu pro firmy online uživatele v těchto případech:

Důležité : MMS pouze aktualizuje schůzek, když používáte konferenční Most Microsoft. Pokud používáte poskytovatele řad třetích stran vytáčené konference, uživatelé budou potřebovali aktualizovat jejich schůzky ručně. V takovém případě můžete použít Nástroj pro migraci schůzek.

Ne všechny změny nastavení vytáčených konferencí pro uživatele aktivují MMS. Konkrétně následující dvě změny nebude mít za následek MMS aktualizace schůzek:

 • Pokud změníte adresa SIP organizátor schůzky (uživatelské jméno SIP nebo svou doménu SIP)

 • Pokud změníte pomocí příkazu Update CsTenantMeetingUrl adresu URL schůzky vaší organizace.

Co se stane, když MMS aktualizuje schůzky?

Když MMS zjistí, že uživatele schůzky třeba aktualizovat, bude postupujte takto:

 1. Určení všech schůzek Skypu, které má uživatel v budoucnu naplánované

  • Skypové schůzky, ke kterým došlo před při spuštění MMS jsou vynechány.

  • Pouze schůzky, kde je uživatel Organizátor se aktualizují

 2. Nahradit online schůzky blok informací v podrobnostech schůzky

 3. Odeslání aktualizací všem příjemcům schůzky jménem organizátor schůzky

Jak dlouho trvá pro MMS provádět?   

Časový úsek trvá MMS migrace schůzky se liší podle toho, vliv kolik uživatelů a celkový počet Skypové schůzky, který má každý uživatel do jeho kalendáře. Minimálně bude trvat 10 minut. Během pár velkých migrací může trvat až 12 hodin, dokončení by měla většina migrace v rámci 1 hodinu.

Omezení a potenciální problémy   

 • Pouze Skypových schůzkách, které byly při plánování kliknutím na tlačítko Přidat Skypové schůzce v Outlooku na webu nebo pomocí Skypové schůzce doplněk pro aplikaci Outlook se migrují. Jinými slovy Pokud uživatel zkopíruje a vloží informace o online schůzce Skypu z jedné schůzky novou schůzku, nebudou aktualizovat nová schůzka.

 • MMS slouží k nahrazení všechno na informace o online schůzce blokovat při migraci ke schůzce. Proto pokud uživatel upravil tento blok, jeho změní přepíše. Veškerý obsah mají podrobnosti o schůzce mimo informace o online schůzce blok nebude to mít vliv na.

  Blok schůzky, který aktualizuje tak, že MMS
 • Po spuštění MMS nebudou zachovány schůzky obsah, který byl vytvořen nebo připojeny ke schůzce (tabulí, zjišťuje a tak dál). Pokud organizátorům schůzek připojit obsah do schůzky předem, obsah bude nutné znovu vytvořit po spuštění MMS.

 • Odkaz na sdílených konferenčních poznámky do položky kalendáře a taky z v rámci Skypu schůzky taky přepíše. Všimněte si, že skutečné schůzky poznámek uložených v aplikaci OneNote nebude tam je jenom odkaz na sdílené poznámky, které získá přepsat.

 • Migrovat nebude schůzky s víc než 250 účastníků (včetně organizátorem).

 • Některé znaky UNICODE v těle pozvánce na schůzku může být nesprávně aktualizováno na jednu z následujících zvláštních znaků: ï ¿½,.

Uživatelé uvidí při MMS aktualizuje svoje schůzky?

Stejně jako nástroje pro migraci schůzky MMS uspořádaného schůzky jménem uživatele. Jediné, které se uživatelům zobrazí tedy jiné zaokrouhlit schůzek přijetí oznámení pro své schůzky. Může to být matoucí pro uživatele, proto doporučujeme upozornění uživatelům předem není pouze v případě, že se jejich migraci z místního ke Skypu pro firmy Online, ale také pokud provedete změny vytáčené konference, která spustí MMS.

Správa MMS

Budete muset používat Windows PowerShell pro správu MMS a zkontrolujte stav probíhající migrace. Informace v této části předpokládá, že znáte pomocí prostředí PowerShell pro správu online Skypu pro firmy organizaci. Pokud jste nový Powershellu, naleznete v části Pomocí prostředí PowerShell pro správu online Skypu pro firmy organizaci na konci tohoto článku.

Jak můžu zkontrolovat stav schůzek migrace?

Kontrola stavu schůzky migrace pomocí rutiny Get-CsMeetingMigrationStatus . Tady je několik příkladů.

Získat souhrnné stav migrace MMS, spusťte tento příkaz:

Get-CsMeetingMigrationStatus -SummaryOnly

To vám nabídne tabulkového zobrazení všech států migrace takto:

Stav UserCount
-----   ---------
Pole Čekání na 21
Probíhající 6
Selhalo 2
Úspěchu 131

Důležité : Pokud se zobrazí všechny migrací neúspěšných, podniknout kroky k řešení takových problémů co nejdříve. Uživatelé nebudou moct telefonické připojení ke schůzkám uspořádaný podle tyto uživatele, dokud tyto adresy. Zobrazit Co mám dělat, když dojde k chybě? v části Další informace.

Chcete-li získat podrobnosti o migrace v určitém časovém období, můžete použít parametry StartTime a EndTime . Například tento příkaz vrátí úplné podrobnosti o migrace, ke kterým došlo z 1 dne 2016 8 říjen 2016.

Get-CsMeetingMigrationStatus -StartTime "10/1/2016" -EndTime "10/8/2016"

Můžete taky chtít zkontrolovat stav migrace pro určitého uživatele a pro ten můžete použít parametr UserId . Následující příkaz například vrátí stav ashaw@contoso.com uživatele:

Get-CsMeetingMigrationStatus -UserId "ashaw@contoso.com"

Co mám dělat, když dojde k chybě?

Když spustíte rutinu Get-CsMeetingMigrationStatus získat u souhrnného zobrazení a Všimněte si, že jsou migrací vSe nezdařila.Uveďte, tady je co musíte udělat:

 1. Zjistěte, kteří uživatelé se to týká. Spusťte tento příkaz zobrazíte seznam ovlivněné uživatele a specifickou chybu, která je uvedena:

  Get-CsMeetingMigrationStatus | Where {$_.State -eq "Failed"} | Format-Table UserId,LastErrorMessage
 2. Pro každou z těchto uživatelů spusťte Nástroj pro migraci schůzek ručně migrovat své schůzky.

 3. Pokud migrace stále nefunguje pomocí nástroje pro migraci schůzky, máte dvě možnosti:

Povolení nebo zakázání MMS

MMS aktivované ve výchozím nastavení pro všechny organizace, ale podle potřeby můžete zakázat. Pokud chcete provést ruční migraci všech schůzek nebo pokud používáte poskytovatele třetích stran vytáčené konference, například nemusí být nutné MMS spuštěný. Můžete taky dočasně vypnout MMS. Například může být máte zásadní změny nastavení vytáčených konferencí pro vaši organizaci a nechcete, aby MMS spustit až do dokončení všechny změny.

Pokud chcete zobrazit, pokud MMS aktivované pro vaši organizaci, spusťte tento příkaz a zkontrolujte hodnota parametru MeetingMigrationEnabled . Pokud je tento parametr nastavený na $true, je povolený MMS.

Get-CsTenantMigrationConfiguration

Pokud chcete zakázat MMS, spusťte tento příkaz:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $false

Chcete-li povolit MMS, spusťte tento příkaz:

Set-CsTenantMigrationConfiguration -MeetingMigrationEnabled $true

Povolení nebo zakázání MMS jenom pro změny vytáčené konference

Můžete taky zakázat MMS jenom pro změny vytáčené konference. Při uživatele migraci z Skype místní ke Skypu pro firmy Online, bude dál fungovat. Chcete-li zkontrolovat aktuální stav MMS aktualizací vytáčené konference, spusťte tento příkaz a zkontrolujte hodnota parametru AutomaticallyMigrateUserMeetings . Pokud je tento parametr nastavený na $true, MMS nastavenou k aktualizaci uživatele schůzek, když dojde ke změně nastavení vytáčené konference.

Get-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

Pokud chcete zakázat MMS pro vytáčené konference, spusťte tento příkaz:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $false

Chcete-li povolit MMS pro vytáčené konference, spusťte tento příkaz:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallyMigrateUserMeetings $true

Jak můžu spustit migraci schůzky ručně pro uživatele?

Kromě automatické schůzky migrace můžete taky spustit migraci schůzky ručně pro uživatele spuštěním rutiny Start-CsExMeetingMigration. Tento uživatel addsthe rutina v schůzku fronty migrace. Schůzky služby migrace uživatele o přečtení a přenést své schůzky. Můžete zkontrolovat stav schůzky migrace pomocí rutiny Get-CsMeetingMigrationStatus.

Tady je příklad dojde k vypnutí migrace schůzky pro uživatele ashaw@contoso.com:

Start-CsExMeetingMigration -Identity ashaw@contoso.com

Použití Powershellu ke správě ve Skypu pro firmy organizace

Zkontrolujte, že používáte Windows PowerShell 3.0 nebo vyšší verzi.

 1. Ověření používané verze (3.0 nebo vyšší): Nabídka Start > Windows PowerShell.

 2. Zkontrolujte verzi zadáním Get-Host do okna Windows PowerShellu.

 3. Pokud nemáte verzi 3.0 nebo vyšší, musíte si stáhnout a nainstalovat aktualizace Windows PowerShellu. Informace o tom, jak si stáhnout a aktualizovat Windows PowerShell na verzi 4.0, najdete na stránce Windows Management Framework 4.0. Po zobrazení výzvy restartujte počítač.

 4. Dál si budete muset nainstalovat modul Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy, který umožňuje vytvářet vzdálené relace Windows PowerShellu, které se připojují ke službě Online Skype pro firmy. Tento modul je podporovaný jenom na 64bitových počítačích. Můžete si ho stáhnout ze stránky modulu Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy na webu Microsoft Download Center. Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač.

Další informace najdete v článku o připojení ke všem službám Office 365 v jednom okně Windows PowerShellu.

Zahájení relace Windows PowerShellu

 1. Zvolte nabídka Start > Windows PowerShell.

 2. V okně Windows PowerShell se připojte k organizaci Office 365 spuštěním následujícího příkazu:

  Poznámka : Příkaz Import-Module budete muset spustit jen při prvním použití modulu Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy.

  Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
  $credential = Get-Credential
  $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $session

Pokud potřebujete další informace o spuštění Windows PowerShellu, přečtěte si článek o připojení ke všem službám Office 365 v jednom okně Windows PowerShellu nebo o připojení k Online Skypu pro firmy pomocí Windows PowerShellu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×