Nastavení možností telefonu

V tomto tématu

Telefonní čísla

Řízení přístupu k telefonním číslům

O službě Active Directory a proč některá telefonní čísla nelze upravit nebo zrušit jejich publikování

Integrace telefonu

Přístup k telefonu

Telefonní čísla

Pomocí možnosti Telefonní čísla můžete zadávat telefonní čísla, zveřejňovat je a rušit jejich publikování. Telefonní čísla jsou součástí informací o vašem stavu a volném čase a ostatní uživatelé aplikace Communicator vás pomocí nich mohou kontaktovat. Když zveřejňujete telefonní čísla, doporučujeme řídit přístup k nim prostřednictvím nastavení úrovní přístupu. Pomocí přiřazení úrovní přístupu kontaktům můžete například zpřístupnit číslo svého mobilního telefonu nebo číslo telefonu domů pouze svým nejbližším spolupracovníkům, a nikoli všem uživatelům ve společnosti. Pokyny naleznete v části Řízení přístupu k telefonním číslům v tomto tématu.

 • Telefon do zaměstnání     Zobrazí vaše telefonní číslo do zaměstnání. Pokud je toto číslo zadáno pomocí služby Active Directory, nemůžete jej upravovat a tlačítko Telefon do zaměstnání bude zakázané. Telefonní číslo do zaměstnání je k dispozici všem uživatelům aplikace Communicator ve společnosti. Chcete-li toto telefonní číslo zveřejnit jako součást svého profilu stavu a volného času, zaškrtněte příslušné políčko Publikovat toto telefonní číslo.

 • Mobilní telefon     Chcete-li přidat nebo upravit číslo mobilního telefonu, klikněte na možnost Mobilní telefon. Chcete-li toto telefonní číslo zveřejnit jako součást svého profilu stavu a volného času, zaškrtněte příslušné políčko Publikovat toto telefonní číslo. Číslo vašeho mobilního telefonu je přístupné všem uživatelům, kterým jste přiřadili úroveň přístupu Tým nebo Osobní.

 • Telefon domů     Chcete-li přidat nebo upravit číslo telefonu domů, klikněte na tlačítko Telefon domů. Chcete-li toto telefonní číslo zveřejnit jako součást svého profilu stavu a volného času, zaškrtněte příslušné políčko Publikovat toto telefonní číslo. Číslo vašeho telefonu domů je přístupné všem uživatelům, kterým jste přiřadili úroveň přístupu Osobní.

 • Další telefon     Chcete-li přidat nebo upravit další číslo telefonu, klikněte na možnost Další telefon. Může jít například o číslo do dočasné kanceláře nebo číslo dalšího mobilního telefonu. Chcete-li toto telefonní číslo zveřejnit jako součást svého profilu stavu a volného času, zaškrtněte příslušné políčko Publikovat toto telefonní číslo. Toto telefonní číslo je přístupné všem uživatelům, kterým jste přiřadili úroveň přístupu Osobní.

Začátek stránky

Řízení přístupu k telefonním číslům

Po publikování telefonního čísla, zejména čísla telefonu domů nebo mobilního telefonu, byste měli zkontrolovat, zda jsou úrovně přístupu nastaveny tak, aby:

 • číslo bylo dostupné kontaktům, kterým k němu chcete povolit přístup;

 • číslo nebylo dostupné těm kontaktům, kterým přístup k němu povolit nechcete.

V následující tabulce jsou uvedeny úrovně přístupu, které musí být kontaktu přiděleny, aby měl přístup k příslušnému telefonnímu číslu. Ve výchozím nastavení je kontaktům při přidání do seznamu kontaktů přidělena úroveň přístupu Společnost, což znamená, že mají přístup pouze k vašemu telefonnímu číslu do zaměstnání.

Telefonní číslo

Blokovat

Veřejné

Společnost

Tým

Osobní

Telefon do zaměstnání*

X

X

X

Mobilní telefon*

X

X

Telefon domů*

X

Další telefon *

X

Poznámka: *Telefonní čísla definovaná ve službě Active Directory se zobrazují všem kontaktům ve společnosti s úrovní přístupu Společnost, Tým a Osobní. Nezobrazují se uživatelům s úrovní přístupu Blokovat a Veřejné. Telefonní čísla definovaná ve službě Active Directory nelze upravovat na kartě Telefony.

Postup přiřazení úrovně přístupu kontaktu

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt, přejděte na možnost Změnit úroveň přístupu a poté zvolte úroveň přístupu. Chcete-li například, aby měl kontakt přístup k číslu mobilního telefonu, přiřaďte jej k úrovni přístupu Tým nebo Osobní.

 • V okně aplikace Communicator klikněte na tlačítko Změnit způsob zobrazení kontaktů, vyberte možnost Úrovně přístupu a pak kontakty přetáhněte do příslušné úrovně přístupu.

 • Když obdržíte upozornění aplikace Communicator, že vás jiný uživatel přidal do svého seznamu kontaktů, vyberte úroveň přístupu v rozevíracím seznamu Úroveň přístupu tohoto uživatele.

Začátek stránky

O službě Active Directory a proč některá telefonní čísla nelze upravit nebo zrušit jejich publikování

Telefonní čísla poskytnutá aplikaci Communicator službou Active Directory se na kartě Telefony zobrazují jako neaktivní pole a nelze je upravovat. Nelze ani zrušit publikování těchto čísel. Zrušením zaškrtnutí políčka Publikovat u čísel poskytovaných službou Active Direktory se publikování těchto čísel nezruší.

Začátek stránky

Integrace telefonu

 • Povolit integraci s telefonním systémem     Toto políčko zaškrtněte, chcete-li aplikaci Communicator integrovat se stolním telefonem. Pokud je integrace telefonu povolena, stolní telefon je možné ovládat pomocí aplikace Communicator. Můžete například zahájit hovory kliknutím na tlačítko telefonu v seznamu kontaktů nebo přijmout hovory kliknutím na okno s upozorněním na telefon zobrazené na obrazovce počítače. Integraci telefonu obvykle nastavuje správce systému. Máte-li dotazy ohledně dostupnosti integrace telefonu ve vaší společnosti, obraťte se na správce systému.

 • Upřesnit     Kliknutím na tlačítko Upřesnit otevřete dialogové okno Konfigurace rozšířené integrace telefonu, ve kterém můžete ručně konfigurovat identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) vzdáleného řízení volání a identifikátor URI telefonu. Tuto konfiguraci obvykle provádí správce systému.

Přístup k telefonu

 • Zapnutí režimu TTY     Tuto možnost zvolte, pokud chcete k aplikaci Communicator připojit zařízení TTY (textový telefon). Tato možnost upravuje zvuk aplikace Communicator tak, aby jej mohlo přeložit připojené zařízení TTY.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×