Nastavení možností telefonu

V tomto tématu

Telefonní čísla

Řízení přístupu k telefonním číslům

O službě Active Directory a proč některá telefonní čísla nelze upravit nebo zrušit jejich publikování

Integrace telefonu

Telefonní čísla

Pomocí možností Telefonní čísla můžete zadat telefonní čísla, publikovat je nebo zrušit jejich publikování. Telefonní čísla jsou součástí informací o vašem stavu a ostatní uživatelé aplikace Communicator vás pomocí nich kontaktují. Publikujete-li telefonní čísla, můžete (a měli byste) k nim řídit přístup nastavením úrovní přístupu. Přidělením úrovní přístupu kontaktům můžete například zpřístupnit svoje mobilní telefonní číslo nebo telefonní číslo domů jen svým nejbližším spolupracovníkům, ale nikoli všem uživatelům ve společnosti. Pokyny naleznete v části Řízení přístupu k telefonním číslům v tomto tématu.

 • Telefon do zaměstnání.     Zobrazí vaše telefonní číslo do zaměstnání. Pokud je toto číslo zadáno pomocí adresářové služby Microsoft Active Directory, nelze ho upravit a tlačítko Telefon do zaměstnání je zakázané. Telefonní číslo do zaměstnání je k dispozici všem uživatelům aplikace Communicator ve společnosti. Chcete-li toto telefonní číslo publikovat jako součást svého profilu stavu, zaškrtněte příslušné políčko Publikovat toto telefonní číslo.

 • Mobilní telefon.     Chcete-li přidat nebo upravit číslo mobilního telefonu, klepněte na tlačítko Mobilní telefon. Chcete-li toto telefonní číslo publikovat jako součást svého profilu stavu, zaškrtněte příslušné políčko Publikovat toto telefonní číslo. Vaše číslo mobilního telefonu je přístupné všem uživatelům, kterým jste udělili úroveň přístupu Tým nebo Osobní.

 • Telefon domů.     Chcete-li přidat nebo upravit číslo domů, klepněte na tlačítko Telefon domů. Chcete-li toto telefonní číslo publikovat jako součást svého profilu stavu, zaškrtněte příslušné políčko Publikovat toto telefonní číslo. Vaše číslo domů je přístupné všem uživatelům, kterým jste udělili úroveň přístupu Osobní.

 • Další telefon.     Chcete-li přidat nebo upravit číslo dalšího telefonu, klepněte na tlačítko Další telefon. Toto číslo může být číslo do dočasné kanceláře nebo číslo na další mobilní telefon. Chcete-li toto telefonní číslo publikovat jako součást svého profilu stavu, zaškrtněte příslušné políčko Publikovat toto telefonní číslo. Toto číslo je přístupné všem uživatelům, kterým jste udělili úroveň přístupu Osobní.

Začátek stránky

Řízení přístupu k telefonním číslům

Po publikování telefonního čísla, zejména telefonního čísla domů nebo na mobil, byste měli zkontrolovat, zda jsou úrovně přístupu nastaveny tak, aby:

 • číslo bylo dostupné kontaktům, kterým k němu chcete povolit přístup,

 • číslo nebylo dostupné těm kontaktům, kterým k němu nechcete povolit přístup.

V následující tabulce jsou znázorněny úrovně přístupu, které musí mít kontakt přiděleny, aby měl přístup k přidruženému telefonnímu číslu. Ve výchozím nastavení je kontaktům při přidání do seznamu kontaktů přidělena úroveň přístupu Společnost, což znamená, že mají přístup pouze k vašemu telefonnímu číslu do zaměstnání.

Telefonní číslo

Blokován

Veřejné

Společnost

Tým

Osobní

Telefon do zaměstnání *

X

X

X

Mobilní telefon *

X

X

Telefon domů *

X

Další telefon *

X

Poznámka: * Telefonní čísla definovaná ve službě Active Directory jsou viditelná všem kontaktům ve společnosti s úrovní přístupu Společnost, Tým nebo Osobní. Nejsou viditelná uživatelům s úrovní přístupu Blokován ani Veřejné. Telefonní čísla definovaná ve službě Active Directory nelze upravit na kartě Telefony.

Přiřazení úrovně přístupu kontaktu

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V Seznamu kontaktů klepněte pravým tlačítkem myši na kontakt, přejděte na položku Změnit úroveň přístupu a poté vyberte úroveň přístupu. Chcete-li například, aby měl kontakt přístup k číslu mobilního telefonu, přiřaďte ho do úrovně přístupu Tým nebo Osobní.

 • Klepněte v okně aplikace Communicator na tlačítko Změnit způsob zobrazení kontaktů, vyberte položku Úrovně přístupu a pak kontakty přetáhněte do příslušné úrovně přístupu.

 • Zobrazí-li se upozornění aplikace Communicator, že si vás kontakt přidal do seznamu kontaktů, vyberte úroveň přístupu v rozevíracím seznamu Úroveň přístupu tohoto uživatele.

Začátek stránky

O službě Active Directory a proč některá telefonní čísla nelze upravit nebo zrušit jejich publikování

Telefonní čísla poskytnutá aplikaci Communicator službou Microsoft Active Directory se na kartě Telefony zobrazí jako neaktivní pole a nelze je upravit. Nelze také zrušit publikování těchto čísel. Zrušíte-li pro číslo poskytnuté službou Active Directory zaškrtnutí políčka Publikovat, nezruší se publikování tohoto čísla.

Začátek stránky

Integrace telefonu

 • Povolit integraci s telefonním systémem.     Zaškrtněte toto políčko, chcete-li aplikaci Communicator integrovat se stolním telefonem. Pokud je integrace telefonu povolena, můžete telefon ovládat pomocí aplikace Communicator. Můžete například volat klepnutím na tlačítko telefonu v seznamu kontaktů nebo přijmout hovor klepnutím na okno s upozorněním na telefon zobrazené na obrazovce počítače. Integraci telefonu obvykle nastavuje správce systému. Máte-li dotazy ohledně dostupnosti integrace telefonu ve své společnosti, obraťte se na správce systému.

 • Upřesnit.     Klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete dialogové okno Konfigurace rozšířené integrace telefonu, ve kterém můžete ručně konfigurovat identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) vzdáleného řízení volání a identifikátor URI telefonu. Tuto konfiguraci obvykle provádí správce systému.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×