Nastavení možností schůzky v průběhu schůzky

Během online schůzky nebo konferenčního hovoru můžete změnit možnosti přístupu a možnosti prezentujícího pro lidi, kteří se ještě nepřipojili. Můžete taky změnit to, jakým způsobem můžou účastníci pracovat s obsahem schůzky.

Udělejte něco z tohoto:

Nastavení možností přístupu

Možnosti přístupu určují, kteří účastníci musejí čekat v předsálí (což je něco jako online čekárna) na to, než je prezentující pustí dovnitř.

  1. Pokud chcete nastavit možnosti přístupu, klikněte na Další možnosti a potom klikněte na Možnosti schůzky.

  2. Následující tabulka obsahuje podrobný popis jednotlivých možností.

Možnost přístupu

Kdo čeká v předsálí

Kdy tuto možnost zvolit

Pouze já

Všichni

Nechcete, aby účastníci před schůzkou viděli vaše podklady.

Pozvaní

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti nebo nebyli pozvaní

Diskutujete o citlivých nebo důvěrných informacích.

Moje firma

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti

Všichni účastníci mají účet v síti vaší organizace.

Všichni

Nikdo

Všichni účastníci mají účet v síti vaší organizace.

Uživatelé připojující se přes telefon můžou vynechat předsálí

Pokud je vybraná tato možnost, všichni uživatelé připojující se přes telefon jsou vpuštěni přímo na schůzku. Pokud toto políčko není zaškrtnuté, volající musí čekat v předsálí

Poznámka : Tato možnost není pro dostupná pro nastavení Pouze já a Všichni

Nastavení možností prezentujícího

Možnosti prezentujícího určují, kterým účastníkům se při přihlášení ke schůzce automaticky udělí oprávnění prezentujícího.

  1. Pokud chcete nastavit možnosti prezentujícího, klikněte na Další možnosti a potom klikněte na Možnosti schůzky.

  2. Na kartě Prezentující klikněte na místní nabídku Kdo může být prezentující.

    Následující tabulka obsahuje podrobný popis jednotlivých možností.

Možnost prezentujícího

Kdo je prezentující

Kdy tuto možnost zvolit

Lidé vybraní organizátorem schůzky

Organizátor a účastníci původně vybraní jako prezentující

Nechcete, aby se kdokoli jiný připojil ke schůzce s oprávněním prezentujícího.

Všichni z mojí společnosti

Všichni, kteří se připojí ke schůzce a mají účet ve vaší síti

Tato možnost se hodí pro relace skupinové práce, kdy všichni účastníci pracují ve vaší organizaci a můžou sdílet a měnit obsah schůzky.

Všichni (bez omezení)

Všichni, kdo se připojí

Tato možnost je vhodná pro relace skupinové práce s uživateli, kteří nemají účet ve vaší síti.

Nastavení oprávnění pro soukromé zobrazení a dělání poznámek

  • Chcete-li změnit výchozí možnosti prohlížení a pořizování poznámek, klikněte na tlačítko Další možnosti a potom klikněte na Možnosti schůzky.

    V následující tabulce jsou podrobně uvedeny dostupné možnosti.

Možnost

Popis

Kdo může soukromě zobrazit obsah

Změňte možnost Kdo může soukromě zobrazit obsah na Jen prezentující, Všichni nebo Nikdo.

Ve výchozím nastavení můžou jenom prezentující stránkovat obsah schůzky svým vlastním tempem bez ohledu na to, co vidí všichni ostatní účastníci schůzky. Pokud chcete kontrolovat, na co se účastníci při schůzce dívají, zvolte možnost Nikdo (jen organizátor).

Kdo může pořizovat poznámky v prezentacích

Změňte možnost Kdo může pořizovat poznámky v prezentacích na Jen prezentující, Všichni nebo Nikdo.

Normálně mohou do prezentace aplikace PowerPoint přidávat poznámky všichni účastníci schůzky.

Viz taky

Naplánování online schůzky

Zahájení neplánované schůzky nebo konferenčního hovoru

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×