Nastavení možností funkce Přehrát pro video v prezentaci

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Před nastavením možností přehrávání pro video, musíte nejdřív vložit nebo vytvoření odkazu na video z prezentace.

V tomto článku

Přehrávání videa automaticky nebo po kliknutí

Přehrávání videa přes celou obrazovku

Náhled videa

Nastavení hlasitosti videa

Skrytí videa, když se nepřehrává

Opakování videa ve smyčce

Převinutí videa po přehrání zpět

Zobrazit ovládací prvky médií

Přehrávání videa automaticky nebo po kliknutí

Tip : Tuto možnost nastavte před přidáním animací nebo aktivační události do videa. Změnou této možnosti odeberete všechny animace, které jsou k videu přidruženy.

 1. V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa na snímku.

  Možnosti videa
  Určení způsobu spuštění videa během prezentace
 2. V části Nástroje pro video na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa proveďte v seznamu Spustit jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby se video spustilo po zobrazení snímku (obsahujícího video) v zobrazení Prezentace, klikněte na položku Automaticky.

  • Chcete-li ovládat okamžik spuštění videa kliknutím myší, klikněte na položku Při kliknutí. V zobrazení Prezentace pak jednoduše klikněte na rámeček videa, jakmile video budete chtít přehrát.

   Tip : Video můžete během přehrávání pozastavit kliknutím. Po dalším kliknutí na video bude pokračovat jeho přehrávání.

Začátek stránky

Přehrávání videa přes celou obrazovku

Video je možné během přednášení prezentace přehrávat tak, že vyplňuje celý snímek (obrazovku). Po zvětšení může být video zkreslené, což je dáno rozlišením původního souboru videa. Před zahrnutím videa do prezentace si proto vždy prohlédněte náhled videa, abyste v případě, že bude vypadat zkresleně nebo rozmazaně, mohli vrátit zpět možnost zobrazení přes celou obrazovku.

Poznámka : Pokud nastavíte zobrazení videa přes celou obrazovku a je rovněž nastaveno automatické spuštění videa, můžete přetáhnout rámeček videa do šedé oblasti mimo snímek tak, aby nebyl viditelný na snímku, nebo aby krátce zablikal, než video přejde do zobrazení přes celou obrazovku.

 1. V normálním zobrazení klikněte na snímku na rámeček videa, které chcete přehrát přes celou obrazovku.

 2. V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Přehrát na celé obrazovce.

Začátek stránky

Náhled videa

 • V normálním zobrazení klikněte na rámeček videa.

 • Klikněte na tlačítko Přehrát.

  Poznámka : Možnost Přehrát se rovněž nachází v části Nástroje pro video ve skupině Náhled na kartě Formát i Přehrávání.

Začátek stránky

Nastavení hlasitosti videa

Tip : Hlasitost můžete také nastavit pomocí posuvníku hlasitosti na panelu ovládání přehrávání.

 • V části Nástroje pro video klikněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa na tlačítko Hlasitost a potom vyberte jednu z následujících možností:

  • Nízká

  • Střední

  • Vysoká

  • Ztlumit

Začátek stránky

Skrytí videa, když není přehráváno

Při předvádění prezentace, můžete skrýt videa, dokud nepřijde čas je přehrát. Ale mají vytvořit automatické nebo spouštěný animace zahajte přehrávání nebo nikdy uvidíte video přehrávat při prezentaci. Další informace o vytváření automatické nebo aktivované animace najdete v článku animace textu nebo objektů.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Skrýt, pokud se nepřehrává.

Začátek stránky

Opakování videa

Pro opakované a nepřetržité přehrávání videa v průběhu prezentace je možné použít funkci opakování.

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Opakovat až do ukončení.

Začátek stránky

Převinutí videa po přehrávání

Chcete-li video po přehrání v průběhu prezentace převinout na začátek, postupujte následovně:

 • V části Nástroje pro video zaškrtněte na kartě Přehrávání ve skupině Možnosti videa políčko Převinout zpět po přehrání.

Začátek stránky

Zobrazení ovládacích prvků média

Chcete-li během prezentace zobrazit ovládací prvky média, postupujte následovně:

 • Na kartě Prezentace zaškrtněte ve skupině Nastavení políčko Zobrazit ovládací prvky média.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Vytvoření automatické prezentace

Z prezentace vytvářet video

Naučte se přidávat a přehrávat zvuky v prezentaci

Nastavení načasování a rychlosti přechodu

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×