Nastavení možností a použití funkce v aplikaci Business Contact Manager (zobrazení Backstage)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nastavení a některé funkce Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou dostupné v zobrazení Backstage.

V zobrazení Backstage můžete provádět úkoly, jako je import a export obchodních dat, zálohování a obnovení databáze, přizpůsobení formulářů a sdílení databáze.

Toto téma popisuje Business Contact Manager pro aplikaci Outlook možnosti a funkce, které jsou dostupné v zobrazení Backstage.

V tomto článku

Získání přístupu k možnostem a funkcím aplikace Business Contact Manager v zobrazení Backstage

Seznam možností a funkcí aplikace Business Contact Manager for Outlook v zobrazení Backstage

Získání přístupu k možnostem a funkcím aplikace Business Contact Manager v zobrazení Backstage

Chcete-li zobrazit možnosti a funkce v zobrazení Backstage, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  1. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

Seznam možností Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a funkcí v zobrazení Backstage

Následující tabulka obsahuje možnosti a funkce, které jsou k dispozici v zobrazení Backstage, a informace o podmínkách jejich zobrazení.

Možnosti a funkce

Popis

Zobrazení

Import a Export tlačítko

Import a export

Umožňuje zobrazit průvodce Import obchodních dat nebo Export obchodních dat.

Další informace najdete tady:

Vždy

zálohování a obnovení tlačítko

Zálohování a obnovení

Umožňuje vytvořit záložní kopii databáze nebo ji obnovit.

Další informace najdete tady:

*Pouze v případě, že jste vlastníky databáze

Tlačítko pro přizpůsobení

Přizpůsobit

Umožňuje následující akce:

  • Vytvoření typů záznamů, které jsou pro danou obchodní činnost jedinečné

  • Změna rozložení formulářů přidáním, odebráním nebo přesunutím polí

  • Změna položek, které jsou k dispozici v seznamu

  • Úpravy fází prodeje a aktivit (obvykle u záznamů příležitosti)

  • Změna kritérií hodnocení (obvykle určených ke kvalifikaci potenciálních zákazníků)

Další informace najdete v článku Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů

*Pouze v případě, že jste vlastníky databáze

Propojení a sledování tlačítko

Automaticky propojit e-mailové zprávy

Umožňuje vybrat e-mailové adresy, u nichž chcete automaticky sledovat komunikaci.

Další informace najdete v článku propojení a sledování e-mailových zpráv v aplikaci Business Contact Manager

Vždy

Tlačítko firmy synchronizace kontaktů

Synchronizace obchodních kontaktů

Umožňuje nastavit přístup k obchodním kontaktům prostřednictvím mobilního telefonu nebo aplikace Outlook Web Access.

Další informace najdete v článku vzdálený přístup k obchodním kontaktům: použití synchronizace v aplikaci Business Contact Manager

Není k dispozici v případě použití ukázkové databáze.

Správa tlačítko databáze

Spravovat databáze

Slouží k přepnutí na jinou databázi nebo k odstranění zastaralé databáze.

Další informace najdete v článku Správa databáze aplikace Business Contact Manager.

Vždy

Sdílení tlačítko Spravovat

Sdílet databázi

Umožňuje sdílet databázi se spolupracovníky nebo nastavit offline přístup k databázi.

Další informace najdete v tématu sdílení dat aplikace Business Contact Manager s ostatními uživateli.

*Pouze v případě, že jste vlastníky databáze

Tlačítko práce Offline

Offline

Umožňuje vytvořit kopii databáze, kterou je možné používat v přenosném počítači na cestách.

Další informace najdete v článku práce offline v Business Contact Manager.

*Pouze v případě připojení ke sdílené databázi ve vzdáleném počítači

Protokolování na tlačítko Start

Protokolování

Umožňuje shromažďovat informace o potížích a jejich řešení.

Další informace najdete v článku Pokud potřebujete pomoc s aplikací Business Contact Manager.

Vždy

Zakázat tlačítko

Zakázání aplikace Business Contact Manager

Umožňuje vypnout aplikaci Business Contact Manager pro daný profil.

Další informace najdete v článku Odebrání aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010.

Vždy

Ikona diskusní skupiny aplikace Business Contact Manager

Získání nápovědy

Slouží k přístupu ke zdrojům, jako je diskusní skupina a blog aplikace Business Contact Manager.

Další informace najdete v článku Pokud potřebujete pomoc s aplikací Business Contact Manager.

Vždy

Poznámka : *Uvedené funkce může používat pouze vlastník databáze aplikace Business Contact Manager nebo správce počítače.
Pokud jste přihlášeni jako správce v počítači se systémem Windows Vista, je nutné jako správce spustit také aplikaci Outlook. Na hlavním panelu klikněte v části Snadné spuštění pravým tlačítkem myši na položku Microsoft Outlook a klikněte na možnost Spustit jako správce.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×