Nastavení hlasových zpráv Skype-to-phone

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Skype-to-phone pro Office 365 je cloudové řešení hlasových služeb, které je plně integrované s Online Skypem pro firmy a s Exchange Online. V rámci správy Office 365 se nasadí síťové připojení a směrování a syndikovaný partner funkce Skype-to-phone zajišťuje úplnou odolnost datacentra a telefonní připojení.

Úlohy nastavení pomocí Centra pro správu Exchange v Office 365

Centrum pro správu Exchange slouží k provádění úloh, kterými nastavíte hlasovou poštu Exchange.

Kontrolní seznam

Úloha

Podrobnosti

Otevřete centrum pro správu Exchange.

Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Správce > Exchange, čímž otevřete Centrum pro správu Exchange.

Nastavení hlasových zpráv v Centru pro správu Exchange při propojení Lyncu a telefonní sítě

Vytvořte vytáčecí plán SIP URI.

Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv jsou hlavní složkou této služby a jsou nezbytné pro úspěšné nasazení hlasové pošty Jednotného zasílání zpráv ve vaší síti. Tyto vytáčecí plány mají v Jednotném zasílání zpráv zajistit, aby telefonní linky uživatelů byly jedinečné.

 • V levém navigačním panelu přejděte na Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv > Nový.

 • Do pole Název zadejte jedinečný název. Například Vytáčecí_plán_Skype-to-phone.

 • Pod položkou Délka linky (číslice) zadejte počet číslic v celém telefonním čísle, včetně kódu země. Pokud je třeba kód země 353, směrové číslo oblasti 56 a telefonní číslo 555-1234, délka linky bude 12 číslic. V České republice je to právě 12 číslic.

 • V rozevíracím seznamu Jazyk zvukového záznamu vyberte požadovaný jazyk. Tento jazyk se bude používat, když uživatelé zavolají na číslo aplikace Outlook Voice Access.

 • Do pole Kód země či oblasti zadejte kód země nebo oblasti a klikněte na Uložit. Pokud například vytváříte plán pro Českou republiku, použijete kód 420. Tento kód musí mít délku mezi jednou a čtyřmi číslicemi.

Další informace najdete v tématu Vytvoření vytáčecího plánu Jednotného zasílání zpráv.

Nastavte číslo aplikace Outlook Voice Access pro vytáčecí plán SIP.

Uživatel aplikace Outlook Voice Access (taky označovaný jak„odběratel“) je uživatel v rámci organizace, který má aktivované Jednotné zasílání zpráv. Odběratelé používají aplikaci Outlook Voice Access pro přístup ke svým poštovním schránkám prostřednictvím telefonu, aby si mohli načíst e-maily, zprávy hlasové pošty, osobní kontakty a informace z kalendáře.

 • V levém navigačním panelu klikněte na Správce > Exchange > Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv, vyberte požadovaný vytáčecí plán a pak klikněte na Upravit.

 • Na stránce Vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv klikněte na Konfigurovat.

 • Na stránce Vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv > Outlook Voice Access zadejte pod položkou Čísla směrování E.164 pro váš server SIP číslo ve formátu E.164. Tato telefonní čísla se používají pro směrování hovorů mezi Exchange a Skypem pro firmy a musí být ve formátu E.164. Například +14255551234.

Další informace najdete v tématu Správa vytáčecího plánu Jednotného zasílání zpráv a Nastavení aplikace Outlook Voice Access.

Vytvořte dvě výchozí pravidla vytáčení.

Pravidla vytáčení se používají k úpravě telefonního čísla před jeho odesláním do Skypu pro firmy při odchozích hovorech. Je třeba vytvořit dvě sady pravidel vytáčení. Jednu pro volání v rámci země nebo oblasti a druhou pro mezinárodní hovory. Podrobnosti najdete v tématu Umožnění vytáčení hovorů pro uživatele. Vytvořte výchozí pravidlo vytáčení v rámci země nebo oblasti, jako je to, které vidíte níže.

Pravidlo místního vytáčení v Jednotném zasílání zpráv
 • V levém navigačním panelu klikněte na Správce > Exchange > Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv a pak na Upravit.

 • V okně Vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv přejděte na Konfigurovat > Pravidla vytáčení > Pravidla vytáčení v rámci země či oblasti > Přidat.

 • Zadejte název pro toto pravidlo a hvězdičky (*) do dalších dvou polí a pak klikněte na OK.

 • Vytvořte pravidlo pro mezinárodní vytáčení, jako je to, které vidíte níže.

Pravidlo mezinárodního vytáčení v Jednotném zasílání zpráv
 • V okně vytáčecího plánu Jednotného zasílání zpráv klikněte na Mezinárodní pravidla vytáčení > Přidat.

 • Zadejte název pro toto pravidlo a hvězdičky (*) do dalších dvou polí a pak klikněte na OK.

Podrobnosti najdete v tématu Vytvoření pravidel vytáčení pro uživatele.

Použijte výchozí zásady poštovní schránky Jednotného zasílání zpráv nebo vytvořte nové.

Zásady poštovních schránek Jednotného zasílání zpráv se vyžadují, když pro uživatele tuto službu aktivujete. Zásady poštovních schránek Jednotného zasílání zpráv vytváříte proto, abyste u kolekce schránek uživatelů hlasové pošty použili společnou sadu zásad nebo nastavení zabezpečení. Tyto zásady slouží k určení nastavení Jednotného zasílání zpráv, třeba zásad pro PIN kódy a dalších nastavení pro poštovní schránky této služby.

Poznámka : Můžete použít výchozí zásady poštovních schránek Jednotného zasílání zpráv, které byly nastavené při vytváření vytáčecího plánu, nebo můžete vytvořit jiné.

 • V levém navigačním panelu klikněte na Správce > Exchange a přejděte na Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv. V zobrazení seznamu vyberte vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv, který chcete upravit, a potom klikněte na Upravit.

 • Na stránce Vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv klikněte v části Zásady poštovní schránky Jednotného zasílání zpráv na Nová.

 • Na stránce Nová zásada poštovních schránek služby Jednotné zasílání zpráv zadejte do pole Název název nové zásady. Toto pole slouží k zadání jedinečného názvu zásady. Nesmí obsahovat žádný z následujících znaků: " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >.

 • Kliknutím na Uložit novou zásadu uložte. Když zásadu uložíte, budou povolená všechna výchozí nastavení, včetně zásad pro PIN kódy, funkcí hlasové pošty a nastavení chráněné hlasové pošty.

Podrobnosti najdete v tématu Správa zásady poštovní schránky Jednotného zasílání zpráv.

Povolte pro uživatele hlasovou poštu.

Aby šlo pro uživatele povolit Jednotné zasílání zpráv, musí mít poštovní schránku. Ve výchozím nastavení ale neplatí, že pro uživatele, který má poštovní schránku, je povolené Jednotné zasílání zpráv. Až bude mít uživatel Jednotné zasílání zpráv povolené, můžete pro něho spravovat, upravovat a konfigurovat vlastnosti této služby a funkce hlasové pošty. Jednotné zasílání zpráv můžete pro uživatele povolit přes Centrum pro správu Exchange nebo přes prostředí.

 • Přejděte do Centra pro správu Exchange > Exchange > Příjemci.

 • Vyberte uživatelské jméno a klikněte na Upravit.

 • V části Funkce telefonu a hlasu: Jednotné zasílání zpráv klikněte na Povolit.

 • Klikněte na Procházet a přidejte požadovaný vytáčecí plán.

 • Klikněte na Další, zadejte celé telefonní číslo pro telefonní linku uživatele, včetně všech číslic nastavených ve vytáčecím plánu SIP URL, a klikněte na Dokončit > Uložit.

  Poznámka : Jednotné zasílání zpráv můžete povolit pro víc uživatelů pomocí rutiny Enable-UMMailbox: Dbejte ale na to, abyste pro parametr -Extension použili celé telefonní číslo ve formátu E.164, včetně kódu země a směrového čísla oblasti.

Podrobnosti najdete v tématu Procedury pro uživatele s povolenou hlasovou poštou.

Vytvořte požadovaný počet automatických telefonických systémů Jednotného zasílání zpráv.

Pomocí Jednotného zasílání zpráv můžete podle potřeb vaší organizace vytvořit jeden nebo víc automatických telefonických systémů. Pomocí automatických telefonických systémů Jednotného zasílání zpráv můžete pro organizaci vytvořit systém hlasových nabídek, který externím i interním volajícím umožní navigaci v tomto systému nabídek a umisťování, směrování nebo přepojování hovorů na firemní uživatele nebo na oddělení v rámci organizace.

Automatické telefonické systémy Jednotného zasílání zpráv je třeba vytvořit a nastavit, aby možnost volat do organizace získali i externí uživatelé.

 • V levém navigačním panelu klikněte na Správce > Exchange > Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv a pak na Upravit.

 • V okně Vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv v části Automatické telefonické systémy služby Jednotné zasílání zpráv klikněte na Nový.

 • Do pole Název zadejte jedinečný název, třeba CallMenus1.

 • V části Přístupová čísla zadejte požadované číslo, klikněte na Přidat a potom klikněte na Uložit. Pokud telefonní číslo přidáte v této chvíli, nebudete ho muset znovu přidat v dalším kroku. Přesvědčte se, že jste zadali celé telefonní číslo ve formátu E.164.

Podrobnosti najdete v tématu Nastavení automatického telefonického systému Jednotného zasílání zpráv.

V automatických telefonických systémech Jednotného zasílání zpráv nakonfigurujte externí telefonní čísla.

Aby možnost dovolat se do vaší organizace měli i externí volající, musíte v automatických telefonických systémech nakonfigurovat správná přístupová čísla. Tato čísla se pak taky použijí, až budete konfigurovat přístupové číslo Skype-to-phone pomocí Centra pro správu Online Skypu pro firmy.

 • V levém navigačním panelu klikněte na Správce > Exchange > Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv. V zobrazení seznamu vyberte vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv, který chcete upravit, a klikněte na Upravit.

 • V části Přístupová čísla zadejte požadované číslo, klikněte na Přidat a potom klikněte na Uložit. Pokud telefonní číslo přidáte v této chvíli, nebudete ho muset znovu přidat v dalším kroku. Přesvědčte se, že jste zadali celé telefonní číslo ve formátu E.164.

Pokud chcete pro automatický telefonický systém přidat další čísla linek, nahlédněte do tématu Přidání čísla linky pro automatický telefonický systém.

Informace o správě dalších nastavení v automatických telefonických systémech najdete v tématu Správa automatického telefonického systému Jednotného zasílání zpráv.

Nastavte nabídky automatických telefonických systémů.

Můžete definovat akci, která má proběhnout po stisknutí klávesy na klávesnici telefonu, například přesměrování hovoru na telefonní linku nebo do jiného automatického telefonického systému.

 • V levém navigačním panelu vyberte Správce > Exchange > Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv. V zobrazení seznamu vyberte vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv, který chcete upravit, a klikněte na Upravit.

  Na stránce Vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv poklikejte na automatický telefonický systém, abyste ho mohli upravit, a pak klikněte na Navigace v nabídce.

 • Vyberte Povolit navigaci v nabídce v pracovní době a pak klikněte na Přidat.

 • Klikněte na Uložit > Uložit > Zavřít.

Poznámka :  Automatické telefonické systémy Skype-to-phone dokážou hovory přepojovat jenom na jiná čísla Skype-to-phone.

Další informace najdete v tématu Vytvoření navigace v nabídce.

Povolte pravidla vytáčení pro vytáčecí plán.

Ve výchozím nastavení uživatelé nemají možnost vytáčet odchozí hovory. Pokud chcete určit typy hovorů, které uživatelé můžou vytáčet, vytvořte nejprve pravidla vytáčení a pak povolte skupiny těchto pravidel vytáčení v používaných vytáčecích plánech SIP URI.

 • V levém navigačním panelu klikněte na Správce > Exchange > Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv a pak na Konfigurovat.

 • V okně Vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv vyberte Autorizace vytáčení.

 • Zkontrolujte, že je vybraná možnost Volání ve stejném vytáčecím plánu služby Jednotné zasílání zpráv i možnost Povolit volání na libovolnou linku.

 • Pod položkou Autorizované skupiny pravidel vytáčení v rámci země či oblasti klikněte na Přidat.

 • Vyberte pravidlo vytáčení v rámci země, které jste dříve vytvořili, a klikněte na Přidat a pak na OK.

 • Pod položkou Autorizované mezinárodní skupiny pravidel vytáčení klikněte na Přidat.

 • Vyberte pravidlo mezinárodního vytáčení, které jste dříve vytvořili, a klikněte na Přidat a pak na OK.

 • Kliknutím na Uložit se vrátíte na stránku Podrobnosti vytáčecího plánu služby Jednotné zasílání zpráv.

Další informace najdete v tématu Povolení hovorů pro uživatele ve vytáčecím plánu.

Povolte pravidla vytáčení pro zásady pro poštovní schránky Jednotného zasílání zpráv.

Ve výchozím nastavení uživatelé nemají možnost vytáčet odchozí hovory. Pokud chcete určit typy hovorů, které uživatelé můžou vytáčet, vytvořte nejprve pravidla vytáčení a pak povolte skupiny těchto pravidel vytáčení v zásadách poštovních schránek Jednotného zasílání zpráv.

 • V levém navigačním panelu klikněte na Správce > Exchange > Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv a pak na Konfigurovat.

 • V okně Vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv vyberte zásadu poštovních schránek Jednotného zasílání zpráv a klikněte na Upravit > Autorizace vytáčení.

 • Zkontrolujte, že je vybraná možnost Volání ve stejném vytáčecím plánu služby Jednotné zasílání zpráv i možnost Povolit volání na libovolnou linku.

 • Pod položkou Autorizované skupiny pravidel vytáčení v rámci země či oblasti klikněte na Přidat.

 • Vyberte pravidlo vytáčení v rámci země, které jste dříve vytvořili, a klikněte na Přidat a pak na OK.

 • Pod položkou Autorizované mezinárodní skupiny pravidel vytáčení klikněte na Přidat.

 • Vyberte pravidlo mezinárodního vytáčení, které jste dříve vytvořili, a klikněte na Přidat a pak na OK.

 • Kliknutím na Uložit se vrátíte na stránku Podrobnosti vytáčecího plánu služby Jednotné zasílání zpráv.

Podrobnosti najdete v tématu Povolení hovorů pro skupinu uživatelů.

Povolte pravidla vytáčení pro automatický telefonický systém Jednotného zasílání zpráv.

Ve výchozím nastavení uživatelé nemají možnost vytáčet odchozí hovory. Pokud chcete určit typy hovorů, které uživatelé můžou vytáčet, vytvořte nejprve pravidla vytáčení a pak povolte skupiny těchto pravidel vytáčení v automatických telefonických systémech Jednotného zasílání zpráv.

 • V levém navigačním panelu klikněte na Správce > Exchange > Jednotné zasílání zpráv > Vytáčecí plány Jednotného zasílání zpráv a pak na Konfigurovat.

 • V okně Vytáčecí plán Jednotného zasílání zpráv vyberte automatický telefonický systém a klikněte na Upravit > Autorizace vytáčení.

 • Zkontrolujte, že je vybraná možnost Volání ve stejném vytáčecím plánu služby Jednotné zasílání zpráv i možnost Povolit volání na libovolnou linku.

 • Pod položkou Autorizované skupiny pravidel vytáčení v rámci země či oblasti klikněte na Přidat.

 • Vyberte pravidlo vytáčení v rámci země, které jste dříve vytvořili, a klikněte na Přidat a pak na OK.

 • Pod položkou Autorizované mezinárodní skupiny pravidel vytáčení klikněte na Přidat.

 • Vyberte pravidlo mezinárodního vytáčení, které jste dříve vytvořili, a klikněte na Přidat a pak na OK.

 • Kliknutím na Uložit se vrátíte na stránku Podrobnosti vytáčecího plánu služby Jednotné zasílání zpráv.

Další informace najdete v tématu Povolení hovorů pro volající v automatických telefonických systémech.

Úlohy nastavení pomocí Centra pro správu Online Skypu pro firmy

Centrum pro správu Skypu pro firmy slouží k dokončení úloh, kterými nastavíte hlasovou poštu Exchange.

Kontrolní seznam

Úloha

Podrobnosti

Otevřete Centrum pro správu Skypu pro firmy.

Přejděte na Správce > Skype pro firmy. Otevře se Centrum pro správu Online Skypu pro firmy.

Centrum pro správu Lyncu

Přidejte číslo aplikace Outlook Voice Access pro Skype pro firmy, pomocí kterého se uživatelům umožní telefonní přístup k jejich poštovním schránkám v Office 365.

Když nakonfigurujete přístupové číslo aplikace Outlook Voice Access nebo odběratele ve vytáčecím plánu, uživatelé s aktivovaným Jednotným zasíláním zpráv můžou na toto číslo zavolat a přihlásit se ke své schránce. Pak budou mít přístup ke svému e-mailu, hlasové poště, kalendáři a osobním kontaktním informacím.

Než se pustíte do této úlohy, potřebujete telefonní číslo aplikace Outlook Voice Access nebo čísla, která jste nastavili ve vytáčecím plánu Jednotného zasílání zpráv.

 • V levém navigačním panelu klikněte na Skype-to-phone > Přístupová čísla > Přidat.

 • Do pole Číslo zadejte požadované číslo. Zadejte celé telefonní číslo ve formátu E.164 a připojte kód země. Pokud je třeba kód země 1, směrové číslo oblasti 425 a telefonní číslo 555-1234, délka linky je 12 číslic. Pro aplikaci Outlook Voice Access zadejte všechny číslice telefonního čísla.

 • Do pole Adresa zadejte popisný název.

 • V rozevíracím seznamu Země či oblast vyberte zemi nebo oblast.

 • Pod položkou Typ vyberte Outlook Voice Access (externí telefonní přístup k hlasové poště a Outlooku) a pak klikněte na Uložit.

Poznámka : Musíte to udělat pro každé číslo aplikace Outlook Voice Access, které jste nakonfigurovali ve vytáčecím plánu SIP URI.

Pokud chcete nakonfigurovat další telefonní čísla aplikace Outlook Voice Access, nahlédněte do tématu Konfigurace čísla aplikace Outlook Voice Access.

Přidejte do Online Skypu pro firmy číslo automatického telefonického systému, který přivítá externí volající.

Aby možnost dovolat se do vaší organizace měli i externí volající, musíte v automatických telefonických systémech nakonfigurovat správná přístupová čísla. Jde o čísla, která jste použili při konfiguraci čísla linky ve vašich automatických telefonických systémech Jednotného zasílání zpráv.

 • V levém navigačním panelu klikněte na Skype-to-phone > Přístupová čísla > Přidat.

 • Do pole Číslo zadejte požadované číslo. Zadejte celé telefonní číslo ve formátu E.164 a připojte kód země. Pokud je třeba kód země 1, směrové číslo oblasti 425 a telefonní číslo 555-1234, délka linky je 12 číslic. Pro aplikaci Outlook Voice Access zadejte všechny číslice telefonního čísla.

 • Do pole Adresa zadejte popisný název.

 • V rozevíracím seznamu Země či oblast vyberte zemi nebo oblast.

 • Pod položkou Typ vyberte Automatický telefonický systém (směrování volání pro externí volající) a pak klikněte na Uložit.

Poznámka : Musíte to udělat pro každé číslo automatického telefonického systému, které jste nakonfigurovali ve vytáčecím plánu SIP URI.

Pokud chcete pro automatický telefonický systém přidat další čísla linek, nahlédněte do tématu Přidání čísla linky pro automatický telefonický systém.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×