Nastavení hlasové pošty

V Office 365 můžete pomocí možností hlasové pošty v podokně Možnosti aplikace Outlook na webu nahrát pozdrav, upravit a změnit pravidla odpovědi na volání, nastavit si Outlook Voice Access, upravit nastavení textových zpráv a e-mailových oznámení a povolit náhled hlasové pošty:

Možnosti hlasové pošty v podokně Možnosti e-mailu aplikace Outlook

 • V aplikaci Outlook na webu přejdete k nastavení hlasové pošty tak, že vyberete Ikona Nastavení > Pošta > Obecné > Hlasová pošta.

 • V desktopovém klientovi Outlook 2016 přejdete k nastavení hlasové pošty tak, že kliknete na Soubor > Spravovat hlasovou poštu.

Důležité : Pokud jsou možnosti hlasové pošty neaktivní, znamená to, že používáte službu hlasové pošty aplikace Skype pro firmy s cloudovou veřejnou telefonní sítí a možnosti hlasové pošty nejsou dostupné.

 1. V části Hlasová pošta vyberte Pozdravy.

 2. Vyberte typ pozdravu, který chcete nahrát:

  Pozdrav má dvě možnosti – pro standardní a delší nepřítomnost

 3. Vyberte možnost Zavolejte mi, aby se přehrál nebo nahrál vybraný pozdrav.

 4. Zadejte svoje telefonní číslo a vyberte Vytočit.

  Zadejte svoje telefonní číslo, klikněte na Vytočit a nahrajte svůj pozdrav

 5. Nahrajte pozdrav podle pokynů ve zprávě, kterou uslyšíte.

 6. Až záznam dokončíte, klikněte na Uložit

  Dialogové okno Pozdrav se zvýrazněným tlačítkem Uložit

Pravidla odpovědi na volání umožňují určit reakci v případě, že se volající dostane do hlasové pošty. Pokud například máte zapnuté automatické odpovědi, můžete pravidlo nastavit tak, aby volajícího předalo na jiné číslo. Jestliže máte pravidel více, můžete určit pořadí, ve kterém se použijí.

Pokud pravidla odpovědi na volání nevytvoříte, příchozí hovory se v případě, že nebudete dostupní, odešlou přímo do hlasové pošty.

Vytvoření pravidla
 1. V části Hlasová pošta vyberte Pravidla odpovědi na volání.

 2. Klikněte na tlačítko Nové.

  Tlačítko Nové pro vytvoření pravidla

 3. Zadejte název pravidla.

 4. V části Pokud volající přejde k mé hlasové poště a vyberte požadovanou možnost.

 5. Pokud chcete přidat do pravidla další podmínku, vyberte Přidat podmínku. Do pravidla můžete přidat víc podmínek, ale postupujte při tom uvážlivě, aby pravidla nebyla zbytečně složitá.

 6. V části Poskytněte volajícímu tyto možnosti vyberte požadovanou možnost. U některých možností bude potřeba zadat další informace, třeba alternativní telefonní číslo nebo text, který se má volajícímu přečíst.

 7. Pokud chcete přidat k pravidlu další možnost, vyberte Přidat možnost.

 8. Vyberte OK.

 9. Pomocí zaškrtávacích políček na stránce Pravidla odpovědi na volání můžete jednotlivá pravidla zapnout nebo vypnout.

Úprava pravidla
 1. V části Hlasová pošta vyberte Pravidla odpovědi na volání.

 2. Vyberte pravidlo, které chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit.

  Pravidlo odpovědi na volání se zvýrazněným tlačítkem Upravit

Odstranění pravidla
 1. V části Hlasová pošta vyberte Pravidla odpovědi na volání.

 2. Vyberte pravidlo, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

  Tlačítko Odstranit na panelu nástrojů Pravidlo

Změna pořadí, ve kterém se pravidla použijí
 1. V části Hlasová pošta vyberte Pravidla odpovědi na volání.

 2. Pravidla jsou uvedená v pořadí, ve kterém se použijí. Vyberte tedy pravidlo, které chcete přesunout nahoru nebo dolů, a klikněte na šipky.

  Tlačítka se šipkami slouží k přesouvání pravidel nahoru nebo dolů do pořadí, ve kterém se mají použít

Oznámení vás můžou upozornit, když zmeškáte volání nebo dostanete hlasovou zprávu. Můžete se rozhodnout, kdy a jak chcete upozornění obdržet. Můžete si třeba nechat poslat e-mail s upozorněním na zmeškané volání nebo textovou zprávu, když vám někdo zanechá hlasovou poštu. Ve výchozím nastavení vám přijde e-mail, kdykoli zmeškáte hovor, ale oznámení ve formě textových zpráv jsou vypnutá.

Nastavení oznámení v podobě textových zpráv
 1. V části Hlasová pošta vyberte Oznámení.

 2. Klikněte na Nastavit zasílání textových zpráv.

 3. Zvolte zemi, kde máte telefon zaregistrovaný u operátora.

  Poznámka : Funkce zasílání oznámení v podobě textových zpráv je podporována jenom v určitých oblastech a u konkrétních poskytovatelů mobilních služeb. Pokud váš poskytovatel mobilních služeb není uveden v seznamu, nebudete moct oznámení prostřednictvím textových zpráv nastavit.

 4. Vyberte svého poskytovatele mobilních služeb a klikněte na Další.

 5. Zadejte svoje telefonní číslo a klikněte na Další.

 6. Přijde vám textová zpráva s heslem. Zadejte toto heslo na obrazovce Nastavení zasílání textových zpráv a klikněte na Dokončit.

  Obrazovka textových zpráv, kde zadáte požadované heslo

 7. Nastavte, kdy chcete oznámení ve formě textové zprávy obdržet, a klikněte na Uložit.

Úprava nastavení oznámení v podobě textových zpráv
 1. V části Hlasová pošta vyberte Oznámení.

 2. Klikněte na Upravit nastavení zasílání textových zpráv.

 3. Vyberte možnost zasílání textových zpráv a klikněte na Uložit.

Outlook Voice Access umožňuje získat přes telefon přístup k hlasové poště, e-mailům, kalendáři a kontaktům. V Outlook Voice Accessu můžete nastavit možnosti jako pořadí, ve kterém budete nové zprávy procházet, nebo složka, která se otevře při vytočení čísla (například Doručená pošta).

Jaké je telefonní číslo Outlook Voice Accessu? Telefonní číslo a kód PIN vám poskytne správce při nastavení hlasové pošty. Požádejte správce o pomoc.

Funkce přehrání v telefonu umožňuje přehrát zprávy hlasové pošty v telefonu pomocí telefonního čísla, které zadáte.

Ve výchozím nastavení se jedná o telefonní číslo, které vám přiřadí vaše organizace, můžete ale použít taky svoje mobilní číslo nebo e-mailovou adresu. V takovém případě se hlasová pošta přehraje v Doručené poště.

Nastavení čísla pro hlasové zprávy
 1. V části Hlasová pošta vyberte Přehrát v telefonu.

 2. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, které chcete používat pro hlasové zprávy.

 3. Klikněte na Uložit.

Kód PIN umožňuje přístup k informacím ve vaší poštovní schránce a kalendáři prostřednictvím aplikace Outlook Voice Access. Při obnovení kódu PIN vám do Doručené pošty přijde dočasný PIN. Při příštím volání Outlook Voice Accessu použijte tento dočasný PIN. Aplikace vás vyzve, abyste si vytvořili trvalý PIN.

Obnovení kódu PIN pro přístup k hlasové poště
 1. V části Hlasová pošta vyberte Obnovit PIN.

 2. Klikněte na Obnovit PIN kód hlasové pošty.

 3. Obnovení potvrďte kliknutím na Ano.

Náhled hlasové pošty umožňuje prohlédnout si náhled textu hlasových zpráv, které dostanete. Můžete taky zahrnout textové náhledy do hlasových zpráv, které odesíláte.

Zapnutí náhledu hlasové pošty
 1. V části Hlasová pošta vyberte Náhled hlasové pošty.

 2. Vyberte požadované možnosti (nebo jejich výběr zrušte). Ve výchozím nastavení jsou zaškrtnuté obě možnosti.

 3. Klikněte na Uložit.

Viz taky

Kontrola hlasové pošty a možností Skypu pro firmy

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×