Nastavení formátu pole Datum a čas

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Datový typ datum a čas má širokou škálu formáty, které odpovídají jedinečné okolností. Pomocí formátování kalendářních dat/časů máte tři možnosti: zachovat výchozí formát, použití předdefinovaného formátu nebo vytvořit vlastní formát.  Při použití formátu k poli tabulky, které stejný formát automaticky používají ovládacímu prvku libovolný formulář nebo sestavu, která následně svázat pole této tabulky.  Formátování pouze změny jak data zobrazená a nemá vliv na způsob uložení dat nebo zadávání dat uživatelem.

V tomto článku

Základní informace o formátů data a času

Použití předdefinovaného formátu

Příklady předdefinovaných formátů

Použití vlastního formátu

Příklady vlastních formátů

Vlastní formátování znaků

Nastavení formátu data a času ve webové aplikaci pro Access

Základní informace o formátů data a času

Aplikace Access automaticky zobrazí data a času v Obecné datum a čas v dlouhém formátů. Kalendářní data se zobrazí jako mm/dd/rrrr ve Spojených státech a jako dd/mm/rrrr mimo Spojené státy kde mm je měsíc, dd je den a rrrr je rok. Čas je zobrazena jako hh: mm: ss dop. / odp, kde hh představuje hodinu, mm minut a sekund, než je ss.

Tyto automatické formátování kalendářních dat a časů lišit podle toho zeměpisné polohy určené v Nastavení aplikace Microsoft Windows místní a jazykové nastavení ve vašem počítači. Například v Evropě a mnoho díly Asii, v závislosti na umístění, se může zobrazit datum a čas jako 28.11.2018 12:07:12 odp nebo 28/11/2018 12:07:12 odp. Ve Spojených státech, uvidí 11/28/2018 12:07:12 odp.

Je možné změnit tyto předdefinované formáty pomocí vlastní formáty zobrazení. Můžete třeba zadat datum ve formátu Evropský například 28.11.2018 a máte tabulku, formulář nebo sestavu zobrazit hodnoty jako 11/28/2018. Vlastní formát, který vyberete neovlivní zadávání dat nebo jak Access ukládá tato data.

Aplikace Access automaticky obsahuje určité úrovně ověření dat týkající se formátování data a času. Například, pokud zadáte neplatné datum, například 32.11.2018, zobrazí se zpráva a byste měli možnost zadáním nové hodnoty nebo převedení pole z dat Datum a čas typ na datový typ Text. Platná kalendářní data hodnoty v rozsahu od-657 434 (1, 100. ledna) do 2 958 465 (31 prosinec 9999 N.L.). Platným časovým hodnoty v rozsahu 0 až, 9999, nebo 23:59:59.

Pokud chcete omezit zadávání data a času v určitém formátu, použijte vstupní masky. Například použijete vstupní masky zadávání kalendářních dat ve formátu Evropský někdo zadávání dat do databáze nebude moct zadejte data do jiných formátů. Vstupní masky lze do polí v tabulkách, sady výsledků dotazu a ovládacích prvků ve formulářích a sestavách. Další informace najdete v tématu řízení formátů zadávání dat pomocí vstupních masek.

Začátek stránky

Použití předdefinovaného formátu

Access poskytuje několik předdefinovaných formátů data a času.

V tabulce

 1. Otevřete tabulku v Návrhovém zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, který chcete formátovat.

 3. V části Vlastnosti pole klikněte na šipku v poli vlastnosti Formát a vyberte formát z rozevíracího seznamu.

  Obrázek seznamu vlastností s rozbaleným seznamem rozevíracího seznamu formát.

 4. Po výběru formátu na tlačítko Možnosti aktualizace vlastností se zobrazí a umožňuje použití nového formátu u dalších polí tabulky a ovládací prvky formulářů, které ji místně zdědí. Použít změny v databázi, kliknutím na inteligentní značky a potom klikněte na Update formátování všude <Field použité Name>. Název pole v tomto případě je název pole Datum a čas.

 5. Chcete-li použít změny pro celou databázi, kdy dialogovém okně Aktualizovat vlastnosti se zobrazí formulářů a další objekty, které zdědí nový formát. Klikněte na Ano.

  Další informace najdete v článku rozšíření vlastnosti pole.

 6. Uložte provedené změny a přepněte do zobrazení datového listu, kde zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

Poznámka    Nové formuláře, sestavy nebo zobrazení, které vytvoříte na základě v této tabulce získat formátování v tabulce, ale je možné ji přepsat na formulář, sestava nebo zobrazení beze změny formátování v tabulce.

Ve formuláři nebo sestavě

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Umístěte ukazatel myši v textovém poli s datem a časem.

 3. Stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

 4. Nastavte vlastnost Formát na jeden z předdefinovaných formátů.

V dotazu

 1. Otevřete dotaz v Návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na pole Datum a potom klikněte na Vlastnosti.

 3. V seznamu vlastností vyberte požadovaný formát ze seznamu vlastnost Formát .

Ve výrazu

 • Pomocí této Funkce FormatDateTime formátovat datové hodnoty do jednoho z několika předdefinovaných formátů.

  Mohou být užitečné to při práci v oblasti, která vyžaduje výrazu, například makra nebo dotazu.

Začátek stránky

Příklady předdefinovaných formátů

Formát

Popis

Příklad

Datum (obecné)

(Výchozí) Zobrazí data hodnot jako čísla a času jako hodiny, minuty a sekundy následovaný dop. Pro oba typy hodnoty aplikace Access použije oddělovače data a času podle místního nastavení systému Windows. Pokud není hodnota časovou část, zobrazí se pouze datum. Pokud je hodnota žádné datum součást, aplikace Access zobrazí jenom čas.

06/30/2018 10:10:42 DOP.

Datum (dlouhé)

Zobrazí pouze hodnoty data určené dlouhým formátem data v místním nastavení systému Windows.

Pondělí 27 srpen 2018

Datum (střední)

Zobrazí datum ve formátu dd/mmm/rr, ale použije oddělovač data podle místního nastavení systému Windows.

27/srpna/18
27. srpna 18

Datum (krátké)

Zobrazí hodnoty data, podle formátu krátkého data v místním nastavení systému Windows.

8/27/2018
8-27 2018

Čas (dlouhý)

Zobrazí hodiny, minuty a sekundy následovaný dop. Aplikace Access použije oddělovač zadaný v nastavení času v místním nastavení systému Windows.

10:10:42 DOP.

Čas (střední)

Zobrazí hodiny a minuty a za ním uveďte dop. Aplikace Access použije oddělovač zadaný v nastavení času v místním nastavení systému Windows.

10:10 DOP.

Čas (krátký)

Zobrazí pouze hodiny a minuty. Aplikace Access použije oddělovač zadaný v nastavení času v místním nastavení systému Windows.

10:10

Začátek stránky

Použití vlastního formátu

V některých případech rozevíracího seznamu vlastnost Formát v seznamu vlastností neobsahuje požadovaný formát přesné datum. Pomocí typu kód, který Access zjistí pro formátování dat můžete vytvořit vlastní formát.

Při použití vlastního formátu pole Datum a čas, můžete kombinovat různé formáty tím, že dva oddíly, jedno pro datum a druhé přihlášení. V takové případě by oddělují mezeru. Například zkombinováním General Date dlouho formáty a následujícím způsobem: m/dd/rrrr h.

 1. Otevřete tabulku v Návrhovém zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, který chcete formátovat.

 3. V části Vlastnosti pole vyberte kartu Obecné , klikněte do buňky vedle pole Formát a zadejte konkrétní znaky podle vašich potřeb formátování.

 4. Po zadání formát na tlačítko Možnosti aktualizace vlastností se zobrazí a umožní vám použili formát u jiných polí tabulky a ovládací prvky formulářů, které ji místně zdědí. Použít změny v databázi, kliknutím na inteligentní značky a potom klikněte na Formát aktualizovat všude, kde se používá název pole. Název pole v tomto případě je název pole Datum a čas.

 5. Pokud se rozhodnete použít změny na celou databázi, dialogové okno Aktualizovat vlastnosti zobrazí se formuláře a jiné objekty, které zdědí v novém formátu. Kliknutím na tlačítko Ano použít formát.

  Další informace najdete v článku rozšíření vlastnosti pole.

 6. Uložte provedené změny a přepněte do zobrazení Datový list a zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

Začátek stránky

Příklady vlastních formátů

Tady je pár příkladů různé způsoby formátování 13 leden 2012:

Chcete-li požadovaný formát data...

Do pole vlastnosti Formát zadejte tento kód:

2012-01-13

rrrr mm-dd

2012

yyyy

13 ledna 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (Access přidá zpětná lomítka automaticky.)

Pá 1/13

ddd d.m.

2/6

TT/w

13 ledna 2012

MMM d","yyyy

Začátek stránky

Vlastní formátování znaků

Pokud chcete vytvořit vlastní formát, použijte následující znaky jako zástupné znaky a oddělovače.  Budou ignorovány vlastní formáty, které jsou nekonzistentní s nastavením data a času v místním nastavení systému Windows. Další informace najdete v tématu Změna místního nastavení systému Windows změnit vzhled některé datové typy.

Znak

Popis

Oddělovač data

Mezery nastavuje místa, kam Access vložit oddělovač pro dny, měsíce a roky. Oddělovat podle místního nastavení systému Windows. Například v Angličtina (USA), použijte lomítko (/).

Oddělovač času

Mezery nastavuje místa, kam Access vložit oddělovače pro hodiny, minuty a sekundy. Oddělovat podle místního nastavení systému Windows. Například v Angličtina (USA), použijte dvojtečka (:).

c

Zobrazí datum v obecném formátu.

d nebo dd

Zobrazí den v měsíci jako jednu nebo dvě číslice. Jedna číslice pomocí jednoho zástupného symbolu; dvě číslice když použijete dvěma zástupnými texty.

ddd

Zkrátí den v týdnu na tři písmena.

dddd

Shrnuje všechny dny v týdnu.

ddddd

Zobrazí datum v krátkém formátu.

dddddd

Zobrazí datum v dlouhém formátu.

w

Zobrazí číslo odpovídající den v týdnu. (1 až 7)

ww

Zobrazí číslo odpovídající týden v roce (1 až 53).

m nebo mm

Zobrazí měsíc jako jednomístné nebo dvojmístné číslo.

mmm

Zkrátí název měsíce na tři písmena. Leden zobrazuje se jako ledna.

mmmm

Shrnuje všechny názvy měsíců.

q

Zobrazí číslo aktuálního kalendářního čtvrtletí (1 až 4). Například pokud angažovat pracovník v květen zobrazí se 2 jako hodnotu čtvrtletí číslo.

y

Zobrazí den v roce, 1 – 366.

yy

Zobrazí dvě poslední číslice roku.

Poznámka: Doporučujeme zadávat a zobrazovat všechny čtyři číslice roku.

yyyy

Zobrazí všechny číslice roku v rozsahu 0100 – 9999.

h nebo hh

Zobrazí hodinu jako jednu nebo dvě číslice.

n nebo nn

Zobrazí minuty jako jednu nebo dvě číslice.

s nebo ss

Zobrazí sekundy jako jednu nebo dvě číslice.

tttt

Zobrazí čas v dlouhém formátu.

AM/PM

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami „AM“ nebo „PM“ (v anglickém formátu)

am/pm

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami „am“ nebo „pm“ (v anglickém formátu)

A/P

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne písmeny „A“ nebo „P“ (v anglickém formátu)

a/p

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne písmeny „a“ nebo „p“ (v anglickém formátu)

AMPM

Dvanáctihodinové zobrazení času s příslušným označením dopoledne/odpoledne podle místního nastavení systému Windows.

Začátek stránky

Nastavení formátu data a času ve webové aplikaci pro Access

Webových aplikacích pro Access zobrazit data v zobrazení.", které mají textová pole podobně jako formuláře v desktopových databázích. Však místo seznamu vlastností, můžete nastavit možnosti formátování výběru textového pole a kliknutím na tlačítko Formát , který se zobrazí. Vyberte požadovaný formát ze seznamu Formát .

Aplikace pro Access nemají vlastní formáty data. Vytváření dotazů naleznete v aplikacích pro Access, ale nejsou možnosti pro formátování sloupců kalendářních dat v dotazu. Veškeré formátování kalendářních dat řídí na úrovni zobrazení. Nakonec není funkce FormatDateTime dostupná v aplikacích pro Access.

Obrázek nabídky formátování v aplikaci pro Access.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×