Nastavení e-mailu v e-mailové aplikaci pro Android

Poštovní aplikace pro Android můžou v různých zařízeních vypadat různě a tyto pokyny nemusí přesně odpovídat těm, které vidíte. Berte tyto pokyny jako orientační a případně nahlédněte do nápovědy výrobce ke konkrétnímu zařízení.

Pro snadnou správu e-mailu a kalendáře doporučujeme nastavit si e-mail v mobilní aplikaci Outlook pro Android.

Vyberte svoji vestavěnou e-mailovou aplikaci pro Android:

šedá čára
Aktualizujte aplikaci Gmail na nejnovější verzi:

 • Otevřete v telefonu aplikaci Google Play Store.

 • Do panelu hledání zadejte „Gmail“ a vyberte Aktualizovat.

  Poznámka : Pokud není možnost aktualizace k dispozici, znamená to, že už máte nejnovější verzi.

Až se aktualizace nainstaluje, otevřete aplikaci Gmail klepnutím na příslušnou ikonu.

šedá čára
Klepněte na ikonu nabídky v levém horním rohu > Nastavení > Přidat účet > Exchange a Office 365.

Důležité : NEVYBÍREJTE možnost Outlook, Hotmail a Live, pokud nechcete synchronizovat pouze e-maily.

Zvolte Exchange

šedá čára
Zadejte svoji úplnou e-mailovou adresu a klepněte na Další.

Zadejte své heslo a klepněte na Další.

Poznámka : Pokud se zobrazí žádost o přidání nastavení serveru, požádejte o ně svého správce IT nebo poskytovatele e-mailu. Potom ručně nastavte svůj účet.

Přidejte svoji e-mailovou adresu Zadejte heslo

šedá čára
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí, včetně oprávnění zabezpečení. Může se také zobrazit žádost o nastavení synchronizace a zobrazovaného jména.

Pokud používáte Office 365 pro firmy, možná se zobrazí žádost o zadání dalšího prvku zabezpečení. V tom případě vyberte Aktivovat.

šedá čára
Přejděte do doručené pošty. Pokud uvidíte e-mail s předmětem Nutná akce z důvodu synchronizace, otevřete ho a klepněte na Používat místo toho jinou e-mailovou aplikaci.

Pokud se vám tato zpráva nezobrazí a e-maily se synchronizují, můžete tento krok přeskočit.

Klikněte na odkaz pro povolení synchronizace

šedá čára
Stáhněte na obrazovce oznamovací panel Androidu potažením prstem dolů z horní části obrazovky.

Pokud se zobrazí oznámení s informací o tom, že nelze synchronizovat kalendář a kontakty, klepněte na něho. Potom umožněte přístup klepnutím na Povolit. Hotovo!

Poznámka : Pokud se žádné oznámení o chybě synchronizace nezobrazí, máte hotovo!

Otevřete panel oznámení

Pokud se vám přidání e-mailového účtu do aplikace Gmail nedaří, vyzkoušejte postup pro ruční nastavení níže:

Otevřete aplikaci Gmail. Přejděte na Nastavení > Přidat účet > Jiný.

Vyberte Jiný

Zadejte svoji celou e-mailovou adresu a klepněte na Ruční nastavení > Exchange.

Vyberte Ruční nastavení Vyberte Exchange

Zadejte své heslo a klepněte na Další.

Server nastavte takto (pokud je nastavení k dispozici):

Nastavení serveru příchozí pošty

 • Doména\Uživatelské_jméno
  Nezapomeňte uvést celou e-mailovou adresu. Například jmeno@outlook.com.

 • Heslo
  Použijte heslo, které používáte pro přístup k e-mailu.

 • Server

  • Pro všechny e-mailové účty končící na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com nebo @live.com a další účty hostované na webu Outlook.com zadejte eas.outlook.com.

  • Pro pracovní nebo školní účty hostované ve službě Office 365 pro firmy použijte outlook.office365.com.

  Poznámka : Pokud nastavujete účet, který je založený na Exchangi, a neznáte název Exchange Serveru, obraťte se na správce.

 • Port
  Použijte 443 nebo 993.

 • Typ zabezpečení
  Vyberte SSL/TLS nebo ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL) a klepněte na Další.

Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

 • Server SMTP

  • Pokud používáte účet Outlook.com, použijte smtp-mail.outlook.com.

  • Pokud máte účet Office 365 pro firmy, použijte smtp.office365.com.

  • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

 • Typ zabezpečení
  Zvolte TLS.

 • Číslo portu
  Zadejte 587. Klepněte na Další.

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí, včetně oprávnění zabezpečení. Může se také zobrazit žádost o nastavení synchronizace a zobrazovaného jména.

Poznámka : Pokud používáte Office 365 pro firmy, možná se zobrazí žádost o zadání dalšího prvku zabezpečení. V tom případě vyberte Aktivovat.

Teď otevřete složku s doručenou poštou. Pokud se zobrazí zpráva s předmětem „Nutná akce“, postupujte následovně:

Poznámka : Pokud se podobná zpráva nezobrazí a vaše e-maily se v pořádku synchronizují, můžete tento krok přeskočit.

 • Klepnutím otevřete e-mailovou zprávu.

 • Klepnutím na odkaz Používat místo toho jinou e-mailovou aplikaci povolíte synchronizaci s aplikací Gmail.

Klikněte na odkaz pro povolení synchronizace

Chcete synchronizovat kalendář a kontakty?

Podle toho, jakou verzi Androidu používáte, mohou být pro synchronizaci kalendáře a kontaktů potřeba další kroky:

 • Stáhněte na obrazovce oznamovací panel Androidu potažením prstem dolů z horní části obrazovky na zařízení.

 • Pokud se zobrazí oznámení s informací o tom, že nelze synchronizovat kalendář a kontakty, klepněte na něho.

  Poznámka : Pokud se žádné oznámení o chybě synchronizace nezobrazí, měl by se kalendář a kontakty synchronizovat.

Otevřete panel oznámení

Gmail vás požádá o přístup. Klepněte na Povolit a postupujte podle pokynů. Hotovo!

Poznámka : Synchronizace e-mailu, kalendáře, kontaktů a úkolů může několik minut trvat. Pokud se zařízení nemůže k e-mailovému účtu připojit, zkontrolujte, jestli jste správně zadali e-mailovou adresu a heslo.

Povolte kontakty Povolte kalendář

Při ručním nastavení účtu můžete použít protokol IMAP nebo POP místo protokolu Exchange ActiveSync. To znamená, že se do telefonu budou synchronizovat jenom e-maily – ne kalendář nebo kontakty. Co jsou protokoly POP a IMAP?

 1. Otevřete aplikaci Gmail. Přejděte na Nastavení > Přidat účet > Jiný.

 2. Zadejte úplnou e-mailovou adresu, například yourname@hotmail.com a potom klepněte na Ruční nastavení.

 3. Vyberte možnost Osobní (IMAP) nebo Osobní (POP3).

 4. Zadejte své heslo a klepněte na Další.

  Důležité : Pokud se zobrazí chyba zabezpečení, zavřete aplikaci Gmail a postup zopakujte.

 5. Pokud se zobrazí výzva k zadání nastavení, nastavte jednotlivé položky následovně:

  Nastavení serveru příchozí pošty

  • Doména\Uživatelské_jméno
   Nezapomeňte uvést celou e-mailovou adresu. Například jmeno@outlook.com.

  • Heslo
   Použijte heslo, které používáte pro přístup k e-mailu.

  • Server

   • Pro účty Outlook.com typu IMAP použijte imap-mail.outlook.com.

   • Pro účty Outloook.com typu POP použijte pop-mail.outlook.com.

   • Pro pracovní nebo školní účty ve službě Office 365 pro firmy použijte outlook.office365.com.

   • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

  • Port

   • V případě protokolu IMAP použijte 993.

   • V případě protokolu POP použijte 995.

  • Typ zabezpečení
   Vyberte SSL/TLS nebo ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL) a klepněte na Další.

  Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

  • Server SMTP

   • Pokud používáte účet Outlook.com, použijte smtp-mail.outlook.com.

   • Pokud máte účet Office 365 pro firmy, použijte smtp.office365.com.

   • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

  • Typ zabezpečení
   Zvolte TLS.

  • Číslo portu
   Zadejte 587. Klepněte na Další.

 6. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí, včetně oprávnění zabezpečení a nastavení zobrazovaného jména.

 7. A je to! E-mail v aplikaci Gmail pro Android je připravený k použití.

šedá čára
Pokud jste aplikaci Samsung Email zatím nepoužili, otevřete ji a klepněte na tlačítko Přidat účet.

Případně v aplikaci přejděte na Nastavení > Přidat účet.

Nastavení > Přidat účet

šedá čára
Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo. Klepněte na Přihlásit se.

Poznámka : Pokud e-mailová aplikace rozpozná vašeho poskytovatele, může vás přesměrovat na jinou přihlašovací obrazovku.

E-mailová adresa a heslo

šedá čára
Klepnutím na Ano synchronizujete svůj kalendář a kontakty s e-mailovým účtem.

Klepnutím na Ano přijměte oprávnění

Synchronizace e-mailu, kalendáře, kontaktů a úkolů může několik minut trvat.

Pokud jste zapnuli dvoustupňové ověřování, bude potřeba provést ověření vaší identity zvolenou metodou.

šedá čára
Pokud uvidíte e-mail s předmětem Nutná akce z důvodu synchronizace, otevřete ho a klepněte na Používat místo toho jinou e-mailovou aplikaci. Pokud se taková zpráva nezobrazí, můžete tento krok přeskočit.

Otevřete e-mail se zprávou Nutná akce Klikněte na odkaz pro povolení synchronizace

šedá čára
Váš e-mailový účet je připravený k použití!

Zaškrtnutí

Pokud se vám stále nedaří e-mail nastavit, vyzkoušejte postup pro ruční nastavení aplikace Samsung Email níže:

Otevřete aplikaci Samsung Email. Přejděte na Nastavení > Přidat účet.

Zadejte svoji úplnou e-mailovou adresu a heslo. Klepněte na Ruční nastavení.

Vyberte Ruční nastavení

Vyberte Microsoft Exchange ActiveSync.

Vyberte Microsoft Exchange ActiveSync

Server nastavte takto (pokud je nastavení k dispozici):

Nastavení serveru příchozí pošty

 • Doména\Uživatelské_jméno
  Nezapomeňte uvést celou e-mailovou adresu. Například jmeno@outlook.com.

 • Heslo
  Použijte heslo, které používáte pro přístup k e-mailu.

 • Exchange Server

  • Pro všechny e-mailové účty končící na @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com nebo @live.com a další účty hostované na webu Outlook.com zadejte eas.outlook.com.

  • Pro pracovní nebo školní účty hostované ve službě Office 365 pro firmy použijte outlook.office365.com.

  Poznámka : Pokud nastavujete účet, který je založený na Exchangi, a neznáte název Exchange Serveru, obraťte se na správce.

 • Port
  Použijte 443 nebo 993.

 • Typ zabezpečení
  Vyberte SSL/TLS nebo ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL) a klepněte na Další.

Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

 • Server SMTP

  • Pokud používáte účet Outlook.com, použijte smtp-mail.outlook.com.

  • Pokud máte účet Office 365 pro firmy, použijte smtp.office365.com.

  • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

 • Typ zabezpečení
  Zvolte TLS.

 • Číslo portu
  Zadejte 587. Klepněte na Další.

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí, včetně oprávnění zabezpečení. Může se také zobrazit žádost o nastavení synchronizace a zobrazovaného jména.

Pokud používáte Office 365 pro firmy, možná se zobrazí žádost o zadání dalšího prvku zabezpečení. V tom případě vyberte Aktivovat.

Nastavení protokolu IMAP nebo POP v aplikaci Samsung Email

Při ručním nastavení účtu můžete místo protokolu Exchange ActiveSync použít protokol IMAP. To znamená, že se do telefonu budou synchronizovat jenom e-maily – ne kalendář nebo kontakty. Co jsou protokoly POP a IMAP?

 1. Otevřete aplikaci Samsung Email.

 2. Přejděte na Nastavení > Přidat účet.

 3. Zadejte svoji úplnou e-mailovou adresu a heslo. Klepněte na Ruční nastavení.

 4. Pokud chcete synchronizovat jenom e-maily, vyberte Účet IMAP nebo Účet POP3.

 5. Pokud se zobrazí výzva k zadání nastavení, nastavte jednotlivé položky následovně:

  Nastavení serveru příchozí pošty

  • Doména\Uživatelské_jméno
   Nezapomeňte uvést celou e-mailovou adresu. Například jmeno@outlook.com.

  • Heslo
   Použijte heslo, které používáte pro přístup k e-mailu.

  • Server

   • Pro účty Outlook.com typu IMAP použijte imap-mail.outlook.com.

   • Pro účty Outloook.com typu POP použijte pop-mail.outlook.com.

   • Pro pracovní nebo školní účty ve službě Office 365 pro firmy použijte outlook.office365.com.

   • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

  • Port

   • V případě protokolu IMAP použijte 993.

   • V případě protokolu POP použijte 995.

  • Typ zabezpečení
   Vyberte SSL/TLS nebo ověřte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL) a klepněte na Další.

  Nastavení serveru odchozí pošty (SMTP)

  • Server SMTP

   • Pokud používáte účet Outlook.com, použijte smtp-mail.outlook.com.

   • Pokud máte účet Office 365 pro firmy, použijte smtp.office365.com.

   • U e-mailových účtů Exchange se obraťte na poskytovatele e-mailu nebo na správce systému.

  • Typ zabezpečení
   Zvolte TLS.

  • Číslo portu
   Zadejte 587. Klepněte na Další.

 6. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí, včetně oprávnění zabezpečení a nastavení zobrazovaného jména.

 7. A je to! E-mail v aplikaci Samsung Email je připravený k použití.

Máte potíže? My vám z nich pomůžeme.

Tento článek byl naposledy aktualizovaný 19. června 2017 na základě vaší zpětné vazby. Pokud s instalací e-mailu na zařízení s Androidem stále potřebujete pomoc, podrobně nám svůj dotaz popište do pole pro komentář, abychom ho mohli v budoucnu řešit.

 • Ohledně nastavení e-mailu v rámci Office 365 nebo Outlook.com kontaktujte podporu Microsoftu.

 • Pokud máte pracovní nebo školní účet, který používá Office 365 pro firmy, nebo účty Exchange, obraťte se o podporu na svého správce služeb Office 365. Správci Office 365 můžou kontaktovat podporu pro Office 365 pro firmy.

Viz taky

Nejde synchronizovat kalendář a kontakty s telefonem nebo tabletem

Řešení potíží s nastavením e-mailu na mobilním zařízení

Článek o nastavení aplikací a e-mailu Office na Androidu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×