Nastavení e-mailu v Outlooku

Postup v tomto článku popisuje, jak si na počítači nastavit e-mailový účet. Do aplikace Outlook můžete přidat různé e-mailové účty, včetně pracovních nebo školních účtů a účtů od poskytovatelů internetových služeb (ISP).

Nastavení e-mailu prostřednictvím automatického nastavení účtu aplikace Outlook

V řadě případů může Outlook nastavit váš účet jen pomocí e-mailové adresy a hesla.

 1. V aplikaci Outlook zvolte kartu Soubor.

  Snímek levé části pásu karet v Outlooku s vybranou možností Soubor
 2. V části Informace o účtu zvolte Přidat účet.

  Příkaz Přidat účet v zobrazení Backstage
 3. Na stránce Automatické nastavení účtu zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo a potom vyberte Další.

  Poznámka : Pokud se po kliknutí na Další zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte pečlivě e-mailovou adresu a heslo. Pokud je obojí správně, přejděte k další části.

 4. Zvolte Dokončit.

Automatické nastavení nefungovalo nebo mám účet POP či IMAP

Pokud máte účet POP nebo IMAP nebo automatické nastavení selhalo, můžete zvolit Ruční nastavení nebo další typy serverů a zadat nastavení ručně.

Poznámky : 

Ruční nastavení účtu

Účty Office 365 pro firmy

Možnost Ruční nastavení nebo další typy serverů nelze pro účty Office 365 pro firmy použít. Pokud máte potíže s nastavením účtu Office 365 pro firmy, můžeme za vás automaticky diagnostikovat a opravit řadu problémů s nastavením Outlooku.

Účty Exchange

Pro účty Exchange nemůžete použít možnost Ruční nastavení nebo další typy serverů. Pokud jste zkontrolovali e-mailovou adresu a heslo a ověřili jejich správnost, vyzkoušejte následující kroky v uvedeném pořadí.

 1. Zkontrolujte své připojení k internetu tím, že otevřete webový prohlížeč a zadáte jednu ze svých oblíbených stránek. Pokud se vám daří stránku načíst, přejděte na další krok.

 2. Zkuste se připojit ke svému e-mailovému účtu přes Outlook na webu. Pokud si nejste jisti svou adresou pro Outlooku na webu, kontaktujte správce e-mailu, který vám může potřebné informace sdělit.

  Pokud tohle funguje, pak jde nejspíš o problém v aplikaci Outlook. Viz Oprava aplikace Office.

Pokud tyto kroky problém nevyřeší, přejděte k části Potřebujete další pomoc?

Účty Gmail

Před přidáním účtu Gmail do aplikace Outlook budete muset připravit účet Gmail na připojení k Outlooku a Office 365 a pak ho naimportovat do Outlooku. Nejčastější příčinou, proč se účet Gmail nepodaří přidat do Outlooku, je chybějící nebo nesprávné heslo aplikace.

Pokud potřebujete zjistit nastavení serveru pro svůj účet Gmail, přečtěte si článek Reference pro nastavení serverů POP a IMAP.

Účty Yahoo

Abyste mohli odesílat a přijímat poštu účtu Yahoo!, musíte udělat jen jednoduchou úpravu na https://login.yahoo.com/.

 1. Vyberte své jméno v pravém horním rohu obrazovky a pak zvolte Account Info (Informace o účtu).

 2. V levém podokně zvolte Account security (Zabezpečení účtu) a zapněte možnost Allow apps that use less secure sign in (Povolit aplikace, které používají méně zabezpečené přihlášení).

Pokud potřebujete zjistit nastavení serveru pro váš účet Yahoo, přečtěte si článek Reference pro nastavení serverů POP a IMAP.

Všechny ostatní účty

Pro všechny ostatní účty můžete použít možnost ručního nastavení. Většina ostatních účtů používá protokol IMAP, ale některé můžou používat protokol POP. Před zahájením budete potřebovat údaje pro různá nastavení, třeba názvy serverů příchozí a odchozí pošty, porty a nastavení SSL. Pokud máte účet Outlook.com, najdete tato nastavení dole. Pokud máte e-mailový účet u jiného poskytovatele, můžete o tyto údaje požádat podporu daného poskytovatele, nebo si je můžete zkusit najít sami pomocí článku Reference pro názvy serverů POP a IMAP. Nastavení nejčastěji používaných poskytovatelů e-mailů jsou v následujícím seznamu.

Informace o serveru pro účet Outlook.com:   

 • Typ účtu: IMAP

 • Server příchozí pošty: imap-mail.outlook.com

 • Server odchozí pošty: smtp-mail.outlook.com

 • Port serveru příchozí pošty (IMAP): 993

 • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL

 • Port serveru odchozí pošty (SMTP): 587

 • Použít tento typ šifrovaného připojení: TLS

Nastavení účtu pomocí možnosti Ruční nastavení nebo další typy serverů
 1. Vyberte Ruční nastavení nebo další typy serverů > Další.

  Ruční nastavení v Outlooku 2013
 2. Vyberte POP nebo IMAP > Další.

 3. Zadejte následující informace.

  • Vaše jméno a e-mailová adresa

  • Typ účtu: Obvykle je to IMAP

  • Server příchozí pošty

  • Server odchozí pošty

  • Uživatelské jméno: Vaše úplná e-mailová adresa

  • Heslo

 4. Zvolte Další nastavení > Server pro odchozí poštu a zaškrtněte políčko u možnosti Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření.

 5. Vyberte kartu Upřesnit a zadejte informace, které jste dostali od poskytovatele e-mailu nebo získali v článku Reference pro nastavení serverů POP a IMAP. Nejběžnější nastavení najdete níže.

  • Server příchozí pošty (IMAP): 993

  • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL

  • Server odchozí pošty (SMTP): 465 nebo 587

  • Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL nebo TLS

 6. Zvolte OK > Další > Dokončit.

Pokud nejde váš účet tímto postupem nastavit, přejděte k části Potřebujete další pomoc?

Začátek stránky

Podívejte se na video

Použití průvodce automatickým nastavením účtu je nejrychlejším způsobem nastavení účtu v aplikaci Outlook 2013 nebo Outlook 2016.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Potřebujete další pomoc?

Pokud chcete nastavit účet Office 365 a máte potíže, můžeme za vás diagnostikovat a opravit několik běžných problémů s nastavením aplikace Outlook. Pokud náš automatizovaný nástroj nevyřeší váš problém, pokud nepoužíváte Office 365 nebo pokud chcete mluvit se zástupcem podpory, můžete kontaktovat Answer Desk.

Začínáme

Opravíme váš problém za vás:
Automatická diagnostika a oprava problémů v Outlooku

Nápověda

Potřebujete další pomoc?
Kontaktujte Answer Desk.

Začátek stránky

Outlook podporuje účty Microsoft Exchange 2010, POP3 a IMAP. Poskytovatel internetových služeb (ISP) nebo správce e-mailu vám může poskytnout informace o konfiguraci, které k vytvoření e-mailového účtu v Outlooku potřebujete.

E-mailové účty jsou obsažené v profilu. Profil sestává z účtů, datových souborů a nastavení, která určují, kam se ukládají vaše e-mailové zprávy. Nový profil se vytvoří automaticky při prvním spuštění Outlooku. Další informace o profilech najdete v článku Vytvoření profilu.

Přidání e-mailového účtu při prvním spuštění Outlooku 2010

Pokud Outlook neznáte nebo instalujete Outlook 2010 na nový počítač, spustí se automaticky funkce Automatické nastavení účtu, která vám pomůže nakonfigurovat nastavení vašich e-mailových účtů. Toto nastavení vyžaduje jenom vaše jméno, e-mailovou adresu a heslo. Pokud se váš účet nedá nakonfigurovat automaticky, musíte další požadované informace zadat ručně.

 1. Spusťte Outlook.

 2. Když se zobrazí výzva ke konfiguraci e-mailového účtu, klikněte na Další.

  Úvodní okno Outlooku 2010

 3. Pokud chcete přidat e-mailový účet, klikněte na Ano a potom klikněte na Další.

 4. Zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo a klikněte na Další.

  Dialogové okno Přidat nový účet s vybraným e-mailovým účtem

  Pokud zadáte e-mailovou adresu, která končí na outlook.com nebo msn.com, musíte k přidání tohoto e-mailového účtu použít Microsoft Outlook Hotmail Connector. Informace o přidání těchto druhů e-mailových účtů najdete v článku Použití účtu Outlook.com v Outlooku.

  Poznámka : Pokud máte počítač připojený k síťové doméně a vaše organizace používá Microsoft Exchange Server, doplní se informace o vašem e-mailu automaticky. Pole s heslem se nezobrazí, protože se použije vaše síťové heslo.

  Během konfigurace účtu se zobrazuje ukazatel průběhu. Nastavení může trvat několik minut.

  Dialogové okno Přidat nový účet s informací o tom, že se konfiguruje nastavení e-mailového serveru

  Pokud první pokus o konfiguraci vašeho účtu selže, může přijít na řadu druhý pokus s využitím nešifrovaného připojení k poštovnímu serveru. Když uvidíte tuto zprávu, pokračujte kliknutím na Další. Pokud selže i nešifrované připojení, nedá se váš e-mailový účet nakonfigurovat automaticky.

  Dialogové okno Přidat nový účet s informací, že účet nejde nakonfigurovat

  Klikněte na Opakovat nebo zaškrtněte políčko Konfigurovat nastavení serveru ručně. Další informace najdete v článku Přidání e-mailového účtu pomocí upřesňujících nastavení.

  Po úspěšném přidání účtu můžete přidat další účty kliknutím na Přidat další účet.

  Oznámení o konfiguraci účtu

 5. Dialogové okno Přidat nový účet ukončíte kliknutím na Dokončit.

Začátek stránky

Přidání e-mailového účtu v Outlooku

I když si většina lidí přidá e-mailový účet při prvním spuštění Outlooku, můžete svůj první nebo další e-mailový účet přidat kdykoli.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Informace o účtu klikněte na Přidat účet.

  Zobrazení Backstage a příkaz Přidat účet

 3. Zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo a klikněte na Další.

  Dialogové okno Přidat nový účet s vybraným e-mailovým účtem

  Pokud zadáte e-mailovou adresu, která končí na outlook.com nebo msn.com, musíte k přidání tohoto e-mailového účtu použít Microsoft Outlook Hotmail Connector. Informace o přidání těchto druhů e-mailových účtů najdete v článku Použití účtu Outlook.com v Outlooku.

  Poznámka : Pokud máte počítač připojený k síťové doméně a vaše organizace používá Microsoft Exchange Server, doplní se informace o vašem e-mailu automaticky. Pole s heslem se nezobrazí, protože se použije vaše síťové heslo.

  Během konfigurace účtu se zobrazuje ukazatel průběhu. Nastavení může trvat několik minut.

  Dialogové okno Přidat nový účet s informací o tom, že se konfiguruje nastavení e-mailového serveru

  Pokud první pokus o konfiguraci vašeho účtu selže, může přijít na řadu druhý pokus s využitím nešifrovaného připojení k poštovnímu serveru. Když uvidíte tuto zprávu, pokračujte kliknutím na Další. Pokud selže i nešifrované připojení, nedá se váš e-mailový účet nakonfigurovat automaticky.

  Dialogové okno Přidat nový účet s informací, že účet nejde nakonfigurovat

  Klikněte na Opakovat nebo zaškrtněte políčko Konfigurovat nastavení serveru ručně. Další informace najdete v článku Přidání e-mailového účtu pomocí upřesňujících nastavení.

  Po úspěšném přidání účtu můžete přidat další účty kliknutím na Přidat další účet.

  Oznámení o konfiguraci účtu

 4. Dialogové okno Přidat nový účet ukončíte kliknutím na Dokončit.

  Po přidání účtu Exchange Serveru musíte Outlook ukončit a znovu spustit, aby se tento účet v Outlooku objevil a dal používat.

Poznámka :  Pokud váš profil už obsahuje účet Microsoft Exchange Serveru a chcete přidat další, musíte použít Automatické nastavení účtu. Další účet Exchange Serveru nakonfigurujete ručně tak, že ukončíte Outlook a pak použijete modul Pošta v Ovládacích panelech.

Začátek stránky

Pokud chcete pro e-mail v Outlooku 2007 automaticky nebo ručně nastavit připojení Exchange, POP nebo IMAP, stačí zadat pouze vaši e-mailovou adresu a heslo. Pak už se ke svému účtu na bázi Exchange dostanete i v Outlooku 2007. Outlook používá proces s názvem Automatická konfigurace, který automaticky vyhledá vaše nastavení a připojí Exchange k vašemu účtu.

Outlook 2007 můžete nastavit ručně pro přístup k vašemu e-mailovému účtu, který používá protokol POP (Post Office Protocol) nebo IMAP (Internet Message Access Protocol). Pokud ale chcete nastavit připojení Exchange k vašemu účtu, doporučujeme použít proces automatické konfigurace. Pokud používáte protokol POP nebo IMAP, nebudete moct používat mnoho funkcí kalendáře a spolupráce, které jsou dostupné, když se připojujete ke svému účtu pomocí Exchange.

Nastavení připojení Exchange k e-mailu v aplikaci Outlook 2007

Poznámka : Outlook 2007 podporuje jenom jedno připojení Exchange na jeden profil Outlook. Pokud dojde k chybě při pokusu o přidání druhého připojení Exchange k profilu Outlook 2007, budete zřejmě muset vytvořit nový profil. Další informace najdete v části Co dalšího potřebuju vědět? v tomto článku.

 1. Spusťte Outlook 2007. Pokud se automaticky otevře Průvodce spuštěním aplikace Outlook 2007, klikněte na jeho první stránce na Další.

 2. Abyste nastavili e-mailový účet, klikněte na stránce průvodce E-mailové účty na Další.

  • Pokud se Průvodce spuštěním aplikace Outlook 2007 neotevře, v nabídce Nástroje klikněte na Nastavení účtu. V dialogovém okně Nastavení účtu na kartě E-mail klikněte na Nový.

 3. Outlook na stránce Automatické nastavení účtu pravděpodobně na základě toho, jak jste přihlášení k počítači, zkusí vyplnit nastavení Jméno a E-mailová adresa. Pokud jsou tato nastavení vyplněná a jsou správná, klikněte na Další, aby mohl Outlook nastavení vašeho účtu dokončit.

  • Když nastavení na stránce Automatické nastavení účtu vyplněná nejsou nebo nejsou správná, udělejte toto:

   • Zadejte správná nastavení podle informací, které vám dal ten, kdo vám spravuje e-mailový účet.

   • Pokud je jméno v poli Jméno nesprávné, možná bude potřeba předtím, než ho opravíte, resetovat volby na stránce Automatické nastavení účtu. Volby resetujete tak, že zaškrtnete a pak zrušíte zaškrtnutí políčka Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru.

 4. Po kliknutí na Další na stránce průvodce Automatické nastavení účtuOutlook provede online vyhledávání a pokusí se najít nastavení vašeho e-mailového serveru.

  Outlook 2007 zobrazí zprávu s dotazem, jestli chcete povolit webu automaticky nastavit váš účet. Outlook se k tomuto webu musí pravidelně připojovat, aby udržel váš účet v aktuálním stavu. Pokud nechcete, aby se tato zpráva zobrazovala při každém provádění procesu automatické konfigurace, zaškrtněte políčko Na tento web se již nedotazovat a klikněte na Povolit.

  Outlook 2007 bude pokračovat v nastavování vašeho účtu. Před připojením aplikace Outlook 2007 k vašemu účtu budete muset zadat svoje uživatelské jméno a heslo. Jako uživatelské jméno zadejte celou e-mailovou adresu (například tonda@contoso.com). Před připojením se vás Outlook možná zeptá na uživatelské jméno a heslo ještě několikrát.

  • Pokud se aplikaci Outlook podaří nastavit váš účet, uvidíte tento text: Váš e-mailový účet je úspěšně nakonfigurován na používání serveru Exchange. Klikněte na Dokončit.

  • Pokud Outlook není schopný váš účet nastavit, podívejte se v tomto článku na část Co dalšího potřebuju vědět?

Začátek stránky

Nastavení připojení POP nebo IMAP k e-mailu v aplikaci Outlook 2007

Outlook 2007 můžete ručně nastavit pro přístup k vašemu e-mailovému účtu pomocí serveru POP3 nebo IMAP4.

Poznámka :  Pokud používáte Outlook 2007, můžete se místo serveru POP3 nebo IMAP4 připojovat taky pomocí serveru Exchange. Při připojení pomocí serveru Exchange můžete používat funkce kalendáře a další funkce pro spolupráci, které nejsou dostupné, pokud se připojíte pomocí IMAP4 nebo POP3. Další informace najdete v části Co dalšího potřebuju vědět?

 1. Spusťte Outlook. Při prvním spuštění aplikace Outlook se otevře dialogové okno Nastavení účtu. Pokud se dialogové okno Nastavení účtu při prvním spuštění aplikace Outlook neotevře, udělejte toto:

  • V nabídce Nástroje klikněte na Nastavení účtu.

  • V dialogovém okně Nastavení účtu klikněte na kartě E-mail na Nový.

 2. Na stránce Zvolit e-mailovou službu ověřte, že je vybraná možnost Microsoft Exchange, POP, IMAP nebo HTTP a klikněte na Další.

 3. Dole na stránce Automatické nastavení účtu zaškrtněte políčko Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru.

 4. Klikněte na E-mail v Internetu > Další.

 5. Na stránce Nastavení e-mailu sítě Internet v části Informace o uživateli zadejte následující informace:

  • Do pole Jméno napište jméno, které chcete, aby uživatelé viděli, když jim z tohoto účtu pošlete e-mail.

  • Do pole E-mailová adresa zadejte svou e-mailovou adresu.

 6. V části Informace o serveru zadejte následující informace:

  • V části Typ účtu vyberte IMAP nebo POP3. Doporučujeme použít IMAP, protože podporuje víc funkcí.

  • Do pole Server příchozí pošty napište název serveru IMAP nebo POP3. Pokud se připojujete k e-mailu Office 365, název serveru IMAP nebo POP je outlook.office365.com. Pokud nepoužíváte Office 365, přečtěte si v tomto článku část Zjištění nastavení serveru POP a IMAP.

  • Do pole Server odchozí pošty (SMTP) napište název serveru SMTP. Pokud se připojujete k e-mailu Office 365, má server SMTP název smtp.office365.com. Pokud nepoužíváte Office 365, přečtěte si část Zjištění nastavení serveru POP a IMAP v tomto článku.

 7. V části Informace o přihlášení zadejte následující informace:

  • Do pole Uživatelské jméno napište svoji e-mailovou adresu.

  • Do pole Heslo napište svoje heslo. Jestli chcete, aby si Outlook heslo zapamatoval, zaškrtněte políčko Zapamatovat heslo.

 8. V dolní části stránky klikněte na Další nastavení a potom vyplňte dialog Nastavení e-mailu sítě Internet tímto způsobem:

  Na kartě Server pro odchozí poštu zaškrtněte políčko Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření.

  Na kartě Upřesnit:

  • V části Server příchozí pošty (IMAP) nebo Server příchozí pošty (POP3) vedle Použít tento typ šifrovaného připojení vyberte ze seznamu SSL.

  • V části Server odchozí pošty (SMTP) vyberte v rozevíracím seznamu Použít tento typ šifrovaného připojení možnost TLS a klikněte na OK.

  • Jestli používáte POP3 a chcete uchovat kopii svých zpráv na serveru, zaškrtněte v části Doručení políčko Zachovat na serveru kopie zpráv. Pokud to neuděláte, všechny zprávy se budou ze serveru odebírat a budou se ukládat místně na vašem počítači.

 9. Na stránce Přidat nová nastavení e-mailu klikněte na Další.

 10. Na stránce Blahopřání klikněte na Dokončit. Zavřete dialog Nastavení účtu.

 11. Na stránce Nastavení účtu klikněte na Zavřít.

 12. Pokud používáte IMAP4, zobrazí se dotaz, jestli chcete stáhnout složky pro právě přidaný poštovní server. Klikněte na Ano. Pomocí uživatelského rozhraní aplikace Outlook 2007 vyberte, které složky chcete synchronizovat mezi serverem a svým místním počítačem, a potom klikněte na OK.

Další informace o použití aplikace Outlook 2007 najdete v dokumentaci k aplikaci Outlook 2007.

Zjištění nastavení serveru POP nebo IMAP

Nastavení můžete zjistit následujícím způsobem.

 1. Přihlaste se ke svému účtu pomocí aplikace Outlook Web App. Další informace najdete v článku Přihlášení k Outlook Web Appu.

 2. Na navigačním panelu aplikace Outlook Web App klikněte na Nastavení Ikona Nastavení > Možnosti > Účet > Můj účet > Nastavení pro přístup pomocí protokolu POP nebo IMAP.

 3. Název serveru POP3, IMAP4 nebo SMTP a další nastavení, která asi budete muset zadat, najdete na stránce Nastavení pro přístup pomocí protokolu POP nebo IMAP v části Nastavení protokolu POP nebo Nastavení protokolu IMAP a Nastavení protokolu SMTP.

Začátek stránky

Co dalšího potřebuju vědět?

 • Pokud typ vašeho e-mailového účtu vyžaduje registraci, musíte ho zaregistrovat při prvním přihlášení k aplikaci Outlook Web App. Pokud svůj účet nezaregistrujete, nebudete se moct ke svému e-mailovému účtu pomocí aplikace Outlook připojit. Po přihlášení ke svému účtu se odhlaste a potom se zkuste připojit pomocí aplikace Outlook. Další informace najdete v článku Přihlášení k Outlook Web Appu.

 • Pokud se Automatickému nastavení účtu nepodaří připojit vás k vašemu účtu, postupujte jedním z těchto způsobů:

  • Počkejte několik minut a potom akci opakujte.

  • Jestli se potřebujete ke svému e-mailovému účtu připojit okamžitě, použijte webový prohlížeč nebo e-mailový program s podporou POP nebo IMAP a připojte se ke svému účtu pomocí aplikace Outlook Web App. Informace o tom, jak se připojit pomocí webového prohlížeče, najdete v tématu Přihlášení k Outlook Web Appu. Informace o připojení pomocí e-mailového programu POP nebo IMAP najdete v tématu Použití e-mailových programů IMAP nebo POP.

  • Pokud znáte jméno osoby, která spravuje vaši poštovní schránku (někdy se jí říká správce pošty), obraťte se na ni a informujte ji o chybě, která se zobrazuje, když se pokoušíte připojit pomocí aplikace Outlook.

 • Outlook 2007 podporuje jenom jeden e-mailový účet Exchange v jednom profilu aplikace Outlook. Pokud se při spuštěné aplikaci Outlook pokusíte přidat druhé připojení Exchange, může se zobrazit následující chybová zpráva.

  Účet serveru Exchange nelze do tohoto profilu přidat, když je aplikace Outlook spuštěna. Ukončete aplikaci Outlook a přidejte účet serveru Exchange pomocí ikony Pošta v Ovládacích panelech.

 • Pokud už ve svém profilu aplikace Exchange máte připojení Exchange, bude možná nutné aktuální profil odstranit nebo vytvořit nový. Až pak budete moct postupovat podle pokynů v tomto článku. Další informace o profilech Exchange najdete v článku Odebrání e-mailového účtu z Outlooku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×