Nastavení dokumentu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Začínáme s základní dokumentu v aplikaci Microsoft Office Word je stejně snadná jako otevření nového nebo existujícího dokumentu a od zadejte. Můžete vytvořit dokument ze začátku přepracovat existujícího dokumentu, můžete sledovat několik základních kroků, které zajištění výsledků vysoce kvalitní i můžete rychle udělejte profesionální dobře navržená dokumentu.

Klíčové prvky složitý dokument obsahovat záhlaví a zápatí, čísla stránek, citace, rovnice, bibliografie, obsah nebo rejstříku. Některý z těchto prvků můžete použít k vytvoření šablony dokumentu, který můžete použít opakovaně. Najdete další informace o všech prvků další dokument zadáním některou z těchto podmínek do vyhledávacího pole zadejte při používání aplikace Word.

Tip : Pokud chcete vytvořit určitý typ dokumentu, jako je podnikatelský plán nebo životopis, můžete ušetřit čas tak, že začnete s šablonou. Web šablony na webu Microsoft Office Online obsahuje šablony pro řadu typů dokumentů, včetně životopisů, průvodních dopisů, plány pro firmy, vizitek a publikací ve stylu APA.

V tomto článku

Otevřete nový dokument a začněte psát

Změna okrajů stránky

Změna řádkování

Přesunutí textu nebo ho vrátit zpět změny

Přidání a odstranění stránek

Přidání základní formátování, styly a motivy

Vytvořit seznamy

Přidání titulní stránky

Otevření dokumentu a zahájení psaní

Otevřete prázdný dokument

 1. Pokud používáte Microsoft Office Word 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Nový. Pokud používáte systém Microsoft Office Word 2010, 2013 nebo 2016, klikněte na kartu soubor a potom klikněte na Nový.

 2. Poklikejte na možnost Prázdný dokument.

Vytvoření dokumentu ze šablony

Použití šablony jako výchozí bod, proveďte jednu z následujících akcí:

 1. Pokud používáte Microsoft Office Word 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Nový. Pokud používáte systém Microsoft Office Word 2010, 2013 nebo 2016, klikněte na kartu soubor a potom klikněte na Nový.

 2. V části šablony proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud používáte Microsoft Office Word 2007, klikněte na možnost Nainstalované šablony vyberte šablonu, která je k dispozici v počítači. Pokud používáte systém Microsoft Office Word 2010, podívejte se Dostupné šablony

  • V aplikaci Microsoft Office Word 2007 klikněte na jeden z odkazů v části Microsoft Office Online. V aplikaci Microsoft Office Word 2010 klikněte na Šablony na webu Office.com. V Microsoft Office Word 2013 a 2016 se zobrazí všechny dostupné nainstalované šablony klikněte na soubor a potom klikněte na Nový a další šablony můžete najít pomocí vyhledávacího pole Hledat online šablony.

 3. Poklikejte na požadovanou šablonu.

Změnit okrajů stránky

Chcete-li změnit okraje pro celý dokument, který je rozdělit na oddíly, stiskněte kombinaci kláves CTRL + A vyberte celý dokument, než začnete.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Okraje.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na požadovaný typ okraje. Nejběžnější šířku okrajů klikněte na Normální.

  • Klikněte na Vlastní okraje a v horní, dolní, levé a pravé pole, zadejte nové hodnoty okrajů.

Změna výchozí okraje

Můžete změnit výchozí okraje, které aplikace Microsoft Office Word používá pro všechny nové dokumenty prázdné.

 • Když vyberete nový okraj dokumentu, klikněte na okraje ve skupině Vzhled stránky znovu a klikněte na Vlastní okraje.

 • V dialogovém okně Vzhled stránky klikněte na výchozí.

Nové nastavení se ukládají v šabloně, na kterém je dokument založený. Každý nový dokument založený na této šabloně automaticky používá nové nastavení okrajů.

Poznámka : V seznamu galerie okrajů se nezobrazí jako nové výchozí nastavení okrajů.

Začátek stránky

Změna řádkování

Pokud řádek obsahuje znak velký text, obrázek nebo vzorec, Microsoft Office Word zvyšuje mezeru pro tento řádek.

 1. Výběr odstavce, u kterého chcete změnit řádkování.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na tlačítko Řádkování.

  Pás karet aplikace Word

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li použít nové nastavení, klikněte na požadovanou velikost řádkování, které chcete.

   Například pokud kliknete na tlačítko 1.0 vybraný text je řádkováním.

  • Pokud chcete nastavit přesněji řádkování, klikněte na Možnosti řádkování a vyberte požadované možnosti v části mezery mezi řádky.

Možnosti řádkování

Jeden    Tuto možnost přizpůsobí největší Písmo v daném řádku přidáním malou část zvětšovat mezeru. Velikost mezery se liší v závislosti na písmo, které se používá.

1,5 řádku    Tato možnost je jedna a půl násobek jednořádkové mezery.

Dvojité    Tato možnost je dvakrát jednoduchého řádkování.

Aspoň    Tato možnost nastaví požadované minimální řádkování potřebnou pro umístění největšího písma nebo grafiky na řádku.

Přesně    Tato možnost nastaví pevné mezery mezi řádky, které Word neupraví.

Více    Tato možnost nastaví řádkování zvětšení nebo zmenšení řádkování o určité procento, který určíte. Nastavení řádkování a 1.2 bude třeba zvětšit místo o 20 procent.

Začátek stránky

Přesunutí textu nebo ho vrátit zpět změny

Přesunutí nebo kopírování textu a grafiky

 1. Vyberte položku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přesunout položky, stiskněte kombinaci kláves CTRL + X.

  • Kopírovat položku, stiskněte CTRL + C.

 3. Pokud chcete přesunout nebo zkopírovat položku do jiného dokumentu, přepněte na tento dokument.

 4. Klikněte na místo, kam chcete položku vložit.

 5. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 6. Upravte formát položky, které jsou vloženy, klikněte na tlačítko Možnosti vložení Vzhled tlačítka , která se zobrazí pod vloženého výběru a potom klikněte na požadovanou možnost.

Vrácení zpět

 1. Přejděte zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Word vám zobrazí, můžete vrátit zpět poslední akci.

 2. Klikněte na vrátit zpět Obrázek tlačítka nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z. Pokud budete chtít různé akce se vrátí zpět, klikněte na šipku vedle tlačítka zpět Obrázek tlačítka a klikněte na akci v seznamu poslední akce.

  Při vrácení akce zpět vrátíte také všechny akce nad ní v seznamu.

 • Pokud se později rozhodnete jste nechtěli vrácení akce zpět, klikněte na znovu Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stiskněte CTRL + Y.

Začátek stránky

Přidání a odstranění stránek

Přidání stránky

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit nové stránky v dokumentu.

  Vložená stránka se zobrazí těsně před kurzorem.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Stránky klikněte na Prázdná stránka.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Zkombinování dvou stránek

Sloučení dvou stránek umístíte ukazatel myši na dvě stránky a stisknutím klávesy BACKSPACE.

Odstranění prázdné stránky

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Odstranění prázdné stránky v dokumentu, umístěte kurzor na začátku stránky, kterou chcete odstranit a stiskněte klávesu BACKSPACE.

 • Pokud chcete odstranit prázdnou stránku na konci dokumentu, přejděte na konec dokumentu a odstraňte všechny nadbytečné znaky konce odstavce. Pokud se stále konec stránky, vyberte konec stránky a potom stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka : Ujistěte se, že jste v Zobrazení konceptu (na kartě zobrazení ve skupině Zobrazení dokumentu klikněte na koncept ). Pokud odstavec značky (¶), nejsou viditelné, klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt Značka konce odstavce ve skupině Odstavec na kartě Domů.

Začátek stránky

Přidání základní formátování, styly a motivy

Microsoft Office Word nabízí jednoduchých způsobů, jak změnit formátování dokumentu, včetně písem a stylů. Pro profesionálně vypadající dokument v jenom čas, motivy, které zvolte požadovanou kombinaci písem a barev za vás můžete.

Změna velikosti textu

V aplikaci Microsoft Office Word můžete formátování možnosti na minipanelu nástrojů rychle formátování textu. Minipanel nástrojů se bude automaticky zobrazovat při výběru textu. To se bude zobrazovat i v nabídce vyberete text a klikněte pravým tlačítkem myši.

 1. Vyberte text, který chcete změnit a potom přesuňte ukazatel na minipanel nástrojů, který se zobrazí u vybraného textu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Zvětšete text na tlačítko Zvětšit písmo nebo stiskněte CTRL + SHIFT + >.

  • Pokud chcete text zmenšit, klikněte na Zmenšit písmo nebo stiskněte CTRL + SHIFT + <.

   Můžete také změnit velikost písma ve skupině písmo na kartě Domů.

Použití stylu

Použití stylu u vybraného textu v aplikaci Microsoft Office Word je stejně snadná jako klepnutí na tlačítko na minipanelu nástrojů, který se objeví, když vyberete text.

 1. Vyberte text, který chcete použít styl.

  Můžete například vybrat text, který chcete vytvořit nadpis. Pokud chcete změnit styl u celého odstavce, klikněte na libovolné místo v odstavci.

 2. Přesuňte ukazatel na minipanel nástrojů, který se zobrazí u vybraného textu, klikněte na Otevřít galerii Rychlé styly a potom klikněte na požadovaný styl.

  Galerie Rychlé styly

  Například pokud jste vybrali text, který chcete použít jako nadpis, klikněte na styl nazvaný Nadpis v galerii Rychlé styly.

  Uvidíte, jak vybraný text se zobrazenými určitý styl tak, že umístíte ukazatel myši na styl, který chcete zobrazit náhled.

Poznámka : 

 • Pokud požadovaný styl v galerii Rychlé styly nezobrazí, klikněte na Použít styl v dolní části galerie rychlých stylů nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + S otevřete podokno úloh Použít styl. Do pole Název stylu zadejte název stylu, který chcete použít. Seznam styly zobrazuje pouze styly, které jste už použili v dokumentu, ale můžete zadat název stylu, který je definován dokumentu.

 • Můžete taky použít styly z Galerie rychlé styly ve skupině styly na kartě Domů.

Změna sady rychlých stylů

Výrazně můžete změnit vzhled dokumentu změna sady rychlých stylů, které používáte. Pokud nejste spokojení vzhledu styly, které jste vybrali, můžete vybrat jinou sadu z Galerie stylů, nebo změna sady stylů podle vlastních potřeb.

Změna sady rychlých stylů

 1. Na kartě Domů ve skupině styly na tlačítko Změnit styly.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Přejděte na Sada stylů a klikněte na sadu stylů, které chcete použít, třeba formální.

  Libovolný styl nastavit tak, že přejdete na požadovaný styl nastavit a zobrazovat jejich náhledy styly změny v dokumentu můžete zobrazit náhled.

Vytvoření nového rychlého stylu

Rychlé styly jsou sady stylů, které jsou vytvořené spolupráce. Přestože pravděpodobně sady rychlých stylů obsahuje všechny styly, které potřebujete k vytvoření dokumentu, můžete přidat nový styl. Můžete taky vytvořit další styly, například na nový styl tabulky nebo seznamu.

 1. Vyberte text, který chcete vytvořit jako nový styl.

  Případně můžete například chtít word firmy vždy zobrazovat jako tučné a červené v dokumentu.

 2. Na minipanelu nástrojů, který se zobrazí nad výběr klikněte na položky tučné a červené formátování textu.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr, klikněte na styly a potom klikněte na Uložit výběr jako nový rychlý styl.

 4. Dejte stylu jméno – například business – a klikněte na OK.

  Obchodní styl, který jste vytvořili se zobrazí v galerii Rychlé styly s názvem, že jste zadali, připravená k použití pokaždé, když chcete text mít tučné a červené.

Použití motivu

Změny motivu slouží k upřesnění a individuální přizpůsobení vzhledu sady rychlých stylů, kterou zvolíte pro dokument. Experimentovat se styly, písma a barvy, můžete najít vzhled, který lze použít pro svoje dokumenty.

Použití předdefinovaného motivu písma

Výběr nového motivu písma, můžete změnit písma v dokumentu. Pokud se rozhodnete nového motivu písma, změníte nadpisu a písmo textu pro dokument, který právě pracujete.

 1. Na kartě Domů ve skupině styly na tlačítko Změnit styly.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Přejděte na písma a klikněte na předdefinované písma motiv, který chcete použít.

Vytvoření vlastního motivu písma

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy klikněte na Písma motivu.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte na vytvořit nová písma motivu.

 3. Vyberte požadovaná písma a velikosti, které chcete použít v Písmo nadpisu a písmo textu seznamy.

  Ukázka bude aktualizována pomocí vybraných písem.

 4. Do pole Název zadejte název nového motivu písma.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Použití předdefinovaných barvy motivu

Můžete změnit barvy ve vašem dokumentu výběrem nový barevný motiv. Když zvolíte nový barevný motiv, Word automaticky naformátuje různé části dokumentu s barvy, které vám mají společná práce.

 1. Na kartě Domů ve skupině styly na tlačítko Změnit styly.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Přejděte na barvy a potom klikněte na barevný motiv, který chcete použít.

  Poznámka : Pokud přidáte vlastní styl barvou definované barevný motiv může změna barvy svůj vlastní styl.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního barevného motivu

Při použití barevného motivu a potom změňte jednu nebo více barev v dokumentu, tyto změny okamžitě mít vliv na aktivní dokumenty. Pokud chcete změny použít u nových dokumentů, můžete je uložit jako vlastního barevného motivu.

 1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy klikněte na Barvy motivu.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klikněte na vytvořit nové barvy motivu.

 3. V části barvy motivu vyberte barvy, které chcete použít.

  Ukazuje barvy vyberte vzhled v dokumentu, klikněte na tlačítko Náhled. Ukázka v podokně náhledu se změní na Zobrazit náhled barvu.

 4. Do pole název zadejte název pro nový barevný motiv.

 5. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Vytvořit seznamy

Aplikace Word můžete automaticky vytvořit seznam s odrážkami a číslovaných seznamů zadáte, případně můžete rychle přidat odrážky nebo číslování do existujícího textu.

Zadávání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Typ * (hvězdička) a začít seznam s odrážkami nebo typ 1. číslovaný seznam a poté stiskněte klávesu MEZERNÍK nebo klávesa TAB.

 2. Zadejte požadovaný text.

 3. Stisknutím klávesy ENTER přidejte další položku seznamu.

  Word automaticky vloží další odrážku nebo číslo.

 4. Chcete-li seznam ukončit, stiskněte dvakrát klávesu ENTER. Stisknutím klávesy BACKSPACE odstraníte poslední odrážku nebo číslo v seznamu.

Odrážky a číslování se nespouštějí automaticky

 1. Pokud používáte Microsoft Office Word 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Word. Pokud používáte systém Microsoft Office Word 2010, 2013 nebo 2016, klikněte na soubor Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. Klikněte na Možnosti automatických oprav a pak klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 4. Ve skupině Formátovat při psaní zaškrtněte políčka Automatické odrážky a Automatické číslování.

Přidání odrážek nebo číslování do seznamu

 1. Vyberte položky, které chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na odrážky nebo číslování.

  Pás karet aplikace Word

  Další styly odrážek a formáty číslování klikněte na šipku vedle odrážky nebo číslování.

Poznámka : Přesunutí celého seznamu doleva nebo doprava. Klikněte na první odrážek nebo číslování v seznamu a přetáhněte ji do nového umístění. Při přetahování slouží k přesunutí celého seznamu.

Roztažení položek v seznamu

Můžete zvětšení mezer mezi řádky v celém seznamu zrušením zaškrtnutí políčka.

 1. Na kartě Domů ve skupině styly na šipku vedle tlačítka styly a klikněte pravým tlačítkem myši styl Seznamu odstavce.

 2. Klikněte na Změnit.

 3. V dialogovém okně Změnit styl klikněte na Formát a potom na příkaz Odstavec.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Nepřidávat mezeru mezi odstavce se stejným stylem.

Začátek stránky

Přidání titulní stránky

Microsoft Office Word nabízí Galerie pohodlný předdefinovaným titulních stránek. Titulní stránky a nahraďte ukázkový text vlastní.

Titulní stránky se vždycky vloží na začátek dokumentu. V tomhle případě vůbec nezáleží na tom, kde je umístěný kurzor.

 1. Na kartě Vložení ve skupině Stránky klikněte na Titulní strana.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V galerii možností klikněte na rozložení titulní stránky.

  Až vložíte titulní stránku, ukázkový text můžete nahradit svým vlastním.

Poznámka : 

 • Pokud do dokumentu vložíte další titulní stránku, nahradí první vloženou titulní stránku.

 • Pokud jste titulní stránku vytvořili ve starší verzi Wordu, pak takovou titulní stránku nejde nahradit návrhem z galerie aplikace Office Word 2007.

 • Pokud chcete titulní stránku odstranit, klikněte na kartu Vložení, ve skupině Stránky klikněte na Titulní strana a potom klikněte na Odebrat aktuální titulní stranu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×