Nastavení centra eDiscovery na SharePointu Online

Abyste mohli konfigurovat eDiscovery a vytvářet kolekci webů centra eDiscovery, musíte být správce. Základní kroky pro nastavení centra eDiscovery:

  • Nakonfigurujte komunikaci mezi SharePoint Serverem Online a Exchange Serverem Online.

  • Nakonfigurujte vyhledávání tak, aby procházelo veškerý obsah, u kterého by se mohlo potřebovat, aby byl zjistitelný.

  • Udělte oprávnění.

  • Vytvořte centrum eDiscovery.

Až budete mít centrum eDiscovery nakonfigurované, budou moct všichni, kdo budou mít oprávnění vytvářet weby v kolekci webů, začít vytvářet případy eDiscovery.

Konfigurace Exchange Online

Pokud chcete spravovat zjišťování obsahu Exchange Online z centra SharePoint eDiscovery, musíte si nakonfigurovat vyhledávání tak, aby zahrnovalo Exchange Online jako zdroj výsledků. Toto musíte nakonfigurovat na úrovni kolekce webů nebo na úrovni správce klientů. Víc si k tomu můžete přečíst v tématu Správa zdrojů výsledků.

Pokud chcete spravovat zjišťování obsahu Lyncu z centra SharePoint eDiscovery, musíte nakonfigurovat Lync Server tak, aby archivoval obsah na Exchange Server.

Konfigurace obsahu tak, aby byl prohledávatelný

Aby se dal obsah ve sdílených složkách, na SharePoint webech nebo na jiných webech zjišťovat, musí ho projít Vyhledávací služba, která je spojená s centrem eDiscovery. Obsah, který se nebude dát projít, se nezahrne do exportu eDiscovery.

Pokud má vaše organizace několik izolovaných aplikací vyhledávací služby, například SharePoint Online a SharePoint v místním prostředí, potřebujete centrum eDiscovery pro každou vyhledávací službu.

Zjištění, jak spravovat oprávnění

Tomu, kdo bude používat eDiscovery, musí jít zobrazit veškerý obsah, který by mohl být zjistitelný. Doporučujeme pro uživatele eDiscovery vytvořit skupinu zabezpečení a do ní potom přidat konkrétní uživatele. Potom můžete udělit oprávnění celé skupině zabezpečení a nemusíte je nastavovat u jednotlivých uživatelů. Zvolte název skupiny zabezpečení a název si napište do listu v sešitě. Taky si napište, kteří uživatelé budou do této skupiny zabezpečení patřit.

V SharePointu Online musí jít uživatelům eDiscovery zobrazit veškerý obsah. Uživatele eDiscovery byste měli přidat jako správce kolekce webů u každé kolekce webů, ve které je obsah, se kterým budou muset pracovat.

Vytvoření kolekce webů centra eDiscovery

Centrum eDiscovery se vytvoří jako kolekce webů. Na SharePointu Online se kolekce webů vytvoří v centru pro správu SharePointu.

Podle pokynů v tématu Vytvoření nebo odstranění kolekce webů vytvořte centrum eDiscovery.

Začátek stránky

Další informace o eDiscovery

Další informace o případech eDiscovery najdete v následujících článcích:

Scénář: Služba eDiscovery na SharePoint Serveru 2013 a Exchange Serveru 2013

Plánování a správa případů eDiscovery

Přidávání obsahu do případu eDiscovery a blokování zdrojů

Vyhledávání a používání klíčových slov v eDiscovery

Vytváření a spouštění dotazů eDiscovery

Export obsahu eDiscovery a vytváření sestav

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×