Nastavení Online Skypu pro firmy

Online Skype pro firmy vám umožní zůstat v kontaktu s kolegy, partnery a zákazníky. K tomu můžete používat takové funkce, jako jsou zasílání rychlých zpráv, audiokonference, videokonference a schůzky Online Skypu pro firmy.

Než začnete Online Skype pro firmy nastavovat pro všechny lidi ve vaší organizaci, nainstalujte Skype pro firmy na svůj počítač, udělejte všechny úkoly týkající se plánování a konfigurace a projděte si dostupné školicí materiály.

Nastavení služeb Office 365

Úkol

Popis

Další informace

Nastavení Office 365

Nastavte si svůj počítač – nainstalujte Skype pro firmy a program k nastavení počítače pro služby Office 365.

Instalace Skypu pro firmy

Nastavení názvu domény

Než budete dělat jakékoliv jiné změny konfigurace, nastavte si trvalý název domény, který budete chtít používat pro instalaci služeb Office 365.

Přidání uživatelů a domény do Office 365

Přidání uživatelů

Kdykoli můžete k předplatnému Office 365 přidávat další lidi.

Přidávání jednotlivých uživatelů do Office 365

Vytvoření plánu pro Online Skype pro firmy

Úkol

Popis

Další informace

Kontrola požadavků na systém pro Online Skype pro firmy

Zkontrolujte, jestli počítače, na kterých se používá Online Skype pro firmy, podporují audiokonference i videokonference.

Kontrola požadavků na systém pro Online Skype pro firmy

Zvolení zařízení pro zvuk a video

Zvolte zvuková zařízení optimalizovaná pro Skype pro firmy podle preferencí uživatelů a pracovního místa (například jiná budou vhodná pro otevřený pracovní prostor a jiná pro soukromou kancelář).

Důležité : Pro IP (Internet Protocol) telefony potřebujete Online Skype pro firmy (Plán 3) nebo Office 365 Enterprise (Plán E4).

Volba zařízení pro zvuk a video

Kontaktování poskytovatele audiokonferencí a získání účtů pro uživatele

Pro schůzky pořádané přes Online Skype pro firmy, u kterých musí mít uživatelé oprávnění pro přístup k telefonické lince, nastavte pro organizátory schůzek účty pro vytáčené konference.

Kontaktování poskytovatele audiokonferencí

Nastavení aplikace Online Skype pro firmy

Úkol

Popis

Další informace

Zkontrolování nastavení

Rozhodněte, jestli chcete změnit některou z výchozích hodnot nastavení pro Online Skype pro firmy.

Souhrn nastavení Online Skypu pro firmy

Nastavení sítě pro Online Skype pro firmy

Nastavte DNS server a externí bránu firewall, aby mohl Online Skype pro firmy komunikovat v síti.

Nastavení sítě pro Online Skype pro firmy

Nastavení mobilních klientů Skypu pro firmy

Nastavte prostředí a uživatele pro Skype pro firmy pro mobilní zařízení

Srovnávací tabulky mobilních klientů

Stažení a instalace Skypu pro firmy pro Windows Phone a přihlášení se k němu

Stažení a instalace Skypu pro firmy pro zařízení s iOS a přihlašování k němu

Stažení a instalace Skypu pro firmy pro zařízení s Androidem a přihlašování k němu

Nastavení vytáčených konferencí pro uživatele

Přidejte informace, které jste dostali od svého poskytovatele audiokonferenčních služeb, do uživatelských účtů pro organizátory schůzek.

Konfigurace vytáčených konferencí

Otestování instalace aplikace Online Skype pro firmy

Otestujte instalaci aplikace Online Skype pro firmy ještě před tím, než ji zavedete ostatním lidem ve firmě. Ušetříte čas i telefonáty technické podpoře.

Test instalace Online Skypu pro firmy

Kontrola prostředků pro koncové uživatele

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×