Nastavení šablony souboru pro knihovnu dokumentů nebo formulářů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud vytvoříte knihovnu dokumentů nebo formulářů, můžete pro ni nastavit výchozí šablonu souboru. Když potom některý uživatel začne v této knihovně vytvářet nový soubor, otevře se výchozí šablona v odpovídající aplikaci. V knihovně dokumentů můžete například nastavit šablonu aplikace Microsoft Word 2010. Když někdo zahájí v této knihovně dokumentů vytváření nového souboru, otevře se v aplikaci Word tato šablona.

Jestliže chcete zadat další nastavení nebo vložit výchozí obsah, který se má objevit v každém novém souboru, například preferovanou osnovu pro návrh marketingové kampaně nebo oficiální prohlášení o omezených zárukách v zápatí stránky, můžete do šablony přidat také tyto informace.

Co chcete udělat?

Další informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů nebo formulářů

Typy souborů můžete nebo nemůžete ukládat v knihovně Sharepointu

Dva typy knihoven, které využívají šablony souborů

Uložení šablony souborů v knihovně

Vytvoření šablony souboru pro knihovnu formulářů

Použití typů obsahu k nastavení dokumentu nebo šablony knihovny formulářů

Nastavení výchozí šablony souboru při vytváření knihovny dokumentů nebo formulářů

Změna výchozí šablony souboru pro knihovnu dokumentů nebo formulářů

Úprava výchozí šablony souboru

Zadejte vlastní šablony souboru

Základní informace o šablonách souborů v knihovně dokumentů nebo formulářů

Pokud vytvoříte knihovnu dokumentů nebo formulářů, můžete pro ni nastavit výchozí šablonu souboru. Když potom některý uživatel začne v této knihovně vytvářet nový soubor, otevře se výchozí šablona v odpovídající aplikaci. V knihovně dokumentů můžete například nastavit šablonu aplikace Microsoft Word 2010. Když někdo zahájí v této knihovně dokumentů vytváření nového souboru, otevře se v aplikaci Word tato šablona.

Jestliže chcete zadat další nastavení nebo vložit výchozí obsah, který se má objevit v každém novém souboru, například preferovanou osnovu pro návrh marketingové kampaně nebo oficiální prohlášení o omezených zárukách v zápatí stránky, můžete do šablony přidat také tyto informace.

Začátek stránky

Typy souborů, které lze ukládat v knihovně služby SharePoint, a typy souborů, u kterých to není povoleno

V závislosti na souboru, se kterým chcete v knihovně pracovat, platí ve službě SharePoint 2010 jedna z následujících možností:

Soubory kompatibilní s technologií pro server SharePoint    Pro uživatele k vytvoření souboru pomocí příkazu Nový v knihovně dokumentů je nutné vytvořit šablonu souboru času z programu, který je kompatibilní se Sharepointem 2010, jako je Microsoft Office Word 2010. Při vytváření nového souboru v knihovně formulářů jako výchozí aplikaci může být buď formulářů XML návrhu aplikace, která je kompatibilní se Sharepointem 2010, například Microsoft InfoPath 2010.

Soubory jiných aplikací:    Pro většinu ostatní programy můžete pořád ukládání a správa souborů v knihovně. Avšak nikoli přímo vytváření souboru z knihovny dokumentů, můžete vytvořit soubor v aplikaci a přidáte ho ke knihovně později.

Blokované typy souborů    Z bezpečnostních důvodů některých typů souborů, například .exe, jsou blokovány uložené v knihovně.

Další informace o blokovaných typech souborů naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Dva typy knihoven, které využívají šablony souborů

Šablony souborů se používají ve dvou typech knihoven – knihovně dokumentů a knihovně formulářů.

Knihovny dokumentů    Používáte k ukládání a správě mnoho různých typů souborů, včetně dokumentů, tabulek, prezentací, textových souborů a další typy souborů do knihovny dokumentů. Knihovna dokumentů je často nejběžnější umístění na webu, kde můžete vytvářet, shromažďovat, aktualizovat a spravovat soubory s ostatními členy týmu a sdílet s jinými kolegy v celé organizaci. Knihovna dokumentů slouží jako úložiště univerzální soubor. Nebo můžete použít knihovnu dokumentů pro konkrétní účel, například marketingový tým může mít vlastní knihovny dokumentů pro plánování materiály, novinky a publikace.

Knihovny formulářů    Knihovna formulářů obsahuje jednoduchý způsob, jak sdílet a sledovat formulářů XML, které se používají k získání informací. Můžete například vytvořit knihovnu formulářů pro formuláře vyúčtování výdajů vaše oddělení. Šabloně formuláře vyúčtování výdajů uložené jako výchozí šablony souboru v knihovně formulářů. Pokaždé, když někdo vytvoří vyúčtování výdajů otevíraly šabloně jako prázdný formulář, který obsahuje rozložení, polí a výpočty vyúčtování výdajů. Až někdo vyplňování formuláře, data sestavy výdajů (a jen tu část dat) se uloží jako soubor XML v knihovně formulářů. Tím, že odděluje data z formuláře, je jednodušší zpracovat každé vyúčtování výdajů odděleně jinými systémy, sloučení dat nebo exportovat pro další zpracování a analýzy.

Začátek stránky

Místo uložení souborů šablon v knihovně

Pokud má knihovna dokumentů nebo formulářů výchozí šablonu souboru, je v knihovně uložena ve složce Formuláře.

Otevřete knihovnu v Průzkumníku Windows a zobrazte složku formulářesložky, která obsahuje šablony souboru pro knihovnu.

Obsah složky Formuláře v knihovně dokumentů

Ve výchozím nastavení má knihovna dokumentů šablonu souboru s názvem template.dotx, avšak tento soubor můžete v případě potřeby změnit. Chcete-li zadat jinou šablonu, je třeba ji nejdříve vytvořit v aplikaci, která je kompatibilní se službou SharePoint 2010, například Word 2010, a potom ji uložit do složky Formuláře dané knihovny. Poté můžete v knihovně zadat adresu vlastní šablony.

Ve výchozím nastavení obsahuje knihovna formulářů zástupný soubor s názvem template.xml, který je nutné nahradit vámi vytvořenou šablonou formuláře.

Začátek stránky

Vytvoření šablony souboru pro knihovnu formulářů

Chcete-li vytvořit nebo přizpůsobit šablonu v knihovně formulářů, můžete použít aplikaci pro navrhování formulářů XML, která je kompatibilní se službou SharePoint 2010, například Microsoft InfoPath 2010. Použití aplikace tohoto typu může mít další výhody. Například při použití aplikace InfoPath 2010 lze provádět následující akce:

 • Vytvořit knihovnu formulářů a šablonu přímo z aplikace InfoPath

 • Bez problémů upravovat a opakovaně publikovat šablonu formuláře v knihovně formulářů

 • Slučovat jednotlivé datové soubory XML vytvořené v některých šablonách formulářů pro další zpracování

 • Zvýšit úroveň polí dat XML na sloupce knihovny formulářů

Když uživatel začne vytvářet formulář, ve výchozím nastavení se v klientském počítači uživatele otevře v aplikaci pro úpravu formulářů, která je kompatibilní se službou SharePoint 2010. Není-li žádná kompatibilní aplikace nainstalována, může se formulář otevřít v prohlížeči (je-li takto navržen). Chcete-li, můžete určit, že formulář navržený k otevírání v prohlížeči, se vždy otevře v prohlížeči. Výchozí chování můžete změnit pomocí možnosti Otevírání dokumentů v prohlížeči v upřesňujícím nastavení knihovny.

Začátek stránky

Použití typů obsahu k nastavení šablon knihoven dokumentů nebo formulářů

Pokud je povoleno více typů obsahu a pro tyto typy obsahu jsou zadány šablony, používá knihovna šablony, které jsou specifikovány podle typů obsahu, a nikoli výchozí šablonu souboru. Pokud chcete v tomto případě u knihovny přizpůsobit šablony, je třeba změnit typy obsahu.

Začátek stránky

Nastavení výchozí šablony souboru při vytváření knihovny dokumentů nebo formulářů

Poznámka:  Nastavení šablony pro knihovnu dokumentů nebo formulářů vyžaduje oprávnění Úplné řízení.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu.

 2. Klikněte na položku Akce webu, dále na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a potom na položku Vytvořit.

  Poznámka: Vzhled webu a možnosti navigace na něm jdou podstatně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. V části Knihovny klikněte na možnost Knihovna dokumentů nebo Knihovna formulářů.

 4. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 5. Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je nepovinný.

  Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete umožnit příjem obsahu do knihovny e-mailem, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu knihovny, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 6. Chcete-li přidat odkaz na tuto knihovnu na panel Snadné spuštění, ověřte, zda je v části Navigace vybrána možnost Ano.

 7. Chcete-li při každém vrácení souboru se změnami do knihovny vytvořit novou verzi (záložní kopii) souboru, klikněte v oblasti Historie verzí dokumentů na tlačítko Ano.

 8. V části Šablona dokumentu proveďte jednu z následujících akcí:

  Knihovna dokumentů    Zadejte typ soubor, který chcete použít jako šablonu pro nové soubory v knihovně dokumentů. K dispozici ve výchozím nastavení jsou následující typy souborů:

  • Žádné

  • Dokument aplikace Microsoft Word 97–2003

  • Tabulka aplikace Microsoft Excel 97–2003

  • Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint 97–2003

  • Dokument aplikace Microsoft Word

  • Tabulka aplikace Microsoft Excel

  • Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint

  • Poznámkový blok aplikace Microsoft OneNote 2010

  • Webová stránka aplikace Microsoft SharePoint Designer

  • Základní stránka

  • Stránka webové části

   Knihovna formulářů:    Vyberte šablonu formuláře, který chcete určit jako typu formuláře pro všechny formuláře v knihovně.

 9. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Změna výchozí šablony souboru v knihovně dokumentů nebo formulářů

Výchozí šablonu můžete změnit dvěma způsoby:

 • Pokud knihovna dokumentů nebo formulářů obsahuje výchozí šablonu souboru, která odpovídá aplikaci kompatibilní se službou SharePoint 2010, můžete výchozí šablonu upravovat přímo.

 • V případě jiných programů nelze výchozí šablonu upravit přímo, můžete však nový soubor šablony zkopírovat do složky Formuláře knihovny, čímž specifikujete vlastní šablonu.

Začátek stránky

Úprava výchozí šablony souboru

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu, u které chcete upravit výchozí šablonu.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka: Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete výrazně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte v části Nástroje knihovny na kartu Knihovna a potom ve skupině Nastavení klikněte na Nastavení knihovny.

 4. V oblasti Obecné nastavení klikněte na položku Upřesnit nastavení.

 5. V části Šablona dokumentů klikněte ve skupinovém rámečku Adresa URL šablony na možnost Upravit šablonu. Dojde k jedné z následujících akcí:

  Knihovna dokumentů    Šablona se otevře v aplikaci, která je kompatibilní se Sharepointem 2010 a který je přidružený typ souboru aktuální šablony. Office Word 2010 se například otevře, pokud je výchozí šablonu Wordové šablony, nebo pokud je výchozí šablonu listu aplikace Excel otevře Office Excel 2010.

  Knihovna formulářů:    Šablona se otevře buď v aplikaci kompatibilní se Sharepointem 2010, buď formátu XML navrhování formulářů, jako je Microsoft Office InfoPath 2010 nebo v XML editoru.

  Poznámka: Pokud již uživatelé na webu vyplnili formuláře, které byly založeny na původní šabloně, zvažte, jak mohou změny šablony tyto formuláře ovlivnit. Například přidání pole, které musí uživatelé povinně vyplnit, může způsobit chyby v původních formulářích, které byly vyplněny před tím, než bylo toto pole přidáno.

 6. Proveďte požadované změny a potom šablonu uložte. Ukončete program, pokud již nemusí být spuštěn, nebo přejděte na web služby SharePoint.

 7. Podle toho, jakou aplikaci pro navrhování formulářů použijete, může být nutné šablonu z dané aplikace znovu publikovat v knihovně na webu služby SharePoint.

 8. Na webu SharePoint klikněte v dolní části stránky Upřesnit nastavení knihovny dokumentů nebo formulářů na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zadání vlastní šablony souboru

 1. Vytvořte a uložte vlastní šablonu v aplikaci, která je kompatibilní se službou SharePoint 2010. Poznamenejte si její umístění a potom přepněte do služby SharePoint 2010.

 2. Přejděte na web obsahující knihovnu, u které chcete zadat vlastní šablonu.

 3. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka: Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete výrazně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a poté ve skupině Připojit a exportovat klikněte na možnost Otevřít v Průzkumníkovi.

 5. V programu Průzkumník Windows vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat.

 7. Opakovaným kliknutím na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny a potom kliknutím otevřete složku Formuláře.

 8. V okně složky klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Vložit.

 9. Ukončete Průzkumník Windows a přepněte zpět do knihovny na webu.

 10. V nabídce Nastavení klikněte na příkaz Nastavení knihovny dokumentů nebo Nastavení knihovny formulářů.

 11. V oblasti Obecné nastavení klikněte na položku Upřesnit nastavení.

 12. V části Šablona dokumentu proveďte jednu z následujících akcí:

  Knihovna dokumentů    Zadejte adresu s vlastní šablonou zobrazená v poli Adresa URL šablony. Umístění je webovou adresu šablony na webu vzhledem k názvu webu. Například pokud šablony vodoznak.XML a můžete ho přidat do složky formuláře v Sdílené dokumenty, knihovnu dokumentů, zadejte následující:

  Sdílené Documents/Forms/Watermark.dotx

  Knihovna formulářů:    Zadejte adresu vlastní šablonu, kterou chcete použít v poli Adresa URL šablony. Umístění je webovou adresu šablony na webu vzhledem k názvu webu. Například pokud vaše šablona objednávky.XML a můžete ho přidat do složky formuláře v knihovně formulářů nákupy, zadejte následující:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Poznámka:  Pokud není nastavení v poli Šablona dokumentu dostupné, je možné, že správce nastavil víc typů obsahu. Pokud chcete zjistit, jestli je povoleno víc typů obsahu, ověřte si, jestli je u položky Chcete umožnit správu typů obsahu? v části Typy obsahu (hned nad oddílem Šablony dokumentů) vybraná možnost Ano. Pokud tomu tak je, je potřeba upravit šablonu pro typ obsahu.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×