Nasazování doplňků pro Office v Centru pro správu Office 365

Doplňky pro Office pomáhají přizpůsobit dokumenty a zjednodušit způsob, jakým získáváte přístup k informacím na webu (viz Začínáme používat doplněk pro Office). Jako správce Office 365 můžete pro uživatele ve své organizaci nasadit doplňky pro Office. Můžete to udělat pomocí funkce Centralizované nasazení v Centru pro správu Office 365.

Centralizované nasazení představuje doporučený a (co se týče funkcí) nejlépe vybavený způsob pro většinu správců, kteří nasazují doplňky uživatelům a skupinám ve vaší organizaci. Další informace o tom, jak zjistit, jestli vaše organizace podporuje Centralizované nasazení, najdete v tématu Jak zjistit, jestli ve vaší organizaci s Office 365 funguje centralizované nasazení doplňků.

Centralizované nasazení přináší následující výhody:

 • Správce může přiřadit doplněk přímo uživateli, více uživatelům prostřednictvím skupiny nebo všem uživatelům v tenantovi.

 • Po spuštění příslušné aplikace Office se automaticky stáhne doplněk pro uživatele. Pokud doplněk podporuje příkazy doplňku, zobrazí se automaticky na pásu karet v aplikaci Office.

 • Pokud správce vypne nebo odstraní doplněk nebo odebere uživatele z Azure Active Directory nebo ze skupiny, ke které je doplněk přiřazený, nebude se už doplněk uživateli dál zobrazovat.

Poznámky: 

 • Pro Word, Excel a PowerPoint použijte k nasazení doplňků uživatelům v místním prostředí bez připojení k Office 365 nebo v případě, že je nutná podpora pro sharepointové doplňky, katalog sharepointových aplikací.

 • U Outlooku použijte k nasazení v místním prostředí bez připojení k Office 365 ovládací panel Exchange.

Doporučený postup při nasazování doplňků pro Office

Zvažte možnost nasazovat doplňky ve fázích. Pomůžete tak zajistit jejich hladké nasazení. Doporučujeme postupovat takto:

 1. Nasaďte doplněk malé skupině firemních uživatelů a členů oddělení IT. Vyhodnoťte, jestli se nasazení povedlo, a pokud ano, přejděte na krok 2.

 2. Ve firmě nasaďte doplněk u větší skupiny jednotlivců, kteří ho budou používat. Znovu vyhodnoťte výsledky, a pokud šlo všechno dobře, přejděte na další krok úplného nasazení.

 3. Nasaďte doplněk všem uživatelům.

V závislosti na velikosti cílové skupiny můžete chtít některé kroky postupu nasazení přidat nebo odebrat.

Nasazení doplňku pro Office pomocí Centra pro správu Office 365

Než začnete, zjistěte, jestli ve vaší organizaci využívající Office 365 funguje centralizované nasazení doplňků.

Poznámka:

Poznámka: Uživatelé a skupiny přiřazení k doplňkům s jednotným přihlašováním se budou sdílet také u doplňků, které používají stejné ID aplikace Azure. Veškeré změny přiřazení uživatelů budou platit i pro tyto doplňky. Na této stránce se zobrazí související doplňky.

Seznam Scopes_C3_201788145332

Poznámka: Pokud správce klikne na možnost uložení, zapíše se souhlas u všech uživatelů v tenantovi, nikoliv jenom u těch, kdo mají přiřazený daný doplněk.

 1. Přihlaste se k Office 365 se svým pracovním nebo školním účtem.

 2. V levém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

  Tip: Dlaždice Správce se zobrazuje jenom správcům Office 365.

 3. V nabídce navigace zvolte Nastavení>Služby a doplňky.

 4. Pokud uvidíte v horní části stránky zprávu s oznámením nového Centra pro správu Office 365, klikněte na tuto zprávu a přejděte tak do Centra pro správu ve verzi Preview (viz Informace o Centru pro správu Office 365).

 5. Zvolte Nahrát doplněk v horní části stránky.

 6. Na stránce Centralizované nasazení zvolte jednu z následujících možností:

  • Chci přidat doplněk z Office Storu

  • Mám soubor manifestu (.xml) na tomto zařízení: U této možnosti vyberte Procházet a vyhledejte soubor manifestu (.xml), který chcete použít.

  • Mám adresu URL pro soubor manifestu: U této možnosti zadejte do příslušného pole adresu URL.

  Snímek obrazovky znázorňuje dialog Nový doplněk pro Centralizované nasazení. K dispozici je možnost přidání doplňku z Office Storu, vyhledání souboru manifestu nebo zadání adresy URL pro soubor manifestu.

  Poznámka: 

 7. Vyberte Další.

 8. Pokud jste vybrali možnost přidání doplňku z Office Storu, můžete teď vybrat příslušný doplněk v části Vybrat doplněk. Všimněte si, že dostupné doplňky můžete zobrazit přes kategorie Doporučeno pro vás, Hodnocení nebo Název. Pro přidání z Office Storu jsou k dispozici jenom bezplatné doplňky. Placené doplňky se v současné době nepodporují.

  Poznámka: S možností Office Store se budou uživatelům automaticky zpřístupňovat aktualizace a vylepšení doplňku bez vašeho zásahu.

  Na snímku obrazovky je dialog Vybrat doplněk pro Office Store. Rozevírací seznam pro zobrazení dostupných doplňků s kategoriemi Doporučeno pro vás, Hodnocení a Název
 9. Doplněk je teď povolený. Stav na stránce doplňku má hodnotu Zapnuto, jako například můžete vidět u doplňku Power BI Tiles na snímku obrazovky níže. V části Kdo má přístup vyberte Upravit a zadejte, komu se doplněk nasadí.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení se doplněk nedá nasadit u žádného uživatele, dokud neidentifikujete osoby nebo skupiny.

  Tip: Zjistěte si informace o dalších možných stavech doplňku. Přečtěte si informace v části Stavy doplňků dále v tomto tématu.

  Snímek zobrazující stránku Centralizované umístění pro doplněk Power BI Tiles V poli označeném Kdo má přístup je hodnota Aktuálně nepřiřazené a kurzor odkazuje na možnost Upravit.
 10. Na stránce Upravit, kdo má přístup vyberte buď Všichni, nebo Konkrétní uživatelé/skupiny. Pomocí vyhledávacího pole najděte uživatele nebo skupiny, kterým chcete nasadit doplněk.

 11. Na snímku je zobrazená stránka Upravit, kdo má přístup pro doplněk Power BI Tiles. Je možné vybrat možnosti Všichni nebo Konkrétní uživatelé/skupiny. Pokud chcete určit uživatele nebo skupiny, použijte pole Hledat.
 12. Pouze doplňky s jednotným přihlašováním:
  Na této stránce se zobrazí seznam oborů Graphu, které doplněk vyžaduje k tomu, aby mohl fungovat. 

 13. Po dokončení zvolte Uložit, zkontrolujte nastavení doplňku a vyberte Zavřít.

  Teď vidíte doplněk spolu s dalšími aplikacemi v Office 365.

  Doplněk nasazený pomocí Centra pro správu Office 365

Je dobré informovat uživatele a skupiny o tom, komu jste doplněk nasadili, aby věděli, že je dostupný. Zvažte možnost poslat jim e-mail, který popisuje, kdy a jak používat doplněk, a vysvětluje, jak jim může doplněk pomoct dělat lépe práci. Zahrňte relevantní obsah nápovědy nebo časté otázky, které můžou být užitečné, pokud budou mít uživatelé s doplňkem problémy, nebo na ně uveďte odkaz.

Co je potřeba vzít v úvahu při přiřazování doplňku uživatelům a skupinám

Správci můžou přiřadit doplněk všem nebo konkrétním uživatelům a skupinám. Každá možnost má svoje pro a proti:

 • Všichni: Jak už název napovídá, přiřadí tato možnost doplněk všem uživatelům v tenantovi. Tuto možnost používejte opatrně a jenom u doplňků, které se ve vaší organizaci používají univerzálně.

 • Uživatelé: Pokud přiřadíte doplněk jednotlivému uživateli a budete ho chtít nasadit někomu dalšímu, budete nejdřív muset tohoto uživatele přidat. To stejné platí pro odebírání uživatelů.

 • Skupiny: Pokud doplněk přiřadíte skupině, přiřadí se automaticky všem uživatelům, které do této skupiny přidáte. A uživatel, kterého ze skupiny odeberete, k danému doplňku ztratí přístup. V obou případech se od vás jako správce nevyžaduje žádná další akce.

To, která možnost je pro vaši organizaci nejlepší, závisí na konfiguraci. Doporučujeme ale přiřazovat položky prostřednictvím skupin. Pro vás jako správce může být jednodušší spravovat doplňky pomocí skupin a určovat členství v těchto skupinách, než měnit pokaždé přiřazené uživatele. Na druhou stranu v některých situacích můžete chtít omezit přístup malé skupině uživatelů a přiřadit tedy některé položky jenom určitým uživatelům. V takovém případě bude potřeba spravovat přiřazené uživatele ručně.

Stavy doplňků

Následující tabulka popisuje stavy doplňků.

Stav

Jak ke stavu dojde

Dopad

Aktivní

Správce nahrál doplněk a přiřadil ho uživatelům nebo skupinám.

Uživatelé a skupiny, kteří mají doplněk přiřazený, ho uvidí v příslušných klientech.

Vypnuto

Správce doplněk vypnul.

Skupiny a uživatelé přiřazení k doplňku už k němu nemají přístup.

Pokud se stav doplňku změní na aktivní, budou mít uživatelé a skupiny k tomuto doplňku znovu přístup.

Odstraněno

Správce doplněk odstranil.

Skupiny a uživatelé přiřazení k doplňku už k němu nemají přístup.

Pokud už doplněk nikdo nepoužívá, zvažte, jestli nebude vhodné ho odstranit. Vypnutí doplňku může mít smysl, pokud se doplněk používá jenom během určité doby v roce.

Zabezpečení doplňků pro Office

Součástí doplňků pro Office je soubor manifestu XML, který obsahuje určitá metadata o doplňku, ale především odkazuje na webovou aplikaci, která obsahuje veškerý kód a logiku. Doplňky můžou mít různé funkce. Doplňky můžou například:

 • Zobrazovat data

 • Načítat dokument uživatele za účelem poskytování kontextových služeb

 • Načítat data z dokumentu uživatele a zapisovat do něho za účelem poskytování hodnoty danému uživateli

Další informace o typech a funkcích doplňků pro Office najdete v přehledu platforem doplňků pro Office, zejména v části obsahující podrobný rozbor doplňku pro Office.

Aby mohl doplněk pracovat s dokumentem uživatele, musí se v manifestu deklarovat, jaká oprávnění potřebuje. Model přístupových oprávnění rozhraní JavaScript API s pěti úrovněmi poskytuje základ pro ochranu osobních údajů a zabezpečení uživatelů doplňků podokna úloh. Většina doplňků na webu Office Store má úroveň ReadWriteDocument a téměř všechny doplňky podporují alespoň úroveň ReadDocument. Další informace o úrovních oprávnění najdete v tématu, které se týká vyžadování oprávnění k použití rozhraní API v doplňcích obsahu a podokna úloh.

Při aktualizaci manifestu se změny většinou týkají ikony doplňku a textu. Někdy se můžou změnit příkazy doplňku. Oprávnění doplňku se ale nezmění. Webová aplikace, ve které jsou spuštěné veškerý kód a logika doplňku, se může změnit kdykoli, což je podstatou webových aplikací.

Aktualizace doplňků se provádějí následujícím způsobem:

 • Obchodní doplněk: V tomto případě, kdy správce nahrál manifest explicitně, vyžaduje doplněk, aby správce nahrál nový soubor manifestu, který podporuje změny metadat. Při příštím spuštění příslušných aplikací Office se doplněk aktualizuje. Webová aplikace se může změnit kdykoli.

 • Doplněk z Office Storu: Pokud správce vybral doplněk z webu Office Store a doplněk na webu Office Store se aktualizuje, aktualizuje se daný doplněk později i ve funkci Centralizované nasazení. Doplněk se bude aktualizovat při příštím spuštění příslušných aplikací Office. Webová aplikace se může změnit kdykoli.

Práce uživatelů s doplňky

Teď, když jste nasadili doplněk, můžou ho začít koncoví uživatelé používat v aplikacích Office (viz Začínáme používat doplněk pro Office). Doplněk se zobrazí na všech platformách, které podporuje.

Pokud doplněk podporuje příkazy, zobrazí se příkazy na pásu karet Office. V následujícím příkladu se zobrazuje příkaz pro hledání citací v doplňku Citations.

Snímek obrazovky znázorňuje část pásu karet Office s příkazem pro hledání citací zvýrazněným v doplňku Citations.

Pokud nasazený doplněk nepodporuje příkazy nebo pokud chcete zobrazit všechny nasazené doplňky, můžete se podívat na informace v části Moje doplňky.

Word 2016, Excel 2016 nebo PowerPoint 2016

 1. Klikněte na Vložení > Moje doplňky.

 2. Vyberte kartu Spravováno správcem v okně Doplňky pro Office.

 3. Poklikejte na doplněk, který jste nasadili už dříve (v tomto příkladu Citations).

  Snímek obrazovky zobrazuje kartu Spravováno správcem na stránce Doplňky pro Office v aplikaci Office. Na kartě se zobrazí doplněk Citations.

Outlook:

 1. Na pásu karet Domů zvolte Store.

  Tlačítko Store v Outlooku
 2. V navigaci nalevo vyberte Moje doplňky.

 3. Najděte doplněk se stavem Nainstalováno správcem.

  Správce nainstaloval doplněk v Outlooku ze Storu.

Další informace

Přečtěte si další informace o vytváření doplňků pro Office.

Správa doplňků pomocí rutin prostředí PowerShell pro Centralizované nasazení.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×