Nasazení nového klienta synchronizace Onedrivu v podnikovém prostředí

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek vám poskytne správce IT a obsahuje podrobné informace o kroky potřebné k nasazení nové Onedrivu pro firmy synchronizačního klienta pro jejich firemních uživatelů v podnikovém prostředí.

Poznámka : Než pro čtení v tomto článku, doporučujeme číst plán nasazení OneDrive pro firmy další generování synchronizačního klienta v podnikovém prostředí. Najdete informace o plánování důležité údaje související se, že potřebujete udělat před nasazením.

V tomto článku:

Přehled procesu nasazení

Cílem správce IT při nasazení nový synchronizační klient OneDrivu uživatelům jejich organizace je instalace OneDrive.exe na počítači každého uživatele a pomoc uživatelům při přihlášení k Onedrivu pomocí svých účtů Office 365 business. To je, aby použili nový synchronizační klient OneDrivu umožní.

Tento proces zahrnuje tři kroky, se kterými se musí správce IT seznámit:

 1. Nasazení OneDrive.exe spuštěním instalačního programu (OneDriveSetup.exe) s použitím parametru příkazového řádku /silent

 2. Zahájení procesu spuštěním OneDrive.exe s požadovanými parametry příkazového řádku

 3. Nastavte požadované aktualizace cadence klienta (volitelné).

Důležité : Pokud vaši uživatelé používají pro pracovní a firemní soubory aktuálně klienta synchronizace OneDrivu pro firmy (Groove.exe) a vy je chcete přesunout na nového klienta synchronizace OneDrivu pro firmy, projděte si nejdřív článek Přechod z předchozího klienta synchronizace OneDrivu pro firmy. Abyste zajistili úspěšný přechod, bude potřeba zaměřit se ještě na pár dalších věcí.

Krok 1: Nasazení OneDrive.exe pomocí instalačního programu OneDriveSetup.exe

Cílem prvního kroku je spusťte instalační program OneDriveSetup.exe na každém počítači. Instalační program nainstaluje spustitelný soubor OneDrive v části adresář %localappdata%\Microsoft\OneDrive.

Pokud používáte Windows 10 nebo Office 2016 nebo pokud už používáte OneDrive klienta příjemce, už máte nové Onedrivu pro firmy synchronizačního klienta a můžete přejít ke kroku 2 dole.

Instalační službu OneDriveSetup.exe pro Windows můžete uložit do místní sdílené síťové složky pro nasazení prostřednictvím Microsoft System Center Configuration Manageru. Klikněte sem a stáhněte si instalační službu OneDriveSetup.exe pro Windows.

Tip : Zkuste Ukázka SCCM balíčku. Aktualizujte jenom cestu OneDrive.exe a vlastník aplikace.

Poznámka : OneDriveSetup.exe nainstaluje Onedrivu pouze v rámci aktuální uživatelský účet. OneDriveSetup.exe bude potřeba spustit jednou za jednotlivé uživatelské účty v počítači.

Existují dvě možnosti, jak nasadit instalační službu OneDriveSetup.exe:

 • OneDriveSetup.exe (žádný parametr příkazového řádku)

 • OneDriveSetup.exe /silent

Nasazení bez parametrů příkazového řádku

Nasazení OneDriveSetup.exe bez parametrů příkazového řádku nainstaluje OneDrive.exe se stavem instalace, který bude viditelný pro uživatele.

Stav instalace OneDrivu

Kromě toho po instalaci OneDriveSetup.exe automaticky spustí OneDrive.exe c:\ %localappdata%\Microsoft\OneDrive. Nastavení Onedrivu pro uživatele tím se spustí automaticky.

Nasazení s parametrem příkazového řádku /silent

Nasazení OneDriveSetup.exe /silent nainstaluje OneDrive.exe uživateli transparentně, kdy se uživateli nebude zobrazovat obrazovka stavu instalace.

Kromě toho OneDriveSetup.exe po dokončení instalace nespustí OneDrive.exe automaticky. Správce IT bude muset OneDrive.exe spustit prostřednictvím dalšího příkazu. Nasazení OneDriveSetup.exe /silent je výhodné tím, že umožňuje určit, kdy se spustí OneDrive.exe, a také tím, že do OneDrive.exe předává případné další parametry příkazového řádku.

Poznámka : V tématu Nastavení správy pro OneDrive pro firmy další generování synchronizačního klienta přidat další ovládací prvky správy po nasazení řízení OneDrive.exe uživatelů prostřednictvím nastavení zásad skupiny.

Krok 2: Spuštění OneDrive.exe

Po instalaci OneDrive.exe prostřednictvím instalační služby OneDriveSetup.exe je možné spustit proces OneDrivu spuštěním souboru OneDrive.exe spolu s některou z následujících konfigurací:

 • %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (žádný parametr příkazového řádku)

 • %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /configure_business:<IDklienta>

Poznámka : Při použití System Center Configuration Manageru spusťte soubor OneDrive.exe s oprávněním uživatele (ne s oprávněním správce). V případě spuštění se zvýšeným oprávněním se zobrazí chyba.

Spuštění OneDrive.exe bez parametrů příkazového řádku

Spuštění OneDrive.exe se bez parametrů příkazového řádku spustí proces OneDrive. Prostředí a uživatelů závisí na tom, jestli účet Onedrivu nakonfigurované dříve na zařízení:

Scénář

Výsledek

Pokud na zařízení ještě není nakonfigurovaný žádný účet pro OneDrive.exe

Nastavení Onedrivu se prezentace zobrazí OneDrive.exe. Uživatele se přihlaste pomocí požadovaného účtu.

Pokud už je na zařízení nakonfigurovaný aspoň jeden účet pro OneDrive.exe (firemní nebo osobní)

OneDrive.exe se otevřou všechny procesy Onedrivu a Onedrivu nastavení se nezobrazují uživateli.

Spuštění OneDrive.exe /configure_business:<IDklienta>

Spuštění OneDrive.exe s parametrem příkazového řádku /configure_business: < tenantId > zkontroluje Pokud účet spojený s konkrétní klienta, kterého již nakonfigurované v počítači. Pouze v případě, kdy účet tomuto klientovi není zatím nakonfigurovaný se, že nastavení Onedrivu zobrazí uživateli.

Když spustíte OneDrive.exe kontroloval přítomnost ConfiguredTenantId v registru systému pod HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Accounts\Business1 (nebo Business2, Business3atd.) pro hodnotu odpovídající zadaná v /configure_business: < tenantId > parametr. Pokud uživatel nebyla ještě nepřihlásili k OneDrive.exe s zadaný klienta, otevře se nastavení Onedrivu pro uživatele.

Například spuštění příkazu OneDrive.exe /configure_business:12345678-1234-1234-1234-123456789012 bude mít následující účinek:

 1. Zkontroluje se přítomnost identifikátoru ConfiguredTenantID v systémovém registru v oddílu HKey_Current_User\Software\Microsoft\OneDrive\Accounts\Business1 (nebo Business2, Business3 atd.).

 2. Pokud tento klíč existuje, zkontroluje se, jestli má hodnotu 12345678-1234-1234-1234-123456789012.

 3. Pokud je podmínka ve druhém kroku splněna, nic se nestane.

 4. Pokud kroku #2 je NEPRAVDA, spustí se instalační program OneDrive.

Spuštění OneDrive.exe /configure_business: < TenantId > je skvělý způsob, jak obrázku pouze uživatelé, kteří nejsou zatím přihlášenými pomocí účtu požadované bez bothering uživatelů, kteří už nastavili OneDrive.

Poznámka : Pokud potřebujete pomoc s vyhledáním ID klienta pro vaši organizaci v Office 365, přečtěte si článek Vyhledání vašeho ID klienta Office 365.

Krok 3: Nastavení aktualizace cadence osy Enterprise (volitelné)

Pro velké podniky můžete zjistit, jestli že chcete zpozdit aktualizace OneDrive.exe klientovi. Správci mají možnost nastavit cadence aktualizace jejich organizací Enterprise osy. Počítačích na úrovni organizace je také zpožděné aktualizace ke klientovi OneDrive.exe tak, aby aktualizace byly plně chránění a ověřit na základě výrobní (1-2 týdnů).

Můžete nastavit aktualizaci cadence nakonfigurováním zpoždění aktualizace OneDrive.exe druhého vydání vlnovka, dokud zásadu v souboru šablony OneDrive.admx součástí Balíček pro nasazení Onedrivu. Další informace najdete v tématu Nastavení správy pro OneDrive pro firmy další generování synchronizačního klienta.

Další zdroje informací

Další zdroje informací o novém klientovi synchronizace OneDrivu pro firmy:

Název

Popis

Plánování nasazení Klienta synchronizace další generace OneDrivu pro firmy v podnikovém prostředí

Informace o tom, co musíte při nasazování Klienta synchronizace další generace OneDrivu pro firmy do podnikového prostředí zvážit při plánování

Začínáme s novým klientem synchronizace OneDrivu ve Windows

Informace o tom, jak můžou uživatelé Windows nakonfigurovat Klienta synchronizace další generace

Začínáme s Klientem synchronizace další generace OneDrivu pro firmy v systému Mac OS X

Informace o tom, jak můžou uživatelé Macu nakonfigurovat Klienta synchronizace další generace

Nasazení Klienta synchronizace další generace OneDrivu v systému OS X a konfigurace pracovních nebo školních účtů

Informace pro správce o použití možností konfigurace Klienta synchronizace další generace OneDrivu na počítačích Mac OS X

Přechod z předchozího klienta synchronizace OneDrivu pro firmy

Informace o tom, jak můžou uživatelé Windows přejít z předchozího klienta synchronizace OneDrivu pro firmy na Klienta synchronizace další generace

Nastavení pro správu Klienta synchronizace další generace OneDrivu pro firmy

Informace o tom, jak můžou správci u svých uživatelů řídit a spravovat Klienta synchronizace další generace prostřednictvím zásad skupiny

Kterého klienta pro synchronizaci OneDrivu používám?

Informace o tom, jak snadno zjistit, kterého klienta synchronizace OneDrivu používáte

Omezení a limity při synchronizaci knihoven OneDrivu pro firmy přes OneDrive pro firmy

Článek znalostní báze Knowledge base s poznámkami k verzi, limity a omezeními (například neplatné znaky v názvech souborů)

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×