Nasazení modelu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když nasadíte model, Plánovací server PerformancePoint aktualizuje aplikační databázi nejnovější verzí dat, procedur a struktur dimenzí modelu. Když nasadíte model v lokalitě modelů, stane se aktualizovaná definice modelu dostupnou dalším aplikacím PerformancePoint Serveru, které používají stejnou databázi, jako je například PerformancePoint pro Excel.

Poznámka : Nasazení lokality modelů se liší od uložení lokality modelů. Když lokalitu modelů uložíte, Obchodní modelování pro Plánovací službu aktualizuje informace na klientském počítači, takže se model stane dostupným pro jiné lidi používající Obchodní modelování pro Plánovací službu, neaktualizuje ale data a procedury na úrovni serveru.

V tomto článku

Základní informace o nasazení modelu

Nasazení podřízené lokality modelů

Nasazení modelu

Nové zpracování dat modelu

Základní informace o nasazení modelu

Když poprvé nasazujete lokalitu modelů, PerformancePoint Server vytvoří datovou krychli a naplní ji dimenzemi, sadami členů, modely a dalšími prvky, které jste zadali. Počáteční nasazení z tohoto důvodu vyžaduje delší dobu než následná nasazení, při kterých se aktualizují jen změněné části krychle.

Po nasazení modelu můžete vytvořit výpočty a mapování mezi modely a sestavit šablony formulářů a sestav. Když potom tento model nasadíte znovu, PerformancePoint Server ověří platnost všech modelů v lokalitě modelů, a pokud jeden nebo více těchto modelů nebudou platné, lokalita modelů se nenasadí.

Model je vhodné nasazovat pravidelně, abyste mohli použít případné aktualizace lokality modelů. K tomu patří změny dimenzí, například nové nebo změněné sady členů, výpočty a mapování dat.

Dejme tomu, že máte provozní model s přidruženým modelem předpokladů. Pokud se data modelu předpokladů změní, tyto změny neuvidíte v provozním modelu do té doby, dokud model znovu nenasadíte.

Poznámka : Když přidáte nebo aktualizujete data a struktury v modelu, můžete model přírůstkově nasadit pomocí možnosti Nové zpracování dat modelu. Nová nebo aktualizovaná data a struktury se tím uloží do databáze PerformancePoint Serveru.

Začátek stránky

Nasazení podřízené lokality modelů

 1. V podokně Prohlížeč lokalit klikněte na Souhrn serveru.

 2. V podokně Úlohy k webům klikněte na Nasazení lokality modelů.

Začátek stránky

Nasazení modelu

 1. V podokně Prohlížeč lokalit klikněte na Modely.

 2. V pracovním prostoru modelů poklikejte na název modelu a tak model otevřete.

 3. Pokud jste model ještě nerezervovali, klikněte v podokně Úkoly modelu na Rezervovat.

 4. V podokně Úkoly modelu klikněte na Nasazení lokality modelů.

Začátek stránky

Nové zpracování dat modelu

Když aktualizujete data a struktury v modelu, můžete nová a aktualizovaná data a struktury přírůstkově uložit do databáze PerformancePoint Serveru pomocí možnosti Nové zpracování dat modelu.

 1. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte na Modely.

 2. V tabulce Modely poklikejte na model a tak ho otevřete.

 3. V podokně úloh Úkoly modelu klikněte na Nové zpracování dat modelu.

  Tip : Když Obchodní modelování pro Plánovací službu znovu zpracovává data modelu, zobrazuje stavový řádek s indikátorem, který ukazuje průběh úkolu. Až bude model úspěšně znovu zpracovaný, zobrazí se o tom na stavovém řádku příslušná zpráva.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×