Nasazení synchronizace dat škole pomocí OneRoster CSV souborů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : 

Můžete soubory OneRoster čárkou oddělený hodnotu (CSV) s školy dat synchronizace (SDS) importovat a synchronizovat Student informace systému (SIS) student, učitel, školy, část notebooku a účastníků informace s Office 365. Nasazení SDS tímto způsobem synchronizace export souboru CSV souborů ve formátu OneRoster z vaší SIS, převést na požadovaný formát synchronizace dat škole pomocí našich sady nástrojů a pak nahrajte soubory do školy dat synchronizace a Azure AD.

V tomto tématu:

Než začnete

Než začnete synchronizace s SDS pomocí souboru CSV Import číst Přehled synchronizace dat škole a učebny.

Tento postup provést, nutné nainstalovat sadu Microsoft školy Data synchronizovat. Tento nástroj umožňuje převést exportovat ve formátu CSV, přidání a aktualizace uživatelů, které se synchronizují mezi SIS a Office 365 a mohou také sloužit k ověření dat soubor CSV. Podrobnosti najdete v tématu nainstalovat sadu Microsoft školy Data synchronizovat.

Zkontrolujte, jestli že splňujete následující požadavky:

 • Office 365 pro oblast vzdělávání klienta.

 • Oprávnění globálního správce

 • Soubor CSV nemůže obsahovat žádné znaky uvedené v tomto seznamu neplatné znaky.

 • Soubor CSV nesmí obsahovat víc než 500 000 řádků dat. Pokud některé soubory CSV vyšší než maximální počet řádků 500K rozdělení vypnout dalších řádcích do další dvojice 6 soubory CSV a vytvořte další synchronizace profilu ukládat a synchronizovat tyto další objekty a atributy.

Pokud pro klienta, které se synchronizují z místní služby Active Directory pomocí AADConnect konfigurujete synchronizovat Data školy, mohou být zvýšení počtu odpojovači podle svého miisclient. Toto je výsledkem nelze synchronizovat zpátky na AADConnect Metaverse skupiny Office 365 která místní služby Active Directory. Tato upozornění nemají negativní vliv na aktuální AADConnect nasazení a jenom poskytnout informační poznámku o selhání výsledné synchronizace. Tato upozornění očekávat v AADConnect po povolení synchronizace v SDS, jak vytvořit jednu skupinu O365 pro jednotlivé třídy synchronizované prostřednictvím SDS.

Poznámka : Data zadaná prostřednictvím synchronizace dat školy může být přístupné pro aplikace jiných výrobců poskytovatelů prostřednictvím jejich aplikace, abyste měli synchronizovat jen tu část dat, která mají být k dispozici tyto třetím stranám.

Import souboru CSV souborů se dá vytvořit svůj profil

Zkontrolujte, jestli jste vyexportovali CSV souborů ve formátu OneRoster a jsou připravené k použití. Pak postupujte podle těchto kroků převeďte soubory a vytvoření synchronizace profilu.

 1. Ukládání souborů CSV OneRoster v adresáři C:\temp.

 2. Nainstalujte sadu školy Data synchronizovat.

 3. Vytvoření nové podsložky s názvem c:\temp\csvs.

 4. Vytvoření nové podsložky s názvem c:\temp\sdslogs.

 5. Příkaz Převést OneRosterToMicrosoftSDS, pomocí následující syntaxe:

  Convert-OneRosterToMicrosoftSDS -onerosterfolderpath “c:\temp” -sdsfolderpath “c:\temp\csvs” -logpath “c:\temp\logs”
 6. Přejděte do adresáře c:\temp\csvs a ověřte nové soubory SDS převést.

 7. Ve webovém prohlížeči přejděte na sds.microsoft.com a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů globálního správce pro vašeho klienta Office 365 Education.

 8. Pokud je to poprvé přihlášení a nastavení profilu, je nutné vybrat povolit nebo zakázat SDS a Microsoft Classroom. K povolení synchronizace dat škole a pokračovat v nastavení přepnout přepínač synchronizovat Data školy místo na .

  Snímek obrazovky z nastavení ve škole dat synchronizaci, synchronizovat Data školy zapnout nebo vypnout.

  Po povolení nastavení synchronizace dat školy zvolte Přidat profilu vytvoření SDS synchronizace profilu a začněte synchronizovat data ze svého SIS.

  Snímek obrazovky přidání profilu možnosti v nabídce synchronizace dat škole.
 9. Do pole Zadejte název profilu zadejte název profilu.

  Snímek obrazovky zadejte název pro svůj profil, při přidání profilu v synchronizovat Data školy
 10. V části Extrahování dat vyberte v rozevírací nabídce Vyberte zdroj datSoubory CSV.

  Možnosti extrahování snímek dat, při přidání profilu v synchronizovat Data školy
 11. V části Extrahování dat vyberte vytvořit nového uživatele nebo stávajícím uživatelům synchronizace.

  Snímek obrazovky s možnostmi profilu a vytvořte synchronizace nové uers data nebo synchronizace pro stávající uživatele při přidání profilu v synchronizovat Data školy
  • Vytvoření nových uživatelů Tuto možnost vyberte, pokud nejsou synchronizované identit z Active Directory vaší místní nebo uživatelů v rozsahu pro synchronizaci nevytváří ve službě Microsoft Azure Active Directory už. Tuto možnost, bude vytváření nových uživatelských účtů pro uživatele v rámci studenty a učitele soubory CSV.

  • Synchronizace stávajícím uživatelům Tuto možnost vyberte, pokud jsou synchronizaci identit z Active Directory vaší místní nebo uživatelů v rozsahu pro synchronizaci již vytvořené v Azure AD. Tato možnost nebude vytváření nových uživatelských účtů pro uživatele v rámci studenty a učitele soubory CSV.

 12. Pokud jste vybrali možnost vytvoření nových uživatelů, tento krok přeskočte. . Pokud jste vybrali možnost synchronizovat stávajícím uživatelům , vyberte příslušnou identitu odpovídající možnosti z nabídky k dispozici rozevírací seznam. Je to, kde se definují jak zajistit shodu pro studenty a učitele ze souboru CSV souborů do svých uživatelských účtů v Office 365. Podívejte se na Identity odpovídajícího videa Další informace o tom, jak vybrat příslušný zdroj, přípony a cílové hodnoty a správně nakonfigurovat identity odpovídající nastavení vypsané dole.

  Identita odpovídající možnosti – pro studenty a učitele

  Snímek obrazovky s tři nastavení synchronizace studentů ve škole Data Sync, včetně vlastnost zdroj, přípony a vlastnost target.

  Snímek obrazovky s tři nastavení synchronizace učitelům ve škole Data Sync, včetně vlastnost zdroj, přípony a vlastnost target.

  Vyberte vlastnosti Zdroj Rozevírací nabídka umožňuje vybrat vlastnost zdroj ze souboru CSV souborů, použije hledání shody Identity.

  • Sekundární e-mailu Atribut sekundární e-mailu v souborech CSV (ex: JohnSmith@contoso.com)

  • Číslo studentů Číslo atribut student v souborech CSV (ex: 1234567)

  • Uživatelské jméno Atribut username v souborech CSV (ex: JohnSmith nebo JohnSmith@contoso.com)

  Vyberte přípona Rozevírací nabídka umožňuje přidat příponu domény do vybrána vlastnost Zdroj. Zobrazí všechny domény přidané do vašeho klienta.

  Vyberte cílovou vlastnost Rozevírací nabídka umožňuje vybrat vlastnost target v rámci Office 365, dokončete shodu mezi zdrojovým a cílovým.

  • UserPrincipalName Přihlašovací jméno uživatele (například JohnSmith@contoso.com)

  • Pošta PrimarySmtpAddress uživatele (například JohnSmith@contoso.com)

  • mailNickname Exchange Alias uživatele (například 1234567)

 13. Po název profilu, možnosti extrahování dat a Identity odpovídající možnosti jsou nastaveny na místě, vyberte Další.

 14. Adresář v nastaveních na stránce vyberte příslušnou doménu pro každý k dispozici rozevírací seznam. Pokud jste vybrali možnost synchronizovat stávajícím uživatelům v kroku 11, musíte se jenom vyberte příslušnou doménu pro školy a oddíly, protože všechny existující pro studenty a učitele už máte domény přidružený k jejich odpovídajících uživatelských účtů. Tuto doménu použijí jako přípona domény pro Office 365 skupiny vytvořit pro každý oddíl se nejedná zásad na místě pro přepsání nastavení této domény. Může taky přiřazovat licence Classroom všem uživatelům v rámci synchronizace, zaškrtnutím políčka Classroom Microsoft přiřazení licencí. Pokud chcete povolit SDS zachování kontroly jmen zobrazení oddílu nebo skupin v O365, není toto políčko zaškrtněte možnost Synchronizovat pro název zobrazení skupiny oddílů. V případě potřeby SDS vytvořit zobrazit název skupiny, který je založený na původní synchronizace SDS, že povolit učitelé přepsat a udržovat vlastní zobrazované jméno, až se dokončí první synchronizace políčko druhé.

  Snímek obrazovky s výběrem domény synchronizace profilu a zaškrtávací políčka pro přiřazení licencí pro Microsoft Classroom a oddíl skupiny zobrazované jméno v synchronizovat Data školy

  Pokud jste vybrali možnost vytvoření nových uživatelů v kroku 11, musíte vyberte příslušnou doménu pro školy a oddíly, kromě domény pro učitele a domény pro studenty, jak je ukázáno v následujícím příkladu. Tuto doménu se použije jako příponu domény pro uživatelský účet vytvořil SDS, pro každého uživatele součástí jsou soubory csv pro studenty a učitele.

  Pouze jednu doménu lze zadat pro učitele a jednu doménu studentů v rámci jedné synchronizace profilu. Pokud máte objekty typy, které musí být rovnoměrně přes víc domén, budete muset vytvořit samostatný profil pro každou sadu uživatelů (synchronizace profilů za domény).

  Snímek obrazovky s výběrem domény školy/oddíly, učitele a studenty ve škole synchronizace dat z
 15. Pokud jste vybrali možnost vytvoření nových uživatelů v kroku 11, musíte ho vybrat odpovídající SKU přiřazení pro všechny nově vytvořený učitele a studenty pomocí rozevíracích nabídkách ukázáno v následujícím příkladu. Jednotlivé dostupné SKU ve vašem klientovi Office 365 bude k dispozici v seznamu. Můžete taky všech těmto uživatelům licence pro Classroom, zaškrtnutím políčka ukázáno v následujícím příkladu. Po dokončení této části Průvodce nastavením, vyberte Další.

  Snímek obrazovky SKU a licence výběru pro nové uživatele v synchronizovat Data školy
 16. Na stránce Vyberte vlastnosti synchronizace výběru jednotlivých atributy, které chcete synchronizovat (povinné a nepovinné) pro každý soubor CSV. Každý atribut vybraný na této stránce by měl sladit pro každé pole záhlaví atributu součástí souborů CSV. Soubory CSV podrobnosti synchronizovat Data škola má požadované atributy (v šedá) a volitelné atributy k dispozici pro synchronizaci a formátování požadavky pro každý soubor CSV. Po na této stránce jsou vybrány všechny příslušné atributy, vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kategorie vlastností pro synchronizaci ve škole dat synchronizace profilu
 17. Na stránce Souhrn zvolte Odeslat vytvořit profil.

 18. V části Kolekce profilů portálu SDS vyberte profil, který jste právě vytvořili.

 19. Zvolte Nahrát soubory, abyste mohli zvolit a nahrajte svoje soubory CSV.

 20. Zvolte Přidat soubory a vyberte soubory CSV nahrát a klikněte na Odeslat.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem vybrané soubory nahrajete do synchronizace profilu.

  V průběhu nahrávání bude ověřeno jsou soubory CSV. Pokud došlo k chybám, se tak můžete opravit je a opakujte uvedený.

 21. Po uložení souboru vyberte možnost Spustit synchronizaci začne synchronizací data ve formátu CSV Azure AD

  Snímek obrazovky s možnostmi dokončené profilu v řídicím panelu synchronizace dat školy, včetně možnost spustit synchronizaci

Video: Jak zajistit shodu zdrojové a cílové atributy pro synchronizaci

Pro různé příklady odpovídajících logiky úspěšné a neúspěšné synchronizace podívejte se na Identity odpovídajícího video.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přehled dat školy synchronizace a Classroom

Pro školy Data synchronizovat soubory CSV

Synchronizace dat školy požadované atributy pro PowerSchool synchronizace

Nasazení synchronizace dat škole pomocí souboru CSV souborů

Nasazení synchronizace dat škole pomocí PowerSchool synchronizace

Nasazení synchronizace dat škole pomocí inteligentní synchronizace

Chyby synchronizace dat škole a řešení potíží

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×