Nasazení doplňku Onenotový poznámkový blok předmětu pomocí šablon zásad skupiny: Průvodce pro správce IT

Správci IT můžou prostřednictvím tohoto průvodce nasadit doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu ve škole nebo síti škol – pomocí šablony zásad skupiny. Tímto postupem přepíšou správci IT výchozí nastavení pro systém Learning Management System (LMS), studentský informační systém (SIS) nebo sešit se známkami. Díky nasazení těchto zásad skupiny mají učitelé méně práce s nastavováním a můžou hned začít integrovat zadání a známky pomocí doplňku Onenotový poznámkový blok předmětu.

Začínáme

Stáhněte si šablony zásad skupiny doplňku Onenotový poznámkový blok předmětu.

Tento soubor obsahuje jeden jazykově neutrální soubor ClassNotebook.admx a 43 souborů ClassNotebook.adml, jeden pro každý z jazyků, které doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu podporuje.

Informace o používání souborů .admx a .adml ve Windows 7 a Windows Serveru 2008 a novějších najdete v článku Správa souborů zásad skupiny (.admx) – podrobný průvodce.

Správa připojení LMS/SIS

Doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu umožňuje učitelům připojovat se ke svým školním systémům Learning Management System (LMS) nebo studentským informačním systémům (SIS). Když učitel klikne v doplňku Onenotový poznámkový blok předmětu na tlačítko Připojení, zobrazí se výzva k nastavení připojení, které doplňku umožní připojit se k systému LMS nebo SIS, jak je to vidět na následujícím snímku obrazovky.

Dialogové okno Připojení doplňku Onenotový Poznámkový blok předmětu, kde zásady skupiny nejsou nakonfigurované

Pomocí těchto zásad skupiny může správce IT tato nastavení definovat pro všechny učitele ve škole nebo síti škol. Učitelé pak nebudou muset tato nastavení provádět ručně. Následující snímek obrazovky zobrazuje dialogové okno Spravovat připojení s povolenými zásadami skupiny.

Dialogové okno Připojení doplňku Onenotový Poznámkový blok předmětu s povolenými zásadami skupiny

Následující část podrobně popisuje tato nastavení a jejich projevy v systémech LMS a SIS, které doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu podporuje.

Nastavení zásad skupiny

Následující tabulka obsahuje seznam nastavení zásad skupiny, která jsou součástí výše uvedených šablon.

Název nastavení

Cesta a název hodnoty registru

Popis

Název systému LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Toto nastavení zásad určuje systém LMS nebo SIS, ke kterému je doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu připojený.

Seznam povolených hodnot pro toto nastavení najdete dole v části Nastavení LMS/SIS.

Adresa URL hostitele LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Toto nastavení zásad určuje adresu URL hostitele systému LMS nebo SIS. Některé systémy LMS a SIS mají konstantní adresy URL hostitele, zatímco jiné mají adresy URL hostitele, které jsou specifické pro určitou školu nebo síť škol.

Přehled toho, které systémy LMS a SIS používají adresy URL hostitele specifické pro určitou školu nebo síť škol, najdete v části Nastavení LMS/SIS.

ID klienta

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Toto nastavení zásad určuje ID klienta (někdy označované jako ID aplikace), které doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu vyžaduje k volání rozhraní API některých systémů LMS nebo SIS. ID klienta obvykle generuje správce IT v uživatelském rozhraní LMS/SIS spolu s tajným klíčem klienta.

Přehled toho, které systémy LMS a SIS vyžadují ID klienta, najdete v části Nastavení LMS/SIS.

Tajný klíč klienta

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Toto nastavení zásad určuje tajný klíč klienta (někdy označovaný jako tajný klíč aplikace), který doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu vyžaduje k volání rozhraní API některých systémů LMS nebo SIS.

Tajné klíče klienta obvykle generuje správce IT v uživatelském rozhraní LMS/SIS spolu s ID klienta.

Přehled toho, které systémy LMS a SIS vyžadují tajný klíč klienta, najdete v části Nastavení LMS/SIS.

Přístupový token

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Toto nastavení zásad určuje přístupový token (někdy označovaný jako token uživatele), který doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu vyžaduje k volání rozhraní API některých systémů LMS nebo SIS.

Přístupové tokeny obvykle generuje správce IT v nastavení pro správu LMS/SIS.

Přehled toho, které systémy LMS a SIS vyžadují přístupový token, najdete v části Nastavení LMS/SIS.

Kód školy

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Toto nastavení zásad určuje kód školy, který doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu vyžaduje k volání rozhraní API některých systémů LMS nebo SIS.

Hodnota tohoto nastavení se obvykle získává z nastavení pro správu LMS/SIS.

Přehled toho, které systémy LMS a SIS vyžadují kód školy, najdete v části Nastavení LMS/SIS.

Školní rok

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Toto nastavení zásad určuje školní rok, který doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu vyžaduje k volání rozhraní API některých systémů LMS nebo SIS.

Hodnota tohoto nastavení se obvykle získává z nastavení pro správu LMS/SIS.

Přehled toho, které systémy LMS a SIS vyžadují školní rok, najdete v části Nastavení LMS/SIS.

Nastavení LMS/SIS

Následující části obsahují seznam nastavení zásad skupiny vyžadovaných jednotlivými systémy LMS/SIS, které doplněk Onenotový poznámkový blok předmětu podporuje.

Pokud je hodnota nastavení uvedená tučně, znamená to, že musí být zadaná přesně. Například hodnota pro nastavení názvu LMS.

Pokud je hodnota nastavení uvedená kurzívou, znamená to, že je specifická pro instanci LMS/SIS vaší školy nebo sítě škol. Obvykle je získávána v nastavení pro správu. Například hodnota pro nastavení adresy URL hostitele LMS.

Aeries

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Aeries

Brightspace

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Brightspace

Adresa URL hostitele LMS

Řetězec

Adresa URL instance Brightspace vaší školy nebo sítě škol. Například: https://contoso.brightspace.com

ID klienta

Řetězec

Generuje se v instanci Brightspace. Informace o tom, jak vygenerovat ID klienta, najdete v tomto průvodci.

Tajný klíč klienta

Řetězec

Generuje se v instanci Brightspace. Informace o tom, jak vygenerovat tajný klíč klienta, najdete v tomto průvodci.

Canvas

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Canvas

Adresa URL hostitele LMS

Řetězec

Adresa URL instance Canvas vaší školy nebo sítě škol. Například: https://contoso.instructure.com

Classter

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Classter

Edmodo

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Edmodo

EDUonGo

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

EDUonGo

Adresa URL hostitele LMS

Řetězec

Adresa URL instance EDUonGo vaší školy nebo sítě škol. Například: https://contoso.eduongo.com

Firefly Learning

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

FireflyLearning

Adresa URL hostitele LMS

Řetězec

Adresa URL instance Firefly Learning vaší školy nebo sítě škol. Například: https://contoso.firefly.com

Google Classroom

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

GoogleClassroom

LMS365

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

LMS365

Adresa URL hostitele LMS

Řetězec

Adresa URL instance LMS365 vaší školy nebo sítě škol. Například: https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Classroom

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

MicrosoftClassroom

Moodle

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Moodle

Adresa URL hostitele LMS

Řetězec

Adresa URL instance Moodle vaší školy nebo sítě škol. Například: https://contoso.moodle.com

Přístupový token

Řetězec

Generuje se v instanci Moodle. Informace o tom, jak vygenerovat přístupový token, najdete v tomto průvodci.

OpenLearning

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

OpenLearning

PowerSchool

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

PowerSchool

Rediker

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Rediker

Adresa URL hostitele LMS

Řetězec

Adresa URL instance Moodle vaší školy nebo sítě škol. Například: https://www.plusportals.com/contoso

Kód školy

Řetězec

Získává se z instance Rediker. Viz https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Školní rok

Řetězec

Získává se z instance Rediker. Viz https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

School Bytes

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

SchoolBytes

Schoology

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Schoology

Adresa URL hostitele LMS

Řetězec

Adresa URL instance Schoology vaší školy nebo sítě škol. Například: https://contoso.schoology.com

ID klienta

Řetězec

Generuje se v instanci Schoology. Viz https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Tajný klíč klienta

Řetězec

Generuje se v instanci Schoology. Viz https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Sebit

Skyward

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

Skyward

SunGard

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

SunGard

Teacher Dashboard

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

TeacherDashboard

Adresa URL hostitele LMS

Řetězec

Adresa URL instance Teacher Dashboard vaší školy nebo sítě škol. Například: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Název nastavení

Typ nastavení

Hodnota

Název systému LMS

Řetězec

WinjiGo

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×