Naplnění seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem hodnotami z databáze serveru SQL Server

Do seznamu, rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem lze načíst data z datového připojení dotazu k databázi Microsoft SQL Server.

V tomto článku

Přehled

Než začnete

Krok 1: Přidání datového připojení dotazu

Krok 2: Konfigurace ovládacího prvku

Přehled

Seznam, rozevírací seznam a pole se seznamem obsahuje položky, které může uživatel vybrat při vyplňování formuláře založeného na vaší šabloně formulářů. Tyto typy ovládacích prvků můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovaly data ze sekundárního datového připojení k databázi Microsoft SQL Server. Sekundární datové připojení je jakékoli datové připojení k externímu zdroji dat, které do šablony formulářů přidáte, aby mohli uživatelé, kteří vyplňují formuláře založené na této šabloně formulářů, získat data z externího zdroje dat (například webová služba) nebo je do tohoto zdroje odeslat.

Pokud přidáte sekundární datové připojení, které bude sloužit k dotazování na data pro šablonu formulářů, vytvoří aplikace Microsoft Office InfoPath sekundární Zdroj dat s Datové pole a Skupina odpovídajícími způsobu uložení dat v databázi. Datové připojení dotazu získá data z webové služby a uloží data do sekundárního zdroje dat formuláře. Ve výchozím nastavení jsou data v sekundárním zdroji dat k dispozici pouze v době, kdy jsou uživatelé připojeni k síti. U sekundárního datového připojení je možné nakonfigurovat ukládání výsledků dotazů do počítačů uživatelů, a umožnit tak uživatelům získat přístup k datům v případě, že formulář není připojen k síti.

Poznámka zabezpečení : Jestliže používáte sekundární datové připojení k načítání citlivých dat z externího zdroje dat, pravděpodobně budete chtít tuto funkci zakázat z důvodu ochrany dat před neautorizovaným použitím v případě ztráty či odcizení počítače. Pokud funkci zakážete, budou data k dispozici pouze v případě, že je uživatel připojen k síti.

Vzhledem k tomu, že struktura dat v sekundárním zdroji dat musí odpovídat způsobu uložení dat v databázi, není možné měnit v sekundárním zdroji dat existující pole ani skupiny. Další informace o datových připojeních a datových zdrojích naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Než začnete

Před použitím hodnot z databáze serveru SQL Server k načtení do ovládacího prvku šablony formuláře je třeba získat od správce databáze následující informace:

 • Název serveru s databází, kterou budete s touto šablonou formuláře používat.

 • Název databáze, kterou budete s touto šablonou formuláře požívat.

 • Způsob ověřování požadovaný databází. Pro přístup uživatelů k databázi se používá ověřování systému Microsoft Windows nebo ověřování serveru SQL Server.

 • Název tabulky obsahující data, která chcete odeslat do formuláře. Jedná se o primární tabulku. Pokud chcete v databázi používat více tabulek, je třeba znát názvy těchto podřízených tabulek. Je také nutné znát názvy polí v podřízených tabulkách se vztahy k polím v primární tabulce.

 • Informace o tom, zda je možné bezpečně uložit výsledky dotazu v počítačích uživatelů pro použití v offline režimu.

Začátek stránky

Krok 1: Přidání datového připojení dotazu

Pokud nemáte existující datové připojení dotazu, které by bylo možné používat v šabloně formulářů, přidejte do šablony formulářů provedením následujících kroků sekundární datové připojení pro dotazy na data. Pokud již vaše šablona formulářů obsahuje sekundární datové připojení, které by bylo možné použít, můžete tuto část přeskočit a přejít k části Krok 2: Konfigurace ovládacího prvku.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na přepínač Vytvořit nové připojení k, na přepínač Přijímat data a potom na tlačítko Další.

 4. Na první stránce průvodce klepněte na přepínač Databáze (pouze Microsoft SQL Server nebo Microsoft Office Access) a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na tlačítko Vybrat databázi.

 6. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat klepněte na tlačítko Nový zdroj.

 7. V seznamu K jakému zdroji dat se chcete připojit? na další stránce průvodce klepněte na položku Microsoft SQL Server a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Do políčka Název serveru napište název serveru obsahujícího databázi SQL.

 9. Ve skupinovém rámečku Přihlašovací pověření proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže databáze určuje, kdo má přístup na základě pověření, používaného v síti Microsoft Windows, klepněte na možnost Použít ověřování systému Windows.

  • Jestliže databáze určuje, kdo má přístup na základě určitého uživatelského jména a hesla získaného od správce databáze, klepněte na možnost Použít následující uživatelské jméno a heslo a potom napište své uživatelské jméno a heslo do políček Uživatelské jméno a Heslo.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. V seznamu Vyberte databázi obsahující požadovaná data klepněte na název databáze, kterou chcete používat. Zaškrtněte políčko Připojit ke konkrétní tabulce, klepněte na název primární tabulky a potom klepněte na tlačítko Další.

 12. Na další stránce průvodce zadejte do pole Název souboru název souboru, v němž jsou uloženy informace o datovém připojení. Nastavení uložíte klepnutím na tlačítko Dokončit.

  Jestliže budete v datovém připojení pro dotazy používat další tabulky, můžete je přidat na této stránce průvodce.

  Přidání dalších tabulek

  1. Klikněte na tlačítko Přidat tabulku.

  2. V dialogovém okně Přidat tabulku nebo dotaz klikněte na název podřízené tabulky a potom na tlačítko Další. V aplikaci InfoPath dojde k pokusu nastavit relace porovnáním názvů polí v obou tabulkách. Pokud nechcete použít navrženou relaci, vyberte ji a klikněte na tlačítko Odebrat relaci. Chcete-li relaci přidat, klikněte na tlačítko Přidat relaci. V dialogovém okně Přidat relaci klikněte na název každého souvisejícího pole v příslušném sloupci a potom klikněte na tlačítko OK.

  3. Klikněte na tlačítko Dokončit.

  4. Chcete-li přidat další podřízené tabulky, opakujte tento postup.

 13. Klepněte na tlačítko Další.

 14. Chcete-li výsledky dotazu uložit se šablonou formuláře, zaškrtněte políčko Uložit kopii dat do šablony formuláře. Po zaškrtnutí tohoto políčka budou výsledky dotazu uloženy v šabloně formuláře. Vzhledem k tomu, že jsou data uložena v šabloně formuláře, budou uživatelům ve vyplňovaných formulářích k dispozici i v případě, že jejich počítače nejsou připojeny k síti.

  Poznámka zabezpečení : Zaškrtnutím tohoto políčka uložíte výsledky dotazu do šablony formuláře. Vzhledem k tomu, že jsou data uložena v šabloně formuláře, jsou k dispozici ve formulářích, které uživatelé vyplňují, a to i v případě, že nejsou jejich počítače připojené k síti. Pokud prostřednictvím tohoto datového připojení získáváte citlivá data, budete pravděpodobně chtít tuto funkci zakázat a zabezpečit tak data pro případ ztráty či odcizení počítače.

 15. Klepněte na tlačítko Další.

 16. Na další stránce průvodce zadejte popisný název tohoto sekundárního datového připojení. Jestliže chcete, aby formulář při otevření načetl data automaticky, zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře.

Začátek stránky

Krok 2: Konfigurace ovládacího prvku

 1. Pokud šablona formuláře obsahuje více zobrazení, klikněte v nabídce Zobrazit na název zobrazení a tak přejděte na zobrazení obsahující ovládací prvek, kde chcete zobrazit data ze sekundárního zdroje dat.

 2. Poklepejte na seznam, rozevírací seznam nebo pole se seznamem, do kterého chcete načíst hodnoty.

 3. Klepněte na kartu Data.

 4. V části Položky seznamu klepněte na možnost Vyhledat hodnoty z externího zdroje dat.

 5. V seznamu Zdroj dat klepněte na zdroj dat, který chcete použít.

 6. Klepněte na tlačítko Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle seznamu Položky.

 7. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu zadejte, jaká data se zobrazí uživateli a jaká data budou odeslána do externího zdroje dat, a to provedením jedné z následujících akcí.

  Zadejte, že data, která uživatel uvidí, jsou stejná jako data, která uživatel odešle

  • Klepněte na pole a potom klepněte na tlačítko OK.

  Zadejte, že data, která uživatel uvidí, se liší od dat, která uživatel odešle

  Poznámka : V tomto scénáři data, která se uživateli zobrazí, pocházejí z jednoho z polí ve skupině a data, která uživatel odešle, jsou v jiném poli ve stejné skupině.

  1. Klepněte na skupinu a potom klepněte na tlačítko OK.

  2. V dialogovém okně Ovládací prvek – vlastnosti klepněte na tlačítko Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Hodnota.

  3. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole obsahující data, která uživatel odešle do externího zdroje dat, a potom klepněte na tlačítko OK.

  4. V dialogovém okně Ovládací prvek – vlastnosti klepněte na tlačítko Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Zobrazovaný název.

  5. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole obsahující data, která se zobrazí v ovládacím prvku, a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Pokud pole v poli Zobrazovaný název obsahuje hodnoty s podobnými zobrazovanými názvy a chcete zobrazit pouze jedinečné názvy, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze položky s jedinečnými zobrazovanými názvy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×