Naplánování události

Události jsou činnosti, které plánujete ve složce Kalendář a které nezahrnují pozvání dalších účastníků nebo rezervaci zdrojů.

Označením jednotlivých událostí pomocí atributů Zaneprázdněn, Volný, Nezávazně nebo Mimo kancelář můžete ostatní uživatele aplikace Outlook informovat o své dostupnosti.

Co chcete udělat?

Vytvoření události

Změna události

Vytvoření opakované události z existující události

Vytvoření události

 1. Ve složce Kalendář klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nová událost. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na časový blok v tabulce kalendáře a kliknout na příkaz Nová událost.

  Klávesová zkratka  Chcete-li vytvořit událost z libovolné složky aplikace Outlook, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+A.

 2. Do pole Předmět zadejte popis.

 3. Do pole Místo konání zadejte místo konání události.

  Appointment screenshot

 4. Zadejte čas začátku a konce události.

  Tip   Do polí Čas zahájení a Konec můžete místo dat zadat i konkrétní slova a fráze (například Dnes, Zítra, Nový rok, Za dva týdny nebo Tři dny před Novým rokem či většinu názvů svátků).

 5. Chcete-li ostatním uživatelům zobrazit svůj čas, klikněte na kartě Událost ve skupině Možnosti na seznam Zobrazit jako a vyberte položku Volno, Nezávazně, Zaneprázdněn nebo Mimo kancelář.

 6. Chcete-li nastavit opakovanou událost, klikněte na kartě Událost ve skupině Možnosti na tlačítko Opakování Vzhled tlačítka. Klikněte na požadovanou frekvenci opakování události (Denně, Týdně, Měsíčně, Ročně) a vyberte možnosti dané frekvenci. Klikněte na tlačítko OK.

  Recurrence pattern screenshot

  Poznámka   Pokud k události přidáte opakování, změní se název karty Událost na Opakovaná událost.

 7. Ve výchozím nastavení se připomenutí zobrazí 15 minut před začátkem události. Chcete-li změnit zobrazení připomenutí, klikněte na kartě Událost ve skupině Možnosti na šipku u pole Připomenutí a potom na nový čas zobrazení připomenutí. Chcete-li připomenutí vypnout, klikněte na položku Žádné.

 8. Na kartě Událost ve skupině Akce klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip   Dvakrát klikněte na prázdnou oblast v mřížce kalendáře, a tak vytvořte novou událost.

Začátek stránky

Změna události

 1. Otevřete událost, kterou chcete změnit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Změna možností u události, která není součástí řady:    

   • Změňte požadované možnosti, například předmět, místo konání a čas.

  • Změna možností u všech událostí v řadě:    

   1. Klikněte na přepínač Otevřít řadu a podle potřeby změňte požadované možnosti.

   2. Chcete-li změnit nastavení opakování, klikněte na kartě Opakovaná událost ve skupině Možnosti na tlačítko Opakování, změňte nastavení a klikněte na tlačítko OK.

  • Změna možností jedné události, která je součástí řady:    

   1. Klepněte na přepínač Otevřít tento výskyt.

   2. Na kartě Opakovaná událost změňte požadované možnosti.

 3. Na kartě Událost nebo Opakovaná událost klikněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip   Ve složce Kalendář můžete událost přetáhnout na jiné datum a také můžete upravit předmět kliknutím na popisný text, stisknutím klávesy F2 a následně zadáním požadovaných změn.

Začátek stránky

Vytvoření opakované události z existující události

 1. Otevřete událost, pro kterou chcete nastavit opakování.

 2. Na kartě Událost klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Opakování Vzhled tlačítka.

 3. Klepněte na požadovanou frekvenci opakování události  - Denně, Týdně, Měsíčně, Ročně  - a potom vyberte možnosti pro tuto frekvenci.

  Recurrence pattern screenshot

 4. Na kartě Opakovaná událost ve skupině Akce klepněte na možnost Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk