Naplánování schůzky s dalšími uživateli

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Schůzka je událost, na kterou pozvete lidi nebo rezervujete zdroje. Můžete vytvořit a odeslat požadavky na schůzky a rezervovat zdroje pro osobní schůzky nebo online schůzky. Vytváříte-li schůzku, musíte určit lidi, kteří mají být pozváni a zdroje, které mají být rezervovány, a zvolit čas schůzky. Odpovědi na požadavek schůzky se objeví ve složce Doručená pošta. Můžete také k existující schůzce přidat účastníky nebo schůzku přeplánovat.

V tomto článku

Naplánování osobní schůzky

Změna schůzky

Vytvoření opakované schůzky

Vytvoření soukromé schůzky

Nastavení nebo odebrání připomenutí

Naplánování osobní schůzky

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový a potom klikněte na Žádost o schůzku.

  Klávesová zkratka: Chcete-li vytvořit novou žádost o schůzku, stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + Q.

 2. Do pole Předmět zadejte popis.

 3. Do pole Místo konání zadejte popis nebo klepněte na požadovanou položku v seznamu Místnosti, chcete-li si vybrat z místností dostupných pro automatické plánování pomocí serveru Microsoft Exchange.

 4. Ze seznamů ZačátekKonec vyberte časy začátku a konce schůzky. Pokud se jedná o celodenní zvláštní událost, zaškrtněte políčko Celý den.

  Celodenní zvláštní událost je událost trvající plných 24 hodin od půlnoci do půlnoci.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení je v počítači pro plánování schůzek nastaveno aktuální časové pásmo. Chcete-li plánovat schůzky podle jiného časového pásma, klepněte na kartě Schůzka ve skupině Možnosti na příkaz Časová pásma.

 5. Zadejte libovolné informace, které chcete sdílet s příjemci, připojte libovolné soubory nebo vytvořte Centrum schůzek.

  Další informace o Centrech schůzek naleznete v části Viz také.

 6. Na kartě Schůzka ve skupině Zobrazit klepněte na příkaz Pomocník plánování.

  Položka Pomocník plánování usnadňuje nalezení nejvhodnějšího času pro schůzku.

 7. Klikněte na Přidat další a potom klikněte na Přidat z adresáře.

 8. V dialogovém okně Vybrat účastníky a zdroje zadejte do pole Hledat jméno osoby nebo zdroje, které chcete pozvat na schůzku. Pokud hledáte pomocí přepínače Více sloupců, klepněte na tlačítko Přejít.

 9. U každého zadaného jména klepněte na tlačítko Povinní, Nepovinní nebo Zdroje a potom klepněte na tlačítko OK.

  PovinníNepovinní účastníci se zobrazí v poli Komu na kartě Událost a Zdroje se zobrazí v poli Místo konání.

  V mřížce informací o volném čase budou zobrazeny dostupné časy schůzek. Svislá zelená linka znázorňuje začátek schůzky. Svislá červená linka znázorňuje konec schůzky.

  Mřížka informací o volném čase

  Podokno Navržené časy nalezne nejvhodnější čas pro vaši schůzku, který je definován jako čas, kdy je dostupných nejvíce účastníků. Nejvhodnější čas schůzky je zobrazen v horní části podokna. Chcete-li některý z navržených časů vybrat, klepněte na tento návrh v podokně Navržené časy. Čas schůzky můžete vybrat také ručně v mřížce informací o volném čase.

  Podokno Navržené časy

 10. Chcete-li schůzku nastavit jako opakovanou, klepněte na kartě Schůzka ve skupině Možnosti na příkaz Opakování a vyberte způsob opakování. Potom klepněte na tlačítko OK.

  Když přidáte opakování žádosti o schůzku, změny schůzky kartu Opakovaná schůzka.

 11. Na kartě Schůzka ve skupině Zobrazit klikněte na událost.

 12. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Změna schůzky

 1. Otevřete schůzku, kterou chcete změnit.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Změna možností u schůzky, která není součástí řady   

   1. Změňte požadované možnosti, například předmět, místo konání a čas.

   2. Klepněte na tlačítko Odeslat aktualizaci.

  • Změna možností u schůzek v řadě   

   1. Klepněte na možnost Otevřít řadu.

   2. Změňte všechny požadované možnosti, například předmět, místo konání a čas.

   3. Chcete-li změnit možnosti opakování, klepněte na kartě Opakovaná schůzka ve skupině Možnosti na příkaz Opakování, změňte možnosti, například čas, způsob opakování nebo rozsah opakování, a potom klepněte na tlačítko OK.

   4. Klepněte na tlačítko Odeslat aktualizaci.

  • Změna možností u schůzky, která je součástí řady   

   1. Klepněte na přepínač Otevřít tento výskyt.

   2. Na kartě Opakovaná schůzka změňte požadované možnosti, například předmět, místo konání a čas.

   3. Klepněte na tlačítko Odeslat aktualizaci.

Tip : Ve složce Kalendář můžete schůzku přetáhnout myší na jiné datum a také můžete upravit předmět klepnutím na popisný text, stisknutím klávesy F2 a následně zadáním požadovaných změn.

Začátek stránky

Vytvoření opakované schůzky

 1. Otevřete schůzku, kterou chcete opakovat.

 2. Na kartě Schůzka ve skupině Možnosti klepněte na příkaz Opakování.

 3. Klepnutím na přepínač zvolte interval – Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně – podle toho, jak často chcete schůzku opakovat, a potom vyberte možnosti opakování a klepněte na tlačítko OK.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat aktualizaci.

Začátek stránky

Vytvoření soukromé schůzky

 1. Vytvořte nebo otevřete schůzku, kterou chcete označit jako soukromou.

 2. Na kartě Schůzka klepněte ve skupině Možnosti na příkaz Možnosti a potom na položku Soukromé.

Důležité : Funkce Soukromé nezaručuje spolehlivou ochranu před zobrazením podrobností o události, kontaktu nebo úkolu jiným uživatelem. Chcete-li zajistit, aby nikdo jiný nemohl číst položky označené jako soukromé, neudělujte nikomu oprávnění ke čtení složek Kalendář, Kontakty nebo Úkoly. Uživatel s oprávněním ke čtení může přistupovat k těmto složkám nebo použít programovatelné metody nebo jiné e-mailové aplikace k zobrazení podrobností týkajících se soukromých položek. Funkci Soukromé používejte pouze tehdy, sdílíte-li složky s uživateli, kterým plně důvěřujete.

Začátek stránky

Nastavení nebo odstranění připomenutí

Proveďte jeden z následujících kroků:

 • U všech nově vytvořených schůzek   

  1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

  2. K automatickému zapnutí nebo vypnutí připomenutí nových schůzek zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Výchozí připomenutí.

  3. Pokud jste políčko zaškrtli, zadejte, jak dlouho před začátkem schůzky chcete být upozorněni.

 • U existujících schůzek   

  1. Otevřete schůzku nebo řadu, pokud se schůzky opakují

  2. Chcete-li připomenutí zapnout nebo vypnout, vyberte v seznamu na kartě Schůzka ve skupině Možnosti položku Žádné nebo některý z časů připomenutí uvedených v seznamu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×