Naplánování schůzky s dalšími uživateli

Naplánování schůzky s dalšími uživateli

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Žádost o schůzku můžete odeslat jeden nebo víc lidem. Outlook sleduje, kdo žádost přijal a blokuje čas v kalendáři pro schůzku. Při vytváření žádosti o schůzku můžete přidat přílohy, nastavit místo a pomocí Pomocníka pro plánování zvolit ten nejlepší čas pro schůzku.

Co chcete udělat?

Po naplánování nové schůzky se nastavit téma pro schůzku, zvolte účastníky a určit, kdy a kde schůzky se provede. Odpovědi na žádosti o schůzku se zobrazí ve složce Doručená pošta.

 1. Ve skupině Nový na kartě Domů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ze složky Doručená pošta vyberte Nové položky > Nová schůzka.

   Naplánování schůzky, na kartě Domů ve skupině nová vyberte nové položky a potom schůzky.

  • V kalendáři klikněte na možnost Nová schůzka.

   Příkaz Nová schůzka na pásu karet

  Tip: Taky můžete klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Q vytvoříte novou žádost o schůzku.

 2. Do pole Komu můžete přidat účastníky.

  Poznámka: Můžete také přidat – nebo odebrání – účastníky, pokud použijete na kartě Schůzka ve skupině Zobrazit na Pomocník pro plánování.

 3. Do pole Předmět napište, čeho se schůzka týká.

 4. Do pole místo konání čeho rozdávání tuto schůzku.

  Tip: Pokud používáte účet Microsoft Exchange, klikněte na místnosti a kontrola dostupnosti rezervace místností.

 5. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pro konkrétní počáteční a koncový čas v Počáteční čas a koncový čas v seznamu klikněte na Zahájit schůzku a koncový čas.

  • Pro celodenní událost zaškrtněte políčko celodenní zvláštní událost a pole zobrazuje událost jako událost nastavit jako celá 24 hodin denně, trvající od půlnoci půlnoci.

  Poznámka: Pokud chcete naplánovat schůzky podle alternativní časové pásmo na kartě Schůzka ve skupině Možnosti na tlačítko časová pásma.

 6. Schůzky v žádosti o se zprávou můžete zadáte všechny informace, který chcete sdílet s příjemci.

  Tip: Taky můžete připojit soubor. Na kartě Vložení zvolte Připojit soubor a pak zvolte soubor, který chcete přidat do žádosti o schůzku.

 7. Klikněte na Pomocník pro plánování a Pomocníka pro plánování pro Exchange účty pomůže najít ten nejlepší čas schůzky analýzou příjemce a schůzky zdroje, jako je třeba místnosti, nebudou k dispozici.

  Tip: Pokud nepoužíváte účet Exchange, klikněte na plánování.

 8. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Klikněte na Přidat účastníky a do polí Povinní, Nepovinní nebo Zdroje napište jména účastníků, e-mailové adresy nebo názvy zdrojů (oddělené středníkem).

   Tip: Pokud nepoužíváte účet Exchange, klikněte na Přidat další > Přidat z adresáře.

  • Do vyhledávacího pole zadejte název potenciální účastníky, klikněte na tlačítko Přejít, vyberte název v seznamu výsledků a klikněte na Povinní, Nepovinní nebo zdroje.

  Poznámky: 

  • Svislé čáry označují čas zahájení a ukončení schůzky. Na čáry můžete kliknout a přetáhnout je na jiný čas zahájení a ukončení.

  • U účtů Exchange mřížce volný zobrazuje dostupnost účastníků. Zelená svislou čáru představuje zahájení schůzky. Červené svislou čáru představuje ukončit schůzku.

   Mřížka informací o volném čase v aplikaci Outlook

 9. U účtů Exchange podokno Vyhledání místnosti obsahuje navrhované nejlepší čas na schůzku (pokud většina účastníků jsou k dispozici). Chcete-li vybrat čas schůzky, klikněte na návrh podokno Vyhledání místnosti v části navrhovaná časy nebo volba dne v mřížce volný.

 10. Po přidání účastníků přepněte zpátky na žádost o schůzku kliknutím na Událost na pásu karet.

  Poznámka: Po nastavení čas schůzky, pokud nechcete, aby opakované schůzky, zvolit Odeslat nebo událost případné další informace, jak přidat obsah schůzky.

 11. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud nechcete tuto schůzku nastavit jako opakovaný, klikněte na Odeslat.

  • Pokud chcete nastavit jako opakovanou schůzku, přejděte na nastavit jako opakovanou schůzku.

 1. Klikněte na položku Schůzka > Opakování.

  Příkaz Opakování na pásu karet

  Poznámka: Umožňuje schůzka pravidelně opakovala klávesovou zkratku Ctrl + G.

 2. Vyberte požadované možnosti opakování a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Po přidání způsobu opakování se karta Schůzka změní na kartu Řada schůzek.

 3. Žádost o schůzku odešlete kliknutím na Odeslat.

Co chcete udělat?

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový a potom klikněte na Žádost o schůzku.

  Poznámka: Použijte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Q vytvoříte novou žádost o schůzku.

 2. Do pole Předmět zadejte popis.

 3. Do pole umístění zadejte popis nebo klikněte na místnosti můžete vybírat místnosti k dispozici pro automatické plánování pomocí Microsoft Exchange.

 4. V Počáteční čas a koncový čas seznamy vyberte spustit a koncový čas schůzky. Pokud se jedná o celodenní událost, zaškrtněte políčko celodenní zvláštní událost.

  Celodenní zvláštní událost je celá 24 hodin denně událost trvající půlnoci od půlnoci.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení aktuální nastavení časového pásma v počítači slouží k plánování schůzek. Pokud chcete naplánovat schůzky na základě alternativní časové pásmo na kartě Schůzka ve skupině Možnosti na tlačítko časová pásma.

 5. Zadejte informace, které chcete sdílet s příjemci, připojit žádné soubory nebo vytvoření centra schůzek.

  Další informace o schůzek naleznete v části Viz také.

 6. Na kartě Schůzka ve skupině Zobrazit klikněte na tlačítko Pomocník pro plánování.

  Na Pomocník pro plánování vám pomůže najít ten nejlepší čas pro schůzku.

 7. Klikněte na tlačítko Přidat další a pak klikněte na příkaz Přidat z adresáře.

 8. V dialogovém okně Vybrat účastníky a zdroje do vyhledávacího pole zadejte název osobu nebo zdroj, který chcete pozvat na schůzku. Pokud hledáte s parametrem Více sloupců, klepněte na tlačítko Přejít.

 9. Vyberte název ze seznamu výsledků klikněte na Povinní, Nepovinní nebo zdroje a klikněte na tlačítko OK.

  PovinníNepovinní účastníci se na kartě Událost objeví v poli Komu a Zdroje se objeví v poli Místo konání.

  V mřížce informací o volném čase se zobrazuje dostupnost účastníků. Svislá zelená čára označuje začátek schůzky. Svislá červená čára označuje konec schůzky.

  Mřížka informací o volném čase

  Podokno Navržené časy najde ten nejlepší čas schůzky, který je definována následujícím čas, kdy účastníci volno většina účastníků. Ten nejlepší čas schůzky se zobrazí v horní části podokna. Chcete-li vybrat některou z navržené časy, klikněte na návrh v podokno Navržené časy. Můžete taky ručně volba dne v mřížce volném.

  Podokno Navržené časy

 10. Pokud chcete vytvořit opakovanou schůzku na kartě Schůzka ve skupině Možnosti na tlačítko opakování, vyberte způsob opakování a klikněte na OK.

  Po přidání způsobu opakování se karta Schůzka změní na kartu Řada schůzek.

 11. Na kartě Schůzka ve skupině Zobrazit klikněte na událost.

 12. Klikněte na Odeslat.

 1. Otevřete schůzku, kterou chcete změnit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Změna možností u schůzky, která není součástí řady   

   • Změňte požadované možnosti, například předmět, místo konání a čas.

   • Klikněte na možnost Odeslat aktualizaci.

  • Změna možností u všech schůzek v řadě   

   • Klikněte na Otevřít řadu.

   • Změňte požadované možnosti, například předmět, umístění a čas, který chcete změnit.

   • Chcete-li změnit možnosti opakování, na kartě Opakovaná schůzka ve skupině Možnosti na tlačítko opakování, změňte požadované možnosti, třeba čas, způsob opakování nebo rozsah opakování a klikněte na OK.

   • Klikněte na možnost Odeslat aktualizaci.

  • Změna možností u jedné schůzky, která je součástí řady   

   • Klikněte na přepínač Otevřít pouze tuto položku.

   • Na kartě Opakovaná schůzka změňte požadované možnosti, například předmět, umístění a čas, který chcete.

   • Klikněte na možnost Odeslat aktualizaci.

Tip: V kalendáři schůzku můžete přetáhnout na jiné datum a můžete taky upravit předmět klepnutím na popisný text, stisknutím klávesy F2 a pak zadáte svoje změny.

 1. Otevřete schůzku, kterou chcete nastavit opakování.

 2. Na kartě Schůzka ve skupině Možnosti na tlačítko opakování.

 3. Klikněte na požadovanou frekvenci –denně, Týdně, Měsíčně nebo ročně, se kterým chcete schůzku opakovat a potom vyberte možnosti pro tuto frekvenci a klikněte na OK.

 4. Klikněte na možnost Odeslat aktualizaci.

 1. Vytvořte nebo otevřete schůzku, kterou chcete označit jako soukromou.

 2. Na kartě Schůzka ve skupině Možnosti klikněte na Možnosti a potom na položku soukromé.

Důležité informace: Neměli spolehnout funkce soukromé abyste zabránili přístupu jiných osob podrobnosti o schůzce, kontaktu nebo úkolu. Abyste měli jistotu, že ostatní nedokáže číst položku, která je označená jako soukromé, není udělit jim oprávnění ke složce Kalendář, Kontakty nebo úkoly čtení. Uživatel s čtení oprávnění pro přístup k složky nebo použít programové metody nebo jiné e-mailové aplikace zobrazení podrobností soukromých položek. Používejte funkci soukromé pouze v případě, že sdílení složek s lidmi, kteří důvěřujete.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Pro všechny nové schůzky, které vytvoříte   

  • V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

  • Pokud chcete, aby připomenutí pro nové schůzky automaticky zapnout nebo vypnout, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Výchozí připomenutí.

  • Pokud zaškrtnete políčko, zadejte dobu před schůzkou, který se má připomenutí zobrazit.

 • Pro existující schůzky   

  • Otevřete schůzku nebo řadu, pokud se jedná o opakovanou schůzku.

  • Připomenutí zapnout nebo vypnout, na kartě Schůzka ve skupině Možnosti vyberte žádný nebo čas připomenutí uvedených v seznamu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×