Nalezení propojení mezi obrazci a řádky v okně Externí data

Okno Externí data se otevře, pokud použijete příkaz Link Data to Shapes(Propojit data s obrazci) v nabídce Data pro import dat do výkresu.

Nalezení obrazce nebo obrazců propojených s řádkem

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na řádek, přejděte na položku Linked Shapes(Propojené obrazce) a klepněte na název požadovaného obrazce.

    Tento obrazec se zobrazí ve výkresu jako vybraný.

Nalezení řádku propojeného s obrazcem

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte na položku Data a klepněte na příkaz Show Linked Row(Zobrazit propojený řádek).

    Řádek bude vybrán v okně Externí data.

Další informace o práci s importovanými daty naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL, serveru SharePoint a jiných externích zdrojů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×