Nakreslení oblouku

Pokud potřebujete více než jen úsečky a ostré úhly, lze do výkresů aplikace Visio snadno přidávat oblouky.

Co chcete udělat?

Nakreslení oblouku pomocí pomocí obrazce nástroje kreslení (požadována aplikace Microsoft Office Visio Professional 2007)

Nakreslení oblouku pomocí nástroje Oblouk nebo Tužka

Změna tvaru oblouku vytvořeného nástrojem Oblouk nebo Tužka

Nakreslení oblouku pomocí pomocí obrazce nástroje kreslení (požadována aplikace Microsoft Office Visio Professional 2007)

Pokud máte aplikaci Office Visio Professional 2007, můžete k nakreslení oblouku použít obrazce ve vzorníku Obrazce nástroje kreslení.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Obrazce, poté přejděte na možnost Visio Extra a klikněte na možnost Obrazce nástroje kreslení.

 2. Z panelu Obrazce nástroje kreslení přetáhněte obrazec oblouku na stránku.

 3. Chcete-li oblouk upravit, přetáhněte kterýkoli z jeho ovládacích úchytů nebo koncových bodů.

Začátek stránky

Nakreslení oblouku pomocí nástroje Oblouk nebo Tužka

Máte-li aplikaci Microsoft Office Visio Standard 2007 nebo Office Visio Professional 2007, můžete k nakreslení oblouku použít nástroj Oblouk nebo Tužka.

 1. Na panelu nástrojů Výkres klikněte na jeden z následujících nástrojů:

  • Chcete-li nakreslit oblouk vypadající jako část kružnice, klikněte na nástroj Tužka Obrázek tlačítka .

  • Chcete-li nakreslit oblouk vypadající jako část elipsy, klikněte na nástroj Oblouk Button image .

   Poznámka : Pokud není panel nástrojů Kreslení zobrazen, zobrazte jej kliknutím na tlačítko Nástroje kreslení button image na panelu nástrojů Standardní.

 2. Klikněte do bodu, kde má oblouk začínat.

 3. Přetažením myši nakreslete oblouk.

  Tip : Pokud při použití nástroje Tužka získáte rovnou čáru, přetáhněte pomocí nástroje TužkaOvládací bod na čáře.

 4. Po dokončení se kliknutím na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní vraťte do režimu úprav.

Začátek stránky

Změna tvaru oblouku vytvořeného nástrojem Oblouk nebo Tužka

Každý oblouk, který nakreslíte pomocí nástroje Oblouk nebo Tužka, sleduje obvod neviditelné elipsy. U oblouku můžete provádět následující akce:

 • Změnit zakřivení oblouku, takže oblouk bude představovat větší nebo menší část kružnice nebo elipsy. Je dokonce možné oblouk zcela zploštit, takže vznikne úsečka.

  Partially flattened arc

 • Změnit tvar elipsy, na které je oblouk založen. Můžete změnit sklon oblouku (úhel excentricity) a jeho zploštění (velikost excentricity).

  Reshaped arc

Snížení nebo zvýšení zakřivení oblouku

 1. Klikněte na nástroj Tužka Obrázek tlačítka .

 2. Vyberte oblouk nebo obrazec obsahující oblouk.

 3. Umístěte ukazatel myši na Ovládací bod oblouku.

 4. Přetahujte ovládací bod, dokud oblouk nezíská požadovaný vzhled.

Změna tvaru elipsy, na které je oblouk založen

 1. Klikněte na nástroj Tužka Obrázek tlačítka .

 2. Vyberte oblouk nebo obrazec obsahující oblouk.

 3. Kliknutím na Ovládací bod na oblouku zobrazíte jeho úchyty excentricity Eccentricity handle image .

 4. Tvar oblouku změníte následujícím způsobem:

  • Chcete-li změnit velikost excentricity oblouku, přetáhněte úchyt excentricity dále nebo blíže vzhledem k ovládacímu bodu.

   Reshaped arc image

  • Chcete-li změnit úhel excentricity oblouku, přetáhněte úchyt excentricity kolem ovládacího bodu.

   Reshaped arc image

Tip : Chcete-li změnit úsečku na oblouk, klikněte na nástroj Tužka Obrázek tlačítka , vyberte úsečku, klikněte na ovládací bod Control point image - green X in circle a přetáhněte ovládací bod do nového umístění.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×